G06K 11/00

Zapojenie súradnicového zapisovača so 4-fázovými krokovými pohonmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267346

Dátum: 12.02.1990

Autor: Doval Vladimír

MPK: G06K 11/00

Značky: krokovými, 4-fázovými, pohonmi, zapojenie, zapisovača, súradnicového

Text:

...v pamäti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že odpory sú jednou stranou pripojená na bázy tranzistorov, druhou stranou na konektor pre pripojenia riadiaceho mikropočíteča, kam sú zároveň pripojená jednou stranou odpory, druhá strany ktorých sú pripojená na kladný pól zdroja. Ku kladnámu pólu zdroja sú tiaž pripojená jednou stranou i odpory, druhá konce ktorých sú prlpbjená na kolektory tranzistorov spolu s odpormi. Druhá strany odporov...

Zapojení panelů obsluhy řídícího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 265677

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kaprálek Alexander, Růžička Ivoj, Šnévajs Ivo, Brázdil Jaroslav, Mareš Josef, Kožina Zbyněk

MPK: G06K 11/00, G08C 19/02

Značky: panelu, obsluhy, zapojení, systému, řídicího

Text:

...řídícího systému a výstup paměti fronty prioritních povelů je spojen s druhým vstupem řídicího systému.Výhoda zapojení spočivá v tom,že umožňuje přijímat povely od panelů v libovolném okamžiku a řadit je podte priority do fronty, čímž je odstraněn výskyt kolize povelů a současně zjednodušeno zapojení panelů. iPříklad zapojení dle vynálezu je na připojeném výkresu,znàzorňujicím btokove schěma zapojenívstupy jj, gg až 55 dekodéru 5 priorít jsou...

Zapojení digitalizační plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263801

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hřebačka Ivan, Hendrych Jan

MPK: G06K 11/00

Značky: digitalizační, zapojení, plochy

Text:

...také řídící elektronika zařízení, má-li odečítat souřadnici x, vysílá signá-l na svorku 002 blokovacího signálu souřadníoe y. Tento signál blokuje odečítánĺ souřadnice y. Rídicí elektronika současně vysílá signály na první svorku 01 až n-tou svorku DN vstupních signáilů v binairním kódu. Tyto signály se mění s pevnou írekvencí od 1 až do n.Převodník 1 kódu souřadnice x postupně vytvoří na svém prvním výstupu 121 až n-tém výstupu IZN postupně...

Zapojení vstupního obvodu s optoelektronickým spojovacím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236196

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tauš Viktor, Průcha Josef

MPK: G06K 11/00, H03K 17/66

Značky: členem, obvodů, optoelektronickým, zapojení, vstupního, spojovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Na vstupní svorky přichází řídicí proud. Při jedné jeho polaritě svítí první elektroluminiscenční dioda a uzavírá se proud v obvodu první fotodiody. Na prvním odporu vzniká úbytek napětí, který je přiveden na invertující vstup diferenciálního zesilovače. Na neinvertujícím vstupu deferenciálního zesilovače je poteciál země. Na výstupu diferenciálního zesilovače je úroveň 10 g 0. Přichází-li na vstupní svorky řídicí proud opačné polarity, pracuje...

Zapojení obvodů plošného digitalizačního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253525

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hendrych Jan, Hřebačka Ivan

MPK: G06K 11/00

Značky: zařízení, obvodů, zapojení, digitalizačního, plošného

Text:

...k ploše 1 vodičů souřadníce x. N-tice paralelních výstupů 5 g posuvného registru A souředníce ýje připojene k druhému bloku Q budičů, jejichž výstupy Q jsou připojeny k ploše 8 vodičů souřadnicey. N-tice paralelních výstupu 1 plochy 1 vo dičů souřednice x je připojena k výstupu V 2 g spínačag souřadnice x. N-tice paralelních výstupů §l plochy §yodičů souřadnice ľ je připojena k výstupu ggg spínače lg souřad nice Y. Výstup § 91 zdroje 2...

Vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych upínacích jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238424

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cabadaj Ján, Kurucz Peter, Sille Jozef, Švarba Dušan

MPK: G06K 11/00

Značky: modulárnych, zariadenie, systémov, jednotiek, grafických, upínacích, predovšetkým, vstupné

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych jednotiek upínacích systémov s jednoznačnými funkcionálnymi väzbami pre zariadenie spracovávajúce binárne veličiny na grafické, postupnosťou impulzov z kódovaných miest s nim elektricky spojených. Zariadenie obsahuje pracovnú plochu so sieťou kódovaných miest, s ktorou je spojená najmenej jedna predloha, ktorá je opatrená kódovanými oblasťami priradenými ku...

Synchronní vysílač a přijímač k procesoru TP 8

Načítavanie...

