G05B 23/02

Spôsob spracovania a znázornenia činnosti množiny veterných elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: 287724

Dátum: 22.06.2011

Autor: Wobben Aloys

MPK: G05B 23/02, H02J 13/00

Značky: spracovania, činnosti, spôsob, množiny, znázornenia, elektrární, veterných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania a znázornenia činnosti množiny zariadení zahŕňa nasledujúce kroky: - vopred stanovené prevádzkové údaje, zvlášť také, z ktorých vyplýva funkčnosť zariadenia, sú zaznamenané v zariadení na spracovanie údajov - zaznamenané prevádzkové údaje sú vyhodnocované a klasifikované - klasifikácia obsahuje sprostredkovanie informácie, či je zariadenie funkčné alebo nie, a keď nie, ktorý možný dôvod na nefunkčnosť existuje, napríklad...

Monitorovací a diagnostický systém pre systém strojov na energiu tekutiny a systém strojov na energiu tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19642

Dátum: 15.06.2011

Autor: Klöppner Gerd

MPK: G05B 19/418, G05B 23/02, G06F 11/30...

Značky: energiu, monitorovací, strojov, diagnostický, tekutiny, systém

Text:

...výpadok článkov, alebo harmonické skreslenia v elektrickej napájacej sieti vplyv na proces a príslušný pracovný stroj. Ďalej nie je možné porovnanie s historicky podobnými prevádzkovými dátami jednéhosystému strojov na energiu tekutiny, Ako už bolo opísané, pozostávajú napríklad elektricky poháňané systémy čerpadiel poprípade kompresorov z rôznych mechanických, elektrických, automatizovaných technických komponentov zariadenia.Najmä kritické...

Dávkovacie zariadenie hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287635

Dátum: 25.03.2011

Autori: Fandrich Jörg, Gassmann Jörg, Gerlach André

MPK: G05B 13/02, G05B 23/02

Značky: dávkovacie, zariadenie, hydrazinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dávkovacieho zariadenia hydrazínu pre vodný - parný obeh (22), ktorý obsahuje prvý merací člen (14), druhý merací člen (14), druhý merací člen (12), tretí merací člen (13), pripojené k expertného systému (31), ktorý prijíma ako vstupné signály nameranej hodnoty (6c, 6a, 6b), zistenej meracími členmi (14, 12, 13), na vytvorenie diagnózy porúch pokiaľ ide o nežiaduce vnikanie kyslíka do vodného - parného obehu (22), pomocou...

Kaskádovité regulovanie priemerných hodnôt parametrov procesu na požadované hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4108

Dátum: 03.08.2005

Autori: Boyden Scott, Piche Stephen

MPK: G05B 23/02, B01D 53/00, G05B 13/02...

Značky: hodnoty, priemerných, regulovanie, požadované, procesu, parametrov, kaskádovité, hodnot

Text:

...veži bez vzájomného fyzického oddelenia - zatiaľ čo prebiehajú rôzne funkcie (absorpcia V plynnej fáze a kryštalizácia v tekutej fáze), tieto dve funkcie sa vyskytujú v rovnakej procesnej nádobe. Odtiaľto je sadrový kal 146, ktorý obsahuje kryštalizovanú soľ, smerovaný z kryštalizátora 134 do odvodňovacej jednotky 136. Recyklovaný kal 148, ktorý môže a nemusí obsahovat rovnakú koncentráciu kryštalizovaných solí ako sadrový kal 146, je ďalej...

Postup a zariadenie na kontrolu činnosti elektrického člena v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4951

Dátum: 30.05.2005

Autor: Lopez Thierry

MPK: G05B 23/02, G01R 31/00

Značky: elektrického, motorovom, kontrolu, člena, vozidle, postup, činnosti, zariadenie

Text:

...alebo napäťový okruh. Vkonečnom dôsledku, keď raz je uskutočnená kontrolaelektrického pripojenia pre člen spotrebovávajúci prúd, elektrické pripojenie uvedeného rušiaceho člena sa opätovne stane účinným pomocou operácie smerujúcej kpripojeniu uvedených konektorov. Pre konektory, ktoré boli určené na zabezpečenie stáleho elektrického prepojenia, napríklad medzi elektrickým členom anapäťovým okruhom, sú operácie spočivajúce v odpojení a potom...

