G05D 3/00

Sonda na snímanie kolmého slnečného žiarenia a spôsob snímania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6945

Dátum: 04.11.2014

Autori: Mihalčová Janka, Jurko Jozef, Rimár Miroslav, Kuna Štefan

MPK: G01S 3/78, F24J 2/38, G01K 1/16...

Značky: sonda, žiarenia, snímanie, spôsob, snímania, slnečného, kolmého

Text:

...odrazenej zložky pre riadiaci systém, ktorý za dostatočného slnečného žiarenia spustí otáčanie solárnych alebo fotovoltických panelov ku kolmému dopadu slnečných lúčov. Kolmé slnečné žiarenie sa zaznamená vnútomým snímačom slnečného žiarenia.V dôsledku optimálneho otočenia panelov kolmo na slnko je možé zvýšiť množstvo získanej energie prostredníctvom solárnych alebo fotovoltických panelov V rozmedzí 20 - 40 v závislosti od lokality...

Solárny navádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5246

Dátum: 07.09.2009

Autor: Župa Peter

MPK: G05D 3/00, F24J 2/00

Značky: solárny, navádzač

Text:

...automaticky výpočtovou technikou na základe údajov zistených snímačmi, ktoré sú súčasťou solárneho navádzača. Naklápací mechanizmus môže byť ovládaný elektricky, hydraulický alebo pneumatický.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l až 3 je znázomený solárny navádzač v rôznych pohľadoch. Na obrázku 4 je znázomený solámý navádzač v polohe, prípade nepriaznivých klimatických podmienok ako je silný vietor.Solámy navádzač využíva koľajnicovú...

Zapojení pro řízení střídavého pohybu mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260526

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hruška Jan

MPK: G05D 3/00

Značky: střídavého, řízení, zapojení, mechanismu, pohybu

Text:

...tak navíc i havarijním situacím a ohrožení bezpečnosti práce.Mezi další výhody patří možnost přímého zapojení výstupu obvodu řízení střídavěho pohybu mechanismů na vstupy bezkontaktních ovládacích jednotek využívající vícevrsťvé polovodičové prvky. Předností rapwguř ro řízení podle vynálezu je v tomto případě možnost galvanického oddělení oddělovacimŕ hh~~x.Příklad konkrétního zapojení podle vynálezu je aohematicky nakreslený na...

Hnacia jednotka pre ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 279341

Dátum: 07.10.1998

Autor: Riester Werner

MPK: G05D 3/00, F16K 31/05

Značky: reguláciu, jednotka, ovládanie, hnacia, podobných, armatur, zariadení

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hnacia jednotka s motorom a prevodovkou (2), ktorá slúži na ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení, napríklad ventilov, posúvačov a klapiek. Pozostáva z prevodovky (2), ktorá je umiestnená medzi motorom a armatúrou a obsahuje pre požadovaný prevod minimálne jeden planétový veniec (4) s vnútorným ozubením (5). Tento planétový veniec (4) má okrem toho ozubenie (7) na svojej vonkajšej strane, ktoré je uskutočnené tak, že...

Zariadenie na elektrické riadenie motorov jediným ovládacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1056

Dátum: 10.01.1996

Autor: Reiprich Peter

MPK: G05D 3/00

Značky: motorov, ovládacím, prvkom, zariadenie, jediným, riadenie, elektrické

Text:

...motorov prichádza na neinvertujúci úrovňový zosilňovač súčasnej zložky 12 a invertujúci úrovňový zosilňovač súčasnej zložky 1 § , impedančne prispôsobené riadiace napätie rozdielovej zložky pohybu motorov prichádza na neinvertujúci úrovňový zosilňovač rozdielovej zložky 15 a inverlujúci úrovňový zosilňovač rozdielovej zložky já. Úrovňové zosilňovače 12 až 1 § upraviaimpedančne prispôsobené riadiace napätia na požadovanú úroveň. Prepojenie...

Regulační snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270082

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jankásek Jan

MPK: G05D 3/00, G01P 13/00

Značky: regulační, snímač

Text:

...clona 2, obě ve tvaru kruhových výsečí. soustava tvorená kluznými pooložkami 2, první clonou g a druhou clonou g je na čepu ll zajiätäna pojistným kroužkem Q. První clona g a druhá clona g jsou navzájem propojeny staväoími prvky 3, v tomto případě šrouby, která jsou umíetěny v drážkách tvaru oblouku vytvorených v obou clonáoh 3, 2, což umožňuje vzájemné pootočení první clony g a druhé clony Q. K první clona 3 je pripojen unášecí čep gg. K...

