G08B 1/08

Elektronická monitorovacia signalizácia na myši a potkany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6787

Dátum: 03.06.2014

Autor: Skorka Radimír

MPK: G08B 1/08, A01M 23/38, A01M 23/00...

Značky: monitorovacia, potkany, signalizácia, elektronická, myší

Text:

...signálu. LED dióda sa vypne vypinačom čo umožní, že sa znovu elektronická monitorovacia signalizácia v plastovej škatuľke nastaví do pohotovostnej polohy. Výhodou je, že bude pripravená okamžite signalizovať ďalší výskyt nežiaducich hlodavcov. Ďalšie výhody sú ekonomická návratnosť z dôvodu šetrenia návnady. Tiež náklady na výrobu sú zanedbateľné, pretože do užjestvujúcich plastových škatuliek z otváracím vekom je možné pridať jednoduchou...

Imunoanalytický testovací prúžok zahŕňajúci rádiofrekvenčný identifikačný (RFID) štítok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17786

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: C12Q 1/00, C12M 3/00, G01N 33/543...

Značky: rádiofrekvenčný, identifikačný, zahŕňajúci, štítok, testovací, prúžok, imunoanalytický, rfid

Text:

...diagnostické senzory možno čítať a analyzovať na mieste pomocoulacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku a komunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platforme pomocou lacných...

Diagnostické rádiofrekvenčné identifikačné senzory a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16650

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: C12Q 1/00, G08B 1/08, C12M 3/00...

Značky: rádiofrekvenčné, senzory, použitie, diagnostické, identifikačné

Text:

...tohto vynálezu je, že diagnostické senzory možno čítaťaanalyzovať na mieste pomocou lacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku akomunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platformepomocou...

Riadiace a zabezpečovacie zariadenie s obojsmernou komunikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3234

Dátum: 04.06.2002

Autori: Genský Koloman, Krosner Karol

MPK: G08C 19/00, G08B 1/08, G05B 15/00...

Značky: zabezpečovacie, riadiace, obojsmernou, komunikáciou, zariadenie

Text:

...a s pamäťou udalostí uku ktorej je pripojených osem analógových vstupov Q, do ktorýchje možné pripojit štandardnéPIR senzory - tepelné senzory pohybu, iné ľubovoľné senzory s napäťovým výstupom (0-12 V),relćovým výstupom, alebo jednosmemć napätie v rozsahu 0-l 2 V, ktoré je možné ďalej merať aKcentráhtej procesorovej jednotke sú ďalej pripojené 4 reléové výstupy j a telefónna komunikačná časť L 1, ktorá zabezpečuje obojsmemú komunikáciu medzi...

Systém signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 891

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: G08B 1/08, G08C 19/00

Značky: signalizácie, obvodom, systém, bezpečným, iskrovo

Text:

...signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom podľa tohto technického riešenia je tvorený základnou elektronickou napájacou, kontrolnou a signalizačnou jednotkou Z, ku ktorej je pripojený výstup § na signalizáciu či už optickou, akustickou pripadne blokovacou činnosťou zariadenia. Ďalej je k elektronickej napájacej a signalizačnej jednotke 1 pripojené napájanie Q, ktoré je závislé od podmienok prevádzky, t zn. napr. 220 V alebo 24 V....

Kontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno-ochrannej služby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 630

Dátum: 09.11.1994

Autor: Ferko Štefan

MPK: G08B 25/08, G08B 1/08

Značky: zariadenie, služby, výkonu, bezpečnostno-ochrannej, kontrolné

Text:

...výkonu bezpečnostno-ochrannej služby podľa technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že V chránenom objekte na miestach so zvýšeným bezpečnostným rizikom sú umiestnené kontrolné tlačidlá, ktoré sú napojené na ústredňu,spojenú telefónnou linkou s počítačom - pultom centrálnej ochrany, umiestnenom na kontrolnom pracovisku.Výhodou tohto zariadenia je, že nahrádza fyzickú kontrolu výkonu bezpečnostno-ochrannej služby, v prípade...

Zapojení bezpečného dynamického součinného logického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269302

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

MPK: G08B 1/08, B61L 27/04

Značky: dynamického, logického, bezpečného, obvodů, součinného, zapojení

Text:

...první výstup li druhého optočlenu lg je připojen na výstupní svorku l§, druhý vstup ll a druhý výstup lg druhého optočlenu lg jsou pripojeny na spoločnou zemní evorku lg.Funkce zapojení spočíva ve využití dokonalých izolačních vlastností optočlenů mezi vstupem s výstupom. Tyto vlastnosti zaručují, že ve všech uvnžcvaných poruchových atavech optočlenů ve smyslu požadavků železniční zabezpečovací techniky nedojde k falošnému pruniku vstupního...

Zapojení pro hlášení výpadku jednočinného impulsního zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268647

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pazderník Karel

MPK: G08B 1/08

Značky: výpadku, hlášení, jednočinného, zapojení, impulsního, zdroje

Text:

...je spojen se vstupen zesilovače odchýlky s galvaníckýu oddělení.Výhodou zapojení obvodu pro hlášení výpadku jednočinného inpulsního zdroje je, že není třeba vytvářet další pomocné referenční napětí s galvanicky oddělený koaparátor. Obvod je velmi jednoduchý a spolehlivý. Lze jej využít všude tam, kde je nutné hlášení o správnew výatupnín napětí jednočinného inpulsního zdroje.Príklad zapojení obvodu pro hlášení výpadku jednočinného...

