G06F 9/46

Spôsob riadenia prístupu na najmenej jedno periférne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10206

Dátum: 09.02.2005

Autori: Westerweller Jörg, Kranz Jürgen

MPK: G06F 9/46, G06F 3/12

Značky: zariadenie, jedno, přístupu, riadenia, spôsob, periférne, najmenej

Text:

...aby sa na základe zadaných kritérií uskutočnil čo najflexibilnejší Výber perifémeho zariadenia.0015 Podľa vynálezu sa preto poskytuje spôsob riadenia prístupu na najmenej jedno periférne zariadenie podľa patentového nároku 1.0016 Ďalšie účelné uskutočnenia spôsobu sú predmetom závislých nárokov.0017 Vynález pritom predpokladá uskutočnenie spôsobu riadenia prístupu na najmenejjedno periférne zariadenie s nasledovnými krokmi- Prenos žiadaného...

Spôsob nahradenia programu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4984

Dátum: 02.06.2004

Autor: Shiomi Takakazu

MPK: G06F 9/46, G06F 9/445

Značky: programů, spôsob, nahradenia

Text:

...funkcií terminálovej stanice. Vzniká teda problém, že užívateľ nemôže používať terminálovústanicu, ak je potrebné častejšie sťahovanie programov.0004 Odkazujúc na publikáciu Cable Television Laboratories,Inc. opencable Common Download Specification, z 26. novembra2002, XP 00235 l 350, ktorá obsahuje charakteristickú črtu0005 Predložený vynález je definovaný v nárokoch. Stručný opis výkresov0006 Výhody a znaky vynálezu vyplynú z jeho...

Metóda nahradzovania programov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4983

Dátum: 02.06.2004

Autor: Shiomi Takakazu

MPK: G06F 9/46, G06F 9/445

Značky: nahradzovania, metoda, programov

Text:

...skupín frekvencií natelevíznom systéme podľa prezentovaného vynálezu obr.5 zobrazuje príklad použitia skupín frekvencii na komunikáciu serveru z terminálovými aparátmi v káblovomtelevíznom systéme podľa prezentovaného vynálezuobr.6 je diagram zobrazujúci nastavenie terminálového aparátu v káblovom televíznom systéme podľa prezentovaného vynálezu obr.7 zobrazuje externý pohľad na terminálový aparát v káblovom televíznom systéme podľa...

Systém audio spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5972

Dátum: 08.10.2003

Autori: Hiipakka Jarmo, Kaajas Samu

MPK: G10H 1/00, G06F 9/46

Značky: spracovania, audio, systém

Text:

...záťaže sa zrealizuje zvlášť lahko.-3 0030 Vynález možno využívat na audio spracovanie dát v akejkoľvek forme, napriklad pre audio dáta lineárnej domény pulznej kódovej modulácie (Pulse Code Modulation - PCM), pre audio dáta frekvenčnej domény, pre audio dáta domény nespojitej kosinovej transformácie (Discrete Cosine Transform - DCT) alebo pre audio dáta kódované v akejkoľvek inej forme.0031 Ďalšie predmety a znaky tohto vynálezu sa stanú...

Upevňovacia svorka na spojovanie dielov z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1266

Dátum: 10.07.2002

Autori: Bader Joachim, Reif Dieter

MPK: G06F 9/46

Značky: upevňovacia, svorka, spojovanie, dielov, dřeva

Text:

...doskami, čím nie je umožnenà žiadna cirkulácia vzduchu a nie je zohľadnené žiadne zmrštenie, takže tieto svorky nie sú vhodné do vonkajšieho0004 S patentového spisu US 2 066 813 je známe spojenie,usporiadané podobne ako opisaná svorka, ktorá má v dôsledkudlhších uholníkových pätiek styčné plochy a umožňuje ľahšievkladanie dosiek a navyše ma upevňovací otvor. Tieto spojovacie svorky sú vytvorené na upevnenie obkladových stenových dosiek, ako...

Jednovstupý sekvenční základní přírůstkový mikroprocesor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245907

Dátum: 01.07.1988

Autor: Mamedov Ulear Ašraf

MPK: G06F 9/46

Značky: základní, jednovstupý, přírůstkový, sekvenční, mikroprocesor

Text:

...vstup blokovacího obvodu spojon so spojovacím výstupom sritmotické jednotky. Druhý vstup- 5 ř blokovscího obvodu je spojen s blokovacím výstupom řadičo.stup blokovacího obvodu jo- spojen ss spojovscím vstupom rozhodovocího obvodu.Vhodné je, když so každý rozhodovací obvod sĺnĺsĺłĺ, zo záklsdního psmětového prvku, porovnávacího obvodu, izápisového obvodu a, součtového obvodu. Základní pamětový prvek má datový výstup spoje s prvním dstovým...

Zapojení procesoru počítače s hardwarovým přerušením činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254851

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nitsche Jiří, Číhalík Ivo, Vystavěl Boris

MPK: G06F 9/46

Značky: přerušením, počítače, procesoru, hardwarovým, činnosti, zapojení

Text:

...lg mikroprocesoru Ä připojen svýmvstupem gł indikaění obvod §.K prvnímu vstupu gg řídicího obvodu Q logiky je dále přiveden od druhého výstupu 35 třístavovéhu zesilovače 3 přes sběrnici gg nejnižší bit Aú adresy, druhý vstup gg řídicího obvodu logiky je propojen se sběrnicí ägł pěti řídicích signálu, které jsou vyčleněny ze sběrnice Agł sedmi řídicích signálu, propojení 5 prvním výstupem Ag třístavového zesilovačeKonečné je první vstup...

Zapojení stykové jednotky řadiče pro spojení podřízeného počítače s kanálem nadřazeného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238676

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chylský Pavel, Obdržálek Ladislav, Svoboda Alois

MPK: G06F 9/46

Značky: podřízeného, jednotky, spojení, řadiče, stykové, nadřazeného, kanálem, počítače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Styková jednotka (2) je řešena jako asynchronní sekvenční automat (D), programovatelný z podřízeného počítače (G). Asynchronní sekvenční automat (D) je řízen přes paměť (E) řídicího slova z podřízeného počítače (G) a dále je spojen s kanálem (A) nadřazeného počítače (1). Výstupy asynchronního sekvenčního automatu (D) jsou zapojeny jednak přes paměť stavu (F) zpět na podřízený počítač (G), jednak jsou zapojeny na kanál (A) nadřazeného počítače...