Číslo patentu: 232023

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sequens Karel, Jirovský Václav, Vachek Pavel, Štěpán Pavel

MPK: G06K 11/00

Značky: přijímač, procesoru, vysílač, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro spojení a spolupráci terminálového procesoru TP 8 se sériovou synchronní linkou přenosu dat podle normy CCITT. Podstata vynálezu spočívá v konstrukci zařízení, které generuje a přijímá standardní datové posloupnosti podle normy CCITT na základě signálů sběrnice procesoru TP 8 a na něm operujícího programu. Vynález lze využít k rozšíření pracovních možností procesoru TP 8.

Zapojení pro blokový přenos dat v režimu přímého přístupu do paměti multiprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 236849

Dátum: 15.03.1987

Autori: Rotrekl Jiří, Vančura Bohumil

MPK: G06K 11/00

Značky: pamětí, zapojení, přímého, systému, režimu, multiprocesorového, blokový, prenos, přístupu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru mikroelektronických systémů, kde pro přenos dat mezi systémy se používá sériového nebo paralelního kanálu řízeného jedním, případně oběma procesory. Zapojení podle vynálezu řeší blokový přenos dat v režimu přímého přestupu do paměti bez účasti procesorů systémů s využitím programovatelných obvodů DMA, které jsou synchronizovány společným řídicím hodinovým kmitočtem a synchronně vyhodnocenými signály žádosti o přenos DMA,...

Riadiaca jednotka informačných tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 232204

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kokeš Jozef, Tučková Vlasta

MPK: G06K 11/00

Značky: informačných, tabúľ, jednotka, riadiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaca jednotka informačných tabúľ Pragotron podľa vynálezu je určená na automatické riadenie systému informačných tabúľ Pragotron zaradeného, ako výstupný informačný terminál, do výrobného alebo technologického procesu riadeného riadiacim počítačom RPP-16S, prípadne i RPP-16M v reálnom čase a multiprogramovom režime. Podstatou vynálezu je, že výstup z počítača RPP-16S je cez kanál jednoslovných prenosov pripojený na vstupný blok Riadiacej...

Sledovací zařízení grafické předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237645

Dátum: 16.02.1987

Autori: Šesták František, Kott Kristian, Toifl Jaroslav

MPK: G06K 11/00

Značky: grafické, sledovací, předlohy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatické sledování křivky při použití dvou snímacích prvků. Sledovací zařízení je opatřeno dvěma snímacími prvky, z nichž jeden předběžně zjišťuje směr a zakřivení sledované křivky a druhý zjišťuje souřadnice okamžitého bodu na křivce. Řešení může být použito ve výpočetní technice, kartografii, geodesii, lékařství, energetice a všude tam, kde je třeba grafický záznam převést na číselné údaje souřadnic bodů.

Aproximačný prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 235557

Dátum: 15.02.1987

Autor: Oetter Juraj

MPK: G06K 11/00

Značky: aproximačný, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je aproximácia predpísanej napäťovej alebo prúdovo-napäťovej prevodovej charakteristiky, najmä pri linearizácii nelineárnych charakteristík. Podstata aproximačného prevodníka je v pripojení nelineárneho aproximačného trojpólu vytvoreného z potrebného počtu aproximačných potenciometrov a dvojnásobného počtu Zenerových diód k operačnému zosilňovaču prostredníctvom uzla bežcov aproximačných potenciometrov pripojeného na invertujúci...

Zariadenie na číslicovú linearizáciu výstupného signálu sondy pre meranie percentuálneho obsahu kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235376

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pšenák Mikuláš

MPK: G06K 11/00

Značky: číslicovú, výstupného, sondy, meranie, linearizáciu, obsahu, kyslíka, percentuálneho, signálu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prevedenie zariadnia na viacnásobnú simultánnu číslicovú linearizáciu (vyhodnotenie) výstupného signálu sondy na meranie % obsahu s automatickou korekciou na teplotu merného článku sondy, ktorej výstupný signál je definovaný Nernstovou rovnicou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vstupné signály zo sond sú privádzané cez analogové multiplexory a analógovo-číslicové prevodníky do výpočtového zariadenia (napríklad mikropočítač),...

Zařízení pri digitalizaci obrazu, snímaného z grafické předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238688

Dátum: 15.01.1987

Autori: Toifl Jaroslav, Doležal Zdeněk, Jindřich Miroslav, Kott Kristian

MPK: G06K 11/02, G02B 27/02, G06K 11/00...

Značky: předlohy, snímaného, digitalizaci, grafické, obrazů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinných zařízení pro digitalizaci sledované grafické předlohy. Vynález řeší automatické sledování grafické předlohy, např. obecné křivky při použití hranolu pro rotaci obrazu. Sledovací zařízení je opatřeno dvěma pevnými, neotáčivými snímacími prvky (2, 3), které se nacházejí v zorném poli hranolu (1) pro rotaci obrazu. Během procesu sledování je hranol (1) pro rotaci obrazu nad sledovanou grafickou předlohou (5)...

