G05D 5/03

Zařízení pro adaptivní kooperaci tahu a velikosti tvářecí mezery při válcování pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264238

Dátum: 13.06.1989

Autor: Ovsjannikov Vladimír

MPK: B21B 37/08, G05D 5/03

Značky: tvářecí, kooperaci, adaptivní, pásu, velikostí, zařízení, mezery, válcování

Text:

...pro výpočet adaptivníeh parametrů Logický vstup 2.2 bloku 2 pro výpočet zpoždění je připojen na prvýpásu a druhý výstup 2.4 bloku 2 pro výpočet zpoždění je připojen na druhý hodnotový vstup4.3 paměťového zpožďovacího bloku 4, ph čemž hodnotový vstup 3.1 paměťového posuvného registru 3 je připojen na výstup 10.1 čidla 10 odchýlky vstupní tloušťky pásu. Logický vstup 3.2 paměťového posuvného registru 3 je připo jen na čtvrtý výstup 9.4...

Zapojení pro snímání a regulaci velikosti deformací materiálů s numerickým čtením

Načítavanie...

Číslo patentu: 246941

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ismail Faisal

MPK: G01B 7/16, G05D 27/00, G05D 5/03...

Značky: deformací, velikostí, regulaci, snímání, zapojení, materiálů, čtením, numerickým

Text:

...oběma uvedeným mají však tu výhodu, že jejich polohová čidla nejsou vystavena tak vysokému namáhání. Nevýhodou zapojení třetíhoprovedení je nutnost použití většího množství čidel 5 náročnými měřicími zesilovači a dále ta skutečnost, že část těchto čidel je nutno dovážet.Většinu uvedených nevýhod stávajících zapojení odstraňuje zapojení pro snímaní a regulaci velikosti deformací materiálů s numerickým čtením podle vynálezu. Podstata...

Zařízení pro řízení stavové veličiny zrychlení spolupracujících elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241845

Dátum: 15.09.1987

Autori: Štefek Slavomír, Ebringerová Anna, Biely Peter, Karpiš Ladislav

MPK: G05D 5/03

Značky: zařízení, pohonů, spolupracujících, řízení, veličiny, stavové, elektrických, zrychlení

Text:

...5.13 prvního vyhodnocovvacího bloku 5.Na »ovládací vstupy 5.4, 5.9, 5.14 prvního vyhodnocovacího bloku 5 jsou palk zapojeny příslvušné tři ovládací -výíst-upy 4.1, 4.2,4.3 a na korekční vstupy 5.5, 5.10, 5.15, příslušné »druhé tři ovládací výstupy 4.4, 4.5,4.6 ovládacíiho bl-oku 4.Blokovalcí výstup 4.7 ovlá-dascího bloku 4 je paralelné spo-jen .s blokovacím vstupom 6.2 prvního hradl-a 6 .a s blok-ovacím vstupem 7.2 drulhého~ hradla 7, .na...

Elektronické zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužských válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241681

Dátum: 15.09.1987

Autor: Didek Miloslav

MPK: G05D 5/03

Značky: strojů, kotouče, automatickou, válecího, elektronické, koželužských, reverzaci, válecích, zařízení

Text:

...válecího kotouče, protože kromě jediného kontaktu, který představuje válecĺ kotouč a pracovní stůl, je celé zařízení bezkontaktni.Vynález je znázorněn na výkrese, který znázorňuje blokové schéma zapojení elektronického zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužskýchxválecích strojů.4 Kladné napětí je přivedeuoľapřes odpor 2na svorku 1. Na tutojsýorku je rovněž připojen invertor 3. Výstup invertoru 3 je pro pojen do uzlu...

Zařízení pro regulaci prodloužení válcovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240146

Dátum: 15.06.1987

Autori: Repáš Milan Elen Korešpondent Esav A Sav, Eiha Miloslav, Sasinková Vlasta, Schumann Klaus

MPK: G05D 5/03

Značky: prodloužení, pásu, valcovaného, regulaci, zařízení

Text:

...a porovnávacího bloku 5, tvořených v danem případě čítači. Dále zařízení podle vynálezu sestava z čislicově-analogového převod v níku 6, prvního řídicího bloku 7, což je například operační zesil-ovač, zapojený do PID vazby, druhého surnätoru 8, což je opět například operační zesilovač a čidla 9 síly,tvořeněho tenzometržckým čidlem. Nedílnou součástí zařízení podle vynálezu je též první zadávací blok 10, což je například potenciometr, druhý...