Spôsob kontroly množiny plynových zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4643

Dátum: 14.04.2005

Autori: Behr Rita, Linke Gerald, Steiner Klaus

MPK: G05B 23/02

Značky: kontroly, zariadení, množiny, plynových, spôsob

Text:

...na reguláciu a meranie tlaku plynu) neprináleží len údržba, ale prevádzkovateľ je úplne všeobecne zodpovedný aj za integritu zariadenia. Zodpovednosť prevádzkovateľa zahŕňa napr. aj plánovanie investícií pre novú výstavbu alebo prestavbu existujúcich zariadení. Pre z hľadiska nákladov optimálne plánovanie takýchto investičných opatrení je tiežpotrebné vyhodnocovanie integrity plynových zariadení.0007 Úlohou vynálezu je znížiť náklady na...

Spôsob a zariadenie na zisťovanie príčin porúch a obmedzenia výkonu v zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4313

Dátum: 24.09.2004

Autori: Haaks Stefan, Wegner Christian-marius, Michaelis Gerd

MPK: G05B 23/02

Značky: obmedzenia, zariadenie, zisťovanie, zariadeniach, poruch, spôsob, príčin, výkonu

Text:

...skúsenostiach expertov pre jednotlivé dielčie oblasti nejakého zariadenia. Celkovo to vedie na to, že V mnohých zariadeniach sa poruchy neodstraňujú trvale, zvýšenie výkonu nie je realizovanétrvale, potenciálne Vylepšenia sa nevyčerpajú. a obmedzenievýkonu alebo rušivé faktory sa predčasne dostatočneZo spisu DE 42 O 7 354 A je známy spôsob podľa predvýznaku patentového nároku 1, prípadne zariadenie podľa predvýznaku patentového nároku...

Zapojenie na kontrolu koncových stupňov, respektíve riadiaceho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279147

Dátum: 13.05.1992

Autori: Loreck Heinz, Zydek Michael, Bleckmann Hans-wilhelm

MPK: G05B 23/02, G01R 31/28, B60T 17/22...

Značky: respektíve, obvodů, riadiaceho, kontrolu, zapojenie, stupňov, koncových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši kontrolu výkonových tranzistorov (LT1, LT2, LT3, LT4) a ich prepojenie, najmä so zreteľom na poruchy, ako i zvodové prúdy alebo prúdy bočných zvodov a je určené najmä na riadenie brzdového tlaku systému prekĺzania kolies pri pohone vozidla. Budiace prípoje (S1, S2, S3, S4) budiacich vinutí (W1, W2, W3, W4) ventilov sú prepojené tak porovnávacím zapojením (1), pozostávajúcim z reťazca logických súčtových alebo logických...

Zařízení pro zkoušení a oživování regulátoru trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270043

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kolenský Miroslav

MPK: G05B 23/02

Značky: zařízení, zkoušení, trakčního, regulátoru, oživování, vozidla

Text:

...řízení vozídle během zkoułení rsgulatoruc Dale, vytvořenín rozhraní nezí regulitoren e zdrojí vetupníoh velíčín je eozno rychle uröít, v ktere částí výzbroje vozídla zavada vznikla. Setří ae alektrícká ensrgíe pro pohon trakčních motorů a zvyuje ee bezpečnost práce, protože ee pracuje na etojícín vozídle e odpojeným nepčtín trolejo.vynález bude v dalším textu blíže objaenůn na příkladu provedení, jehož schéma zapojení Je zndzorněno na...

Zapojení pro přímou kontrolu a diagnostiku technického objektu, například letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269820

Dátum: 14.05.1990

Autori: Čumpelík Jiří, Štěpanovský Josef, Svoboda Jiří, Benda Jiří, Šmídek Jiří, Kozák Josef

MPK: B64D 45/00, G05B 23/02

Značky: objektu, kontrolu, například, diagnostiku, přímou, letadla, zapojení, technického

Text:

...a diagnostiky letadlo v pozemních podmínkách a okamžitým vyhodnocením naměřoných a zaregistrovaných hodnot.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je echematicky znàzorněn na výkresu. zapojení se skládá z palubní záznamové části l a z pozemní vyhodnocovací části 3.Palubní záznamová část l je tvořeno řadou snímačů 3 měřených parametrů letadlo,jejichž výstupy jsou připojeny na vstup měřicí a řídicí úatředny 5, která je vetup-výstupním...

