G06F 15/46

Zapojenie univerzálneho programovo riadeného modulu riadenia technologického podsystému

Načítavanie...

Číslo patentu: 267315

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jůzl Pavel, Marek Štěpán

MPK: G06F 15/46, G05B 19/417

Značky: programovo, modulu, riadenia, podsystému, zapojenie, univerzálneho, technologického, riadeného

Text:

...podsystánu, kde je nakreslená bloková scháma.Zapojenie univerzálneho prosramovo iadenáho modulu riadenia technologickáho podsystému pozostáva z riadiaceho systámu l, ktorý je cez vstupnú prúdov smyčka g a výstupnú prúdovú Ěmyčku a spojený e blokom g prepojenia äpeciálnych zariadení, spojeným so zbernicou l dát, adries a riadenia. Na zbernicu L 2 je obojemerne pripojený centrálny redič 1 radič i akčných členov a radič 2 stavu snímačov....

Zapojenie pre multiprocesorové riadenie technologických zariadení, najmä píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267314

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Štěpán, Jůzl Pavel, Čechvala Vojtech

MPK: G05B 19/417, G06F 15/46

Značky: najmä, multiprocesorové, technologických, zariadení, zapojenie, riadenie

Text:

...pripojenom výkrese je mdsornent prikladnd riadenia sapojenia pre multiproce Borová riadenie technologických zariadeni. najmi pil, kde je nakreslens blokovs schema.zapojenie pre multiprocesorove riadenie technoloucldch sariadeni, najmíi pil pozostáva z nikropočttačovćhc systemu L, na ktorý je pripojený riadiaci panel g. Ilikropočitačový system J, je obojsmerna spojený s visualisačným meracim systemom i,ktorý je pripojený na monitor 5 sceny. K...

Zapojení pro zhotovení termogramů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266240

Dátum: 13.12.1989

Autor: Fajnzilberg Leonid

MPK: G06F 15/46

Značky: termogramů, zapojení, zhotovení

Text:

...Ko,nponopunoHansHuü TeKymeü,TeMnepaType mnxoro Meŕanna. v Cepnn TaKToBux.HMnynbcoB c Buxqa reneparopa 3 qepes UnoK 2-H oTKpuTm9 neMeHT 14 H qqcwynaer Ha cueŕnme pxou cnemunxon 8 BpeMenu.u 11 úHKna, Bmqurammnñĺaxo cqerquka 9 Bpeneun H úa BxonnemnôpaTopa 10 Hyns. H 0 cKOHbKY TakToBbm H Kononue àunynbcu cqpuxywu EQ BĎGMGHH pyr orHoćnmenbHonpýra, ro 3 T 0 ncxnmqaervBosuomnocrbľcöoea.b pa 6 owe.ycTpoñcTBa.~ V . ~ Hpnnun...

Zařízení ke kontrole elektrických spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263455

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červinskij Jurij, Bechtěr Alexej, Ratniece Zenta, Kržibovskij Romuald, Lazdinš Egil, Simane Rita, Viděniex Petr

MPK: G06F 15/46

Značky: spojů, kontrole, elektrických, zařízení

Text:

...I 7, Bbmonnoň cur~Han KOTODOTO qepés ánemeaw M l 5 sanHcmBaeT B DGFHCTD 7 cocToaHue Bsmonnmx cruanon emumparopa 9, KOTODOE onpeenHeT BmöpaHHym rpynny KOHTSKTOB onpoca. .- 0 opMHpoBaTenb 2 nonaer Ha DGPHCTD 6 anpec KOHTaKTa aoaeňcrnnn. OnnoapeMEHHO c opMHpoBaTena 2 noaeTcn curnan Ha SHEMBHT HHR l 2, nbmonnoň curuan KUTQPQFO sanycxaer Qopmubonarenb I 7, amxonoň curuan mopnnpoaauun J 7 sanncuaaew B DEFHCTP 6 anpec...

