G06F 13/38

Systém a spôsob univerzálneho zberu a/alebo spracovania informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6146

Dátum: 04.06.2012

Autori: Plančik Milan, Mičko Tomáš, Tomlain Juraj, Puttera Jozef, Hadár Michal, Jendroľ Vladimír, Ravas Stanislav

MPK: G06F 13/38, G05B 19/408, G05B 19/418...

Značky: informácií, systém, spôsob, zberu, univerzálneho, spracovania

Text:

...na pripojenie ďalšej etáže alebo ďalších etáží DPS dosiek. Opakovaním viacerých zhodných etáží je možné pôvodný prevodník kapacitne rozširovať. Komunikácia medzi vrstvami môže byť zabezpečená tak, že každej vrstve alebo modu 10lu je priradená vlastná adresa, priamo v adresnom priestore základnej dosky alebo vlastná IP adresa ako statická, nastaviteľná IP adresa, vylúčená nie je ani možnosť prípadnej dynamickej IP adresy. Konkrétny model...

Konverzia prerušenia signalizovaného správou na oznámenie udalosti I/O adaptéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18516

Dátum: 08.11.2010

Autori: Easton Janet, Gregg Thomas, Craddock David, Farrell Mark, Sittmann Iii Gustav, Lais Eric Norman

MPK: G06F 9/48, G06F 13/24, G06F 13/38...

Značky: prerušenia, oznámenie, signalizovaného, událostí, správou, adaptéra, konverzia

Text:

...a poskytovania signálu nového nabíjania (re-arming). Čip ďalej obsahuje prvý Iogický obvod na prijímanie zdrojových signálov, signálov povolenia zdrojov a signálu nového nabíjania na zaisťovanie signálu počiatočného prerušenia, a logiku generovania impulzov signálu prerušenia(MSI) signalizovaného správou na prijímanie signálu počiatočného prerušenia aposkytovania MSI signálu odozvou na neho. Sú opísané a nárokované ďalšie0007 US patent...

Inštrukcie store/store block pre komunikáciu s adaptérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17669

Dátum: 08.11.2010

Autori: Greiner Dan, Farrell Mark, Craddock David, Gregg Thomas

MPK: G06F 13/38, G06F 9/312

Značky: inštrukcie, komunikáciu, block, adaptérmi

Text:

...procesorovej jednotky (CPU) pripojenej kadaptéru namapovaná do adresného priestoru adaptéru, čo umožňuje CPU inštrukciám, EP 2 430 524 3515311ktoré pristupujú do úložného priestoru, priamo manipulovat sdátami v adresnom priestore adaptéru.0006 Podľa hľadiska tohto vynálezu je poskytnutá funkcionalita pre ulahčovanie komunikácie sadaptérmi, ako napríklad PCI alebo PCIe adaptérmi. Sú poskytnuté riadiace inštrukcie, konkrétne navrhnuté na...

Poskytovanie nepriameho dátového adresovania pre riadiaci blok na kanálovom podsystéme systému pre vstupno/výstupné spracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11699

Dátum: 09.02.2009

Autori: Njoku Ugochukwu, Sittmann Iii Gustav, Casper Daniel, Kalos Matthew, Riedy Dale, Huang Catherine, Flanagan John

MPK: G06F 3/06, G06F 13/38

Značky: datového, systému, riadiaci, poskytovanie, adresovania, kanálovom, podsystéme, nepriameho, spracovanie

Text:

...Zmena sekvencii povelov na základe zoskupení dvoch alebo viacerých povelov dohromady do jedinej I/O operácie má za následok väčšiu dátovú oblasť potrebnú pre uloženie povelov a tiež dátovú oblasť ktorej dĺžka sa mení v závislosti od veľkosti a počtu povelov,ktoré sú zoskupené v tejto jedinej I/O operácii.0007 Vsúčasnej dobe môže jediná l/O operácia podporovať jedinúpovelovú dátovú oblasť s danou veľkosťou, na ktorú sa odkazuje...

Kábel s pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19792

Dátum: 29.10.2008

Autor: Goel Anil

MPK: G06F 13/38, G06F 11/14, H04M 1/725...

Značky: kábel, pamäťou

Text:

...1158406 opisuje kábel s konektorom na nabíjanie mobilného telefónu na jednom konci a konektorom USB na druhom konci a s komunikačným zariadením 1vstavaným do nabíjacieho konektora na zisťovanie abnormálneho stavu pripojeného počítača a odpojenie komunikačnej linky.Je žiaduce poskytnúť používateľsky prívetivý systém na zálohovanie a obojsmerný prenos údajov do a z mobilného zariadenia, pričom takýto systém je nielen ľahko prenosný, ale aj...

Zapojenie pre simuláciu systémovej zbernice osobných počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267154

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bízik Ján, Šikulinec Vladimír

MPK: G06F 13/38, G06F 13/14

Značky: zapojenie, počítačov, osobných, systémovej, simuláciu, zbernice

Text:

...jgg až ggg systěmovej zbernicel počítača. Riadiaci výstup 519 bloku 5 riadenia je pripojený na ovládací vstup gll bloku, 4 refresh a signalizačný výstup 412 bloku 4 refresh je spojený so signalizačným vstupom§ 95 sústavy É V/V registrov a budičov. Refreshovacie výstupy álł, Ali, il až 332 boku 1 refresh sú spojené s refreshovacími vstupmi ZQQ, lgl, lgg až jgg simulovanej zbernica 1. Dátové vývody Ali, lłâ až łgl sýstémovej zbernice l počítača...

Zapojenie pre prenos údajov po sériovej zbernici s využitím oddelovacej medzery

Načítavanie...

Číslo patentu: 263176

Dátum: 11.04.1989

Autori: Režnák Ján, Sládeček Štefan

MPK: G06F 13/38, G06F 13/00

Značky: zapojenie, zbernici, využitím, údajov, oddelovacej, medzery, sériovej, prenos

Text:

...obvodu oddelovacej medzery. výstup dohliadacieho obvodu je privedený na vstup prerušovacieho systému a výstup obvodu sériovej komunikácie je cez vysielací obvod pripojený na sériovů zbernicu.výhodou tohto riešenia synchronizácia prenosu údajov po sériovej zbernici je to, že procesor účastníka sa zamestnáva komunikáciou iba v nevyhnutne nutnej miere a súčastne nie je zbytočne blokovaná sériová zbernica.zapojenie podľa vynalezu je dalej...

Zapojení obvodu přijímací části informačního měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 247660

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hradský Vladimír

MPK: G06F 13/38

Značky: částí, měřicího, informačního, přijímací, obvodů, zapojení, systému

Text:

...jediným integrovaným obvodem umožňuje snadnou diagnostiku funkce.Příklad provedení zapojení podle výnálezu je schematický znázorněn na připojeném výkrese.Obvodipříjemce korespondence sestává z permanentní paměti g a zpoždovacího obvodu 2. První adresový vstup paměti g je připojen na první výstup snímačůfinterfejsové sběrnioe,jejichž druhý výstup je připojen na čtvrtý adresový vstup paměti g. Na druhý adresový vstup paměti g je připojen...