Zařízení pro kontrolu prvků ovládajících pohyb pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265822

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05B 23/02, G05D 3/00, G05B 23/00...

Značky: kontrolu, zařízení, ovládajících, stroje, prvků, pohyb, pracovního

Text:

...zvýšení kontro-. ly všech částí podílejících se na ovládání pracovního pohybu a tím zvýšení bezpečnosti práce a snížení možnosti havarie strojního zařízení Sníží se také náklady na údržbu stroje, protože je možno zjištovat průběžně stav ovládacích částí strojenapří klad opotřebení brzd spod.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro kontrolu prvků ovládajícího pohybZařízení pro kontrolu prvků je opatřeno...

Zapojení pro testování měřicích systémů určených pro snímání a zápis palubních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265082

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vidiečan Jiří

MPK: B64D 45/00, G05B 23/02

Značky: měřicích, palubních, určených, zápis, veličin, systému, zapojení, snímání, testování

Text:

...výhodou je okamžitá lokalizace chybného kanálu a přesné stanovení místa poruchy. Tím je zajištěn základní požadavek uskutečnit testování provozuschopnosti měřící a řídící jednotky v co nejkratší době a tím zvýšit ekonomické využití letounu.3 265 082 Příklad zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněnVýstupní sběrnice l testovaného zařízení je připojena na vstup linkového zesilovače g, jehož první výstup je napojen na vstup vstupního...

Zapojenie pre napájenie elektromechanického programového spínača pri testovaní stavu zopnutia jeho kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264736

Dátum: 12.09.1989

Autori: Střechay Libor, Mašán Jozef

MPK: G05B 23/02

Značky: zopnutia, spínača, elektromechanického, stavu, testování, kontaktov, zapojenie, programového, napájenie

Text:

...medzi prvou sekciou 3 a druhou sekciou Ž radových spínacichNa rozdiel od druhých pólov radových spínacich kontaktov 5, ktoré sa nachádzajú na druhej strane programového spínača lg vždy v jednej priečnej línii, t. j. v zákryte s prvým pölom,sú druhé póly všetkých medziľahlých spínacich kontaktov lg vyvedené na programovom spĺnači lgobojstranne, a to so vzájomným odstupom od ich jednostranne vyvedených prvých pólov. Z troch skúšobných...

Zapojení pro vyhodnocení nesouhlasu, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263846

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: signálu, nesouhlasu, zapojení, soustavy, měničů, zejména, zabezpečovací, vyhodnocení

Text:

...vstupem 8.2 třetího loglckéhočlenu 8 a. se třetím vstupem 11.3 čtvrtého logíckého členu 11. Výstup 11.4 čtvrtéh-o logíckého členu 11 je spojen s výstupem 8.4 třetího logického členn tě a se vstupem 1 I.1 vazebního členu 1 G, jehož výstup 10.2 je propojen s druhým vstupem 12.2 řídicího členu 12. Výstup 12.3 řídicího členu 12 je spojen s prvním vstupem 16.1 zesilovacího členu 1.6, se štvrtým vnějším Výstupem A 11 a se vstupem 13.1 třetího...

Zapojenie pre technologický medzistyk operátora s tvárniacim strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263188

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holečko Peter, Balog Ladislav

MPK: G05B 23/02

Značky: zapojenie, technologický, medzistyk, tvárniacim, strojom, operátora

Text:

...bloku ggg generovania stop impulzu, pričom z bloku gäł blokovanie štart impulzu výstup § je pripojený na vstup prepínače ggg výberu a výstup g je pripojený na výstup hornej uvrate gg tvárniaceho stroja gg. ktorého výstup technologickej podmienky gg je pripojený na vstup ll bloku gýg vyhodnotenia podmienky, výstup ktorého je pripojený na vstup lg bloku §§g generovanie stop impulzu, ktorý svojím výstupom g je pripojený na vstup gg stop impulzu...

