G05D 16/20

Elektromagnetické zariadenie tlakového regulačného ventila s integrovaným snímačom tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6113

Dátum: 13.12.2005

Autori: Schudt Klaus, Fleischer Walter, Foerch Ulrich, Ott Christof

MPK: G05D 16/20

Značky: ventila, tlaku, tlakového, regulačného, integrovaným, snímačom, zariadenie, elektromagnetické

Text:

...verne len do relatívne nízkej medznej frekvencie. V dôsledku toho môže dochádzaťk nežiadúcemu skresľovaníu výsledkov merania.Vynález je založený na myšlienke merať hydraulický tlak, ktorý má byť zistený, čo najbližšie k ventilovej časti, pretože tu sa vytvára tlaková zmena. Snímač tlaku je preto umiestený na konci magnetickej časti, privrátenom k ventilovej časti. Vďaka usporiadaniu snímača tlaku nedaleko ventilovej časti je filtračný...

Zapojenie na riadené spínanie plynového solenoidového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2236

Dátum: 12.07.1999

Autor: Vegter Derk

MPK: G05D 16/20, F23N 1/00

Značky: plynového, ventilu, zapojenie, spínanie, solenoidového, riadené

Text:

...riadené spínanie plynového solenoidového ventilu podľaďalšieho uskutočnenia s dvomi odpormi vo vedení spätnej väzby od spojovacieho3 bodu druhého odporu s druhým kondenzátorom k elektróde riadiaceho tranzistoru,ktorá je odvrátená k prvému odporu, je také v ktorom je riadiaca elektróda druhého tranzistoru pripojená k spojovaciemu bodu oboch spätnoväzbových odporov.Na reguláciu modulovaného budiaceho prúdu je k druhému kondenzátoru paralelne...

Nastavovacie zariadenie magnetického odporu magnetického obvodu v magnetickom ventile

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1731

Dátum: 04.02.1998

Autor: Capel Denis

MPK: G05D 16/20, F16K 31/06

Značky: zariadenie, ventile, magnetickom, odporu, magnetického, nastavovacie, obvodů

Text:

...konštrukcia tam znázorneného modulujúceho regulátora tlaku sa v zväčša zhoduje s konštrukciou staršieho prihláseného patentu DE195 15 286 A 1, takže tu môžeme vynechať podrobný opis činnosti. Regulátortlaku, podľa tohoto technického riešenia, na vytvorenie ovládacieho tlaku plynového ventilu, ktorý je ovládaný pomocou membrány, je východiskový tlak ovládacieho regulátora tlaku vyvolaný prostrednictvom elektromagnetického linéárneho...

Zapojenie blokovania odberu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 953

Dátum: 14.09.1995

Autor: Baloga Jozef

MPK: G05D 16/20, G05D 16/00

Značky: teplej, blokovania, užitkovej, zapojenie, odběru

Text:

...odberu teplej úžitkovejvody, kde zatváraco-otváracia armatúra je osadená medzi spotrebiče- obr.3 znázorňuje elektrňä ké zapojenie regulátora.Zapojenie blokovania odberu teplej úžitkovej vody je napojené na prívod Q teplej úžitkovej vody, takzvanú stúpačku, ktorý je prepojený s odvodom Z, zabezpečujúcim cirkuláciu teplej úžitkovej vody. Na privode Q teplej úžitkovej vody je namontovaná bytová odbočka, za ktorou je hlavný bytový uzáver 5,...

Zapojení pro odpínání zátěže parní tepelné sítě v závislosti na tlaku v uzlových místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266748

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vařenka Jiří, Budovič Jan, Král Václav, Mejta František

MPK: G05D 16/20, F22B 35/00

Značky: sítě, odpínání, parní, místech, tlaku, tepelně, závislosti, uzlových, zapojení, zátěže

Text:

...sdělovacícesta 3 je současně připojena k výstupu centrální jednotky 1 açke vstupüm první až n-té rozvodné stanice lg, druhá sdělovaoí cesta 1 je současně připojena ke vstupu centrálníjednotky l a k výstupúm první až n-té rozvodné stanice lg. Vstup rozvodné stanice lg je prvním vstupem gl druhého vazebního obvodu 2, jehož druhý výstup gł je připojen na první vstup lgl řadiče lg, jehož první výstup ggg je připojen na druhý vstup 23 druhého...

