G05D 23/00

Systém regulácie teploty vody kotlov na báze hybridného PID-imunitného regulátora s nelineárnou rozdeľovacou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7286

Dátum: 03.11.2015

Autori: Piteľ Ján, Hošovský Alexander, Židek Kamil

MPK: G05B 11/00, G05D 23/00, G05B 13/02...

Značky: funkciou, systém, báze, hybridného, rozdeľovacou, pid-imunitného, regulátora, nelineárnou, teploty, regulácie, kotlov

Text:

...eXtrénmych dopravných oneskorení, resp. zmenách parametrov regulovanej sústavy, ktoré charakterizujú systémy ako regulačný obvod teploty vody kotla. Realizácia Varelovho imunitného regulátora na reguláciu teploty vody na výstupe kotlov bola popísaná v úžitkovom vzore Systém regulácie teploty vody kotlov na báze imunitného regulátora (číslo prihlášky 50061-2013).Optimálne nastavený PID regulátor pri regulácii sústavy s minimálnym dopravným...

Spôsob úpravy ekvitermickej regulácie tepelného zdroja, systém na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6829

Dátum: 02.07.2014

Autori: Potásch Tomáš, Lukovics Július, Konczer Jozef

MPK: G05D 23/00, G05D 23/19

Značky: úpravy, regulácie, ekvitermickej, tepelného, spôsob, vykonávanie, systém, zdroja

Text:

...jednu zo súboru ekvitennických kriviek, ktoré sa budú líšiť stnnosťou a prípadne aj výškou počiatočného bodu ekvitermických kriviek. Zmena rozdielu Tuu, - T, vyvolá nový výber aktuálnej ekvitermickej krivky.Výber medzi rôznymi ekvitermickými krivkami z pamäte alebo korekcie pôvodnej ekvitermickej krivky pomocou korekčnej krivky bude možná pri novom programovaní riadiacej jednotky, ku ktorej sa pripojí ajvýstup zo snímačov teplôt...

Zariadenie na presmerovanie elektrickej energie v bojleri pri regulovanom ohreve vody pomocou jednosmerného prúdu z fotovoltických panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6382

Dátum: 04.02.2013

Autor: Lako Daniel

MPK: G05D 23/00, G05F 1/00, F24D 17/00...

Značky: zariadenie, energie, panelov, regulovanom, prúdu, ohreve, bojleri, presmerovanie, pomocou, elektrickej, fotovoltických, jednosmerného

Text:

...Technické riešenieje ďalej zobrazované pomocou výkresu, kde obrázok l znázorňuje schému zariadeniana presmerovanie elektrickej energie v bojleri pri regulovanom ohreve vody pomocoujednosmerného prúdu z fotovoltaických panelov.Fotovoltaické panely, s výkonom napríklad 250 W/ l panel, sa zapoja do série a vytvoria zdroj jednosmerného prúdu. Pri použití 8 ks panelov dosiahneme inštalovaný výkon 2 kW. Pomocou vodiča na jednosmemý prúd pripojíme...

Systém riadenia teploty objektov so slučkami derivácií snímaných veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6317

Dátum: 03.12.2012

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: G05D 23/00, G05D 23/19

Značky: veličin, derivácií, slučkami, snímaných, teploty, riadenia, objektov, systém

Text:

...vstupujú do riadiacej jednotky (prip. regulátora). Táto po ich spracovaní spolu s údajmi o vonkajších poruchových veličinách (vonkajšia teplota, rýchlosť vetra, vlhkosť vzduchu a pod.) a ich časových zmenách (deriváciách) generuje takú hodnotu akčnej veličiny, ktorá zabezpečuje optimálny časový priebeh a ustálenú hodnotu (výstupnej) teploty vykurovaného priestoru.Riadiaci vstup zodpovedajúci žiadanej hodnote teploty vykurovaného priestoru...

Korigovaný adaptívny ekvitermický systém riadenia teploty objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6238

Dátum: 02.10.2012

Autori: Balara Milan, Mižák Jozef, Piteľ Ján, Hošovský Alexander, Boržíková Jana

MPK: G05D 23/00

Značky: teploty, objektov, riadenia, ekvitermický, korigovaný, systém, adaptívny

Text:

...závisí od rôznych ukazovateľov (napr. skoku v žiadanej hodnote teploty). Z hľadiska používateľa regulačného systému je to však málo komfortné, pretožeje potrebné odhadnúť čas prechodu z útlmu do vykurovania proti času, kedyje požadovaná teplota na vykurovanie V obekte. Skorší začiatok vykurovania proti optimálnemu má za následok zbytočne zvýšenie spotreby energie. (gas potrebný na dosiahnutie požadovanej teploty v objekte pri prechode z...