Zapojení pro bitovou synchronizaci, zejména sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 263084

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: bitovou, sériových, zejména, komunikaci, zapojení, synchronních, synchronizaci

Text:

...členu, se třetím vstupem čtvrtého logíckéhočlenu e se třetím vstupem prvního logického členu. Čtvrtý vstup druhého logického členu je propojen se čtvrtým vstupem třetího logíckého členu, se čtvrtým vstupem čtvrtého logického členua s druhým vstupem prvního logického členu.zapojení podle vynálezu umožňuje nový způsob bitové synchronizace signálů při přenosech dat se zabezpečením vnitřní funkce a zvýšení spolehlivostí celého zařízení.Na...

Zapojení pro řízení stavů bitové synchronizace, zejména sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 263049

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: řízení, zapojení, sériových, zejména, synchronizace, komunikaci, stavu, bitové, synchronních

Text:

...vysílených e přijímených datových signálu včetně signálu pomocných vůči vnějším vlivům. Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné scheme zepojení pro řízení stsvů bitové synchronizece podle vynálezu. Zapojení sestává z řídícího členu 1, který obsahuje čtyř násobný dvojkový čítač 9 který řídí signál přípravenosti zařízení ke komunikací, z prvního logického členu g, který obsahuje invertor, z prvního a druhého výstupního řídícího...

Zabezpečovací soustava měniče signálů, zejména pro sériové binární přenosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263048

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: měniče, sériové, zejména, zabezpečovací, binární, signálu, soustava, přenosy

Text:

...obsahuje vyhodnocovací blok A,který je tvořen obvodem pro vyhodnocení nesouhlasu s příslušnýmí informečnímí e řídícími výstupy. Dále obsahuje vstupní blok g, který tvoří proudový přijímač s pomocnými obvody a zdrojem napájecího napětí. Dále se skládá z výstupního bloku Q, obsahujícího proudový vysílač, který prostřednictvím třetího výstupu 93 a čtvrtéhovýstupu QA napájí proudovou smyčku. Dáleje tvořena pěti odporovými členy 1, 3, Ž, § a...

Výstupní obvod, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263046

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: výstupní, zejména, zabezpečovací, signálu, obvod, soustavy, měničů

Text:

...druhý vyhodnocovací člen 13 a 11 je tvořsn odpory, na kterých je výhodnoceno napětí pro řízení prvního řídícího členu lg. Ochranný člen gg tvoří dioda, která chrání vstupní obvody před přepőlováním. Omezovscí člen gl obsahuje Zenerovu diodu, zapojenou v neproo pustném směru.První odporový člen 1 je svým výstupem 14 g propojen s prvním vstupem gàl prvního zesílovacího členu g, se třetím vstupem 23 prvního optoelektronického ělenu 2, se vstupem...

Vyhodnocovací obvod stavu zopnutia elektrických kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262647

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mašán Jozef, Střechay Libor

MPK: G05B 23/02

Značky: vyhodnocovací, stavu, zopnutia, obvod, elektrických, kontaktov

Text:

...zopnutia kontaktu zapojeného v silovom obvode a namáhanáho požadovaným pracovným výkonom, pričom výstup obvodu možno vyhodnocovať meracou ústredňou, resp. mikropočitačovým systémom, a to s vysokou rýchlostou zosnimania stavu zopnutia kontaktov, pretože vyhodnocovaci obvod vyhodnocuje stav zopnutia okamžite pri prvom zopnuti kontaktov, čo umožňuje merať aj dynamrui spínania kontaktov, t.j. dobu ustálenia kontaktov, ako aj súbeh spinania...

