G06F 9/06

Obvod pro připojení přídavné klávesnice k mikropočítači se zabudovanou klávesnicí, jejíž klávesy jsou uspořádány do spínací matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269296

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klajbl Jiří

MPK: G06F 3/06, G06F 9/06

Značky: klávesnice, přídavné, mikropočítači, jejíž, uspořádaný, obvod, spínací, klávesnici, připojení, zabudovanou, klávesy, matice

Text:

...a druhý výstup 35 je nspojen na jemu odpovídající první snisací vstup 52 g s druhý snísací vstup §IL 2 zabudované klávesnice ž. Třetí datový výstup Lą až pátý datový výstup ćä pevná pamäti i je nepojen na jemu odpovídající první sdrseový vstup ł sž třetí adresový vstup łłg multiplsxsru l, jehož datový výstup E js napojsn ne datový vstup 21 demultiplexeru 3. Na první sdresový vstup 52 g až třetí sdresový vstup 33 g demultiplexaru g je...

Zapojení pro řízení časově multiplexované sběrnice harvardského typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260886

Dátum: 12.01.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36, G06F 9/06...

Značky: multiplexované, sběrnice, harvardského, řízení, časově, zapojení

Text:

...všechny významné informace mikropočítače, to je adresy, data z paměti programu, z paměti dat a vstupního/výstuprlího zařízení při jeho jednoduchém provedení.Příklad zapojení je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje jeho blokove uspořádání, obr. 2 časový průhěh signálů.Mikropočítač 100 je skupinou vstupů 1 a výstupu 010 připojen k zesilovači 200, kterýje prostřednictvím adresové/datové sběrnice 250 připojen k...

Zapojení koncové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256613

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudec František, Schlemmer Arnošt, Náprstek Vladimír, Chvátal Josef

MPK: G06F 9/06

Značky: jednotky, zapojení, koncové

Text:

...jehož výstup je přes čtvrtou diodu- 3 25 | 1 E 13 vyveden na výstupní svorku vypnout a přípednü na povelové relé. První vstup druhého součtového členu je též přiveden na výstup třetího logického členu i na záznanový vstup druhé pamati, jejíž výstup je přiveden na první vstup druhého součinového členu. Výstup druhého součinového členu je spojen s druhým vetupem druhého výstupního proudového členu s interní signalizací, u kterého je výstup...

Obvod riadenia dynamickej pamäti RAM

Načítavanie...

Číslo patentu: 246880

Dátum: 15.01.1988

Autori: Potomský Václav, Brcko Teodor, Lenko Jozef, Štoveík Imrich

MPK: G06F 9/06

Značky: riadenia, obvod, pamäti, dynamickej

Text:

...obvodu 11. Prvý výstup 113 prvého časovacieho obvodu 11 je pripojený na hodinový vstup 501 obvodu 5 ukončenia výberu adresy riadku a druhý výstup 114 prvého časovacieho obvodu 11 je pripojený na prvý hodinový vstup 801 obvodu 8 spustenia a ukončenia pamäťoveho cyklu.Druhý prepinaci vstup C 1 je pripojený na prepínací vstup 120 druhého časovacieho obvodu 12, ktorého výstup 123 je pripojený na strobovaci vstup 102 prvého blokovacieho...

Zapojení mikropočítačového programátoru únavových zkoušek strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240232

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: G05D 15/01, G06F 9/06

Značky: zapojení, součástí, únavových, strojních, programátoru, mikropočítačového, zkoušek

Text:

...kÓdo-. vaných přepínačů jsou v jejich jednotlivýchsloupcích paralelné propojeny a tvoří výběrové vodiče čtení. zapojení podle vynálezu umožňuje opc rativní řízení zkušebního programu a jeho automatické provádění. , . Príklad provedení zapojení podle vynáleľzu je schematicky znázorněn na pripojených výkresech, kde obr. 1 představuje celkovézapojení, obr. 2 zapojení paměti výběrového slova. - - v ~ -Mikropočítač 1 je adresovou sběrnící ~...

Elektronický programátor řízený světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229531

Dátum: 15.08.1986

Autori: Háša Miroslav, Rydlo Pavel

MPK: G06F 9/06

Značky: řízený, programátor, světlem, elektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický programátor je určen k řízení provozu zemědělských i jiných zařízení v závislosti na střídání dne a noci. Vstupní člen řízený světlem dává na výstupu logický signál, jehož hodnota je určena intenzitou okolního osvětlení. Na jeho přímý a inverzní výstup jsou připojeny derivační obvody, jejichž výstupy mohou být jednotlivě nebo současně připojeny na čítací vstupy čítače. Výstupy čítače jsou přivedeny na dekodér 1 z P, jehož výstupy...

Řídicí obvod procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232447

Dátum: 15.07.1986

Autor: Janda Petr

MPK: G06F 9/06

Značky: řídící, procesoru, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládání a koordinace činností mikroprogramem řízeného procesoru sestávajícího z několika asynchronně pracujících částí. Zapojení koordinuje činnost asynchronně pracujících částí procesoru na základě řídicích signál z těchto částí během provádění mikroinstrukce, při spuštění nebo zastavení procesoru vnějšími nebo vnitřními ovládacími signály a při zastavení procesoru v případě poruchy. Ovládání procesoru se provádí pomocí dvou blokovacích...