Elektrohydraulické řídící zařízení hydrogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263750

Dátum: 11.04.1989

Autori: Přikryl Ivo, Dobrovolný Ivan

MPK: G05D 16/20, G05D 7/06

Značky: hydrogenerátoru, zařízení, řídící, elektrohydraulické

Text:

...bloku gá hystereze, výkonových členů gz, g§ a bloku gg zpětné vazby. Komparátor gâ, na jehož první vstup je připojen elektrickým vedením gg ovládací člen Q s indikací, je spojen s blokem gá hystereze, jehož dva výstupy jsou jednotlivé připojeny přes jim příslušmý výkonový člen gl, ggelektromagnetického rozváděče 3. Na druhý vstup komparátoru ggje elektrickým vedením 29 připojen blok ga zpětné vazby, kterýje dále spojen elektrickými vedeními...

Převodník tlakového pulsu na časový interval

Načítavanie...

Číslo patentu: 255584

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05D 16/20

Značky: převodník, tlakového, časový, interval, pulsu

Text:

...dekodérem 4 a generátprem 5. Přitomvýstup tlakového čidla l je spojen se vstupom vstupního255 584 převodníku g, první vstup paměti Q je spojen s výstupom vstupního převodníku g, druhý vstup paměti Q je spojen s výstupem generátoru § a výstup paměti Q jespojen sevstupem dekodéru 5, jehož výstup je spojense vstupem genepátoru §.V číslioovém provedení může být vstupní převodnik g tvořen například analogovč digitálním převodní 7 kom nebo měničem...

Zařízení k vyrovnávání tlaku mezi regulovaným a referenčním prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234512

Dátum: 01.11.1987

Autor: Lasota Otakar

MPK: G05D 16/20

Značky: prostorem, tlaku, vyrovnávání, referenčním, regulovaným, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyrovnávání tlaku mezi regulovaným a referenčním prostorem a regulátorem tlaku, jehož regulační účinek je vyvozen membránou přitlačovanou na trysku, je sestaveno tak, že regulátor tlaku (l),tvořený na sebe dosedajícím prvým dílem (2) a druhým dílem (3) regulátoru (l), mezi nimi je uchycena membrána (5) přitlačovaná na trysku (6), axiálně umístěnou v prvém dílu (2) regulátoru (l), přičemž podmembránový prostor (4) je přes otvor (12)...

Způsob regulace výstupního přetlaku za membránovým regulátorem tlaku plynu, jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252199

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pála Miloslav, Malík Ján

MPK: G05D 16/06, G05D 16/20, G05D 16/00...

Značky: tohoto, jakož, výstupního, zařízení, membránovým, tlaku, způsobu, plynů, regulace, způsob, provádění, regulátorem, přetlaku

Text:

...podmínkách sítě slmulací práce obsluhy. Vlastním principem je totiž integrační postup, kdy je časová konstanta volitelná podle konkrétního charakteru sítě. současně se průměrují hodnoty odběrů, získávané z clony obdobné ako při vyhodnocování obsluhou. Integrační postup je schopný plynule nastavit stanici na požadovaný režim bez ohledu na počet dalších stanic pracujících do systému, čímž je eliminováno kmltání tlaku V této síti. Výhodou...

Automatická regulace tlaku přehřáté páry a elektrického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243803

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lappo Viktor Georgievie, Grabeenko Anatolij Ivanovie, Paneocha Vasilij Pavlovie, Alexejenko Natalija Vasilijevna

MPK: G05D 16/20

Značky: přehřáté, elektrického, výkonu, tlaku, páry, automatická, regulace

Text:

...se lepší jakosti regulace výkonu.Růst elektrizační soustavy je v blizké budoucnosti závislý na budovaní atmových elektráren, jejichž ekonomický provoz je předurčuje především pro pokrýváni základního zatížení.Vzhledem k tomu, že účast těch elektráren, které se mohou podílet na krytí proměnné části denního diagramu odtíženi se zmenši, přičemž naopak absolutní velikost této proměnné části zatížení bude stoupat, bude nezbytně, aby se na...