Zařízení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269870

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šenkýř Oldřich, Richter Aleš, Rameš Jiří, Klúčik Igor

MPK: D01H 13/14, G05D 3/00

Značky: mechanismu, zařízení, poloh, definovaných, výpadku, tlakového, zdrojů, uvedení, vzduchu, automatické

Text:

...havárii zdrojů tlakovćho vzduchu není zajiätäna další automatická činnost komplexu jednotlivých uzlt přádelny.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro automatické uvedení meehsnismd do definovaných peloh po výpadku zdrojd.t 1 akov 6 ho vzduchu, jehož podstata epočívá v tom, že čidlo výpadku tlakovćho vzduchu je připojeno k prvnímu vstupu jednotky havarijního řízení, jejíž první výstup je připojen k druhému vstupu jednotky provozního řízení a...

Zapojení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269869

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šenkýř Oldřich, Klúčik Igor, Richter Aleš, Remeš Jiří

MPK: D01H 13/14, G05D 3/00

Značky: zdrojů, zapojení, uvedení, elektrické, mechanismu, definovaných, automatické, energie, poloh, výpadku

Text:

...vstupu bloku akcníoh členůfzatíaco blok čidel mechanická polohy je dalo připojen k třetím vstupu jednotky havarijníhe řízení, její třetí výstup je připojen k vstupu jednotky zdlohovaná pamäti, přiäen první výstup sdloäníhe zdroje elektrická energie je připojen k druhemu vstupu jednotky havarijního řízení a druhý výstup záložníhe zdroje elektrická energie je připojen k třetínu vstupu bloku akčních členů.Výhodou takto uspeřďdsnáho řídicího...

Zapojení pro symetrické polohování mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269850

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jirkovský Jiří, Hercik Petr, Mýtina Zdeněk

MPK: G05D 3/00, B21C 47/24, G05B 19/19...

Značky: mechanismu, polohování, symetrické, zapojení

Text:

...bloku 1 je spojen se zápisovým vstupom u pamětového bloku 2, nastavovací výstup 9 s logickým vstupom g čítačováho bloku 5 a výběrový výstup g s přepínacím vstupem 5 přepjnacího bloku g, jehož inkrementální vstup j je připojen k výstupu nezakresleného čidla po~ babu mechanismuo ľmpulaní výstupy i ie přepínaoího bloku g jsou pak zapojeny na odpovídaJÍCÍ inf 0 Tm 8 čnÍ VBĚUPY łł 2 prvního upravovacího bloku 3, k jehož výstupu je připojen...

Zařízení pro kontrolu prvků ovládajících pohyb pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265822

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05B 23/00, G05B 23/02, G05D 3/00...

Značky: prvků, stroje, kontrolu, pohyb, ovládajících, zařízení, pracovního

Text:

...zvýšení kontro-. ly všech částí podílejících se na ovládání pracovního pohybu a tím zvýšení bezpečnosti práce a snížení možnosti havarie strojního zařízení Sníží se také náklady na údržbu stroje, protože je možno zjištovat průběžně stav ovládacích částí strojenapří klad opotřebení brzd spod.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro kontrolu prvků ovládajícího pohybZařízení pro kontrolu prvků je opatřeno...

Zařízení pro nastavení polohy vřeten při výměně válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263639

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jirkovský Jiří, Kučera Josef

MPK: G05B 19/19, B21B 31/08, G05D 3/00...

Značky: polohy, vřeten, výměně, nastavení, válců, zařízení, válcovacích, stolic

Text:

...spínači, signálními svítidly, atd., zadávací blok ll, cožje např. soubor adresových a datových mikrospínačů, indikaění blok lg, což jsou sedmisegmentové číslicové displeje, včetně dekodéru signálu v binárně dekadickém kódu -BCD, dva akčníbloky lg, lg, sestávající s tyristorových měniču, včetně regulátorü s rychlostní a proudovou smyčkou a dva poháněcí motory gg, gl, což jsou stejnosměrné motory pro pohon válců válcovací stolice. Jednotlivé...

