G07F 17/32

Zapojenie hracích automatov v herni, spôsob centrálneho spracovania údajov v herni

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7251

Dátum: 03.09.2015

Autor: Lunter Ján

MPK: G07F 17/32, A63F 9/24

Značky: spôsob, hracích, zapojenie, údajov, automatov, spracovania, centrálneho, herni

Text:

...je aj spôsob prevádzkovania hracích automatov v herni, kde sú umiestnené aspoň dva hracie automaty, hracie automaty majú mechanický a/alebo optický, a/alebo elektrický, a/alebo digitálny informačný výstup s informáciou týkajúcou sa priebehu hry a/alebo stavu hracieho automatu podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva tiež v tom, že vo vstupnom dátovom prvku sa prijíma informácia o stave alebo priebehu hry príslušného...

Multilotériové on-line výherné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5882

Dátum: 04.10.2011

Autor: Čechmánek David

MPK: A63F 13/10, A63F 11/00, A63F 13/12...

Značky: on-line, zariadenie, multilotériové, výherné

Text:

...výhodne uložená v skrini multilotćriového on-line výherného zariadenia 4 spolu s dotykovými monitormi Q, Q, 7. V prípade potreby môže byť hlavná riadiaca jednotka l uložená samostatne, mimo skrine výhemého zariadenia i, ako je to nakreslené na obr. l, obr. la. V takom prípade musí byť v dosahu prepojovacích káblov g, či vysielača 2 a prijímača 10, napríklad v rozhraní wi-fi, bluetooth a podobne. Multilotériové on-line výhemé zariadenie je...

Mobilné výherné zariadenie a spôsob jeho použitia a obsluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5881

Dátum: 04.10.2011

Autor: Čechmánek David

MPK: A63F 13/10, A63F 13/12, A63F 11/00...

Značky: obsluhy, spôsob, mobilné, zariadenie, použitia, výherné

Text:

...l 41, aktivačné tlačidlo Q pre zamedzenie hry neplnoletým osobám. Toto aktivačné tlačidlo l funguje iba v súčinnosti s prístupovým kľúčom obsluhy. Prenosný video terminál g je ďalej vybavený otvorom pre kľúč Q určený na nastavenie kreditu a otvorom pre prístupový kľúč obsluhy Ľ, zástrčkou pre pripojenie k elektrickej sieti l 8, zástrčkou Q pre pripojenie ku komunikačným portom, tlačidlom štart Q a tlačidlom pause-lock Ä. K riadiacej...

Výherný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5423

Dátum: 07.04.2010

Autor: Kantyka Marian

MPK: A63F 13/08, G07F 17/32, G07C 15/00...

Značky: prístroj, výherný

Text:

...prístroj a terminál videohier obsahuje skriňu, V ktorej hornej časti je umiestnený monitor,ďalej je v nej umiestnený akceptor bankoviek a úložný priestor na bankovky, akceptor mincí a úložný priestor na mince, prvky na ovládanie hry alebo nastavenia, vnútri skrine sú vo výherných prístrojoch umiestnené najmä elektronické a elektromechanické časti. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že monitor je pripevnený ku skrini tak, že pri...

Výherný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5356

Dátum: 08.02.2010

Autor: Kantyka Marian

MPK: G07F 17/32, G07C 15/00, A63F 13/08...

Značky: výherný, prístroj

Text:

...je takmer v pravom uhle. Pri takomto uhle sklonu nedochádza k odrazu osvetlenia miestnosti do očí hráča.Otváracie dvere skrine výherného prístroja a terminálu vídeohier majú dva otvory. Dva monitory sú pripevnené k skrini tak, že pri zatvorených otváracích dverách skrine je zobrazovacia časť monitorov viditeľná v otvoroch otváracích dvier skrine alebo dva monitory sú pripevnene k otváracím dverám skrine tak, že pri zatvorených otváracích...

Výherný a hrací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5355

Dátum: 08.02.2010

Autor: Kantyka Marian

MPK: A63F 13/08, G07C 15/00, G07F 17/32...

Značky: výherný, hrací, prístroj

Text:

...alebo nastavenia, vnútri skrine sú umiestnené najmä elektronické a elektromechanicke časti a ktorého podstata spočíva v tom, že monitor zviera s vodorovnou rovinou uhol menší ako 50 °. Týmto je podstatne znížené až eliminované svetelné vyžarovanie do priestoru. Okrem monitoru výhemý a hrací prístroj neobsahuje žiadne svetelné reklamy a pútače a neruší okolitých návštevníkov.Výherný a hrací prístroj má skriňu zhotovenú z tvrdeného plastu...

