G06F 9/445

Spôsob vykonávania inštrukcie pre selektívnu modifikáciu parametrov funkcie adaptéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17214

Dátum: 08.11.2010

Autori: Craddock David, Sittmann Gustav, Szwed Peter, Greiner Dan, Glendening Beth, Gregg Thomas, Farrell Mark

MPK: G06F 9/445, G06F 9/30

Značky: selektívnu, inštrukcie, modifikáciu, vykonávania, adaptéra, funkcie, spôsob, parametrov

Text:

...tohto vynálezu je poskytnuté vybavenie nauľahčenie komunikácie medzi adaptérmi a procesormi. Napríklad je poskytnutáschopnosť, ktorá umožňuje nastaviť operačné parametre pre určitú operáciu spojenú s adaptérom. V ďalšom aspekte predkladaného vynálezu je kópiaoperačných parametrov sprístupnená operačnému systému.0009 Nedostatky doterajšieho stavu techniky sú prekonané a sú poskytované výhody prostredníctvom dodania počítačového programu na...

Spôsob, prepájacia skrinka a zariadenie na preberanie súboru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17739

Dátum: 09.06.2009

Autor: Lopez Thierry

MPK: H04L 29/06, G06F 9/445, B60R 16/02...

Značky: spôsob, súboru, preberanie, prepájacia, zariadenie, skříňka

Text:

...vrámci výrobného reťazca vozidiel aspreberaním softvéru v reaktivačnej zóne počas opravy softvéru, aby bolo zrejmé, v čom sa líšia.0014 Vo výrobnom reťazci vozidiel sa veľmi zriedkavo vyskytujú dve identické vozidlá zaradené na výrobnej linke za sebou. Rad vozidiel v skutočnosti tvoria rôzne druhy motorizácil, s rôznym vybavením a pod.0015 Vskutočnosti sú vozidlá zaradené za sebou podľa objednávok zadaných zákazníkmi, preto je pri prechode...

Funkcionalita extrakcie atribútu cache a inštrukcie pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10149

Dátum: 07.01.2009

Autori: Slegel Timothy, Greiner Dan

MPK: G06F 9/445

Značky: inštrukcie, extrakcie, funkcionalita, cache, atribútu

Text:

...hostíteľský počítačový systém 21 má pamät 22 prístupnú emulačnému procesoru 27. Vo vzorovom uskutočnení je pamät 27 rozdelená na časť pamäte 2 hostiteľského počítača a časť emulačných rutín 23. Pamäť 2 hostiteľského počítača je dostupná programom emulovaného hostiteľského počítača 21 podľa hostíteľskej počítačovej architektúry. Emulačný procesor 27 uskutočňuje natívne inštrukcie navrhnuté inštrukčné súbory inej architektúry, ako má emulovaný...

Záznamové médium, prehrávacie zariadenie, program, spôsob prehrávania, integrovaný obvod systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3689

Dátum: 09.11.2004

Autori: Okubo Masafumi, Ikeda Wataru, Iwamoto Hiroaki, Okada Tomoyuki

MPK: G06F 9/445, G11B 27/32, G11B 27/10...

Značky: prehrávania, záznamové, integrovaný, obvod, program, prehrávacie, systému, zariadenie, médium, spôsob

Text:

...silným tlakom sa prehrávacie zariadenie stane menej Llrahým a variabílneàiším a Jotom sa obsah BD-ROM obohatí, čo povedie priemysel,spojený) s obsahom. k rastu.Obr. l znzi/xiríiujc livrmu jmužitizi preliiá«zicieltt) zariadenia podľa tohto vynálczu.Obr. 3 znázorňuje konštrukciu informácie o Playlist (zoznam na prehrávanie).Obr. 5 /níi/onäuitt tlzivkovú špeciñkäiciu, dosíahnutú štyrmi Clip inlormation lilc name (meno suboru informácie o...

Spôsob nahradenia programu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4984

Dátum: 02.06.2004

Autor: Shiomi Takakazu

MPK: G06F 9/445, G06F 9/46

Značky: nahradenia, spôsob, programů

Text:

...funkcií terminálovej stanice. Vzniká teda problém, že užívateľ nemôže používať terminálovústanicu, ak je potrebné častejšie sťahovanie programov.0004 Odkazujúc na publikáciu Cable Television Laboratories,Inc. opencable Common Download Specification, z 26. novembra2002, XP 00235 l 350, ktorá obsahuje charakteristickú črtu0005 Predložený vynález je definovaný v nárokoch. Stručný opis výkresov0006 Výhody a znaky vynálezu vyplynú z jeho...

Metóda nahradzovania programov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4983

Dátum: 02.06.2004

Autor: Shiomi Takakazu

MPK: G06F 9/46, G06F 9/445

Značky: nahradzovania, metoda, programov

Text:

...skupín frekvencií natelevíznom systéme podľa prezentovaného vynálezu obr.5 zobrazuje príklad použitia skupín frekvencii na komunikáciu serveru z terminálovými aparátmi v káblovomtelevíznom systéme podľa prezentovaného vynálezuobr.6 je diagram zobrazujúci nastavenie terminálového aparátu v káblovom televíznom systéme podľa prezentovaného vynálezu obr.7 zobrazuje externý pohľad na terminálový aparát v káblovom televíznom systéme podľa...