G08B 21/00

Riadiace zariadenie pre fotovoltické moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5612

Dátum: 08.11.2010

Autori: Facchin Fabio, D´incá Fabio, Perot Mauro

MPK: G08B 21/00, H02M 7/48, H02J 3/38...

Značky: zariadenie, moduly, fotovoltické, riadiace

Text:

...b prípevnené na lištu 23 (obr. 2) blízko seba, výstupok 33 modulu 27 b sa zasunie do vybrania 32 modulu 27 a a koliky 32 sa zasunú do otvorov 34 pre koliky a zabezpečí sa elektrické spojeniemedzi dvoma modulmi 27 a a 27 b bez nutnosti kábla. Moduly tohto typu sa môžu takto naskladat a elektricky prepojiť, pokiaľ je na lište 23 dostatok miesta.Obr. 4 znázorňuje schému jednoreťazcovej konfigurácie. Záporný pól (-) solámeho modulu 3 je pripojený...

Pozorovací a diaľkový signálny systém pre osoby podliehajúce obmedzeniu slobody pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287297

Dátum: 21.05.2010

Autor: Boccacci Roberto

MPK: G08B 21/00, G01V 15/00

Značky: pohybu, podliehajúce, signálny, systém, osoby, slobody, obmedzeniu, pozorovací, dialkový

Zhrnutie / Anotácia:

Signálny systém zahŕňa pevnú jednotku umiestnenú v priestore, v ktorom sa osoba môže pohybovať a tejto osobe podliehajúcej obmedzeniu slobody pohybu je pripojený prvok osobných pút. Pevná jednotka je usporiadaná na vytvorenie elektromagnetického spojenia s osobným prvkom a na spojenie prostredníctvom telefónnej linky s operačným centrom. Pevná jednotka je vybavená mikroprocesorom (7) spojeným digitálnou čítačkou (10) odtlačkov prstov a...

Sústava prvkov na komunikáciu a dozor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4767

Dátum: 07.06.2007

Autor: Juhos František

MPK: G08B 21/00

Značky: komunikáciu, sústava, prvkov, dozor

Text:

...držiteľovi na monitore 9 po prijatí signálu a zároveň automatické archivovaníe údajov. Koncové zariadenie 1 je v spojení so softvérom 7 centrálnej jednotky 2 fungujúceho na báze strediska registrácie poplachov.Medzi koncovým zariadením 1 a centrálnou jednotkou 2 je zabezpečené automatické spojenie cez hlasité odpočúvanie pomocou mikrofónu 8, ktorým je zabezpečená obojstranná komunikácia aj v tom prípade ak držiteľ koncového zariadenia 1...

Imunoanalytický testovací prúžok zahŕňajúci rádiofrekvenčný identifikačný (RFID) štítok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17786

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: C12M 3/00, G01N 33/543, C12Q 1/00...

Značky: zahŕňajúci, rádiofrekvenčný, testovací, imunoanalytický, štítok, rfid, identifikačný, prúžok

Text:

...diagnostické senzory možno čítať a analyzovať na mieste pomocoulacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku a komunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platforme pomocou lacných...

Diagnostické rádiofrekvenčné identifikačné senzory a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16650

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: C12Q 1/00, C12M 3/00, G08B 1/08...

Značky: diagnostické, rádiofrekvenčné, senzory, identifikačné, použitie

Text:

...tohto vynálezu je, že diagnostické senzory možno čítaťaanalyzovať na mieste pomocou lacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku akomunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platformepomocou...

Zapojenie elektronickej jednotky, najmä na detekciu živých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4039

Dátum: 03.01.2005

Autori: Krasula Luboš, Karáč Zdenko

MPK: G08B 21/00, G01R 29/08

Značky: najmä, zapojenie, organizmov, živých, jednotky, elektronickej, detekciu

Text:

...poľa je pripojený digitálny blok 6 na moduláciu nosnej frekvencie a udržiavanie výkonu a stability referenčného elektromagnetického poľa, pričom referenčný oscilátor 1 je cez výstupy prepojený s analógovým blokom 7 a prevodníkom f/Ul. Snímací oscilátor 2 na snímanie veľkosti elektromagnetického poľa vyžiareného živým organizmom a na snímanie frekvencie a demoduláciu prijímaných signálov je pripojený k prevodníku f/U 2 5 a...

