G05F 7/00

Zapojení pro řízení stejnosměrného magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 240214

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kuznicova Lilija Semjonovna

MPK: G05F 7/00

Značky: stejnosměrného, magnetického, řízení, zapojení

Text:

...usměrňovačemi který je spojen s magnetizačním obvodem. j Timto zapojením lze digitální řídit velikost a polaritu magnetického pole v magnetizačním obvodu. Podle velikosti magnetického toku měřeného vzorku se mění kmitočet generátoru a tím i rychlost změny magnetického pole, což vede ke zlepšení rovnoměrnosti zápisu hysterezní smyčky,protože dojde ke zpomalení zápisu hysterezni smyčky v částech s velkou změnu-u mag pnannar...

Zapojení přístroje pro měření vlastností magnetických materiálů balistickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239693

Dátum: 13.03.1987

Autor: Hallb Wilfried

MPK: G01R 30/12, G05F 7/00, G05F 3/08...

Značky: magnetických, vlastností, metodou, materiálů, zapojení, měření, prístroje, balistickou

Text:

...a na cyklovacím výstupu g je trvale úroveň H.Když se na ovládacím vstupu 3 objeví úroveň H, impulsní generátor 1 začne pracovat s na cyklovacím výstupu g dostávame obdélníkové impulsy se střídou 1 2 1, které budí následující stupně.Obr. 3 znázorňuje jedno z možných praktických zapojení spouätěcího obvodu 4. Jsou použitý dva invertory, zapojená jako klopný obvod RS a prepínaní tlačítko. Funkce zapojení je známá, slouží k vyloučsní...