Kontroler mikropočítačové jednotky styku s prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 261031

Dátum: 12.01.1989

Autori: Haas Karel, Kudrnovský Miroslav

MPK: G06F 13/00, G06F 15/46, G06F 3/00...

Značky: styku, mikropočítačové, prostředím, jednotky, kontrolér

Text:

...1 dekodéru A adresy je připojen k prvnímu vstupu łił registru łg přerušovací adresy prvního byte, jehož výstupy łłg jsou připojeny k výstupům łgg registru lg přerušovací adresy druhého byte, k druhým vstupům łgg registru lg povelů, k výstupům lłg registru il vstupních dat druhého byte, k prvním výstupům łgł registru łg vstupních dat prvního byte, k druhým vstupůmgg registru 2 výstupních dat druhého byte, k druhým vstupům gg registru §...

Zapojení mikropočítačové řídicí soustavy pro vrtačku plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259114

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šob Josef, Čermák Bohuslav, Šafář Jan, Thuma Jiří, Závodný Miloslav

MPK: G06F 15/46, G05B 19/403

Značky: plošných, vrtáčků, soustavy, mikropočítačové, zapojení, řídící, spojů

Text:

...druhým řídícímvýstupem se druhým řídfcím vstupem bloku styku mechaniky, který~o 259114je spojen svým čtvrtým řídícím výstupom s řídícím vstupom bloku střídače vrtacích vřeten, jehož řídící výstup je spojen se třetímřídícím vstupem bloku styku mechaniky, který Je spojen svým pá~ tým řídícím výstupom s řídícím vstupem bloku napájecích zdrojů, který je spojen svým prvním řídícím výstupom se třetím řídícímvstupem bloku ovládaného panelu a svým...

Mikroprocesorový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 244660

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šolc Jioí, Šolc Zdenek, Jankuj Jioí, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Hrzán Emil, Mleoch Petr, Stuchl Petr, Kvapil Jioí, Cimala Ivo

MPK: G06F 15/46

Značky: mikroprocesorový, systém

Text:

...Q prvního kombinačního logického obvodu g a řídící výstup LZ pro zápis do periferie je spojen s pátým vstupom 32 prvního kombinačního logického obvodu j. Výstavba mikroprocesoru | je provedena tak že jeho výstupu L 1, L 2, 16, 1 I může být za logického stavu H pouze jediný výstup.Pamět g obsahuje řídící vstup 31 pro čtení a řídící vstup 22 pro zápis. Řídicí vstup a pro čtení je spojen s prvním výstupom 54 druhého kombinačního logickéhc obvodu...

Zařízení pro řízení výroby optického skleněného vlákna s měřením útlumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242070

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Prášil Vladimír, Harašta Petr, Svatý Vladimír

MPK: G06F 15/46

Značky: řízení, optického, výroby, zařízení, útlumu, měřením, vlákna, skleněného

Text:

...zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkreeu představujícím schematický náčrtek mechanické části zařízení a blokové schema regulačního zapojení.Na obrázku výchozí materiál l prochází podávacím mechanísmem 3 do ohřívací jednotky 5 a odtud přes měříč průměru § do mechanísmu § pro tažení vlákna gg. jehož začátek lg je zave. den do navíjecího mechanismu gł, v němž je upraveno čídlo lz jasu. S hanací hřídelí gg motoru Z mechanismu Q...

Zapojení mikropočítačové řídicí soustavy pro zařízení na výrobu desek plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246496

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pospíšil Petr, Stránský Zdenik, Kutil Jaroslav, Hradil Jaroslav, Živný Rudolf

MPK: G06F 15/46, G05B 15/02

Značky: řídící, soustavy, plošných, drátových, spojů, zapojení, zařízení, desek, výrobu, mikropočítačové

Text:

...procesu .a klíwčových uzłlů zařízení zapojení řídící soustavy se dvěma mikropočítačovýmí řídícími jednotkami, umožňuje řídit a vayhodnocovat rychlé procesy, probíhající v reálném čase, relativně pomalýmílíardwarovými prostředky zapojení řídící soustavy so dvěma mikropočítalčovými řídicími jednotkami umožňuje problémově oddělit oblasti zpracová-vaných úloh, což je výhodné z hlediska programového vybavení, pro testovaní a diagnostiku...