Zábavný hrací prístroj, ktorý sa spúšťa vložením peňazí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12762

Dátum: 05.02.2010

Autor: Faul Thomas

MPK: G07F 17/32, G07F 17/34

Značky: vložením, hrací, zábavný, ktorý, spúšťa, peňazí, prístroj

Text:

...OLED sa aktivuje, prostrednictvom displeja LCD sa premieta obraz bez podsvietenia pozadia. Displej LCD včiernom alebo farebnom nastaveni slúži ako projekčná plocha a pozadie na zobrazenie OLED a v priehľadnom nastavení vytvára okienko s ľubovoľnou kontúrou. ktorým voľne prechádza svetlo. Aj toto priehľadné okienko možno prekryť obrazom OLED alebo LCD, čím vzniká nepriehľadný dojem. Kombináciou plne funkčného displeja OLED a indikátora z...

Mincový zábavný automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15099

Dátum: 05.02.2010

Autor: Faul Thomas

MPK: G07F 17/34, G07F 17/32

Značky: zábavný, automat, mincový

Text:

...zariadenie. Každé otočné teleso tak možno individuálne animovaťa možno na ňom zobraziť viacero optických efektov.0011 Je prospešné, ked má otočné teleso tvar valca aprojekčné zariadenie sa upevní dovnútra valca. V takom prípade si umiestnenie projekčného zariadenia nevyžaduje ďalší priestor azobrazovanie informácii prebieha formou zadnej projekcie. Keďže sa valec spravidla vyrába znepriehľadnej alebo priesvitnej umelej hmoty, pozorovateľ...

Systém stieracej hry a príslušný herný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14368

Dátum: 20.11.2009

Autori: Maupas-oudinot Jean-baptiste, Porteaux Etienne, Gallerne Karine, Keller Cécile

MPK: G07F 17/32, A63F 3/06, G07C 15/00...

Značky: systém, herný, príslušný, nosič, stieracej

Text:

...ktorých funkcie budú podrobne popísané ďalej.U znázomeného príkladu uskutočnenia je tento terminál pripojený k sieti 21 na prenos infonnácií.Touto sieťou môže byt napriklad Intemet, ale medzi serverom 20 a jednotlivými hracími terminálmi pre hráčov na jednotlivých predajných miestach tiketov môžu byť tiež samozrejme zriadené súkromné siete.3 Proces prístupu k prostriedkom, z ktorých sa skladá server, je znázornený na obrázku 4, kde vidíme, že...

Hracie a/alebo zábavné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16730

Dátum: 21.01.2009

Autor: Gawel Marek

MPK: G07F 17/32

Značky: zariadenie, hracie, zábavné

Text:

...plochy herného stola). Pripadne sa pri danej zasunutej polohe môže obrazovka v plnej miere zasunúť pod úroveň rovinypanela zariadenia, pričom vzniknutý otvor sa môže uzavrieť pomocou príklopu.Uprednostňuje sa však prvý spomínaný typ obrazovky, ktorý sa zasunie tak, že v zásade Iícuje rovinu vrchnej plochy panelu.0010 Polohu obrazovky možno vpodstate nastavovať rozličnými spôsobmi. Predovšetkým sa dá preklápat okolo priečnej osi tak, aby sa zo...

Herné a/alebo zábavné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12346

Dátum: 21.01.2009

Autor: Gawel Marek

MPK: G07F 17/32

Značky: zábavné, herné, zariadenie

Text:

...pokojová poloha, pri ktorej jednotlivé obrazovky takpovediac neprekážajú, a nachádzajú sa vzásade v rovine hornej plochy zariadenia (predovšetkým vrovine hornej plochy herného stola). Prípadne sa pri danej zasunutej polohe môže obrazovka vplnej miere zasunúť pod úroveň roviny panela zariadenia, pričom vzniknutý otvor sa môže uzavrieť pomocou príklopu. uprednostňuje sa však prvý spomínaný typ obrazovky,ktorý sa zasunie tak, že v zásade Iícuje...

Elektronický hrací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9974

Dátum: 05.09.2008

Autori: Gawel Marek, Graf Johann, Legat Alexander

MPK: G07F 17/32

Značky: hrací, prístroj, elektronický

Text:

...hru alebo iné zaujímavé informácie, čím sa dosiahne zvýšenie vzrušenia pri zábave a pritom ostane zachovaná obmedzená veľkost prístroja.0008 Vzájomné odstupňovaníe obrazoviek jedna za druhou môže byť v princípe upravené rôznym spôsobom a prispôsobené pre požadované priehľadné otvory na čelnej strane prístroja. Ďalší vhodný spôsob úpravy vynálezu môže byť, že dve obrazovky sa z pohľadu miesta pre obsluhu prístroja umiestnia na prednej...