Zabezpečovací zařízení řízení přenosové rychlosti, zejména pro bitovou synchronizaci sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262166

Dátum: 14.03.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: přenosové, komunikaci, synchronních, bitovou, sériových, synchronizaci, zabezpečovací, zejména, rychlostí, řízení, zařízení

Text:

...se štvrtým vstupení 7.4 třetího logíckého» členu 7 a so šestým vstupom 21.6 výstupního řídícího »členu 21. Pátý výstup 4.9 druhého přízpůsobovaeího .členu 4 je propojen s ,prvním vstupom 13.1 -šestého logíckého členu 13, jehož druhý vstup 13.2 je propojen s výstupom 8.2 prvního .negaíčního členu 8.Vstup 8.1 prvního noga-čuního členu. 8 je spojen se štvrtým vstupeln 28.4 dosâtého logického členu 20 .a se šestým výstupom 4.10 druhého...

Vstupní obvod, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262164

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: měničů, signálu, obvod, zabezpečovací, soustavy, vstupní, zejména

Text:

...a s výstupem 2.2 prvního omezovacího členu 2, jehož vstup 2.1 je s-pojen se vstupom 10.1 třetího omezovacíhočlenu 10, se sedmým vnějším vstupem B 7 o s výstupem 3.2 druhého omezovacílío čle~nu 4, jehož .vstup 3.1 je spojen se šestýmvnějším vstupom B 6. Výstup 4.2 prvního vyhodnocovacího členu 4 je spojen se vstupem 5.1 vprogrnrnovacího. členu 5 a s výsturpem 8.2 druhého vyhodnocovacího členu 8.Vstup 7.1 druhého odporového členu 7 je.prop-ojen...

Zapojenie na testovanie elektromagnetickej špúšte ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261684

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jančovič Jozef, Bies Rudolf, Slávik Peter

MPK: G05B 23/02

Značky: ističa, zapojenie, elektromagnetickej, testovanie, špúšte

Text:

...analógovej pamäte 16 prúdu je pripojený na čislicovývoltmeter 17 obojsmerne pripojeny na mikrołpočítaič 2.Funkcia zapojenia ne testovanie elektromlagnetiokej spúšte ističa je nasledovná Pred spustením teshovacieho zariadenia sa V riadiacorn module 1 niastavía požadované parametre a to velkost prúdu, bolerančné hranice .prúdu, počet testov teistovaného ističia 11. Riadiaci modul 1 na podnet obsluhy prostrednictvom mikropočítača 2,...

Zapojení pro servisní ovládání stroje prostřednictvím panelu řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 261581

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lang Pravdomil, Rajniš Martin, Sklenička Jan, Dušek Bedřich

MPK: G05B 23/02, G05B 19/405

Značky: prostřednictvím, servisní, zapojení, řídicího, panelu, stroje, ovládání, systému

Text:

...jehož datový výstup je spojen a datovým vatupem atavového registru. Datový výstup atavového registru je251 531 spojen e datovým vetupem přepínače. Adresovací vstup ata vového registru je epojen 5 datovým vatupem adresového zobrazovacího bloku a e adresovaoím výstupem řídicího bloku. První strobovaoí výstup řídioího bloku je spojens ovládaním vetupem režimového zobrazovacího bloku, jehož datový výstup je spojen se třetím datovým...

Zařízení k odstranění závislosti údaje o rozměru součástí na rychlosti třídění součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261371

Dátum: 10.02.1989

Autori: Košvica František, Keller Libor

MPK: G05B 23/02

Značky: údaje, zařízení, třídění, rozměrů, odstranění, rychlostí, součástí, závislosti

Text:

...211, 221,, Ek úrovňových tolerančních jednotek21, g 2,, Ik. Každá z úrovňových tolerančních jednotek E 1,I 2,, Qk je svým výstupem 212, 22,, Eka připojena ke vstupu 111, Z 21,, Ek, vytřidovacích magnetů 11, Z 2,, Ľk,opatřených vzájemné propojenými napájecími body 112, Q 22,, lke. Výstup Q 2 prahové úrovňové jednotky Q je spojen se vstupy § 11,§ 21 obvodů Q 1, QQ pro generování nulovacích impulsů, přičemž výstup § 12 prvního obvodu Q, pro...