Zapojenie elektronickej triediacej pamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: 246440

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štiller Zbynik, Krejeí Radomír

MPK: G06F 15/46

Značky: elektronickej, zapojenie, pamäte, triediacej

Text:

...zapojenia podľa vynálezu sú v znížení výrobnýtch nákladov, jednoduchosti,nastavovanie, vyššej spoľahlivosti a vellkej variabilite systému, vzhľadom na paralelné vyhodnocovanie.Príklad (prevedenia zapojenia je znázornený na obrázku schematiky.Na vstupe triediacej dráhy lil je umiestnený merací a synchronizačný obvod 2, ku ktorému sú za sebou pripojené dekodér 3,pamäť 6 registrov, posuvné registre 7 akčný člen 8, ktorý je svojimi výstupmi...

Zařízení pro sběr a zpracování dat ze soukacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236351

Dátum: 01.11.1987

Autor: Dodek Ján

MPK: G06F 15/46

Značky: stroje, zpracování, sběr, soukacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro sběr a zpracování dat ze soukacího stroje, které je součástí tohoto soukacího stroje. Podstatou zařízení je, že každý soukací stroj (7) je opatřen mikropočítačem (l), který řídí sběr údajů přes třetí obousměrnou sběrnici (8) přičemž údaje přicházejí na čtvrtý vstupní a výstupní obvod (12) mikropočítače (l). S každým mikropočítačem (l) je dále spojen pomocí druhé společné sběrnice (6) centrální počítač (5) a pomocí...

Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 238472

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šik Vladislav, Hemzal Boleslav

MPK: G06F 15/46

Značky: mikropočítače, zapojení, kolektory, sluneční

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory je určeno pro řízení technologických procesů, zejména pro natáčení slunečních kolektorů. Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory sestává z generátoru hodin a indikace, generátoru času, paměti, displejů, obvodu napětí, bloku logiky, termostatů, panelu ovládání. Zapojení mikropočítače pro sluneční kolektory je určeno pro řízení technologických procesů, zejména natáčení slunečních kolektorů pro...

Zapojení pro automatické řízení míchání betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252131

Dátum: 13.08.1987

Autori: Otcovský Jan, Hamerlik Jozef, Drápal Stanislav, Rousek Luboš, Přeček Zdeněk

MPK: G05B 15/02, G06F 15/46

Značky: míchaní, zapojení, řízení, betonové, směsi, automatické

Text:

...bloku L 1 a adresy jejich určení, které vysílá do bloků ovládajících zařízení míchání betonu. Pevná pamät 12 je vytvořena z integrovaných obvodů typu EPRM. Je určena pro uchovúní standardních receptur betonových měsí. Pracovní paěĺ 22 je typ RAM B 810 uŽÍ F 0 přechodné uohování zpracovávaných dat.Jednotlivá bloky zapojení pro automatická řízení míchání betonová směsi jsou propoderw takto. Skupinový výstup La zsdávacíhn bloku L 1 .je...

Zapojení koncového členu pro ovládání regulačního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251447

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bojanovský Josef, Špringer Jan

MPK: G06F 15/46, G05B 15/02

Značky: ovládání, členu, orgánů, zapojení, regulačního, koncového

Text:

...s referenčním vstu~ pem signálověho převodníku, s výstupom referenčníhozdroja a se vstupom druhého předvolbováho obvodu. Výstup druhého předvolbového obvodu je spojon se čtvrtým signálovým vstupom analogového přepínsös. Skupinový řídící vstup analogového přepínaöe je spojon se skupinovým přepínaoím výstupom řídíoího logiokěho obvodu, jehož blokovaoí výstup je spojen s řídíoím vstupom analogového pamětového obvodu. Výstup analogového...

