G06K 1/12

Spôsob a zariadenie na ochranu a kontrolu originality produktov a elektronicky čitateľný certifikát o nej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13600

Dátum: 11.05.2007

Autori: Zhelev Arkadiush, Zhelev Zhivko

MPK: B44C 1/22, B41M 5/26, B23K 26/14...

Značky: elektronický, produktov, kontrolu, spôsob, ochranu, certifikát, čitateľný, zariadenie, originality

Text:

...čo sa môže dosiahnut aj cez pokusy o presné kopírovanie, napodobenie, klonovanie alebo vymazanie naneseného označenia.0005 Tento ciel sa dosiahne spôsobom podľa nároku 1.0006 Tento vynález bude ilustrovaný na základe nasledujúcich výkresov,na ktorýchObr. 1 - znázorňuje nanášanie obnoviteIného viacstupňového zašifrovaného označenia3. riadený zväzok (laser, elektrónový zväzok, iónový zväzok atď.) 4. obnoviteľné viacstupňové zašifrované...

Zobrazovací štítok natlačených prevádzkových údajov a spôsob jeho vyhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283444

Dátum: 27.06.2003

Autor: Speiser Alexander

MPK: G06K 1/22, G06K 3/02, G06K 1/12...

Značky: spôsob, údajov, vyhotovenia, štítok, zobrazovací, natlačených, prevádzkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zobrazovací štítok pozostáva z predtlačeného formulára (12), na ktorom sú predtlačené jednotlivé skupiny údajov, usporiadané okolo prázdneho okienka (14), ďalej z nálepky (16) s prevádzkovými údajmi, ktorej tvar odpovedá tvaru prázdneho okienka (14), z pripevňovacích prostriedkov na pripevnenie nálepky (16) k prázdnemu okienku (14). Nálepka (16) je vybavená prevádzkovými údajmi rôznych skupín, ktoré sú na nálepke (16) natlačené v usporiadaní...

Priamozápisové šestnásťsegmentové štítkovo-páskové vstupno-výstupné mechanické médium počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3269

Dátum: 06.08.2002

Autor: Šálek Tibor

MPK: G06K 1/12, G09F 9/302

Značky: šestnásťsegmentové, štítkovo-páskové, priamozápisové, počítačov, mechanické, vstupno-výstupné, médium

Text:

...variácio šty-Mroch obdĺžnikových segmentov, umiestnených doliehajúco v rohoch obdlžnika tak, že v strede znakového štvorobdlžnika ostane voľný kríž, pričom v prípade tlačených znakových štvorobdlžnikov hranica medzi formátovou or 1 entačnouA značkou a susedným vytlačeným obdlžnikovým segmentom môže byť dotlačená do súvislého celku.Prehľad obrázkov na výkres th Na obr. 1 je znázornená ýéšgtnásťsegmentové mechanické počí tačové médium vo...

Zapojení pro synchronizování činnosti grafických interfejsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267967

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slaměník Jan

MPK: G06K 1/12, G06F 15/68

Značky: synchronizování, zapojení, grafických, činnosti, interfejsů

Text:

...výstupy jsou spojený přes spínače ga, gg až gn jednak s druhou sběrnicí 1 a jednak se vstupy čítačů lg, ZE až lg.Nastavením spínačů lg, lb až lg hodinového signálu a spínačů ga, zh až gn nulovacího signálu se volí, zda interfejs pracuje v řídícím nebo závislém režimu. Z libovolného počtu grafických interfejsů vždy první pracuje v řídícím režimu, ostatní musí pracovat V závislém režimu. Řídící první interfejs ga má oba spínače lg, 35...

Zariadenie pre zápis riadiaceho programu do reprogramovatelných pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256746

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kavka Jaroslav, Blaškovan Pavol

MPK: G06K 1/12

Značky: zápis, programů, pamäti, reprogramovatelných, zariadenie, riadiaceho

Text:

...adresné signály výstupom 11 z programovateiného automatu .a výstup 5 je privedený na vstup obvodov prenosu dát 50. Výstupy 13 obvodov prenosu dát Sl sú pripojené obojsmernou zbernicou na vývody pamäti dát 40, 41, 42, 43 programu a súčasne na vstupy obvodov vyhodnotenia chyby 53. Na ďalšie vývody obvodov prenosu dát 5 U sú pripojené obojsmernou zbernicou dátové signály výstupu 12 z programovateľného automatu a riadiaci signál 6 z...

Zařízení na převedení elektronického signálu na mechanický pohyb činné části

Načítavanie...