Zapojení pro simulaci signálů o stavu stroje v řídicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 258347

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sklenička Jan, Burian Tomáš, Lang Pravdomil, Dušek Bedřich

MPK: G05B 23/02

Značky: řídicím, stroje, systému, stavu, zapojení, simulaci, signálu

Text:

...je spojen s odv povídající první až poslední vstupní svorkou zapojení.První až poslední výstupní svorka zapojení je spojene e odpovídajicím prvním až posledním dvouhodnotovým výstupom každého výstupního bloku. Datový.vetup každého výetupního bloku je apojen s odpovidajíoím prvním až posledním datovým výstupem výstupního odpojovače.Výhodou uspořádání oodle vynálezu je, že umožäjez ovládecího panelu a indíkovat je v přehledně formě spolu s...

Zapojení pro vytvoření většího počtu nastavitelných časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258346

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kondr Jan, Lang Pravdomil, Dušek Bedřich, Pujman Jiří

MPK: G05B 23/02

Značky: zapojení, počtu, většího, vytvoření, nastaviteľných, intervalu, časových

Text:

...Informační vstup koincidenč ního bloku je spojen s prvním obousměrným datovým vývodemvýběrového bloku, se druhým obouaměrným datovým vývooem výběrového bloku, 3 datovým vstupem výstupniho bloku,. s obousměrným datovým vývodem řídicího bloku, s datovýmvýstupom vstupního bloku. s oboueměrným detovým vývodem vyhodnooovaoího bloku, s obousměrným datovým vývodem hodnotová matice, s obousměrným datovým vývodem raetrovć matice a 9 obousměrným...

Zařízení pro testování adaptivních regulátorů tloušťky pásu pro kvartostolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244299

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kaminský Róbert

MPK: G05B 23/02

Značky: tloušťky, adaptivních, testování, zařízení, regulátoru, kvartostolice, pásu

Text:

...Další výhodou je to, že zařízeníĺ umožňuje odlačovat případné nové řídící algoritmy edeptivního~ regulátoru ještě před připojením regulátoru k reálne válcovací trati, tedy bez rizika případného poškození technologického zařízení při nepředpokládaném chování regulátoru. Výhodou je i e to, že zařízení generuje všechny potřebné signály~ve vzájomných poměrech odpovídajících konkrétní válcovací trati, což usnadňmje testovací postup. Přitom...

Zapojení pro signalizaci poruchy ovládání ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255479

Dátum: 15.03.1988

Autor: Lomoz František

MPK: G05B 23/02, G01D 1/18

Značky: ovládání, zapojení, ventilátoru, poruchy, signalizaci

Text:

...diod a diod optoelektronických vazebníoh členů umožňuje tyto stavy signalizovat dálkově, případně galvanicky odděleně.Připojený obrázek znázorňuje blokové zapojení signalizačních obvodu.Na silové obvody l zde realizované třífázovou soustavou je zapojena skupina ventilá torú g. Do silových obvodü l je zařazen převodník Ä výkonu na počet impulsů realizovaný například elektroměrem s optoelektronickým snímáním otáček. Převodnik 3 výkonu je...

Zapojení obvodu diagnostiky poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254468

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bradáč Vladimír, Caha Jaromír

MPK: G05B 23/02

Značky: poruch, obvodů, zapojení, diagnostiky

Text:

...vstupy gg všech klopných obvodu É, jednotlivé přiřazenýchk příslušným mistüm poruch. Analogicky jsou pak jk jedinému výstupu ll astabilního klopného obvodu 1připojeny třetí vstupy gg všech logických obvodů Q. příslušných pro jednotlivé místa poruch. Princíp činnosti obvodu diagnostiky poruch V zapojení podle vynálezu je následující.Před příohodem prvotního signálu poruchy jsou všechny výstupy 5 klopných obvodů Q o počtu, odpovídajícím...

Zapojení pro testování ovládacího zařízení, zejména tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243221

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lacko 1ubomír

MPK: G05B 23/02

Značky: zejména, zapojení, stroje, zařízení, ovládacího, testování, tvářecího

Text:

...s druhým vstupem kontrolního obvodu B a současně přesovládací obvod 4 s prvním vstupem výkonového spínače 5, a jednak s prvním vstupem kontrolního obvodu 8, jehož výstup je spojen s druhým vstupem výkonového spínače 5. Výstup výkonoveho spínače 5 je spojen s brzdou 6 a s prvním vstupem vyhodnocovacího obvodu 7, tvořeného čítačem nebo alespoň jedním klopným obvodem. Výstup vyhodnocovacího obvodu 7 je připojen na druhý vstup kontrolního obvodu...

