G05D 9/12

Automatický regulátor průtoku plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260556

Dátum: 15.12.1998

Autor: Res Bohuslav

MPK: G05D 9/12

Značky: průtoku, plynných, médií, automatický, kapalných, regulátor

Text:

...je plovákový průtokoměr l, ve kterém je poloha plováku 3 sledována dvojici optoelektronických záver Q. 5 umistěných ve společném držáku g. závory tvoří jeden neboĺdva vysilače Q, pracujicl ve viditelné nebo infračervené části spektra a dva příjímače 1 schopne detekce zářeni vysiiače. Výstupy pžijimačů optoelektronických zâvor jsou připojeny na vstup čislicového rozhodovaciho členu s generátorem impulsů E, na jehož výstupu je reverzibilni...

Riadiaci obslužný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 965

Dátum: 11.10.1995

Autori: Pauk Jozef, Štrauch Peter

MPK: G05D 9/12

Značky: obslužný, riadiaci, systém

Text:

...podobne).Ďalšou jeho výhodou je možnosť modulame ho dopĺňať (rozširovať) až na 3 jednotky.po 8 stojanov, t.j. až pre 24 stojanov. Konñgurácia riadiaceho systému sa dá cenovoprispôsobovať počtu stojanov. Ďalšou nespornou výhodou je skutočnosť, že prenos dát a stavov je v reálnom čase, čo umožňuje súčasne sledovať stav všetkých stojanov na monitore PC pokladne a to bez časového oneskorenia. Napríklad po zložení výdajnej pištole na stojane je...

Zapojenie automatizovaného systému riadenia obaľovne asfaltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 931

Dátum: 09.08.1995

Autori: Baronik Stanislav, Urbaník Stanislav, Kudláč Štefan

MPK: G05D 9/12

Značky: zmesí, asfaltových, systému, zapojenie, automatizovaného, obaľovne, riadenia

Text:

...spotrebu materiálu a výrobu za rôzne časové obdobia.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je zobrazená bloková schéma zapojeniapodľa tohoto technického riešenia.Zapojenie podľa tohto technického riešenia, ktorého bloková schéma je znázornená na výkrese, pozostáva z technologického počítača 1, na ktorý sú napojené výstupy meračov § výšok hladín vpripojený k technologickému zariadeniu obaľovne 2, a tiež k evi denčnému...

Hierarchický řídící systém procesu navažování surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265974

Dátum: 14.11.1989

Autori: Michálek Vladimír, Dřevo Jaroslav, Tillmann Petr, Král Tomáš, Šmíd Václav, Harapes Jaroslav

MPK: G05D 9/12

Značky: hierarchický, navažování, systém, procesu, řídící, surovin

Text:

...mikrcpočítačovou vážicí soustavu lg, přičemž na řídící mikropočítač § jsou připojeny mikropočítačové vážicí soustavy g, Q, gg, lg, lg.Navrhované řešení je dvojúrovñové. obě úrovně jsou řešeny mikropočítači. Na nižší úrovni se zabezpečuje veškeré řízení procesu včetně vyhodnocování vah. Na nadřezeném stupni probíhá komunikace operátora, bilancování a převod výrobních úaajů a dohlížení na podřízené vážní mikropočítače.Řízeným objektem jsou Váhy...

Automatizační zařízení provozu dopravy másla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264225

Dátum: 13.06.1989

Autori: Švanda Václav, Mísař Jan

MPK: G05D 9/12

Značky: zařízení, automatizační, provozu, dopravy, másla

Text:

...másla se seřídí potenciometrem 18. Přitom máslo proudí od čerpadla 6 prvním spojovacím potrubím 26 do prvního rozřaďovacího ventilu 7 a odtud při jeho přestavení do první pracovní polohy 7 a druhým spojovacím potrubím 27 do násypky první balíčky 1 nebo při přestavení do druhé pracovní polohy 7 b do druhého rozřaďovacího ventilu 8. Z druhého rozřadovacího ventilu 8 při jeho první pracovní poloze 8 a proudí máslo do násypky druhé balíčky 2...