Zapojení řídicích obvodů centrální dvouprocesorové jednotky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251443

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jaroš Vladimír

MPK: G05B 15/02, G06F 15/46

Značky: obvodů, řídících, centrální, jednotky, zapojení, mikropočítače, dvouprocesorové

Text:

...výstupom sritmetiokćho procesom. Výstup klopného obvodu je spojen s periternim vstupom peritorniho součinového obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vstupom uvolňovsw251 443 ciho součtového obvodu, jehož druhý vstup je spojen s potvrzovocím výstupom centrálního bloku. Adrosový třináctý výstup centrálního bloku je spojen s prvním adresovým vstupom dokődovaoího součtověho obvodu, jehož nogovs-p ný výstup je spojon s adrosovým vstupom...

Zapojenie pre zber a spracovanie dát z tkacieho stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237810

Dátum: 15.03.1987

Autori: Dodek Ján, Sotorník Igor

MPK: G06F 15/46

Značky: zapojenie, spracovanie, stavu, tkacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zapojenia pre zber a spracovanie dát z tkacieho stavu, ktoré je realizované na tkacom stave a jeho základom je jednočípový, alebo jednodoskový mikropočítač (1), ktorý riadi zber a spracovanie dát z tkacieho stavu (15) a spracováva dáta, ktorá sú po spracovaní na požiadanie zobrazené na zobrazovacej jednotke (9) cez výstupný obvod (3) mikropočítača (1). Požiadavka je realizovaná obvodom žiadosti (7) cez prerušovací obvod (6)...

Zapojení rozdělené datové sběrnice v mikroprocesorovém systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 232228

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vašina Petr, Frank Luděk

MPK: G06F 13/16, G06F 15/46, G06F 15/48...

Značky: datové, mikroprocesorovém, systému, rozdělené, sběrnice, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká mikroprocesorových systémů střední velikosti. Podstatou zapojení je datová sběrnice spojená se vstupy a výstupy procesorové jednotky, rozdělená na dvě větve, kde první sběrná větev je přes první oddělovací obvod spojena se vstupy a výstupy všech unipolárních obvodů a druhá sběrná větev je přes druhý oddělovací obvod spojena se všemi bipolárními obvody. Přepínání k převádění dat z unipolárních a bipolárních obvodů obstarává...

Zapojení přístroje pro programové řízení žádané hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232214

Dátum: 01.03.1987

Autori: Psutka Josef, Vaněček Pavel, Chán Emanuel, Spíral Ludvík, Toman František

MPK: G06F 15/46

Značky: programové, žádané, hodnoty, prístroje, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení přístroje pro programové řízení žádané hodnoty s napěťovým, proudovým, eventuálně číslicovým výstupem a logickými výstupy na potřebném počtu nezávislých kanálů, určených zejména pro řízení pomalu se měnících technologických procesů. Zapojení podle vynálezu reprezentuje optimalizovanou obvodovou strukturu mikropočítačového systému, která umožňuje bezpečné provozování velkého počtu funkcí operátorského a...

Zapojení paměťového ústrojí třídiče pro nepřímé vytřiďování měřených součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248529

Dátum: 12.02.1987

Autori: Košvica František, Otoupalík Karel

MPK: G06F 15/46

Značky: třídiče, součástí, ústrojí, paměťového, vytřiďování, nepřímé, měřených, zapojení

Text:

...obvodů 20,Q 1,2 K k identifikaci skupiny, ktoré budí přes přizpůsobovací obvody výkonové spínače 20, 21,2 K k ovládání vytřidovacích magnetů go, 1,K třídiče. Synchronizace spínání vytřidovacích magnetů 5 °, 1,k s mechanickou částí třídičeje řízena spínnči §l, § 2, přičemž k posuvněmu registru 3 je připojen prostřednictvím synchronizačního vstupu gl eĺnač §l synchroniznce e spínač § 2 doby trvúní sepnutí vytřidovecích magnetů go, 1,K...

