G08B 17/10

Stacionárne aktívne hasiace zariadenie, najmä podzemného dopravného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7120

Dátum: 05.05.2015

Autor: Lukáčik Miloš

MPK: A62C 37/08, A62C 35/58, A62C 3/02...

Značky: aktívne, hasiace, najmä, dopravného, zariadenie, stacionárne, systému, podzemného

Text:

...objekte.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny pñklad stacionárneho hasiaceho zariadenia, najmä podzemného dopravného systému podľa technického riešenia, je znázornený na pripojených výkresoch, kde je zobrazená na obrázku 1 funkčná sché 10ma zapojenia rozvodov Vody zariadenia pre dvojicu hlavných podzemných dopravných objektov s hmlovými rozprašovacími hlavicami, medzi ktorými je priečne orientovaný únikový podzemný objekt s rozprašovacími...

Detektor dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16615

Dátum: 20.04.2011

Autori: Brigham Peter, Hart Stuart

MPK: G08B 17/10, G08B 17/107

Značky: detektor

Text:

...puzdra senzorovú komoru umiestnenú vnútri puzdra, uvedená senzorová komora je definovaná prvou časťou komory a druhou časťou komory a má prieduchy naprenikanie uvedeného dymu do senzorovej komory senzorovéprostriedky namontované vnútri senzorovej komory obvod detektora zahrnujúci detekčné prostriedky na detekciu uvedeného dymu pri snímaní dymu senzorovými prostriedkami a dosku s plošnými spojmi (PCB) nesenú časťou komory tak, že je čiastočne...

Spôsob odmrazovania prívodného otvoru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284906

Dátum: 16.01.2006

Autor: Lietz Dieter

MPK: G08B 17/10

Značky: spôsobu, vykonávanie, tohto, otvorů, zariadenie, spôsob, odmrazovania, prívodného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie a spôsob odmrazovania prívodného otvoru (2) v prívodnom potrubí (1) požiarneho poplašného systému umožňuje nasávanie vzduchu z okolia alebo zariadenia a dodávanie do detektora na snímanie požiarneho parametra. Na účinné odstránenie nánosu ľadu z prívodného otvoru (2) je vytvorený v prívodnom otvore (2) alebo na ňom elastický prvok s priechodnou dierou (3), sústrednou s prívodným otvorom (2), ktorý je prispôsobený na to, aby sa...

Spôsob a zariadenie na detegovanie vznikajúcich požiarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284815

Dátum: 14.11.2005

Autor: Wagner Ernst Werner

MPK: G08B 17/10

Značky: spôsob, požiarov, detegovanie, zariadenie, vznikajúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Do detektora (1) na rozpoznanie požiarneho parametra sa cez najmenej jeden prívod (15), ktorý je usporiadaný v priestore, ktorý sa má strážiť, alebo v prístroji, ktorý sa má strážiť, má určitý počet nasávacích otvorov (18), kontinuálne privádzajú vzorky vzduchu z priestoru alebo chladiaceho vzduchu z prístroja. Vyhodnocovacia jednotka, ktorá je elektricky spojená s detektorom (1), odovzdá podľa vopred stanovených kritérií signál, keď detektor...

Nasávajúci hlásič požiaru a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4395

Dátum: 02.09.2005

Autori: Laufersweiler Robert, Scheidthauer Uwe

MPK: G08B 17/10, G08B 29/00

Značky: spôsob, nasávajúci, požiaru, hlásič, prevádzky

Text:

...ktorý tento spôsob používa,nemôže počas dlhšej fázy vo vypnutom stave sledovat zmeny hustoty, a po opätovnom zapnutíza určitých okolností vychádza z nesprávnych predpokladov čo sa týka existujúcej hustoty.Žiadny z vyššie opísaných spôsobov alebo systémov neopisuje to, že sa zmena hustoty vzduchu prejavuje aj na vlastnostiach prúdenia v prípade rúrkového systému samotného, a tým sa môžesimulovat upchatie, alebo prerušenie, bez toho aby...

Spôsob merania obsahu kyslíka v uzatvorenom cieľovom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 704

Dátum: 17.10.2002

Autor: Wagner Ernst Werner

MPK: A62C 3/00, G01N 33/00, G01N 27/416...