Dávkovač kapalin zejména pro vertikální hadicové balicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264212

Dátum: 13.06.1989

Autori: Šmíd František, Sommer Jiří

MPK: G05D 9/12

Značky: vertikální, balicí, dávkovač, stroje, hadicové, kapalin, zejména

Text:

...2 spojená s dávkovací nádrží 3. Plnící trubka 2 je na spodním konci opatřenaventilem 4, jenž je ovládací trubkou 5 spojen se zařízením pro ovládání ventilů 6. Výtokový otvor 7 dávkovací nádrže 3 je opatřen uzavíracím ventilem 8, který je se zařízením pro ovládání ventilů 6 spojen ovládací tyčí 9. Ovládací tyč 9 je zevně uložena V ovládací trubce 5, která je rovněž zevně uložena ve vedení 13 ovládací trubky 5. V prostoru mezi vnější plochou...

Automatický regulátor výšky hladiny elektricky vodivé kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262918

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pešík Lubomír

MPK: G05D 9/12

Značky: regulátor, kapaliny, elektricky, vodivé, hladiny, automatický, výšky

Text:

...běžně dostupných elektronických prvků a elektrickou vodivost vody.Na obr. 1 je základní elektroda l pripojená k jednomu pólu g, zde kladnému, zdroje Ž stejnosměrnáho elektrického napětí Dolní snímací elektroda 5 je připojena k bázi Ž tranzistoru Q,V tomto případě typu n p n, který je svým kolektorem Z spojen s jedním pólem g, zde kladným, zdroje Ž stejnosměrného elektrického napětí. Horní snímací elektroda § je pripojene k řídící...

Snímač hladiny sypkých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262267

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zámečník Pavel, Prekop Viliam, Kutej Jozef

MPK: G05D 9/12, G01F 23/22

Značky: sypkých, substrátů, snímač, hladiny

Text:

...ultrazvukových snímačů pro měření hladín sypkých substrátů jsou těžkosti se zpracováním signálu, získaných odrazem od nepravidelněho povrchu substrátu, které mohou být významným zdrojem chyb měření.Výše uvedené nevýhody odstraňuje snímač hladiny sypkých substrátü podle vynálezu,sestávajícího z otáčejícího se bubnu l s pohonem g, počítadla otáček bubnu g, indikačního motorku A s vrtulkou § upevněnou na hřídeli rotoru motorku A a...

Mobilní zařízení pro dávkování krmiv s digitální předvolbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254854

Dátum: 15.02.1988

Autori: Losa Evžen, Ševčík Vladimír

MPK: G05D 9/00, G05D 9/12

Značky: zařízení, krmiv, dávkování, předvolbou, digitální, mobilní

Text:

...hradla 1 je napojen na výstup prvního hradla 3, jehož vstup je napojen přes nastavovaci tlačítko łg na zemicí svorku łá. Výstupnastavite 1 ného děliče g, s možností nastavení časového intervalu 1 až 15 sekund, je napojenna prvni vstup třetího hradla 1, jehož druhý vstup je napojen na výstup bistabilního klopného obvodu §, na vstup tyristorového spínače Q a na první vstup pátého hradla łg, kdy výstup, třetího hradla 1 je napojen na první vstup...

Zařízení pro samočinné ovládání uzavíracího zvonu zásobníku se zvonovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246170

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vávra Miroslav

MPK: G05D 9/12

Značky: zvonovým, zvonu, samočinně, ovládání, zařízení, uzavíracího, zásobníku, uzávěrem

Text:

...nad hladinovýn zásobníkem, přičemž mčřící tyč, zakončena oeezením, je centricky ulozene v ose uzavíracího zvonu a je spojene s pohonnou jednotkou napojenou na spínače, které vymezují jednotlivé polohy měřicí tyče.Příkladné schéma provedení zásobníku uzavíraného uzavíracím zvonem ovládaným měřicím zařízením je na obrázku, ktery je řezen zavážecího zařízení äachtové pece. llěřící tyč l je ulozene centricky v ose uzavíracího zvonu g, který...

Zapojení regulátoru výšky hladiny pěny v chemických a biochemických aparátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243847

Dátum: 15.06.1987

Autor: Jetel Václav

MPK: G05D 9/12

Značky: hladiny, regulátoru, aparátech, zapojení, biochemických, chemických, výšky, pěny

Text:

...zpracován na dávkovací impulsy, které jsou využity k ovládání akčního členu nástłiku odpěňovacího prostředku.Příkladné provedení zapojení podle vynálezu je schemąticky znázorněno na pŕipojenémVe znázorněném provedení je vstup ł signálu napojen na obvod 3 úpravy amplitudy signálu,který je spojen s integrovaným obvodem 3 pro řízení svítivých diod LED. Integrovaný obvodg pro řízení svítivých diod LED je spojen jednak s radou g svítivýoh...