Spôsob a zariadenie na sledovanie miesta, pohybu a vlastností objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6592

Dátum: 20.08.2004

Autor: Sepponen Raimo

MPK: G08B 21/00, G08B 13/02

Značky: vlastností, miesta, zariadenie, sledovanie, objektu, spôsob, pohybu

Text:

...schematicky súčasti na spracovanie dát,- obr. 5 znázorňuje umiestnenie matice snímača. podľa. vynálezu- obr. 6 znázorňuje umiestnenie matice snímača podľa vynálezu pod podlahovinou keď matica snímača registruje mechanické- obr. 7 znázorňuje jedno umiestnenie matice snímača pod podlahovinou, keď je protiľahlá elektróda umiestnená nadobjektom, ktorý sa má sledovať,- obr. 8 znázorňuje Špeciálny prostriedok aktivovaný budiacim signálom. a signál...

Zariadenie na monitorovanie a ovplyvňovanie bdelosti vodiča vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1273

Dátum: 29.08.2002

Autor: Braun Uwe Peter

MPK: G08B 21/00

Značky: vodiča, ovplyvňovanie, zariadenie, vozidla, monitorovanie, bdělosti

Text:

...optiky vznikne väčší stupeň voľnosti, pokiaľ sa týka miesta montáže kamery.Kamera preto môže byť nainštalovaná aj na miestach, ktoréposkytujú dostatok miesta, avšak neumožňujú žiadne priamenasmerovanie kamery na zorné pole vodiča vozidla.Výhodné ďalej je, keď je usmerňovacia optika podľa ďalšieho uskutočnenia prostredníctvom automatického riadenia prestaviteľná v závislosti od polohy pri sedení a/alebo veľkosti vodiča vozidla. Tým je...

Bezpečnostní zařízení pro kontrolu bdělosti osob

Načítavanie...

Číslo patentu: 266427

Dátum: 12.01.1990

Autori: Procházka Vladimír, Eret Václav, Beránek Vladimír, Valenta Jiří

MPK: G08B 23/00, G08B 21/00

Značky: kontrolu, bezpečnostní, zařízení, bdělosti

Text:

...Nspříklad 24 sec pro signální světelně obvody lg, 30 sec pro obvod zvukové návěäti lg,s 36 sec pro zspůsobení elektropneunstického ventilu vozidlové brzdy lg, popřípsdě hlavního vypínače zařízení §. Tyto časy získáme vhodným zpracovánín výstupních signálů výstupů §,g,Q binárního čítačs 2 v kombinačních logických obvodech 5. Výstupní signály 13,g,13 kombinačních logických obvodu 3 přes tranzistorové releové spínače Ž ovládsjí všechny...

Zapojení hlídače plamene s indikací velikosti signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246265

Dátum: 15.12.1987

Autori: Erbkamm Wolfgang, Heilmann Horst

MPK: G05D 23/19, G08B 21/00

Značky: indikaci, signálu, velikostí, hlídače, zapojení, plamene

Text:

...napětí prochází napětí od výbojů, které je kladné, diodou,zapojenou do přivodu ke vstupu spinacího zařízení. Pulsy V kladné půlperiodě se tedy zcela využiji k činnosti spínacího obvodu. V záporné půlperiodě jsou pulsy procháze 4jící iotonkovou výbojkou záporné a procházejí pouze přes diodu, která je zapojená před měřicim přístrojem a před doutnavkou. Znamená to, že pro indikaci a pro vlastní spínací obvod jsou využívány dva na sobě...

Řídicí jednotka ochranného zařízení pro hlídání prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229300

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G08B 21/00

Značky: prostoru, řídící, hlídání, zařízení, jednotka, ochranného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí jednotky ochranného zařízení pro hlídání prostoru. Řídicí jednotka sestává z generátoru hodinových impulsů, vyhodnocovacího čítače, čítače cyklu čísel, vyhodnocovacího klopného obvodu, monostabilního klopného obvodu, hradla a indikačních obvodů poruchy testu a poruchy cyklu. Hodinové impulsy startují jednotlivé pracovní cykly za sebou jdoucích optických jednotek ochranného zařízení pro hlídání prostorů, které vytvářejí...

Universální bezkontaktní ochranné zařízení pro hlídání prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229044

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G08B 21/00

Značky: hlídání, bezkontaktní, universální, ochranné, zařízení, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká universálního bezkontaktního ochranného zařízení pro hlídání prostorů. Zařízení sestává z řídicí jednotky a několika optických jednotek, přičemž každá optická jednotka je opatřena klopným obvodem a všechny tyto klopné obvody dohromady vytvářejí posuvný registr. Každá optická jednotka obsahuje přijímač a vysílač světelného paprsku. Dojde-li k přerušení dráhy světelného paprsku mezi přijímačem a vysílačem, vyšle řídicí jednotka...