Zapojení pro optimalizaci zatížení spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265981

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dajbych Jiří, Šantrůček Jaroslav

MPK: G08B 1/08

Značky: motorů, spalovacího, zatížení, optimalizaci, zapojení

Text:

...tyto snímače l, 3, Q s elektrickým impulsním výstupem ll jsou napojený na vstupní port 3 mikroprocesoru §. Na další vstupní port ll tohoto mikroprocesoru á je připojeno tlačítko lg volby funkce snímače l, g, 3 tlačítko lg nastavení funkce a tlačítko gg nulování funkce. Výstupní port É mikroprocesoru § je připojen k multiplexeru 1, druhý výstupní port ll je napojen např. na zvukovou signalizaci ll a další výstupní port lg na číslicový...

Zapojenie uzamykatelného kódovacieho tlačidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259287

Dátum: 17.10.1988

Autori: Matuška Jozef, Jurčo Ján

MPK: G08B 1/08

Značky: uzamykatelného, zapojenie, tlačidla, kódovacieho

Text:

...kódovacieho tlačidla s pripojením na spoločnú zbernicu vyhodnocovacieho zariadenia. Na obr. 2 je rozkreslené kódovacie zariadenie .spolu .s jednotlivými elektrickými spínačmi, kontrolnou žiarovkou a na obr. 3 je uvedený kód ,pre 63 tlačidiel. Tmavé body znamenajú pripojenie kódovacích diód. Prázdne okienka znamenajú nezapojené kódovacie diody. Pre každý ďalší dvojnásobok zakódovaných uzamykatelných elektrickýchtlačidiel podľa elektrickej...

Zapojení skupinové signalizace poruchových hlášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243264

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šírová Anna, Nimcová Jitka, Tlustý Josef, Vodda Josef

MPK: H02B 15/00, G08B 1/08

Značky: hlášení, poruchových, skupinové, signalizace, zapojení

Text:

...schématu na obr. č. 7 a lze jej stručně charakterizovat takto Obsahuje nejméně jedenkvitovací blok 5.1, realizovaný například tlačítkem se spínacím kontaktem, jeden přepínací blok 5.2, realizovaný například s jedním spínacím a jedním rozpínacím kontaktem, jeden volicí blok 5.3, realizovaný například vícemístným přepínačem s tolika polobami, kolik činí součet skupin, zvětšený o dvě polohy, jednu nulovou a jednu kontrolní, pro d.aný případ...

Snímač signalizačního obvodu zásobníku sypkých a práškovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238029

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G08B 1/08

Značky: sypkých, obvodů, zásobníku, signalizačního, práškovitých, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstranění energetických ztrát v pneumatické dopravě sypkých a práškovitých hmot při přerušení proudu sypké hmoty v zásobníku pomocí signalizačního zařízení, které přerušení signalizuje. Signalizační obvod, sestávající ze snímače, impulsního potrubí, regulátoru průtoku vzduchu, zdroje tlakového vzduchu, manostatu, relé, signalizačního svítidla a ovladače, je podle vynálezu upraven tak, že snímač je tvořen přírubou, opatřenou šikmou...

Zařízení pro střežení prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238024

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rohlíček František, Pánek Pavel

MPK: G08B 1/08

Značky: střežení, prostoru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu identifikuje přítomnost cizí osoby ve střeženém prostoru tak, že použití vhodného typu laserového dálkoměru umožní zaměřit v libovolném okamžiku souřadnice polohy cíle s takovou přesností, že z následných měření lze rekonstruovat dráhu pohybu cíle a provést analýzu jeho pohybu. Zařízení sestává z laserového ozařovače tvořeného impulsním laserem, jehož svazek je válcovou čočkou rozprostřen do střeženého prostoru optického...

Signalizačné zariadenie poruchy činnosti dýz

Načítavanie...

Číslo patentu: 252380

Dátum: 13.08.1987

Autor: Knezovič Dušan

MPK: G08B 1/08, G08C 19/02

Značky: poruchy, činnosti, zariadenie, signalizacné

Text:

...obvod 6. Na obr. 2 je schéma zapojenia signalizačného zariadenia poruchy činnosti dýz, kde každá dýza je opatrená snímacou elektródou 1, ktorá je zapojená na vstup prevodníkov 2 odpor-napätie. Všetky dýzy sú rozdelené do skupín po štyroch. Výstupy prevodnikov 2 sú zapojené na vstupy logických süčinových členov 14 až 24. Po dvojnásobnom logickom súčine sú signály privedené na signalizačné diody 25 až 35, led optickej signalizácie a dalším...

Zařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavením vodovodní vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251306

Dátum: 11.06.1987

Autor: Stráník Petr

MPK: G08B 1/08

Značky: domovních, před, prostor, vodou, ochranu, zařízení, zaplavením, vodovodní

Text:

...obr. 1 znázorněno schéma zařízení vhodného pro bytový dům, na obr. 2 je znázorněno schéma zařízení vhodného pro jednotlivý byt.Zařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavením vodovodní vodou je instalováno v panelovém bytovém domě /obr. 1/Ve všech koupelnáeh, kuchyních a WC bytů všech podlaží jsou V krytu podlahy trvale uístěna vlhkostní čidla 3, jejichž svody jsou zaveden do suterenu, kde je umístěn zbytek zařízení, sestávající z...