G08B 17/06

Zapojení k identifikaci a přenosu stavů ve smyčkách elektrické požární signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270457

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ostřanský Karel, Velčovský Jiří, Pospíšil Karel

MPK: G08B 17/06

Značky: stavu, zapojení, signalizace, přenosu, identifikaci, smyčkách, požární, elektrické

Text:

...o přonosu stavu vo smyčkách elektrická požární signollzoco. podle vyndiozu.Obvod jo tvořon sórlovým odporom 3. no ktorý jsou v sórii připojony dva optoeloktriškó spínací prvky g, i, přičemž k prvnímu optoolokti-ickőmu spínooímu prvku g je paralelní zopojenodpor g. No výstupy optootektrlckýoh spínooíoh prvků g, g, je pflpojon obvod ldentlłlkoco stavu g. s optooloktrlckýml spínscíml prvky 3. i je dále v sćrll smyčkovć relé g o koncový odpor...

Obvod signalizace odpálení uzávěru nádoby s hasebním prostředkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262432

Dátum: 14.03.1989

Autori: Wieryszko Zbigniew, Kotlewski Witold, Adamowicz Marek, Bebenkowski Krzysztof, Plotnicki Wieslaw

MPK: G08B 17/06

Značky: signalizace, uzávěru, prostředkem, nádoby, hasebním, odpálení, obvod

Text:

...7,Pn umistěnévíieznâzorněné pyrohlarvicí nádoby s hasebním prostředkem druhého pořadí hašení požáru.Jedna svorka pyrouáboje Pl, PZ, F 3, D 4,F 5, PG, P 7, Pn je spojena s kostrou obvodu,druhá svorka přes rezistor R 1, R 2, R 3, R 4,R 5, RS, R 7, Rn je spojena s katodou diody D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, DB, D 7, Dn, jejíž anoda je spojena s přímým vstupem dvouvstupového prvku NiE-I N 11, N 12, N 13, N 14, N 15,NIE, N 17, Nln. Přímý výstup tohoto...

Zapojení tepelného hlásiče požáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261982

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pavlík Josef, Amcha Vladimír, Košíček Miroslav

MPK: G08B 17/06

Značky: tepelného, požáru, hlásiče, zapojení

Text:

...po-užit typ P s kanálem N, první napájecí svorka 1 se bude připojovat ke kladnému pólu napájecího zdroje. Při změně ipolvarity nanpájecího napětí a diod 11 a 12 je možné obvod realizovat i s opačným typem vodivosti snímacího tranzistoru lll.V klidovéme stavu, tj. při normální pokojevé teplotě, je napětí v bodě B téměř stejné jako V bodě A měrnébo obvodu. e určeno jíoměrem obou linearizaičních rezistorü 4 a 7, předpělřového rezistoru 6 a...

Zařízení pro zajištění požární bezpečnosti v lakovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256125

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vodička Miroslav, Vokálková Hedvika, Svoboda Zdeněk, Peška Milan, Průšek Jaroslav

MPK: G08B 17/06

Značky: požární, zařízení, bezpečností, lakovnách, zajištění

Text:

...výboje jsou vedeny na blok logjckého rozhodování,jehož Výstup je zapojen na vstup měřicí ústředny, jejíž akční signály jsou vedeny na obvody akustické a optické signalizace požárního ohrožení a současně na hasicí zařízení.Vyšší účinek vynálezu se projevuje v mnoha směrech. zařízení pracuje na principu zjiščování vzniku požárního ohrožení a rozšiřuje zásadné indikační citlivost snimacího systému,přičemž současně upravuje charakter...

Hlásič požáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242356

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pustijovský Aleš, Boenek Ladislav

MPK: G08B 19/00, G08B 17/06

Značky: požáru, hlásič

Text:

...význakem je, že na horní hrané dolního krytu je uspořádán nejméně jeden výstupek zapadající do drážky vytvo řené v desce elektronikm osazené alespoň jedním kontaktním kolíkem se zápichem.Hlásič požáru podle vynálezu je po výrobní stránce jednoduchy, protože deska elektroniky je spojene s horním krytem drážkou ve vnitřním žebru. Deska elektroniky je přes pevně Osazené kontaktní kolíky spojene s dolním krytem pojistným kroužkem...

Tepelný hlásič požáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242355

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zegzulka Jioí, Gruner Petr

MPK: G08B 19/00, G08B 17/06

Značky: tepelný, požáru, hlásič

Text:

...v tom, že kryt tepelného hlásiče požáru je opatřen žebry umístěnými radiálně k měřicímu termistoru. Žebra umístěná radiálně k měřicímutermistoru soustředují a zrychlují proudění měřeného vzduchu na měřicí termistor.Jiným význakem vynálezu je to, že žebra mají horní hranu umístěnou nad měřicím termistorem tak, že je zajištěna spolehlivá ochrana měřicího termistoru před poškozením.Dalším význakem je. že mezi žebra a měřicí termistor je umístěna...

Čidlo pyroelektrického detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244472

Dátum: 15.09.1987

Autor: Wildmann Stanislav

MPK: G08B 17/06

Značky: pyroelektrického, čidlo, detektoru

Text:

...spoěívd v tom. de pri prdohodu obrazu cíle pres čidlo elektriekóho detektoru veniknou vldy tři ilpulsy. z nich krajní maji shodnou poleritu a střední impuls ad polaritu opoeuou.Podaínkou ovlem je aby eleaenty čidla ndlelejíeí k jednotlivým elektrodh ally polarieeoi epadnou. Při vhodnou sepojení jednotlivých eiektrod ne vstup zeeilovačesigndluv les i tuto podaínku upadne polerisace elementd Eidla obejít.Předmětnou úpravou se podstatne...

Snímač pro indikaci požárů ohříváků vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251001

Dátum: 11.06.1987

Autori: Okleštek Evžen, Enžl Jiří

MPK: G08B 17/06

Značky: požáru, indikaci, vzduchu, ohříváku, snímač

Text:

...teploty, potom rychlý termočlánek na ní zareaguje rychle, protože jeho časová konstanta je přibližně 1 sekunda. Vlastní snímač má derivační charakter, docílený konstrukcí, bez použití jakýchkoliv elektronických obvodů. zpracování elektrického signálu probíhá běžnými zesilovači a integračními obvody, které lze skonstruovat tak, če jsou necitlivě na vnější poruchy. Krátka časová konstanta rychlého termočlanku je docílena tím, če tento je...

Zařízení pro ochranu objektů před požárem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240652

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ingberg Grels Daniel, Penttila Ritva Laila Aneri

MPK: G08B 17/06

Značky: ochranu, objektu, před, požárem, zařízení

Text:

...nejen,kde nastalo ohrožení, nýbrž uvede též v činnost příslušné signální a hasicí zařízení. Dalšími přednostmi jsou možnost-účinné střežit i nepřehledná a těžko prístupná místa například ve skladech, jakož i okamžitá reakce na zvýšení teploty, zvlášť významná tam,kde je nahromaděno mnoho hořlavých hmot. Zařízení je uspořádáno tak, že poškození kterékoliv jeho části vyvolá signální znamení bez hasicího zásahu, což je jednoznačně výhodnější než...