Měřicí předstihový člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 234192

Dátum: 01.04.1987

Autor: Kubín Miroslav

MPK: G05D 16/20

Značky: člen, předstihový, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se měřicího předstihového členu, zejména pro řídicí regulátory tlaku plynu. Podstatou vynálezu je, že u měřicího předstihového členu, sestávajícího z pláště a pohyblivého tlakoměrného prvku uloženého uvnitř pláště a opatřeného uzavíracím orgánem, je jednak k základnímu tlakoměrnému prvku připevněn doplňkový tlakoměrný prvek o větší účinné ploše a jednak do vnitřního prostoru pláště je mezi základní...

Zařízení pro omezovací regulaci tlaku páry před turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234181

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pokorný František, Sluka Zdeněk

MPK: G05D 16/20

Značky: tlaku, páry, turbínou, regulaci, před, omezovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro omezovací regulaci tlaku páry před turbínou a řeší zlepšení statické charakteristiky "výkon-frekvence" pří regulaci frekvence elektrizační sítě a dále řeší zvýšení stability provozu bloku při regulaci výkonu parní turbínou, zvláště při poruchových stavech (výpadek mlýnů apod.). Podstatou vynálezu je takové zapojení regulátoru tlaku parní turbíny, omezovače, komparátorů a logického členu, které zajistí co...

Zapojení pro regulaci čerpání

Načítavanie...

Číslo patentu: 249047

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dynda Vladimír, Novotný Karel

MPK: G05D 16/20, F04C 25/02, F04D 27/00...

Značky: regulaci, zapojení, čerpání

Text:

...i při rozsahu regulace otáček l 20 se nemění mezní vakuum. Je tak dosahováno především širokého regulačního rozsahu. Další výhody spočívají ve snížené energetické spotřebě,ve snížených vibracích a hladině hlučnosti a V prodloužené životnosti vývěvý. Lze programově elektronicky řídit čerpací rychlosti, napřo pro evakuaci pracovní komory nebo px) stále promývání vývěvy, nebo může být umožněna regulace tlaku v pracovní komorena konstantní...

Zapojení pro elektrickou automatickou regulaci hydrogenerátoru na konstantní výkon

Načítavanie...

Číslo patentu: 249305

Dátum: 12.03.1987

Autori: Janošek Bohumil, Sebera Petr

MPK: G05D 16/20

Značky: elektrickou, zapojení, hydrogenerátoru, výkon, automatickou, konstantní, regulaci

Text:

...odchylky ptoudového odběru je přes druhý blok překročení skutečně jmenovité hodnoty pohonu zapojen člen servořízení zvyšování průtočného množství hydrgenerátoru, tvořený impulzně řízeným elektropohonem ovládajícím regulační ventil zavírání.zapojení podle vynálezu umožňuje snažší vyrobitelnost, unifíkovatelnost pro paralelní regulaci více hydrogenerátorú a umožňuje oproti dosud známým requlacím vyregulovat průtočné množství pracovního...

Regulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248312

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kubín Miroslav

MPK: G05D 16/20, G05D 16/06

Značky: tlaku, regulátor

Text:

...komora 323 je opatřena výpustným hrdlem 51 a vrchní komora A 22 přídavným hrdlem gg, přičemž je v ní uložena předepjatä funkční pružina A 2. Při vzájemném spojení členů 3, 2, 5 je vzdušník 2 napojen mezi komorou nad membránou ggł dvojčinného membránového pohonu gg hlavního ventilu g a výstupním hrdlem ii Spodní komory ggl pomocného regulátoru 3, přičemž komora pod membránou ggł dvojčinného membránového pohonu gg je spojena s tlakovým potrubím...