G05D 7/00

Elektronický systém na riadenie, kalibráciu a diagnostiku generátorov medicinálnych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5583

Dátum: 07.10.2010

Autor: Chamraz Jozef

MPK: A61M 16/10, G05D 7/00, C01B 13/02...

Značky: riadenie, elektronický, kalibráciu, generátorov, plynov, diagnostiku, medicinálnych, systém

Text:

...senzor 181, ktorý je pripojený pomocou vedenia 89 na generátor akustického signálu 182, a pomocou vedenia 69 na ovládač ventilátora 17. Vo finálnej výrobnej etape alebo počas servisného úkonu je blok riadiacej elektroniky 1 pomocou vedenia 1111 pripojený ON LINE do systému bloku diagnostiky 2, v ktorom programové vybavenie zaistí digitálnu kalibráciu, diagnostiku mechanického systému a pomocou štatistickej analýzy automatický zmeraných...

Spôsob spracovania prúdu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17473

Dátum: 17.05.2007

Autori: Ray Michael, Anderson Mark, Shafer Ronald

MPK: B01D 53/77, B01D 53/52, B01D 53/62...

Značky: prúdu, plynů, spôsob, spracovania

Text:

...s druhým rozpúšťadlom, aby sa znížil obsah oxidu siričitého. Teplo dodávanédo regenerátora druhého rozpúšťadla sa môže modulovať, aby sa kontrolovalo množstvo oxidusiričitého zostávajúceho v plyne dodávanom do druhej kontaktnej zóny.0009 V ešte ďalšom uskutočnení sa amoniak dodávaný do druhej kontaktnej zóny vyrába destilovaním kyslej vody v druhom destilátore potom ako sa na odstránenie sírovodíka z tejtokyslej vody použije prvý destilátor....

Zariadenie na reguláciu prúdenia v systéme vykurovania alebo chladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7892

Dátum: 10.03.2003

Autori: Trantham John, Watson Iii George

MPK: G05D 7/00

Značky: chladenia, vykurovania, zariadenie, reguláciu, prúdenia, systéme

Text:

...z vyššieho tlaku. Priškrtením vyššieho tlaku skôr než nižšieho prechodný tlak má tendenciu uviesť zariadenie skôr do otvorenejšej než uzavretejšej polohy. Táto tendencia potom môže byť vyrovnaná znížením tlaku v dôsledku rýchlosti tekutinya môže sa dosiahnuť konštantná rýchlosť prietoku. Dosiahnutietejto rovnováhy si potom nevyžaduje, aby škrtiaca hrana bola tenká, ako to bolo pri predchádzajúcich zariadeniach. Vyhnutie sa tejto tenkej...

Zapojení čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264570

Dátum: 14.08.1989

Autor: Sedláček Miloš

MPK: F04D 15/02, G05D 7/00, F04D 15/00...

Značky: čerpací, zapojení, stanice

Text:

...ovládacího zařízení gg. a na základě které jsou všechny čerpací agregáty l, gjeâ vypnuty hlavní kontakty Ž, Q, 1 a spínací pomocné kontakty rg§,lg 2, gg silových spínačů §, 2, lg jsou rozpojeny, zatímcol jejich rozpínací pomocné kontakty âž, ą§,1 jsou sepnuty. Čer~pací agregáty L, 3, 2 jsou proto v klidu a napětí třetího~zdro-. hl je gg stejnosměrného napětí o hodnotě například 0,5 V je za kli~ídu i na výstupu operačního zesilovače gg. Na...

Zapojení čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259113

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sedláček Miloš, Mach Jiří, Malý Vladimír

MPK: G05D 7/00, G05D 7/06

Značky: čerpací, stanice, zapojení

Text:

...nebot je například ručně vypnut, a třetí je ten, když příslušný stykač Q lze zapínacím impulsem ovládaoího bloku li zapnout. AV prvním případě se v době od počátku zapínacího impulsu do překlopení invertovaného monostabilního klopného obvodu llvna výstupu druhého logického součinového členu lg objeví impuls logické l, nebot na jeho prvním vstupu je spouštěcí impuls, new 259113jeho druhém vstupu, to je na výstupu invertovaného monostabilního...