Vežové svetlo pre hernú konzolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4939

Dátum: 15.05.2006

Autori: Heather Mark, Visocnik Damiano, Wills Stuart

MPK: G07F 17/32

Značky: hernú, konzolu, věžové, světlo

Text:

...vežového svetla sú vytvorené z jedného kusa aspoň čiastočne priehľadného materiálu ako je akrylový, polykarbonátový alebo plastový materiál na vedenie svetla. Čím čistejšia priehľadnosť, tým lepší bude materiál na vedenie svetla a osvetľovanie leptov, značiek alebo živíc vo vnútri priehľadného materiálu. Indikátory vežového svetla na signalizáciu stavov stroja. prednostné tiež obsahujú lepty, razby alebo rytiny na priehľadnom...

Hrací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4424

Dátum: 06.04.2006

Autori: Graf Johann, Gawel Marek

MPK: G07F 17/32

Značky: stroj, hrací

Text:

...otvárací rám upevňuje. Otvárací rám môže mat alternatívne rôzny tvar kvôli prispôsobeniu sa štýlu alebo estetiekému vyhotoveniu, požadovanému pre otvárací rám. Výhodne je otvárací rám uspôsobený na správne uloženie do skrine hracieho stroja,pričom skriňa obsahuje vnútornú časť hracieho stroja a chráni aj zadnú časť displejových prostriedkov. Otvárací rám môže byt k hraciemu stroju upevnený mnohými rôznymi prostriedkami. Najčastejšie je...

Systém hracích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284750

Dátum: 10.10.2005

Autor: Eiba Peter

MPK: G07F 17/32

Značky: hracích, strojov, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém (1) hracích strojov je uskutočnený s väčším počtom od seba vzdialených hracích strojov (2), ktoré sú pomocou priradeného diaľkového prenosu (3) dát spojené so spoločným centrálnym počítačom (5) a ktoré sú spojené s generátorom (7) náhodných čísiel a nastavené na zisťovanie vyhrávajúcej kombinácie (X) symbolov. Generátor (7) náhodných čísiel je priradený centrálnemu počítaču (5). Hracie stroje (2) sú vytvorené ako zobrazovacie prístroje...

Dverový rám na hrací automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13659

Dátum: 30.09.2004

Autori: Gawel Marek, Graf Johann

MPK: G07F 17/32

Značky: dverový, hrací, automat

Text:

...tak, aby boli minimálne z väčšej časti súbežne s rovinou otvoreného portálu, resp. spríslušnou sekciou. Pri takomto usporiadaní možno dosiahnuť, že predné plochy displejov budú naklonené ku sebe, a nie od seba pri pohľade z prednej povrchovejplochy dverového rámu (t.j. povrch, ktorý je obrátený smerom ku hráčovi). V konečnomdôsledku toto usporiadanie umožňuje hráčovi pri minimálnej zmene polohy tela sledovať dvai viacero displejov, a...

Multimediálny systém a spôsob na diaľkové monitorovanie alebo rozhodovanie v hracích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4272

Dátum: 01.07.2004

Autor: Valero Moreno Javier

MPK: G07F 17/32

Značky: strojoch, rozhodovanie, diaľkové, spôsob, systém, multimediálny, monitorovanie, hracích

Text:

...hrajú zábavné alebo športové hry, ako sú hracie stroje na hranie šípok, biliardu, golfu, basketbalu, atď., je časť činnosti vykonávaná nezávisle na stroji. Pri takýchto priebehoch udalostí systém nie je schopný zistit všetky možné porušenia pravidiel hry a predpisov alebo prípadné podvádzanie hráčmi mimo oblasti priamo kontrolovanej strojom. Pre takéto a iné typy hracích strojov neposkytujú súčasné systémy a metódy optimálne prostriedky na...

Hrací automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1047

Dátum: 01.03.2004

Autori: Sekiguchi Hirofumi, Tanimura Tatsuhiko

MPK: G07F 17/32

Značky: automat, hrací

Text:

...usporiadanie špecifické kombinácie symbolov pozdĺž aktivovanej línie, keď sa premenlivé zobrazovacie ústrojenstvo zastaví na základe skúsenosti hráča, týkajúcej sa stlačenia tlačidla, takže dokonca aj hráč, ktorý má malú skúsenosť V hre, môže hrať hru0005 Hrací automat, známy z doterajšieho stavu techniky, obsahuje displej 2 tekutých. kryštálov, umiestnený pred kotúčmi, ktoré je možné pozorovať spredu na zobrazovanie obrazu 2 vonkajšej strany...

Hrací automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 925

Dátum: 01.03.2004

Autor: Okada Kazuo

MPK: G07F 17/32

Značky: hrací, automat

Text:

...otvor než je otvor vo svetlo Vodiacom materiáli.Špecifickejšie, predkladaný vynález poskytuje hrací automat opísaný nižšie.Hrací automat podľa predkladaného Vynálezu obsahuje rotujúci valec, ktorý má. na svojou vonkajšom obvode množstvo symbolov, skupinu plochých častí umiestnených pred rotujúcim valcom, ploché časti sú navzájom na seba navrstvené, každá 2 týchto časti má otvor a panel 2 kvapalného kryštálu umiestnený pred plochými...

