G06F 9/44

Spôsob filtrovania signálov využitím funkcií príslušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6838

Dátum: 02.07.2014

Autori: Piteľ Ján, Mižáková Jana, Mižák Jozef, Hošovský Alexander

MPK: H04B 15/00, G05B 13/02, G06F 9/44...

Značky: príslušnosti, funkcií, filtrovania, signálov, využitím, spôsob

Text:

...ñąnkcia (2), trojuholníková ñmkcia (3) a zvonovákde s definujeme ako citlivosť funkcie. Priraďovaním váh na základe hodnoty posledného ñltrovaného signálu ü(t) sa zabezpečí prepočet množiny, proti ktorej sa počíta príslušnosť funkcie.Navrhovaný spôsob filtrovania signálov je realizovaný pomocou blokov priraďovanía váh vzorkám vstupného nefiltrovaného signálu na základe predchádzajúcej hodnoty ñltrovaného signálu ü(t) a funkcie...

Jednotka diaľkového prístupu a spôsob ovládania zváracích prístrojov, spojených so sieťou prostredníctvom rozhrania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9222

Dátum: 07.09.2006

Autori: Wittmann Manfred, Schick Roland, Leko Tomas, Rumpl Manuel, Stöger Markus, Pernegger Markus

MPK: G06F 9/44, B23K 9/095, B23K 9/10...

Značky: sieťou, ovládania, rozhrania, prostredníctvom, spojených, spôsob, diaľkového, jednotka, prístrojov, zváracích, přístupu

Text:

...zrejmé na prvý pohľad. Výhodou je, že sa diagnostíkuje ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom môže byt siet rozšírená o ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom nie je nutné z hľadiska riadenia postupu uskutočniť zmenu.0018 Pomocou opatrenia Limožňuje, že zabezpečenia konfigurácii zváracích prístrojov pľeblćłhłljú priebežne a tiež sú opat nahrávané do zodpovedajúcich zváracích prístrojov, sa výhodným spôsobom dosahuje,...

Spôsob a zariadenie na počítačom podporované vytvorenie grafického užívaťeľského rozhrania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7410

Dátum: 09.02.2005

Autori: Westerweller Jörg, Kranz Jürgen

MPK: G06F 9/44

Značky: spôsob, rozhrania, počítačom, podporované, vytvorenie, uživatelského, grafického, zariadenie

Text:

...prvkov), priradenie kontrolných prvkov k MML-príkazom a akciám, ktoré má na základe vonkajších podnetov, ako je kliknutie myšou, vykonať program.0010 Aby sa dali k dispozícii systémy, ktoré sa dajú podľa možnosti rozšíriť alebozmeniť, je ďalej známe, že sa takéto systémy vytvárajú modulárne. U modulov ide oštandardizované komponenty, ktoré môžu byť použité viacerými inými komponentmí.Výhodne sa môžu nové komponenty pripojit podľa...

Zapojenie ovládacieho modulu pre verifikáciu vstupno-výstupných liniek mikropočítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241338

Dátum: 15.09.1987

Autori: Loueka Miloslav, Vitamvás Zdenik

MPK: G06F 9/44

Značky: vstupno-výstupných, modulu, zapojenie, mikropočítačov, verifikáciu, ovládacieho, liniek

Text:

...toho môžu ovládací modlul obsluhovať osoby bez znalosti problematiky mikropočitačovej riadiacej techniky po cca SOmi-.nútovom zaškolení.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia orvládavcielio mo 4dulu pre verifikaciu vstupno-výstupný-chl llniek miakropočítačov.Zapojenie ovládacieho »modulu pozostáva z programového- modulu G dekodéra funkcii priipojenéh-o cez darov-ü zbernicu 11, adresovú zbernicu 12 a riadiacu zbernicu 13...

Zapojení číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 228621

Dátum: 01.01.1986

Autori: Vitinger Jiří, Růžička Ivoj

MPK: G06F 9/44

Značky: počítače, číslicového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru výpočetní techniky a řeší problém zajištění, která část instrukce se přenáší po sledované systémové sběrnici při simulování její činnosti. Podle podstaty vynálezu byl problém vyřešen tím, že na synchronizační výstup dekodéru instrukce procesorové jednotky je zapojen sledovací vstup sběrnicového emulátoru. Zapojení dekodéru 8 instrukce procesorové jednotky s emulátorem 4 nejlépe charakterizuje vynález. Vynálezu lze využít...