G06F 11/10

Zapojení pro opakování přenosu dat na vnější obousměrné asynchronní komunikační sběrnici při detekci chybné parity dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 260884

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ptáček Václav, Petera Josef, Nemeškal Vladimír, Schiller Jiří

MPK: G06F 13/00, G06F 11/10, G06F 13/36...

Značky: komunikační, sběrnicí, asynchronní, zapojení, obousměrné, přenosu, chybné, vnější, opakování, detekci, parity

Text:

...vstup 64, je signál čtení resp. zápisu dat vysílán na skupinovou výstupní svorku ridcích signálů 22 procesorověho modulu Na základě stavu adresových signálu na prv-ním skupinovém vstupu R a aktivní nrovně řídicíiío signálu čtení resp. zápisu dat na druhém skupinovém vstupu 92 řidicího obvodu 8 je na jeho skupinovém výstupu 94 generován signál výběru adresované bunky dat a řídící signál čtení resp. zápisu(iat z resp. do adresované buňkv....

Zapojenie pre kontrolu pamäťových blokov pomocou parity údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260794

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kyta Vladimír

MPK: G06F 11/10

Značky: kontrolu, parity, pamäťových, blokov, pomocou, údajov, zapojenie

Text:

....a popritom výstupy paritného pamätového rbloku sú prepojené so vstupmi bloku vyhodnotenia parity, na výstupe kto-rého je dostupná informácia o parite údajov a tiež výstupy údajového pamäťového bloku sú prepojené so vstupmi vstupného registra ako aj výstupného registra, na výstupoch ktorého sú dostupné vyčitoné údaje.Výhodou zapojenia podľa tohto vynálezu je zvýšenie spoľahlivosti systému za miniv málneho nároku na počet obvodov, ktoré...

Zapojení pro kontrolu hodinových signálů v číslicovém informačním systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 251055

Dátum: 11.06.1987

Autori: Roos Sture Goesta, Pehrson Jens Erland, Valastro Bartolo

MPK: G06F 11/10

Značky: signálu, hodinových, kontrolu, číslicovém, informačním, systému, zapojení

Text:

...blok.Na obr. 1 znázornená udestičlça 15 s plnianýmí spojí obsahuje několik piosuijoých registrů 11, jejichž údaje jsou příváděný vstupními vedenímí 12 a odváděny výstup.nimi vedenímí 13. Pro každý piosuvný registr 11 je na příslušných hodinových vstupech 14 až 17 přiváděn oddelený iincdíniový signál. Každý hodinový signál je přiväděu příslušnému posuvnému registru 11 přes zdroj 18 posouvacích hodinových signálů.Běžné regístry, které jsou...

Zapojení obvodu pro zpracování signálu chyby parity

Načítavanie...

Číslo patentu: 229132

Dátum: 01.02.1986

Autori: Aleš Ferdinand, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír, Müller Jan, Janů Karel

MPK: G06F 11/10

Značky: zpracování, zapojení, chyby, signálu, obvodů, parity

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro zpracování signálu chyby parity. Chyba parity, která vznikne na přídavné desce pamětí mikropočítačového systému způsobí zápis obou polovin šestnáctibitové adresy do paměťových registrů. Obdobně chyba parity vzniklá v datové pamětí na desce mikropočítače má za následek, že se adresa zapíše do registrů připnutím chybového signálu na chybový sběrnicový vodič. Takto uchovaná adresa paměti, na které došlo k chybě parity,...

Zapojení bloku pro paritní ochranu pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229128

Dátum: 01.02.1986

Autori: Aleš Ferdinand, Müller Jan, Janů Karel, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír

MPK: G06F 11/10

Značky: zapojení, paritní, pamětí, bloků, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mikropočítačové techniky a řeší zapojení bloku paritní ochrany paměti. Svými vstupními a výstupními svorkami je blok paritní ochrany paměti připojen na datovou paměť typu RAM a na vlastní procesorovou část mikropočítače. Pro každé zapisované slovo dat se vytváří paritní informace. Tato informace se ukládá do paměti bloku na stejnou adresu jako datové slovo. Při čtení datového slova se kontroluje nově vytvořená paritní informace...