Elektrický ohrev riadiaceho regulátora – pilota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4780

Dátum: 06.07.2007

Autor: Mosej Roman

MPK: F17D 5/00, G05D 23/00

Značky: pilota, elektricky, riadiaceho, regulátora, ohrev

Text:

...výhrevného telieska. Tento elektrický ohrev riadiacich regulátorov uvedené problémy vyrieši,pretože svojím tepelným výkonom zabráni zamrznutiu pilota a tým pádom výpadku RS, pri značne nižších nákladoch za elektrický energiu v porovnani s príkonom elektrického predhrievača plynu, ktorý je nainštalovaný pred redukciou tlaku a ktorý môže byť elektrickým ohrevom pilota nahradený.Elektrický ohrev riadiaceho regulátora - pilota spočíva v tom,...

Zapojenie na ovládanie dvojcestného solenoidového hermetizovaného posúvača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4360

Dátum: 05.01.2006

Autor: Považan Marián

MPK: F16K 31/06, F24D 19/00, G05D 23/00...

Značky: hermetizovaného, posúvača, solenoidového, ovládanie, dvojcestného, zapojenie

Text:

...pracovnej polohy podstatne menším zabezpečovacím prúdom. Technické riešenie pozostáva z dvoj cestného solenoidového hermetizovaného posúvača ako aj ovládacích a zaisťovacích cievok magnetického jarma, pozostávajúceho z krytov a nákružkov ďalej sú tam magnetické spinacie prúdové relé so stykačovými spínačmi, ktorými ovládajú funkcie ovládacích a zaisťovacích cievok posúvača nakoniec je tam ovládač.Činnost technickej zostavy je nasledujúca V...

Zapojenie riadenia vykurovacej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1476

Dátum: 07.05.1997

Autor: Nagy Jozef

MPK: G05D 23/00

Značky: zapojenie, sústavy, vykurovacej, riadenia

Text:

...ragulačnými vatupmi 2. Na kaädnm pnachndinulačnýnh vatupnu mñža hvĽ viam. Akú ia znazürkaždú pnuhndia Pi a P ja npatrana dvuma ragulaňnúmi vstupmi L. Rą.«-1 I.I.|.1 rI 1 Iľ v 5 ł,u|vmůžu Idy-li Llklĺjlľl .nn-fr kuznruątktIIrmirIr. |tt.nr 7 n.I 1na VVkurnvana tai ktnraj m 1 atnctak akp Ja tu zraima aj 2 nbr. 1.Druhú küni ragulačneí vatvy L Ja napojený na riadiaci výatupQ. ktorý napukmn úati dm nvladania kmtla Q.iujúca funkc Zavadanim...

Způsob stanovení teploty krajního topného kanálku topné stěny koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269443

Dátum: 11.04.1990

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav, Kažusznik Tadeáš

MPK: G05D 23/00, C10B 5/00

Značky: stěny, topného, krajního, způsob, koksovací, kanálků, stanovení, teploty, topné

Text:

...pece a při používané koksovecí vsázoe.nastaví se teplote krajního topného kanálku a udržuje se na konstsntní výši alespoň tři koksovaoí doby teplote se měří ve vhodných časových intervaloch, aby se obdržel Její časový průbčh během tří kcksovscích dob, kdy na konci třetí koksovací doby se odebíré vzo 2 GS 269 443 B 1 rok useoenin. Dbá ee ne souoaé noeezení dveří ne koksoveoí komoru, aby se vyloučil vliv nesymetricky umístänýoh dveří a...

Zapojení cyklického ovládače hořáků s mikropočítačem pro pece vytápěné plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265383

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kubíček Michal, Kosík Stanislav, Spíral Ludvík

MPK: G05D 23/00

Značky: ovládače, hořáku, mikropočítačem, cyklického, vytápěné, zapojení, plynem

Text:

...trysn kami. Výstupy g třetího expanderu Q jsou napojeny na zobrazovací jednotku E a výstupy g na přepínač g. Port l mikropočítače ł jepropojen třetí sběrnicí § 1, která je čtyřbitová, s maakovacím a řídicím obvodom Q. Zbývající čtyři bity portu 1 jsou pro vstupní a výstupní signály míkropočítače ł. První Výstup A Je Síänñ lizace chlazení, druhý výstup § je signalizace topení, první vstup Q je dekrementace a druhý vstup Q je inkramentace....

Cyklovací zařízení, zejména pro zkoušky armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 261592

Dátum: 10.02.1989

Autor: Král Antonín

MPK: G04F 13/04, G04F 3/08, G05B 19/00...

