G06F 13/12

Spôsob tlačenia obsahu z Internetu alebo Intranetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1242

Dátum: 07.07.2002

Autor: Mickeleit Carsten

MPK: H04L 29/08, G06F 13/12, H04L 12/28...

Značky: obsahu, spôsob, tlačenia, internetu, intranetu

Text:

...954 147, ktorá bola zverejnená 3. novembra 1999, je už známy spôsob, v ktorom sú dávané na výstup koncových prístrojov ľubovoľné obsahy z Internetu alebo tiež z iných pamäťových médií. Aby mohol tentovytlačiť, odovzdáva požiadavku na Vytlačenie tzv. linkserveru,ktorý zavádza zo serveru individuálne usporiadanú požiadavku na vytlačenie tohto obsahu. Linkserver odovzdáva požiadavku na vytlačenie do prístroja, ktorý je usporiadaný tak, aby...

Zapojení synchronizačních obvodů adaptéru kanál-kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 268426

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šmilauer Bohdan

MPK: G06F 13/12

Značky: obvodů, zapojení, synchronizačních, adaptéru, kanál-kanál

Text:

...vstup gg RS klopného obvodu blokování, jehož výstup gg je zapojen na druhý vstup gł blokovacího hradla g hodin a na nulovací vstup 53 prodlužovatelného čítače 5 délky blokovéní, jehož výstup 1 je zapojen na nülovací vstup gł RS klopného obvodu ł blokování.zapojení syncbronizačních obvodů adapteru kanál-kanál podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Po asynchronní vstupní řídící sběmici pgą jsou přiváděny výběrové sledy ze...

Zapojení externího adaptéru dvoukanálového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268257

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šmilauer Bohdan, Parkanová Marie

MPK: G06F 13/12

Značky: zapojení, modulu, externího, dvoukanálového, adaptéru

Text:

...1 blokmultíplexního kanálu a s prvním vstupom gł extergního adaptéru g adaptéru kanál-kanál, dále z druhého výstupu l§ přonosového procesom l jo zapojona na druhý vstup 62 oxtarního adaptéru á multiploxního kanálu výstupní sběrnico ł 20 zépisníku, ktoré je dalo spojona s dxuným vstupom 33 bloku 2 spoločných dekodérů a registru a dále s druhým vstupom g oxterního adaptéru 1 blokmultiploxního kanálu a s druhým vstupom 82 extarního...

Zapojení synchronizačních obvodů adaptéru kanál-kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 268207

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šmilauer Bohdan

MPK: G06F 13/12

Značky: obvodů, zapojení, adaptéru, synchronizačních, kanál-kanál

Text:

...nepředaněho stavu a na třetí datový vstup g multiplexoru g výstupní datové sběrnice je zapojen výstup gą registru g počátečního stavu na jehož datový vstup gg je zepojen výstup 12dekoděm 1 příkazů a na první vstup E dekodéru 1 příkazů je zapojen výstup 42 registrui vlastního příkazu s na druhý vstup 11 dekodéru I je zapojen výstup íg registru j cizího příkazu s na výstup § 6 nmltiploxoru g výstupní datové sbőrnics je, zapojeną výstupní datové...

Zapojení pro přispůsobení vstupů a výstupů mikropočítačového systému k připojeným periferiím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267715

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horák Miroslav, Gloc Stanislav

MPK: G06F 13/12

Značky: zapojení, výstupu, periferiím, přispůsobení, vstupu, připojeným, mikropočítačového, systému

Text:

...systému k pi-ipojeným . perireriím v rozvodném zařízení vysokého napětí jsou zapojeny tak, že výstupní svorłqy l rozváděče l, prepojené s jistícím transtormátorem proudu v rosváděči, jsou spojeny se vstupními svorkami g 2 nadproudové a. podpětové ochrany g. Výstupní svorky a rozvaděče l, prepojené s měřícími transformátory proudu a napětí v rozváděči jsou spojeny se vstupními svorkami j převodníku 1 elektrických veličín. Vstupní...

Zařízení pro zadávání technologických konstant do počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263770

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lehečka Václav, Větrovec Jindřich, Schlegel Miloš, Bednář Milan

MPK: G06F 13/12, G06F 13/00

Značky: technologických, zařízení, zadávání, počítače, konstant

Text:

...technologického regulátoru, na jehož informační vstupy jsou zapojeny logické výstupy 5, 1 převádě ciho a řídicího bloku §, §Funkce zařízení podle vynálezu je následující. Předpokládejme 3 reálných čiesl 51,i 1,2 n, která jsou v dekadickě formě zobrazena jakokde ai je dekadická mantisa, nejčastěji v rozsahu 0.1 g/ il § 1.0 i je příslušný desítkový exponent Tato čísla jsou v počítači zobrazena jakokde yi je mantisa v normalisované formě,...

Zapojení pro generování požadavku na cyklus obnovení informace v dynamických pamětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262375

Dátum: 14.03.1989

Autor: Janda František

MPK: G06F 13/00, G06F 13/12

Značky: požadavků, generování, dynamických, pamětech, zapojení, cyklus, informace, obnovení

Text:

...impulsu je pžipojen k hodinovému vstupu ll programovatelnáho čítače l, k hodinovému vstupu gł paměti Q a k hodinovému vstupu àł registru § požadavku na obnovení. První výstup łlg programovatelného čítače l je spojen se vstupem 33 paměti Q, druhý výstup łgg čítače l je spojen se vstupem 51 druhého vyhodnooovacího obvodu 1 a se vstupem gł prvního vyhodnooovacího obvodu 3, jehož výstup gjg je spojen se třetím vstupem 3 paměti 3. výstup...