Zapojení pro synchronní vyhodnocení signálů z přírůstkových mechanicko elektrických převodníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232420

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vančura Bohumil, Tomšů Josef

MPK: G06K 11/00

Značky: přírůstkových, mechanicko, signálu, synchronní, převodníku, vyhodnocení, elektrických, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru automatizační, měřicí a řídicí techniky, kde se pro snímání mechanického posuvu nebo uhlu natočení používá přírůstkových převodníku (inkrementálních čidel). Zapojení podle vynálezu řeší vyhodnocení výstupných impulsů z těchto čidel bez vzniku chybového signálu při změně snímaného pohybu. Zapojením podle vynálezu, které využívá synchronního řízení, synchronních monostabilních klopných obvodů, invertorů a součtových...

Zapojení pro synchronní vyhodnocení signálů z přírůstkových mechanicko elektrických převodníků se zvýšenou rozlišovací schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 231016

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tomšů Josef, Vančura Bohumil

MPK: G06K 11/00

Značky: vyhodnocení, schopnosti, mechanicko, rozlišovací, synchronní, elektrických, signálu, zapojení, zvýšenou, převodníku, přírůstkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru automatizační a řídící techniky, kde se pro snímání mechanického úhlu posuvu nebo úhlu natočení používá přírůstkových převodníků, nazývaných též inkrementální čidla. Zapojení podle vynálezu řeší vyhodnocení impulsů přírůstkových mechanicko elektrických převodníků, bez vzniku chybového impulsu při změně směru snímaného pohybu a se zvýšenou rozlišovací schopností. Zapojením podle vynálezu, které využívá synchronního způsobu...

Zapojení obvodů pro určování polohy čídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229134

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hřebačka Ivan, Hendrych Jan

MPK: G06K 11/02, G06K 11/00

Značky: určování, obvodů, polohy, zapojení, čidla

Zhrnutie / Anotácia:

Výpočetní technika. Zapojení obvodů pro určování polohy čidla umístěného na ploše. V ploše je umístěn systém rovnoběžně vedených vodičů, který je napájen postupnými impulsy navzájem se překrývajícími. Čidlo využívá kapacitní vazbu na systém vodičů. Synchronně se systémem pracuje čítač polohy, který se zastavuje blokovacím signálem. Tento signál se získá komparací druhé derivace odezvy čidla. Výstupy čítače určují přesnou polohu čidla na ploše....

Zapojení vyhodnocovacích obvodů pro určování polohy čídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229192

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hřebačka Ivan, Hendrych Jan

MPK: G06K 11/00, G06K 11/02

Značky: vyhodnocovacích, zapojení, obvodů, polohy, určování, čidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovacích obvodů pro určováni polohy čidla umístěného na ploše se systémem vodičů napájených postupnými napěťovými pulsy s kapacitní vazbou na čidlo, vyznačené tím, že výstup čidla 1) polohy je zapojen přes zesilovač (2) čidla na vstup dat analogo-číslicového převodníku (3), výstup tohoto převodníku 3 je zapojen na vstup dat první paměti (4), výstup této paměti (4) je zapojen na vstup dat druhé paměti (5) a současně na první...

Zapojení programovatelné jednotky styku pro vstup dat na sběrnici informační měřicí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241399

Dátum: 15.05.1985

Autor: Velan Jaromír

MPK: G06K 11/00

Značky: vstup, programovatelné, styku, zapojení, měřicí, informační, jednotky, sběrnicí, soustavy

Text:

...výstup bloku 7 pro zajištění ínterfejsových funkcí jsou určený pro řízení přenosu dat ze zdroje 1 dat, a proto jsou spojeny s řídicím výstupem a řídicím vstupem zdroje 1 dat. Řídicí vstup generátoru 8 adresy je spojen se spouštěcím výstupem bloku 7 pro zajištění interfejsových funkcí,jehož ukončovací vstup a zároveň ukončovací vstup generatoru 8 adresy jsou spojený s třetím datovým výstupem pevné paměti 9,která je svým druhým datovým výstupem...

Zapojení fotoelektrického snímače děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241177

Dátum: 16.04.1985

Autor: Houžvieková Eva

MPK: G06K 9/62, G06K 11/00

Značky: děrné, fotoelektrického, pásky, snímače, zapojení

Text:

...24 je připojen na čtvrtý vstup 240 vyhodnocovací logické sítě 2 a na první vstup 341 čtvrtého komparátoru 34 napětí s nastavitelnou spínací úrovní, jehož výstup 0341 tvoří současně čtvrtý výstup D 34 zapojení pro připojení na počítač. Výstup 0251 pátého fotocitlivého prvku 25 je připojen na pátý vstup 250 vyhodnocovací logické sítě 2 a na první vstup 351 pátého komparátoru 35 napětí s nastavltelnou spínací úrovní, jehož výstup 0351 tvoří...