Značky: armatur, zejména, zkoušky, cyklovací, zařízení

Text:

...vstup druhého čtyřvstupového logického členu NAND, kdena jeho prvý vstup je přippjen výstup ručního spouštěče krokování pro přerušení, na jeho druhý vstup je připojen výstup snímačů stavu pohonů a na jeho třetí výstup je připojen výstup snímačů stavu aparatury a média, přičemž dále k druhému vstupu bloku silového ovládání je připojen výstup ručního ovládání ponohů,zatímco ke vstupu téhož ovladače je přípojen první výstup přepínače...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258517

Dátum: 16.08.1988

Autori: Erbek Václav, Borovička Josef

MPK: G05D 23/00

Značky: automatickou, pálicího, regulaci, režimu, pecích, palivových, tunelových, zařízení

Text:

...Druhý vstup regulátoru průtoku spalovaného média Ä je přes první obvod 5 pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní potrubí 1 spalovaného média, vedoucí z akčního členu spalovaného média 3 do hořákuÉ. Výstup regulátoru průtoku okysličovadla g je připojen na druhý pohon 2 akčního členu okysličovadla lg.První vstup regulátoru průtoku okysličovadla Ä je přes druhý obvod ll pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní...

Sposob tepelnej úpravy ingotov v komorových najmä hlbinných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 257833

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šponták Karol, Bodík Rudolf, Winkler Oskar

MPK: G05D 23/00

Značky: najmä, spôsob, hlbinných, ingotov, úpravy, tepelnej, komorových, peciach

Text:

...spôsobu podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa zabezpečuje optimálny režim najmäpri fázach vyrovnávania teplotných rozdielov po výške a priereze ingotov pri znížených nákladoch na ohrev vůbec, najmä znížením spotreby energií v dôsledku zníženia mernej spotreby teplaa použitia menej hodnotného a tým lacnejšieho plynu, všetko pri zabezpečení zvýšenej kvality ohrevu íngotov spočívajúcej v znížení rozdielu teplôt hlava-päta pri...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257607

Dátum: 16.05.1988

Autori: Erbek Václav, Borovička Josef

MPK: G05D 23/00

Značky: tunelových, automatickou, palivových, zařízení, pálicího, režimu, regulaci, pecích

Text:

...regulátoru g spalovaného média je připojen na první pohon Q akčního členu § spalovaného média. První vstup regulátoru Ä spalovaného média je připojen na čidlo l teploty. Druhý vstup requlátoru 2 spalovaného médla je přes obvod 3 pro nastavení regulačního rozsahu hořáku 3 přípojen na potrubí lg spalovaného média, vedoucí z akčního členu É do hořáku 1. Výstup regulátoru g spalovaného média je ještě dále připojen na vstup...

Zapojení pro měření a hlídání teploty a pro ochlazování mazacího média ve stanici na zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242058

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ježak Ernest

MPK: G05D 23/00

Značky: zkoušení, media, mazacího, hlídání, ložisek, zapojení, stanici, měření, teploty, ochlazování

Text:

...knoflíkem na ovládacím panelu, čímž ae Jednak usnadní a zjednoduší obsluha zařízení a jednak odstraní nebezpečí deformace prvků ovládajících epínecí mechanismus a zvýši spolehlivost jejích funkce.Zapojsní podle vynálezu je schematícky znázorněno na příloženém výkrese. Obrázek představuje blokové schema zapojení pod vynález. 242 05V mazacie agregátu łł zkušební etanice opatřeném chladišen gyje na vetupu do zkoušené souetavy Umístěno...

Zariadenie na skúšanie termostatov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246888

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kopernický Ivan

MPK: G01K 15/00, G05D 23/00

Značky: skúšanie, zariadenie, termostatov

Text:

...skúšobné nádrže 6, navzájom, ako aj navonok tepelne odizolované, pôdorysne usporiadané V dvoch radoch. Svojimi nižšie položenými vstupnými pirírubami 7 sú pripojené cez centrálny, priestoroVo-symetrický stromčekový vstupný rozvod 8 k prietokovému ohrievaču 9. svojimi vyššie položenými a opačne orientovanými výstupnými prirubami 10 sú skúšobné nádrže 6 pripojené cez krajné plošne-symetrické stromčekové zberné výstupné rozvody 11 a Výstupné...

Způsob řízení vícestupňové odpařovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236321

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dosoudil Miloslav, Jeřábková Alena, Čepický Miloš

MPK: G05D 23/00

Značky: řízení, odpařovací, způsob, stanice, vícestupňové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu řízení vícestupňové odpařovací stanice s požadovanou konstantní výstupní koncentrací, která je dosahována řízením průtoku páry do vařáku prvního stupně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nastavená hodnota kondenzační teploty nebo tlaku ve vařáku 1. stupně je přestavována podle odchylky v průtoku v některém výstupním proudu a podle odchylky v koncentraci, měřeném v kterémkoliv z kapalných proudů.

