G05D 23/20

Systém regulácie teploty vody kotlov na báze imunitného regulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6946

Dátum: 04.11.2014

Autori: Balara Milan, Piteľ Ján, Hošovský Alexander

MPK: F22D 5/00, G05D 23/20, G05B 13/04...

Značky: systém, teploty, regulácie, báze, imunitného, kotlov, regulátora

Text:

...tvorby protilátok B bunkami, a tým aj regulačnej odchýlky medzi žiadanou a skutočnou teplotou vody na výstupe kotla. Díferenciálna rovnica defmujúca druhú deriváciu akčnej veličiny obsahuje členy závisiace od prvej derivácie akčnej veličiny, ale aj od funkcie šírenia protilátok vyvinutýmí B bunkami (zvonovitý tvar funkcie), z čoho vyplýva, že v závislosti od rozsahu prvej derivácie akčnej veličiny je možné dosiahnuť zápomú, ale aj...

Teplotný spínač na báze neodýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6852

Dátum: 05.08.2014

Autori: Fic Marek, Oravec Milan

MPK: G05D 23/20, H01H 37/00, G01K 7/38...

Značky: spínač, neodymu, teplotný, báze

Text:

...resp. ter mistory), b) vznik termoelektrického napätia v obvode tvorenom dvoma rôznymi kovovými vodičmi, ktorých kon ce sú spojené a vystavujú sa dvom rôznym teplotám (termočlánky).3. Snímanie celkovej energie žiarenia. Tuhé a kvapalné látky vysielajú pri každej teplote T 0 K tepelné žiarenie. Na určenie teploty sa využíva závislosť vyžarovania tepla objektom, ktoré merajú tepelne detektory.4. Využitie spektrálnej žiarivosti meraného...

Spôsob a zariadenie na regulovanie elektrického vykurovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12354

Dátum: 28.07.2005

Autor: Brieger Klaus-peter

MPK: G05D 23/19, G05D 23/20, F24H 9/20...

Značky: zariadenie, elektrického, regulovanie, spôsob, systému, vykurovacieho

Text:

...izby alebo podobne za používania najmenej jednéhoakumulačného vykurovacieho zariadenia. Určuje sa množstvo tepla,ktoré je potrebné nazhromaždiť podľa požadovanej nabíjacej hodnoty referenčnej funkcie v závislosti od vonkajšej, miestnej teploty, pričom táto požadovaná hodnota nabitia sa korigujev závislosti od krivky spotreby zásobníka tepla.0007 Dokument DE 44 32 745 Cl sa týka spôsobu riadenia prevádzky akumulačného vykurovacieho...

Zařízení pro automatické řízení činnosti systému pro tepelné zpracování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258504

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krejčí Jaroslav, Michna Vladimír, Kolář Karel, Exner Milan, Burian Miloslav, Pivoňka Jan, Červencl Milan, Frey Augustín, Rybář Oldřich

MPK: G05D 23/20

Značky: řízení, systému, zařízení, činnosti, tepelně, zpracování, materiálů, automatické

Text:

...a dvoupolohových signálu pro řízení ovládacích mechanísmů společně se zajištěním skutečného stavu jejich polohy.Nový účinek zařízení spočívá v tom, že zařízení umožňuje velkou variabilitu řízení,která je potřebná pro vývoj progresivních technologií, přičemž zadávaní nově tvořených technologických procesů je jednoduché a realizovatelné přímo na pracovišti technoloqem. Zařízení zároveň umožňuje spolehlivá a reprodukovatelné řízení již ověřených...

Zařízení pro regulaci teploty licí formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256433

Dátum: 15.04.1988

Autori: Haburaj Jozef, Milovčík Ján, Šmiga Slavomír, Minčič Miroslav

MPK: G05D 23/20

Značky: teploty, regulaci, licí, zařízení, formy

Text:

...formy odstraňuje zařízení podle vynálezu,Jehož podatata spočívá v ton , žev přívodu chladící kapaliny Je před nebo za rozvčtvenía zařazen průtokouír a V druhévčtvi přívodu chladící kapaliny Je zařazen druhý vsntílregulační, ktorý je propojen e elektronickým šídioin obvodem. nDále je výhodné, jeetllže v přívodu chladící kapaliny Je přeq rozvčtvením zařazen druhý elektromagnetioký řidici ventil, který je propojen e elektronickým řídioím...

Elektronický regulátor teploty páječek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253265

Dátum: 15.10.1987

Autori: False Dieter, Rau Manfred, Szusdziara Wulfried, Leutsch Bernd, Schindler Peter

MPK: G05D 23/20, H05B 1/02

Značky: páječek, elektronický, teploty, regulátor

Text:

...Hero Hanpamenne Ha öaae rpanancropa Bcnencraue nonmmeHHn COHPOTHBHGHHH TepMouyncTnHTenbHoró pe 3 HcT 0 pa Bospacraer. HpH ocTHxeHHH reunepawypoů OCTDHH nannnHHxa ycranqnnenuoro sanan Horo snaqeunn Hanpnmenne Ha Ease Tpaaancropa no 3 ýacTaeT came noporonoro Hanpx-1meunn Memy 6 asoH H 3 MHTrepoM,-npuúen TpaH 3 HCTQp owxpunaerca, H Ynpaanammeev Hanpamenue THpHcT 0 pa ncnencmnne HHSKOPO Hanpnmeánn Hacmmennn xonnexwop-smnrrep TPaH 3...

Zariadenie na reguláciu teploty vinutia elektrických spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234342

Dátum: 01.03.1987

Autor: Cervan Ľudovít

MPK: G05D 23/20

Značky: reguláciu, spotrebičov, zariadenie, teploty, vinutia, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu teploty vinutia elektrických spotrebičov je vhodné najmä pre reguláciu teploty vinutia hermetických motorkompresorov v procese ich sušenia teplom, ktoré vzniká pri prietoku prúdu vlastným vinutím motoru kompresora. Riešeným problémom je zhospodárnenie konštrukcie regulačného zariadenia. To sa dosahuje tým, že je tvorené tromi za sebou zapojenými konštantnými odpormi (1, 2, 3), kde na koniec prvého konštantného odporu (1)...

Vstupní část ovládání hypertermické soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248409

Dátum: 12.02.1987

Autori: Borovička Martin, Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: G01K 7/00, G05D 23/20

Značky: část, hypertermické, ovládání, vstupní, soupravy

Text:

...výstupu je připojen displej. Podstatou vynálezu je, že teplotní čidlo je zároveň připojeno na vstup druhého analogového členu a na digitální výstupy analogově-číslicového převodníku jsou připojeny digitální vstupy nelineárního programovetelného čísli-. cově-analogového převodníku. Analogový výstup tohoto převodníku je spojen zpětnou vazbou s analogovou částí druhého anslogového členu, jehož výstup je připojen na vstup generátoru.Vyšší účinek...