Obtok průtokoměru s nastavitelnou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chrastina Pavol, Pástor Oliver, Czajlík Mikuláš, Miklánek Ján

MPK: G05D 7/00, G01F 5/00

Značky: ztrátou, tlakovou, průtokoměru, obtok, nastaviteľnou

Text:

...provedení obtoku průtokoměru s nastavitelnou tlakovou ztrátou, u něhož jsou použity dvě souose vložky. Na obr. 2 je nakreslen příčný řez.Válcove těleso 1 je na části vnějšího povrchu opatřeno závitem pro montáž do průtokoměru. Do válcového otvoru válcového tělesa 1 a současně vzájemné do sebe jsou souose těsně zasunuty dvě válcové vložky 2. Na vnějších plochách vložek 2 jsou vytvořeny podélné drážky jednostranné uzavřené střídavě k výstupu...

Uspořádání silové kompenzace křidélkového regulátoru průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243209

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sedláeek Miroslav

MPK: G05D 7/00

Značky: kompenzace, regulátoru, silové, křidélkového, uspořádání, průtoku

Text:

...podle vynálezu je kompenzačni síla, působící proti pohybu měřiciho křidélka, vytvořena podtlakem vzniklým ve vzduchovém kanálu a působícím na kompenzačni křidélko umístěné na stejné ose jako křidélko měřicí, lim se docílí rovnoměrného působení síly V celém rozsahu rychlosti prouděni a tím i přesností regulace.Na přiloženém výkresu je v řezu schema 4ticky znázorněno příkladné uspořádání sílové kompenzace křidélkověho regulátoru průtoku podle...

Zapojení s regulovatelným zdrojem pracovní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253603

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kubát Tomáš

MPK: G05D 7/00

Značky: zdrojem, regulovatelným, pracovní, zapojení, kapaliny

Text:

...2 je umístěn druhý píst Q s jednostranně vystupujíoí druhou pístnicí lg, se kterou je přes druhé uložení lá propojen první vazebný prvek Q. Pomocí pružného elementu Ž je první važebný prvek Q spojen s druhým vazebným prvkem 1. Uvnitř rozváděcího válce 5 je umístěno šoupátko lg s jednostranně výstu pující třetí pístnicí l 2,se kterou je přes třetí uložení ll pro pojen první vazebný prvek Q. Druhý vazebný prvek 1 je připojen čtvrtým...

Zařízení pro regulaci odtoku, zejména vody z otevřených pískových a vícevrstvých rychlofiltrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249058

Dátum: 12.03.1987

Autori: Procházka Vladimír, Káňa Milan, Poledna František

MPK: G05D 7/00

Značky: regulaci, vícevrstvých, odtoku, otevřených, zařízení, rychlofiltrů, zejména, pískových

Text:

...že zařízení ovláda režim celého filtračního cyklu i přechodové fáze, a tím je dosaženo provozu při optimálních hodnotách filtrační rychlosti i úrovně hladiny. Samostatná vazba od čidla průtoku na re- gulátor výrazně vyrovnáva nerovnoměrnosti v přítoku surové vody tím, že využívá celý objem vody nad filtrační vrstvou. Dalším účinkem je podstatné zefektivnění provozu filtru tím,že se odstraňuje periodické uzavírání a otevírání regulační...

Zariadenie na regulovanie prietoku kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232249

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jurkovič Gustáv, Konečný Václav

MPK: G05D 7/00

Značky: regulovanie, zariadenie, kvapalín, prietoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na regulovanie prietoku kvapalín v kolóne alebo prikvapkávacom lieviku na báze spätného chladiča s normalizovaným zábrusom. Normalizovaný zábrus je v spodnej časti pevne spojený so skrutkou so závitom na otáčanie vo vnútornom závite štvorhranu, ktorý je v spodnej časti pevne spojený s valcom s otvorom na upevnenie vodiacej tyče. Na konci vodiacej tyče je nasunutý kužel na regulovanie veľkosti kuželovitého otvoru,...