Zapojení pro přenos a vyhodnocení údajů z kontrolních a zabezpečovacích obvodů stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235812

Dátum: 01.12.1986

Autori: Rotter Josef, Laníček Josef, Kouřil Oldřich, Kondelík Stanislav

MPK: G06F 15/46

Značky: stroje, prenos, zabezpečovacích, kontrolních, zapojení, vyhodnocení, obvodů, údajů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro přenos a vyhodnocení údajů z kontrolních a zabezpečovacích obvodů stroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že soustava spínačů (l) je uspořádána do řad (4) a sloupců (3), přičemž první svorky spínačů (l) každého jednoho sloupce (3) jsou paralelně připojeny na jeden výstup (5) procesoru (6) a druhé svorky spínačů (1) každé jedné řady (4) jsou paralelně připojeny na jeden vstup (7) procesoru (6) a kde na zemnicí...

Kaskádne zapojenie programovateľných logických polí pre riadenie automatov v keramickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 233458

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kapolka Jozef

MPK: G06F 15/46

Značky: keramickej, zapojenie, programovatelných, automatov, polí, výrobe, logických, kaskádne, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši keskádne zapojenie programovateľných logických polí pre riadenie automatov v keramickej výrobe na vytvorenie kombinačných logických obvodov v prípade, že je potrebné rozšíriť počet vstupov, počet výstupov a počet termov. Signály od riadeného technologického procesu sú privedené na vstupy dvoch programovateľných logických polí, pričom ich výstupy sú privedené ne vstupy ďalšej dvojice programovateľných logických polí. Výstup z...

Spôsob vedenia akčného člena robota periodickou polohovou moduláciou infračeveného reflexného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 230453

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kvasnica Milan, Petráš Štefan, Kočíš Ivan

MPK: G06F 15/46

Značky: snímača, spôsob, reflexného, infračeveného, člena, vedenia, moduláciou, akčného, robota, periodickou, polohovou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vedenia akčného člena robota periodickou polohovou moduláciou infračerveného reflexného snímača je vhodný najmä pre aplikácie v robotike. Podstatou spôsobu vedenia akčného člena robota periodickou polohovou moduláciou infračerveného reflexného snímača je, že periodický pohyb infračerveného reflexného snímača po uzavretej krivke v oblasti ohraničenej linearitou charakteristiky infračerveného reflexného snímača periodicky moduluje výstupnú...

Zapojení programově řízeného galvanicky odděleného fázového spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou nastavitelné úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 229187

Dátum: 01.01.1986

Autor: Krejčí František

MPK: G06F 15/46

Značky: zapojení, vestavěnou, fázového, nastavitelné, elektronickou, programové, úrovně, galvanicky, spínače, pojistkou, řízeného, odděleného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení programově řízeného galvanicky odděleného fázového spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou nastavitelné úrovně je jednoduchým způsobem programové řízen akčního členu s podmínkou galvanického oddělení pracovní země řídicího mikroprocesorového systému od země technologického procesu, s vy užitím zejména při řízení akčních členů technologického procesu u pracovních strojů v reálném čase. Toho se dosáhlo vhodným...

Informační systém robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 228601

Dátum: 01.01.1986

Autor: Surý Jiří

MPK: G06F 15/46

Značky: informační, systém, robota

Zhrnutie / Anotácia:

Informační systém robota sestává z čidel: optického, ultrazvukového a akustického, připojených k jednotce styku s prostředím, která je spojena na společnou sběrnici číslicového počítače. Počítač vybavený příslušnými identifikačními programy zjišťuje vzdálenost objektu, tvar, natočení a skutečnou polohu objektu, směr a vzdálenost hlučícího objektu a jeho typ. Může vnímat a rozpoznávat objekty i při změně osvětlení, za snížené viditelnosti a pod.