Značky: uzatvorenom, spôsob, kyslíka, priestore, merania, obsahu, cieľovom

Text:

...dotyćnom priestore, môže byť žiadúci ďalší pokles podielukyslíka na napríklad 12 objemových percent.Z patentového spisu DE 198 ll 851 C 2 je známy spôsob inertizacie, ktorý umožňuje efektívne hasenie požiaru pri čo najmenšej skladovacej kapacite pre fľaše s inertným plynom. Pri tomto spôsobe sa obsah kyslíka v uzatvorenom cielovom priestoreredukuje na úroveň základnej inertizácie, napríklad 16objemových percent, V prípade požiaru potom...

Spôsob prevádzkovania hlásiča na detekciu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2984

Dátum: 09.08.2002

Autor: Roeske Siegfried

MPK: G08B 17/10, G08B 29/00

Značky: plynů, hlásiča, prevádzkovania, detekciu, spôsob

Text:

...môžu mať viac než 100 požiarnych hlásičov, je preto testovanie zariadenia na ohlásenie požiaru spojené so značnou časovou náročnosťou a tedaaj s vynaloženim značných nákladov na pracovnú silu. Okrem tohoje umiestnenie zariadenia na uvoľňovanie dymu pod požiarny hlásič pre pomocnú osobu aj relatívne namáhavé, pretože musí po celý čas držať tyč so zariadením na uvoľňovanie dymu, ktoré je na nej osadené, neustále vysoko.0003 Patentový dokument...

Zapojení synchronizačního systému zejména důlních zabezpečovacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260654

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák Jaroslav, Vondra Miroslav

MPK: G08B 17/10

Značky: zejména, synchronizačního, zařízení, důlních, systému, zabezpečovacích, zapojení

Text:

...adresovým vstupom 22 paměti g kontrolních úrovní Jedĺž VÝWWPal .16 SPOJBH 3 ° vstupom §g kontrolních úrovní příjímače 8.Sledované informace (v konkrétním případě výstupy úrovňových vyhodnocovačů pro zajištění bezpečnosti v dolech), případně i kontrolní informace přivedené ze zdroje kontrolní úrovně § jsou přivedeny na datový vstup li multiplexu ł synchronizované jednotky äE-a nejnižšího řádu, který tuto paralelní informaci převádí do sériového...

Způsob včasného zjišťování doutnajícího ohně v hnědouhelném prachu uloženého v zásobnících, měřením plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245771

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rúra Jozef, Eernaj Peter

MPK: G08B 17/10

Značky: měřením, ohně, doutnajícího, prachu, zásobnících, zjišťování, způsob, hnědouhelném, plynů, uloženého, včasného

Text:

...ohně naproti tomu nebylo možno v případě, že ke vzniku cloutnajĺcĺhlo ohně nedošlo, dokázat žádný vodík pokusy č. 4 až 6. Podobné chování jako u vodíku bylo možno zjistit i u methanu.Například objemový obsah vodíku v plynu, unikajícím při nízkotepelíié karbonizaci, se zvýšil v průběhu pokusu č. 1 výchozí teplota 172 °C po jedmohodlnovem přívodu vzduchu z O na 2,16 objemových,zatím co objemový obsah methanu vzreostl za týchž podmínek...

Řadový detektor ohně výstražného protipožárního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 241532

Dátum: 15.09.1987

Autori: Görög Péter, Berényi Edit, Szirt Enikö

MPK: G08B 17/10

Značky: výstražného, systému, detektor, protipožárního, ohně, řadový

Text:

...krátkych délek keramické trubice umístěných mezi vnitřní elektrodou a vnější elektrodou. Vnitřní elektroda spolu s elektrickým izolátorem je pokovena tenkou vrstvou soli nebo směsi solí, nebo směsi soli s dalšími složkami nebo směsi solí s dalšími složkami a je umístěna uvnitř vnější elektrody takowvým způsobem, že mezi vnější elektrodou v elektrickém izolátoru a vnitřní stěnou vnější elektrody se vytváří vzdušný prostor po délce detektoru a...