Zapojení pro nastavení polohy pohybového mechanizmu pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262490

Dátum: 14.03.1989

Autori: Janda Miroslav, Větrovec Jindřich, Andrejs Dalibor

MPK: G05D 3/00

Značky: mechanizmu, zapojení, pracovního, polohy, pohybového, stroje, nastavení

Text:

...jeho druhý logicky vstup kg je zapojen jednak druhý logický vstup g povelového bloku g a jednak první logický výstup yg výkonového bloku g, k jehož druhému logickému výstupu y 2 je připojen vypínaoí vstup p indikačního bloku g, jehož zapínací vstup g je paralelné spojen se záznamovým vstupom g pamätoveho bloku g a spínacím výstupom g povelového bloku 2. Ovládací vstupy al, gg povelového bloku g jsou zapojeny na odpovídající povelové výstupy...

Zapojení pro indikaci polohy servopohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261001

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G05D 3/00

Značky: indikaci, zapojení, servopohonů, polohy

Text:

...çg, jehožvstup gł pro řízení čítaní vzad je připojen na nulovací vstupy 3 druhých klopných obvodu ggłg až ggm.Veškeré údaje o poloze servopohonu se vyhodnocují pouze pomocí pulsních snímačů ggł,§g. V praxi se jedná například o bezkontaktní pulsní snímač ggggg nebo optoelektronickésnímače. Oba tyto typy snímačů vyhodnocují pohyb mechanické clony, která je umístěna na výstupní hřídeli servopohonu. U uvedených snímačů UBM 22 při zasunutí kovové...

Zařízení se samokontrolou funkce pro ovládání pohybu pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259916

Dátum: 15.11.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05D 3/00, G05B 23/00

Značky: strojů, ovládání, funkce, samokontrolou, pracovních, zařízení, pohybu

Text:

...zjednodušení zařízení, vyšší energetická účinnost při zachování všech požadavků na bezpečnostní ovládání strojního zařízení, zvláště u strojů s nebezpečným pohybem, jako jsou tvářecí stroje například lisy. buchaty. strojní nůžky apod.vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení se samokontrolou funkce pre ovládání pohybu pracovních strojů.První výstup řídicího systému l je spojen jednak přes první spínací...

Zařízení pro elektromagnetické ovládání vícepolohového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258758

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: G05D 3/00

Značky: elektromagnetické, zařízení, vícepolohového, akčního, členu, ovládání

Text:

...s neznázorněnými kotvami v elektromagnetech gg. Elektromagnety gg jsou pevně spojeny s tělesem l. Uvedené uspořádání umožňuje posouvání táhel lg, natáčení prvního sečítacího prostředku âg a posouvání a natáčení následných sečítaoích prostředků a posledního sečítaoího prostředku âg. Zdvihy jednotlivých elektromagnetů gg jsou různé a nastaveny tak, aby zdvih elektromaqnetu gg spojeného táhlem lg s následným sečítacím prostředkem nebo posledním...

Řídicí jednotka pro samočinné vytváření kolejových meziřádků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258265

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konůpka Zdeněk, Saidl Miloslav

MPK: G05D 1/00, G05D 3/00, G05D 3/10...

Značky: kolejových, samočinně, vytváření, meziřádků, řídící, jednotka

Text:

...Při stisknutí tlačítka seřizovacího obvodu 5 je odhradlován výstup nevyznačeného generátoru pulsů, který je součástí seřizovacího obvodu 1 a obsah čítače 1 se postupně zvyšuje po jedné a jeho stav se zaznamenává V paměti obvodu Ž předvolby a současně zobrazuje na nevyznačeném zobrazovači obvodu Q Při zobrazení požadovaného pořadí-pracovní jízdy s kolejovými meziřádky se tlačítko uvolní.Tím se automaticky nastaví čítač Q pracovních jízd na...

Zapojení obvodu pro zobrazování textů na obrazovkovém displeji řídicích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255845

Dátum: 15.03.1988

Autori: Reichmann Jindřich, Troják František, Kováčik Miroslav, Klimeš Milan

MPK: G05D 3/00, G06K 9/20

Značky: textů, displeji, zobrazování, obvodů, řídících, systému, obrazovkovém, zapojení

Text:

...televizní monitor s oddělenými vstupy pro videosignál, signál horizontální synchronizace a signál vertikální synchronizaceblok gg - zesilovač směsi videosignálu pro televizor. Umožňuje připojení přenosného televizo ru opatřeného videovstupem. Jednotlivé bloky jsou zapojeny taktoNa první vstup dekodéru l adres a řízení je připojena řídící sběrnice CNC systému, na druhý vstup dekoděru 1 adres a řízení je připojena adresová sběrnice CNC systému,...

Zapojení vyhodnocovacího obvodu určeného pro vyhodnocení stavu rozepnutí kontaktů elektrokontaktního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236350

Dátum: 01.01.1988

Autor: Starý Jiří

MPK: G05D 3/00, G05B 15/00, H03K 17/62...