Zařízení pro vyhodnocení změn otáček poháněcího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243045

Dátum: 15.05.1987

Autori: Baroák Štefan, Dimun Milan

MPK: H02P 7/06, G05D 5/03

Značky: vyhodnocení, zařízení, motorů, otáček, poháněcího, změn

Text:

...bloku 5, a hradla 5 tvo řenýcb operečníní sesilovači.Dále pak nařízení podle vyuálezu sestává z přízpusobovacího bloku 1, sestaveného např. s» napětovýoh převodníku a výkonových zeeilovaču, spínacího bloku à, což jsou v daném případě reláotransístorové obvody a napájecího bloku à, tvořeného tyrístorovým měničem a jednotkami. standardního regulátoru rychlosti a proudu.Hedílnou součástí nařízení podle vynálezu je. též programátor m tlouětky pásu...

Zařízení k přepínání přímo a nepřímo regulace tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239789

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Václav, Žůrek Milan

MPK: G05D 5/03

Značky: regulace, přepínání, přímo, nepřímo, zařízení

Text:

...1 a 5.2 budicího proudu poháněcího motoru .-2 atd.Výstup prvního vyhodnocovacího bloku 437.-2 je pak paralelné připojen na zpětnovazební vstup 5 druhého regulačního bloku g a na informační vstup i identifikačního bloku lg, jeh hož výstup je spojen s definičním vstupem k rozhodovacího bloku lg, na jehož řídící vstupje zapojen výstup zaďávacího bloku É.Výstup rozhodovacího b 1 oku 13 je pak spojen jednak se spouštěcím vstupem i časovacího...

Zařízení pro zadávání technologických parametrů válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 235891

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šíp František, Žák František, Novotný Ladislav

MPK: G05D 5/03

Značky: tratí, válcovací, parametrů, zařízení, zadávání, technologických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zajistit efektivní přizpůsobování válcovací trati skutečným parametrům technologického procesu a materiálu a oblasti pracovních válců, což je zejména vhodné u jednostolicových reversních válcovacích tratí. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle řešení, které sestává z paměťového bloku, výpočtového bloku, dvou transformačních bloků, zpracovacího bloku, dvou zadávacích bloků, dvou informačních bloků, porovnávacího...

Zařízení pro vyhodnocení příčného rozložení měrných tahů v pasu, válcovaném za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 234489

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pařízek Jan, Novotný Ladislav, Šíp František

MPK: G05D 5/03

Značky: měrných, příčného, rozložení, pásu, ťahu, studena, válcovaném, zařízení, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit jednoduchým způsobem kontrolu dosahované rovinnosti pasu v průběhu válcování především u méně výkonných válcovacích tratí, válcujících materiály s vyšší pevností a ve větších tloušťkách. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává ze tří informačních bloků, sumátoru, tří zpracovacích bloků, dvou transformačních bloků, výpočtového bloku, zobrazovacího bloku, čidla napnutí pasu, čidla...

Zapojenie pre automatické ovládenie žmýkacích valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235378

Dátum: 15.02.1987

Autor: Klescht Belo

MPK: G05D 5/03

Značky: automatické, valcov, žmýkacích, zapojenie, ovládenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka linky pre povrchové pokovovanie pásov plechu. Slúži k odstraneniu poškodzovania žmýkacích valcov mechanicky jednak od transportného zvaru na páse a jednak od nárastov, ktoré vznikajú pri zastavení pásu. V zapojeniu je detektor zvarov pripojený cez synchrónnu pamäťovú jednotku na výkonovú ovládaciu jednotku, na ktorú je súčasne pripojený jednak elektrický ochranný úsek a vlastné telesá žmýkacích valcov, pričom k synchrónnej...

Zařízení pro automatickou regulaci tloušťky pásu válcovaného na tandemové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 229239

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hick Zdeněk, Ovsjannikov Vladimír, Oplová Galina

MPK: G05D 5/03

Značky: tandemové, zařízení, valcovaného, regulaci, tloušťky, automatickou, tratí, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zařízení pro automatickou regulaci tloušťky pásu válcovaného na tandemové trati je zajištění vysoké přesnosti výstupní tloušťky pásu i při změnách technologických parametrů tratě v průběhu válcování. Toho se dosahuje řízením poměru rychlostí pohonů posledních dvou stolic tandemové tratě. Zařízení je opatřeno dvěma paměťovými posuvnými registry, které slouží pro vzájemné přiřazení vstupní a výstupní tloušťky pásu, dále je...