Zapojení automatického systému řízení teplot vysokopecního plynu na sazebně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253315

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tůma Jiří, Pokorný Miroslav

MPK: G05D 23/00

Značky: plynů, automatického, systému, vysokopecního, zapojení, sazebně, řízení, teplot

Text:

...ručně.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno propojení regulátorů a bloku výpočtu programu pohybu sklopného a otočného žlabu sázecího zařízení v automatickém systému řízeníZ měřicího systému ł vysokopecního procesu jsou vedený tři výstupy, a to výstup łl teploty vysokopecního plynu ve výsečích na první vstup regulátoru g teplot plynu ve výsečích a na blok g výpočtu žádané hodnoty teplot ve výsečích, výstup 1.3 intenzity odparného...

Způsob regulace přívodu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253314

Dátum: 12.11.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: G05D 23/00

Značky: způsob, tepla, přívodů, regulace

Text:

...ostatní poruchové veličiny. Důkladná homogenizace je nákladná a pouze snižuje frekvenci změn. Nastavení hlavních parametrů spalování při změně výhřevnosti je podle vynálezu řešeno tak, aby se upravila dávka tepla jednak s ohledem na nižší obsah tepla v jednotce paliva, ale také, aby se kompenzovala změněná účinnost předávání tepla v důsledku změny teploty spalování při změněPříkladné provedení používá běžných systémů pro regulaci...

Způsob stanovení obsahu a vazby kyslíku, dusíku a uhlíku řízeným termickým rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253102

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G05D 23/00, G01N 25/36

Značky: väzby, obsahu, stanovení, řízeným, kyslíku, termickým, rozkladem, způsob, dusíku, uhlíku

Text:

...mají některé technické nevýhody,které omezují jejich použitelnost jen na analýzu jednoduchých typů oxidických, nitridických nebo karbidických fází a sloučenin. Kupříkladu při lineárním ohřevu vzorku nelze rozlišit dvě nebo více fází s blízkými teplotami rozkladu a nesprávne výsledky se získávají i v tom případě, jsou-li analyzované fáze přítomny ve větším množství nebo když rychlost rozkladné reakce je nízká.Uvedené nedostatky odstraňuje...

Termostatický regulátor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242176

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zacpal Zdenik

MPK: G05D 23/00

Značky: regulátor, termostatický, teploty

Text:

...v drážke.Uvedené nevýhody odstraňuje termostatický regulátor teploty podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že nosná priruba vlnovca je opatrená obvodovými radiálnymi otvormi, do ktorých je vsadený aspoň jeden d-orazový kolik a z vnútornej strany hlavice je vytvorený pozdlžny rebrovitý výstupok, ktorého hrebeň je bližšie k bočnejosi nastavovacej hlavice ako je vrchol hlavy dorazového kolika. .Výhodou termostatickéhuo...

Převodové ústrojí regulátorů a jističů s nosníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251567

Dátum: 16.07.1987

Autori: Králík Julián, Dupal Pavel

MPK: G05D 23/10, G05D 15/00, G05D 23/00...

Značky: regulátoru, jističů, převodové, ústrojí, nosníkem

Text:

...páky nebo páka ovládající mžikový spínač. Nosník je tvaru vylehčeného U profilu. S výhodou je otočně uchycen na jednom z čepů.Hlavní výhodou tohoto uspořádání je uvolnění montážního prostoru, ke kterému dojde při otočení nosníku na jednom z čepů. Dále pak tato koncepce zachovává všechny Výhody stavebnicevé konstrukce a umožňuje při nižších materiálových nákladoch současné vylehčení konstrukces efektívnějším využitím montážních...

Zařízení pro ustavení tlakových článků termostatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237684

Dátum: 01.06.1987

Autor: Blažek Dalibor

MPK: G01L 7/18, G05D 23/00

Značky: termostatu, zařízení, článků, tlakových, ustavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší provedení tlakového článku s použitím odnímatelné zarážky omezující pohyb jeho vlnovce. Po vyrobení tlakového článku zabraňuje vzniku deformací, vznikajících při změnách jeho tlakového média, které již při normální teplotě pracoviště přesahuje bezpečnostní hranici deformací volných vlnovců či membrán. Jeho podstata spočívá v tom, že tlakový článek je opatřen odnímatelnou zarážkou ustavenou proti protilehlým čelním stranám jeho...

Termostatický regulátor teploty vratné vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 234783

Dátum: 15.01.1987

Autor: Fryš Josef

MPK: G05D 23/00

Značky: termostatický, teploty, vratné, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatické regulátory teploty se používají v systémech ústředního vytápění k regulaci teploty vratné vody, k regulaci teploty místnosti nebo jako odváděčů kondenzátů při parním vytápění. Řeší se konstrukce odpružení regulátoru proti tepelnému přetížení, při kterém se nenaruší přímý přestup tepla z proudící vody nebo kondenzátu ventilem k čidlu pro rychlou reakci regulátoru. Stávající regulátory buď mají odpružení proti tepelnému přetížení v...