G05F 1/00

Zariadenie na presmerovanie elektrickej energie v bojleri pri regulovanom ohreve vody pomocou jednosmerného prúdu z fotovoltických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6382

Dátum: 04.02.2013

Autor: Lako Daniel

MPK: G05F 1/00, G05D 23/00, F24D 17/00...

Značky: prúdu, elektrickej, regulovanom, zariadenie, bojleri, fotovoltických, pomocou, jednosmerného, energie, panelov, presmerovanie, ohreve

Text:

...Technické riešenieje ďalej zobrazované pomocou výkresu, kde obrázok l znázorňuje schému zariadeniana presmerovanie elektrickej energie v bojleri pri regulovanom ohreve vody pomocoujednosmerného prúdu z fotovoltaických panelov.Fotovoltaické panely, s výkonom napríklad 250 W/ l panel, sa zapoja do série a vytvoria zdroj jednosmerného prúdu. Pri použití 8 ks panelov dosiahneme inštalovaný výkon 2 kW. Pomocou vodiča na jednosmemý prúd pripojíme...

Elektrické zariadenie na ohrev z alternatívnych zdrojov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6063

Dátum: 02.03.2012

Autor: Rožňo Peter

MPK: G05F 1/00, H02J 5/00, H02J 7/35...

Značky: použitie, ohrev, zdrojov, elektrické, zariadenie, alternatívnych

Text:

...600 W, ktorý dodáva elektrické zariadenie výstupného obvodu § do elektrokotla. Ohrevom vody sa rozdiel medzi aktuálnou a nastavenou hodnotou 40 °C mení, aktuálna teplota sa zvyšuje do hodnoty, kedy dosiahne nastavenú hodnotu 40 °C. Výkon pri ohreve plynulo klesá až do výkonu 0 . Celý priebeh je trvalo zobrazený na paneli signalizačného obvodu 5. Pri odbere vody z elektrokotla a pozvoľnom ochladzovaní sa aktuálna teplota mení po stupňoch °C...

Zapojenie pre reguláciu doby zapnutia a vypnutia elektricky ovládaných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 517

Dátum: 06.07.1994

Autor: Švec Anton

MPK: G05F 1/00

Značky: elektricky, vypnutia, ovládaných, zapnutia, zapojenie, zariadení, reguláciu

Text:

...znamienko signálu regulačnej odchýlky na vstupe analőgovofrekvenčného prevodníka tak, aby rezultujúca zmena frekvencie viedla k zmene výsleànej doby zapnutia, resp. vypnutia zariadenia a tým k zmenšeniu regulačnej odchýlky.Výhody zapojenia spočívajú v jeho jednoduchosti a v použití minimálneho počtu výhradne elektronických prvkov, z čoho vyplýva jeho vyššia presnost, spoĺahlivost a životnost v porovnaní napr. s elektromechanickými...

Nelineárny regulátor s predikčnou a integračnou zložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259246

Dátum: 17.10.1988

Autor: Chamraz Štefan

MPK: G05F 1/00

Značky: predikčnou, integračnou, nelineárny, regulátor, zložkou

Text:

...rozdialového bloku A je pripojený cez integračný člen § na druhý vstup šumačnáho bloku §, ktorého výstup je pripojený cez širkovo impulzný blok 3 na výkonový spinaci blok g. ktorý je pripojený na budiace vinutie jednosmerného generatora lg.Jeho výstupy sú pripojené na vstupy druhej nâsobičky ll. Použitý nelinearnyregulátor s predikčnou a integračnou zložkou je spojený vo funkcii regulátora výkonu jednosmerného generátora.Jednu z úloh,...

Zapojení pro paralelní chod dvou impulsně řízených zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232826

Dátum: 15.01.1987

Autor: Klimeš Radko

MPK: H02H 7/20, G05F 1/00

Značky: paralelní, zdrojů, řízených, impulsně, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro paralelní chod dvou impulsně řízených zdrojů, které pracují do společné zátěže, jejichž řídicí část obsahuje integrovaný obvod pro řízení impulsně regulovaných zdrojů. Zapojení podle vynálezu zachovává stabilitu výstupního napětí a rozdělení výstupního proudu mezi oba zdroje. Je jednoduché, nevyžaduje přesné nastavení výstupních napětí jednotlivých zdrojů a ani nezvyšuje složitost jejich vlastního zapojení dalšími...