Značky: určeného, snímače, kontaktů, zapojení, vyhodnocovacího, obvodů, stavu, elektrokontaktního, rozepnutí, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovacího obvodu pro elektrokontaktní snímače vyhodnocuje stav rozepnutí a sepnutí kontaktu kontaktního systému elektrokontaktního snímače podle požadované hodnoty přechodového odporu kontaktu, tedy v oblasti mikrozdvihů. Elektrokontaktních snímačů se pouzívá pro velmi přesná měření. Vzhledem ke způsobu ošetření výstupního signálu z vyhodnocovacího obvodu proti parazitním zákmitům lze zapojení použít pro vícesměrové...

Kontrolní soustava polohy pohybujícího se předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253268

Dátum: 15.10.1987

Autor: Apšiz Samuil

MPK: G01C 7/04, G05D 3/00, E21C 35/24...

Značky: předmětů, pohybujícího, kontrolní, polohy, soustava

Text:

...12, npoxonnmnů qepes npoymHHy 13, npuxpenř neanym K KOPOMHCHY 9. FaňKaMH 14 xopomcno 9 npunonumcx B ropH 3 oHŕaHbHoenono~ meuue no noxaaauum ypoBHH | 5 H saxpennsewcn. Änn Hcxnmqeuua annxaun xpaua Ha onpeeneuue nonomenua mnra Ha cwoňxax ll Hauocnrcn mxana c ueuoň enéunx panHOĚ ornomeunm nononnnu nunm KODOMHCHB 9 K ero npeàumennw nan uenrpou mura.B Bepxueñ uacrn KopoMucna 9 KPGHHTCX nnneäka c MeTpHHecKHMH eneHHHMH, Ha.KOT 0 p 0 Ř HaHano.oTcHeTa...

Zapojení k ovládání uzávěru objektivu pyroelektrického teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246190

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mojžíš Karel

MPK: G05D 3/00, G01K 1/00

Značky: teploměru, objektivu, pyroelektrického, zapojení, uzávěru, ovládání

Text:

...zapojení ovládání podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, kde kotva pohonného elektromotoru Ě je pevně spojene s poháněným mechanismem É. který se pohybuje mezi dvěma pevnými zarážkami 1 a 5 a je napájena z můstkového zapojení čtyř polovodičových spínačů l, 3, Q a 1. Pro jeden směr točení je sepnuta dvojice spínačů l a g, pro druhý směr dvojice spínačů 3 a A. Spínačový můstek je napájen stejnosměrným napětím ze svorek 9 a łg....

Zapojení pro řízení buzení a časové posloupnosti ovládacích signálů, zejména pro řídicí jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244873

Dátum: 14.08.1987

Autori: Benkó Pál, Messmer András, Peyronel Jean-francois, Hajós György

MPK: G05D 3/00, G05B 23/02

Značky: časově, signálu, zapojení, důlních, ovládacích, zejména, řídící, posloupností, jednotky, řízení, automatik, buzení

Text:

...prvním vstupem 4.1 druhého zesllovací 3ho ćlenu A a s druhým vstupem 3.2 prvního zesilovacího členu 3. Výstup prvního zesilova 3. cího členu Q je spojen jednak s výstupem 9.2 druhého vazebního členu g, s výstupem 4.3 druhého zesilovacího členu A a s prvním výstupem 17.6 řídlcího členu łl, jednak s výstupem 7.2 vstupního ćlenu 1, 5 druhým vstupem 10.2 prvního napájecího členu łg, s prvním výstupom13.6 dělicího ćlenu lg, s prvním výstuem 15.2...

Zařízení pro číslicové vyhodnocení dráhy pohybu elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251432

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kreidl Marcel

MPK: G05D 3/00

Značky: vyhodnocení, zařízení, elektrod, číslicové, dráhy, pohybu

Text:

...výkrasu. Zařízení se skládá z tschodynama g které je mechanicky spřaženo se stejnosměrným motorem ł pro pohon elektrod. Výstup z tachodynama g je připojen na vstup obvodu Ž absolutní hodnoty a současně na vstup bloku Q pro rozlišení směru pohybu elektrod. Výstup obvodu 2 absolutní hodnoty je připojen na vstup napětově-kmitočtového převodníku g, jehož výstup je přiveden na kmitočtový vstup prvního hradla łg a současně na kmitočtový...

