G08B 13/18

Zariadenie na zabezpečenie priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6601

Dátum: 02.12.2013

Autor: Čechrák Stanislav

MPK: G08B 13/00, G08B 13/18, G08B 13/191...

Značky: zabezpečenie, zariadenie, priestoru

Text:

...oprávneného užívateľa. To znamená, že zo strany oprávneného užívateľa nie je na začatie procesu overenia oprávneného užívateľa nutná žiadna činnosť. Postačí iba, ked má užívateľ čip á pri sebe pri vstupe do zabezpečeného priestoru. Komunikácia medzi riadiacou jednotkou l a čipom § prebieha bezdrótovo do vzdialenosti cca 100 m podľa podmienok šírenia signálu.V základnom uskutočnení je na aktiváciu procesu identifikácie blok i na identifikáciu...

Zabezpečovacie zariadenie na ochranu majetku a osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5869

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mucha Lukáš

MPK: E05B 47/00, G08B 13/10, G08B 13/18...

Značky: osôb, zabezpečovacie, ochranu, majetku, zariadenie

Text:

...investičné a nákladovo neúmerne potrebe. V pripade niektorých zabezpečovacích a signalizačných zariadeni, ktoré sú napojené na ochranné pulty bezpečnostných služieb, pripadne policie je páchateľ schopný zase využít určitý časový interval do príchodu bezpečnostných služieb a prípadne uniknúť i s korisťou.Výhodou zabezpečovacieho zariadenia na ochranu majetku a osôb podľa tohto riešenia je, že je jednoduché na zhotovenie, ekonomicky nenáročné a...

Infrazávora s diagnostikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266056

Dátum: 14.11.1989

Autori: Korous Josef, Kopřiva Václav, Srb Josef

MPK: H03K 3/017, G08B 13/18

Značky: diagnostikou, infrazávora

Text:

...elektro nického relé g.Z prvého výstupu ll dvoufázového qenerátoru ł jsou přiváděny řídící impulsy na vstup 3 prvého infravysílače ył, který generuje infraimpulsy, které jsou shodné frekvenčně i fázově s řidicimi impulsy. Na prvý infravysilač ył je opticky vázán prvý infrapřijímač gł, který přijímané infraimpulsy mění na e 1 ektrickéimpu 1 sy. Tyto impulsy jsou přivedeny z jeho výstupu Q na vstup 5 druhého infravysilače gg. Na tento...

Plošná infrazávora s diagnostikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265642

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kopřiva Václav, Srb Josef, Korous Josef

MPK: G08B 13/18, H03K 3/017

Značky: plošná, infrazávora, diagnostikou

Text:

...Q třetího infrapřijímače ggg druhé fáze je spojen se vstupem 3 čtvrtého infravysílače ggl druhé fáze. Výstup Q čtvrtého infrapřijímače ggl druhé fáze je spojen s druhým vstupem gg pulsně selektivnihc elektronického relé 2.Jednotlivé páry infravysílačů a infrapřijímačů jsou rozděleny do dvou fázových skupin,z nichž každá je řízena z dvoufázového pulsního generátoru l impulsy 0 vzájemném fázovém posunu jedné poloviny periody. Prostorově jsou...

Automatizovaná jednotka pro kontrolu vstupujících osob do objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256108

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pospíšil Jaroslav, Voříšek Petr, Rozehnal Svatopluk, Malach Jindřich

MPK: G08B 13/18

Značky: jednotka, vstupujících, objektu, automatizovaná, kontrolu

Text:

...zařízení je následující pomocné první signálka lg indikuje pŕipravenost jednotky k provedení kontroly. Vstup osoby v povoleném směru je indíkován optickou závorou Ä. Snímač ídentifikačních průkazů 3 sejme po vložení osobou obsah identifikačního prúkazu, současně je zjištěna hmotnost osoby stojící na plošině elektronické váhy g. Po vložení osobe přideleného ködového čísla na dekadické klávesnici A jsou údaje ze snímače identifikačních průkazů...

Zapojení indikátoru požáru ohříváku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234199

Dátum: 01.04.1987

Autori: Enžl Jiří, Okleštek Evžen

MPK: G08B 13/18

Značky: ohříváku, indikátoru, vzduchu, zapojení, požáru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je signalizace jak lokálního požáru, tak požáru celých teplosměnných plyn. Vynález bez dosavadních složitých zařízení toho dociluje tím, že signál za zesilovačem je zapojen současně přes první diodu na vstup komparátoru a na vstupní obvod integrátoru, přičemž výstup integrátoru je zapojen před druhou diodou taktéž na vstup komparátoru.

Zaměřovací závěs optické soustavy vnější infrazávory

Načítavanie...

Číslo patentu: 228870

Dátum: 15.08.1986

Autor: Laifr Jiří

MPK: G08B 13/18

Značky: infrazávory, optické, závěs, soustavy, zaměřovací, vnější

Zhrnutie / Anotácia:

Zaměřovací závěs optické soustavy vnější infrazávory, vyznačený tím, že tubus (7) s optickým prvkem (10) a optoelektronickým prvkem (11) je svou přední částí upevněn na planžetě (6), která je ukotvena v tělese infrazávory (1), jenž má na vnější straně tvarový otvor (12), ve kterém je upevněn čep (2), uložený do nosného tělesa (3), které je nasunuto na čep nosného držáku (5), přičemž osy obou čepů jsou kolmé a jejich polohy jsou fixovány dvěma...

Vyhřívané vstupní okénko vnější infrazávory

Načítavanie...

Číslo patentu: 228869

Dátum: 15.08.1986

Autori: Laifr Jiří, Sládek Vladislav

MPK: G08B 13/18

Značky: vstupní, vnější, vyhřívané, okénko, infrazávory

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhřívané vstupní okénko vnější infrazávory vyznačené tím, že v tělese infrazávory ( 1 ) je vytvořen prostor ( 4 ), přiléhající k okénku (2) a obsahující vyhřívací odpor (3), který je uzavřen průhledným elementem (5), umístěným kolmo k ose infrapaprsku a krytem ( 6 ), přiléhajícím k okénku ( 2 ) a průhlednému elementu ( 5 ), a to zejména k jejich horní a boční straně.

Univerzální bezkontaktní ochranné zařízení pro hlídání prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231434

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G08B 13/18

Značky: univerzální, prostoru, ochranné, zařízení, bezkontaktní, hlídání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního bezkontaktního ochranného zařízení pro hlídání prostorů. Zařízení sestává s řídicí jednotky a několika optických jednotek, přičemž každá jednotka je opatřena klopným obvodem a všechny tyto klopné obvody dohromady vytvářejí posuvný registr. Každá optická jednotka obsahuje přijímač a vysílač světelného paprsku. Dojde-li k přerušení dráhy světelného paprsku mezi přijímačem a vysílačem, vyšle řídicí jednotka povel k...