Prvek pro ovládání kvality vystupujícího průtoku tekutiny přívodem jiné tekutiny s odlišnou kvalitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232806

Dátum: 15.01.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G05D 7/00

Značky: odlišnou, kvality, vystupujícího, průtoku, jiné, tekutiny, ovládání, prvek, přívodem, kvalitou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky vytváření směsí tekutin nebo střídání průtoků různých tekutin v nejrůznějších oborech, například v chemickém průmyslu nebo v různých laboratorních přístrojích. Je řešen problém změny určité kvality - jíž může být například vůně, chuť, optická propustnost atd. vystupující tekutiny, jestliže se přivádí určitá tekutina, mající tuto kvalitu, ve více méně stálém průtoku a změna se má dít přiváděním jiné tekutiny, která...

Zařízení k řízení průtoku v tekutinových obvodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247900

Dátum: 15.01.1987

Autori: Toman Vladislav, Kaluža František, Lulek Karel

MPK: G05D 7/00

Značky: tekutinových, řízení, zařízení, průtoku, obvodech

Text:

...tělesa g. Příčná otvory 5 jsou určeny pro vstup a výstup protékající tekutiny jednoho obvodu a podélné otvory 1 pro, vstup a výstup protékejíoí tekutiny druhého obvoduRozměry a tvar tělese ł a pružného tělesa-g jsou voleny tak, že vnitřní dutina Q a dutina Q jsou od sebe těsně odděleny. V případě, že te kutina ve vnitřní dutině Q má vyšší tlak než tekutina v dutině 2, změní pružné těleso g rozpínáním svůj tvar tak, že vnitřní dutina Q zvětší...

Průtokový element se spojitě regulovatelným průřezem tokového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232895

Dátum: 01.01.1987

Autori: Lednický Zdeněk, Král Vladislav

MPK: G05D 7/00

Značky: kanálu, průtokový, element, průřezem, tokového, spojité, regulovatelným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průtokového elementu se spojitě regulovatelným průřezem tokového kanálu nebo alespoň jednoho kanálu ze systému tokových kanálů. Tento element lze použít ke spojité regulaci objemového průtoku kapalin v celé řadě technologických aplikací, především potom v takových aplikacích, kde je pro množství faktorů ovlivňujících tokové poměry přesná regulace objemového průtoku značně obtížná například regulace toku tavenin polymerních...

Zařízení pro regulaci plasticity cihlářské nebo keramické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 232495

Dátum: 15.06.1986

Autor: Sojka Jiří

MPK: G05D 7/00

Značky: hmoty, cihlářské, regulaci, zařízení, plasticity, keramické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízení dvoustupňového navlhčování cihlářské nebo keramické hmoty. Účelem vynálezu je dosáhnout dodržení optimální plasticity zpracovávané hmoty v lisu i při značných výkyvech potřeby záměsové vody. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že přidávaní zavlhčovacího média je prováděno automaticky na základě srovnávání zadaných údajů pro příkony pohonných motorů mísičů a tlak v ústí lisu s okamžitými hodnotami, přičemž stav ve...

Zařízení k měření a regulaci hmotového průtoku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235683

Dátum: 01.06.1986

Autor: Wičar Stanislav

MPK: G05D 7/00

Značky: průtoku, regulaci, zařízení, měření, hmotového, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření a regulace průtoku plynů. Dosavadní zařízení jsou konstruována pro měření malých tlakových změn v kontrolním objemu, nebo pracují na principu tepelné konvekce. Nevýhodou je malá citlivost průtokového čidla, vyplývající z nutnosti měřit malé rozdíly velkých čísel, a dále pomalá odezva na změny průtoku. Výhodou zařízení podle vynálezu je rychlá odezva a vyšší citlivost, dále pak nezávislost na vstupním, výstupním a...

Zařízení pro plynulou regulaci výkonu vzduchotechnického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229720

Dátum: 01.05.1986

Autori: Klíma Petr, Dvořáček Pavel

MPK: G05D 7/00

Značky: plynulou, regulaci, výkonu, vzduchotechnického, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro plynulou regulací výkonu vzduchotechnických zařízení, sestávajících z libovolného počtu paralelních větví. Zařízení sestává z ventilátoru, ke kterému je připojena otevřená potrubní smyčka. Ve smyčce je zařazena regulační klapka se servomotorem. Do části smyčky mezi ventilátorem a klapkou jsou paralelně připojeny samostatné potrubí větve, opatřené uzavíracími klapkami. Na elektromotor ventilátoru je připojeno proudové...