Hrací automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 915

Dátum: 01.03.2004

Autor: Okada Kazuo

MPK: G02F 1/13, G07F 17/32

Značky: hrací, automat

Text:

...a zobrazovacia jednotka z kvapalného kryštálu na jej použitie. Svetlo z lampy dopadá na stenu LCD panela a potom sa pre rovnomernosť svetelného toku dopadajúceho svetla rozptyluje. Svetelný tok primárne rozptýleného svetla sa koncentruje vzhľadom na prvý orientačný prvok na platni paralelnej s LCD panelom a potom sa na rozšírenie zorného uhla obrazovýchprvkov LCD panela čiastočne a sekundárne rozptyľuje. Ďalej, potom, ako sa svetelný tok...

Zariadenie a spôsob organizovania turnaja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283801

Dátum: 12.01.2004

Autor: Eiba Peter

MPK: G07F 7/08, G07F 17/32

Značky: spôsob, organizovania, turnaja, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie a spôsob sú určené na organizovanie turnajov. Pre každého účastníka turnaja je upravený strojne snímateľný nosič dát vo forme karty. Ďalej je upravený nosič dát s riadiacimi údajmi na každý druh turnaja, ktorý má byť usporiadaný. Zariadenie je opatrené aspoň jedným snímacím zariadením (14, 16) nosičov dát vo forme kariet. Týmito snímacími zariadeniami (14, 16) sa výlučne realizuje vnášanie dát účastníkov a riadiacich dát do počítača...

Prenosný zábavný automat zapínaný mincami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4267

Dátum: 19.11.2003

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G07F 17/32

Značky: prenosný, automat, mincami, zapínaný, zábavný

Text:

...snímač CCD-obrazu (Charge Coupled Device), ktoréhovýstup je spojený s tu bližšie nezobrazenou riadiacou jednotkou obsahujúcou veľkokapacitnú pamäť s míkropočítačom. V homej oblastí 9 čelnej strany 2 je vyhotovené štrbinové vybranie 10, ku ktorému je vo vnútri zábavného automatu pripojený tu nezobrazený kanál na vedenie mincí, ktorý ústi do tu nezobrazeného zariadenia na kontrolu mincí. Na čelnej strane 5 puzdra zábavného automatu 1 je...

Lotériová hra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2418

Dátum: 25.04.2003

Autor: Ivanov Ventzislav Stoyanov

MPK: G07C 15/00, G06Q 50/00, G07F 17/32...

Značky: lotériová

Text:

...spustením hry azaznamenajú sa jeho/jej informačné údaje. Výhry sú určené za sebou idúcimi žrebovaniami, zatial čo žrebované čísla, ktoré súhlasia s vloženými stávkaml, určujú víťazné individuálne zaregistrované čísla, ako aj výšku vyhranej výhry.0007 Telekomunikačný systém vykonávajúcí lotériovú hru je známy z Patentu č. 5 403 999 - US, ktorý sa bližšie týka spôsobu použitia verejnej komutačnej siete na vstup aprijímanie indikácie ovýhre,...

Bezdrôtový hrací automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3723

Dátum: 27.09.2002

Autor: Wells William

MPK: G07F 17/32

Značky: hrací, bezdrôtový, automat

Text:

...čítačka kariet, pevný disk a mechanika CD-DVD.0017 V iných uskutočneniach vynálezu možno na bezdrôtovom hráčovi zvolit jeden alebo viac vstupných mechanizmov zo skupiny pozostávajúcej zdotykovej obrazovky, vstupného spínača,vstupného tlačidla a biometrického vstupného zariadenia, kde biometrické vstupné zariadenie môže byť čítačka odtlačkov prstov. Bezdrôtový hráč môže taktiež obsahovať rozhranie výmennej pamäte na prijatie výmennej pamäte,...

Vybavenie hudobnej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2670

Dátum: 09.10.2000

Autor: Šimon Pavel

MPK: G07F 17/00, G07F 5/00, G07F 17/32...

Značky: skříně, vybavenie, hudobnej

Text:

...hudobného automatu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaHudobný automat L 7 podľa technického riešenia je určený na reprodukciu hudby za úhradu. Vnútomé usporiadanie hudobného automatu L 7 obsahuje Veľkokapacitný osobný počítač l s kvalitnou zvukovou kartou, rýchlosťou vyššou ako 200 MHz a operačnou pamäťou aspoň 32 MB. Je použitý operačný systém WINDOWS 95 alebo vyšší a počítač 1 je vybavený soñvérovým prehrávačom g typu waw alebo Mp 3,...