Magnetický snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233252

Dátum: 01.04.1987

Autori: Roubíček Ota, Podzimek Oldřich

MPK: G01P 3/42, G05D 3/00

Značky: snímač, polohy, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru měřící techniky, zejména pro spojité měření polohy předmětů v hermetizovaném prostoru. Účelem bylo odstranit nedostatky dosavadních snímačů polohy podléhajících vlivům okolí, např. rušení elektrických akčních členů, zejména teploty apod. Toho se docílilo magnetickým obvodem se jhem sestávajícím ze dvou symetricky vůči pólovým nástavcům upravených ramen, vzájemně oddělených měřicími štěrbinami, z nichž alespoň v jedné je...

Dvousouřadnicový číslicový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 231379

Dátum: 01.03.1987

Autori: Böhm František, Petrásek Jiří, Šinkora Zdeněk, Lichtenberg Ivo

MPK: G05D 3/00

Značky: dvousouřadnicový, ovladač, číslicový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření dvousouřadnicového číslicového ovladače, který svými vlastnostmi umožňuje dokonale dálkově ovládat obecné rovinné pohyby zejména u souřadnicových měřicích strojů. Uvedeného účelu se dosáhlo zapojením, ve kterém jsou na výstupní hřídele křížového ovladače připojeny číslicové snímače natočení. K těmto snímačům je připojen převodník úrovně a paměť polohy. Řízení číslicových snímačů a pamětí polohy provádí blok řízení a...

Zapojení pro udržování nastavené vzdálenosti rámu návěsného pracovního nářadí od terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248646

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vík Věnceslav, Jizba Miroslav

MPK: G05D 3/00

Značky: návěsného, nastavené, vzdálenosti, zapojení, pracovního, udržování, nářadí, rámu, terénu

Text:

...vypíná elektromagnetický ventil z funkce zdvíhání. Druhý łdroj lg je vytvořen jako potenciometr a slouží k vytvoření referenčního signálu pro nastavení tlaku oleje. Předvolbovy blok 11 je vytvořen ze spínacího tranzistoru. Vytváří signál zrychlené funkce pro výkonový blok 12. Spouätěci blok 12 je aestaven ze dvou tranzistorových spínačů e časovacího obvodu. Vysílá výkonověmu bloku 12 signál k přepnutí hydraulickáho rozvaděče 11 do polohy...

Zapojení univerzální řídicí jednotky pro hutní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238657

Dátum: 15.01.1987

Autor: Schmucker Antonín

MPK: G05D 3/00, G05D 5/00

Značky: jednotky, univerzální, hutní, stroje, řídící, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení bezkontaktní univerzální řídicí jednotky pro hutní stroje s automatickým pracovním cyklem, které sestává z hradel NAND, derivačního obvodu, desítkových čítačů pracujících v kódu BCD, dekodéru z kódu BCD na jedna z deseti, klopných obvodů R-S sestavených z hradel NAND a tvarovacích obvodů sestavených z hradel NAND, koncových stupňů a relé.

Prezoraditeľná clonka indukčných snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234067

Dátum: 01.10.1986

Autori: Urban Pavol, Zelina Pavol

MPK: G05D 3/00

Značky: indukčných, snímačov, clonka, prezoraditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Prezoraditeľná clonka indukčných snímačov určená najmä pre indikáciu polôh pohyblivých častí posuvných jednotiek priemyselných manipulátorov a robotov podľa vynálezu je vytvorená telesom clonky z nemagnetického kovu, ktorého aktívny výstupok kopíruje aktívne vybratie indukčného snímača a z opačnej strany vytvorený osadzujúci výstupok kopíruje drážkové vybratie otvoreného obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru. V osadzujúcom výstupku je uložený...

Zařízení pro automatické ovládání cyklicky pracujících mechanismů v prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230181

Dátum: 15.09.1986

Autori: Dreissig Manfred, Mareš Zdeněk, Smětněv Stěpan Dmitrijevič, Záruba Jiří

MPK: G05D 3/00

Značky: automatické, zařízení, prostoru, mechanismu, pracujících, ovládání, cyklický

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické ovládání cyklicky pracujících mechanismů v prostoru se týká průmyslové i zemědělské výroby. Zařízením se dociluje optimální traektorie přepravovaného materiálu u cyklicky pracujících mechanismů. Podstata vynálezu spočívá v propojení jednotlivých bloků programovací blok je určen k předvolení pracovních úkonů, korekční blok umožňuje provést úpravu např. trajektorie přepravovaného materiálu obsluhou stroje, řídicí blok...