Číslo patentu: 254357

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chmelař Miroslav, Fiala Stanislav

MPK: G06K 1/12

Značky: činné, elektronického, mechanicky, signálu, pohyb, převedení, zařízení, částí

Text:

...běh naprázdno. na obr. 2 je okamžik, kdy elektronická paměťdává signál elektromaqnetu A na obr. 3 je znázorněn moment, kdy došlo k propojení saní.Zařízení na převedení elektronického signálu na mechanický pohyb činné části podle vynálezu je tvořeno hřídelí s vačkami l, které umožňují pohyb saněmi 2 vpřed a vzad. Dráha vaček dosedá na ložisko saní 3, které jsou opatřeny koliky g. Ty zasahuji do otvorů v jednom rameni dvouramenných pák...

Tiskací hlava pro bodový tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 243386

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kubíeková Božena

MPK: G06K 1/12

Značky: tiskací, hlava, bodový

Text:

...horizontňlní vzdálenost tiskacích prvků je konetantní, rovnající se v uvedenám případě dvěma krokům. Určování polohy tiskací hlavy stačí tudíž vždy jen pro jeden tískncí prvek.První tiskscí prvek v základní poloze je na pozici prveho kroku druhého pole znaku g, druhý a třetí tiskací prvek 3, a 3 základní polohy jsou mezi prvním a druhým polen znaku A a Q. čtvrtý až dsvdtý tiskací prvek 4 až 2 základní polohy jsou v prvním poli A.Po...

Zapojenie pre zber informácií z technologického procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235213

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nagy Alexander, Balogh Emil

MPK: G06K 1/12

Značky: informácií, technologického, zapojenie, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Číselné údaje, charakterizujúce určité vlastnosti, alebo parametre technologického procesu, napríklad vady textilného materiálu sú zahlasované do záznamového zariadenia asynchrónne, nezávisle od seba, pričom zariadenie pre zber týchto informácií ich zapisuje do záznamového zariadenia podľa časového poradia ich výskytu. Zapojenie pre zber informácií obsahuje snímače údajov (2) technologického procesu (1), ktoré spolupracujú so spínacou jednotkou...

Zapisovací ústrojí s lineárním motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247636

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pokorný Rudolf

MPK: G06K 1/12

Značky: motorem, lineárním, zapisovači, ústrojí

Text:

...pžipojen výstup opto elektronickěho snímače a k jehož vstupu normovaného napětí je přes vstupní dělič li připoje na svorka łá měřeného napětí.Na obr. 2 je znázroněno příkladné provedení světlovodu 3 snímacího ústrojí podle vynálezu. Světlovod 3 je na své čelní straně opatřen dvěma řadami střídajících se prüsvitných plošek 2 a neprüsvitných plošek É, které jsou v detailu znázorněny i na obr. 4.Na obr. 3 je znázorněn detail dalšího...

Tiskací zařízení pro bodový tisk znaků a grafických obrazců

Načítavanie...

Číslo patentu: 229051

Dátum: 15.04.1986

Autor: Černík Jaroslav

MPK: G06K 1/12

Značky: znaků, bodový, obrazců, zařízení, tiskací, grafických

Zhrnutie / Anotácia:

Tiskací zařízení pro bodový tisk velkého souboru abecedně číselných a jiných znaků a pro tisk grafických obrazců se týká výpočetní a automatizační techniky. Vynález řeší tisk abecedně číselných a jiných znaků a grafických obrazců s vyšší kvalitou tisku, takže křivky znaků jsou spojité a body se překrývají. Řeší se tím také možnost tisku znaků různých abeced, zesílených částí znaků, sklon znaků a různá velikost znaků. Zařízení tvoří řada...

Zapojení pro záznam dat do pevných bipolárních pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229150

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kryška Jan, Navrátil Milan, Bartůněk Ivan

MPK: G06K 1/12

Značky: zapojení, pamětí, pevných, záznam, bipolárních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro záznam dat do pevných bipolárních pamětí, vyznačující se tím, že hromadný vstup-výstup (17) řídícího bloku (l) je spojen s hromadným vstupem-výstupem (82) zadávacího bloku (8), jehož ovládací výstup (81) je spojen s ovládacím vstupem (94) výběrového bloku (9) a s ovládacím vstupem (53) oddělovacího bloku (5), jehož skupinový datový výstup (51) je spojen se skupinovým datovým vstupem(15) řídícího bloku (l), jehož skupinový výstup...