Zařízení k poměrovému ovládání stěrače česlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243625

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jelínek Jan

MPK: G05D 9/12

Značky: stěrače, zařízení, poměrovému, ovládání, česlí

Text:

...náhlého zanesení česlí při průtržích, a ťím jejich přetížení.Na připojeném výkresu je znázorněno schéma zapojení zařízení k ovládání stěrače česlí.První elektroda 35, umístěná před česlem, je připojena přes předřadný odpor lg na sekundární vinutí 3 sítového transformátoru, druhá elektroda ll, umístěná za česlem, je připojena také přes předřadný odpor lg na opačný konec vinutí A síčového~transformátoru l, přičemž jeden konec primárního...

Automatické programovatelné zařízení pro aplikaci pesticidů a jiných chemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 237271

Dátum: 01.05.1987

Autori: Mentberger Jaroslav, Beránek Ivan, Horák Emil

MPK: G05D 9/12

Značky: chemikálií, programovatelné, aplikaci, automatické, pesticidů, zařízení, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Jeho podstata spočívá v tom, že v zařízení jsou paralelně ke zdroji elektrického proudu připojeny spínací hodiny, k jejichž kontaktu je připojen jeden vývod prvního spínacího kontaktu, jehož druhý vývod je připojen přes koncový spínač současně ke druhému vývodu prvního relé a k prvnímu vývodu přidržovacího kontaktu a dále je druhý vývod spínacího kontaktu připojen ke koncovému přepínači, druhému vývodu druhého spínacího kontaktu a přes třetí...

Vyhodnocovací obvod, zejména pro vodivostní čidlo s galvanickým oddělením

Načítavanie...

Číslo patentu: 238708

Dátum: 16.03.1987

Autor: Jaborský Kamil

MPK: G05D 9/12

Značky: obvod, vyhodnocovací, galvanickým, čidlo, vodivostní, oddělením, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Řešením je zapojení vyhodnocovacího obvodu vodivostního snímače, zejména pro snímání výšky hladiny elektricky vodivých kapalin. Obvod je rovněž vhodný pro senzorové a vodivostní snímače. Vyhodnocovací obvod sestává v podstatě z omezovacího členu, z dvojice komplementárních tranzistorů, regulačního a oddělovacího členu a galvanicky odděleným výstupem. V uvedeném zapojení protéká obvodem vodivostního čidla střídavý elektrický proud, který...

Programovací adaptér kontrolních a regulačních dávkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239633

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kanálik Pavel

MPK: G05D 9/12

Značky: kontrolních, programovací, adaptér, dávkovačů, regulačních

Text:

...s řídicími a stabilizačními obvody regulátorů otáček Q regulačních pohonu 25 dopravních pásů l s odběrnými a měrnými úseky, kde pod každý měrný úsek dopravního pásu l je ustavena vážicí stolice g se snímačem Q zatížení měrného úseku dopravního pásu l materiálem a výstupní signál ze snímače 3 je napojen na vstup analogového integrátoru převodníku 5, jehož výstup je připojen jednak na dělič à výstupního signálu, dále na zesilovač É, blok...

Zařízení pro automatické doplňování vody do kotlů ústředního vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248359

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kasa Jaromír

MPK: G05D 9/12

Značky: ústředního, zařízení, kotlů, doplňování, automatické, vytápění

Text:

...nastavitelných sond automatických vodoznaků a vzhledem k bezpečnému napájecímu napětí hlídacích obvodů a konstrukčnímu provedení autmatického vodoznaku možnost použití tohoto zařízení i v prostředích z hlediska možnosti úrazu elektrickým proudem zvlášt nebezpečných, v prostředích s nebezpečím vzniku požáru a výbuchu.Zařízení pro automatické doplňování vody do kotlů ústředního vytápění lze použít jak pro ovládání všech druhů a typů...

Zapojenie na automatické čerpanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231603

Dátum: 01.05.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: G05D 9/12

Značky: čerpanie, automatické, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na automatické čerpanie týka sa odboru regulačnej techniky. Účelom vynálezu je maximálne zjednodušenie, zvýšenie spoľahlivosti, zniženie nákladov, prácnosti, materiálu, hmotnosti, spotreby elektrickej energie, poruchovosti, údržby a bezpečnosti práce. Podstata vynálezu spočíva v priamom pripojeni dvoch relé k elektródam čidla z ktorých druhé relé ovláda relé a prvé relé uzatvára i otvára obvod cievky stýkača.