Zapojení pro testování obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243132

Dátum: 15.10.1987

Autori: Biernacki Eduard, Magyar František

MPK: G05B 23/02

Značky: testování, strojů, zapojení, obráběcích

Text:

...obráběoích strojů řízenýołrautomatem s cykliolgým čtením paměti je provodeno tak, že kontrolní blok l, tvořený konparétoram součtovýoh a součinových logických obvodu, kde ao testuje zadaní testovscího režimu stroje, je pripajam na vstup zadávacího bloku z tvořenáho tlačítkovými ovládeči e číslicovými přejímači. Výstup zadavacího bloku 3 je připojen na vstup dekódovacího bloku j, pŕedstavovaného dekodárem 1 s N kombinačních logických obvodu,...

Zapojení pro řízení buzení a časové posloupnosti ovládacích signálů, zejména pro řídicí jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244873

Dátum: 14.08.1987

Autori: Messmer András, Peyronel Jean-francois, Hajós György, Benkó Pál

MPK: G05B 23/02, G05D 3/00

Značky: buzení, posloupností, automatik, řídící, zapojení, důlních, časově, zejména, ovládacích, řízení, signálu, jednotky

Text:

...prvním vstupem 4.1 druhého zesllovací 3ho ćlenu A a s druhým vstupem 3.2 prvního zesilovacího členu 3. Výstup prvního zesilova 3. cího členu Q je spojen jednak s výstupem 9.2 druhého vazebního členu g, s výstupem 4.3 druhého zesilovacího členu A a s prvním výstupem 17.6 řídlcího členu łl, jednak s výstupem 7.2 vstupního ćlenu 1, 5 druhým vstupem 10.2 prvního napájecího členu łg, s prvním výstupom13.6 dělicího ćlenu lg, s prvním výstuem 15.2...

Univerzální manuální tester

Načítavanie...

Číslo patentu: 250605

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuželka Miroslav, Kolenský Miroslav

MPK: G05B 23/02

Značky: manuální, tester, univerzální

Text:

...propojení testeru a na obr. 3 uspořádání jednotky výběru měřícího místa.Tester je zabudovaný v tomto případě do dvojité vany typu Almes. V její spodní části jsou umístěny stabilizátory 1 napájecích napětí a první měřící jednotka łł pro měření napětí, druhá měřicí jednotka gg pro měření napětí a třetí měřící jednotka 3 pro vyhodnocení časového průběhu testované jednotky łg, jejíchžkonektory jsou připojeny na první sběrnici Ž. V horní...

Testovací zařízení regulátoru tloušťky pásu pro dvacetiválcovou stolici

Načítavanie...

Číslo patentu: 239790

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pivooka Václav

MPK: G05B 23/02

Značky: tloušťky, testovací, pásu, zařízení, regulátoru, dvacetiválcovou, stolici

Text:

...zařízení regulátoru tlouštky pásu pro dvacetiválcovou stolici je možno realizovat z diskrétních elektronických součástek, popřípadě pomocí mikropočítače. Při použití mikropočítače v bloku vyhodnocení je možné zpracovávat větší množství dat, a tím získávatTestovací zařízení regulátoru tlouščky pásu pro dvacetiválcovou stolici je zřejmě z připojeného vyobrazení. Zařízení podle vynálezu sestává z bloku 3 vstupní tlouštky pásu,který generuje...

Zapojení pro řízení přenosu logických binárních signálů, zejména pro řídící jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 249629

Dátum: 15.04.1987

Autori: Habada Oldřich, Brejška Jiří, Bugár Ján, Martínek Václav, Horáček František

MPK: G05B 23/02

Značky: automatik, signálu, jednotky, zapojení, logických, přenosu, zejména, důlních, řídící, řízení, binárních

Text:

...3 j 249 629 prvního obousnčrného třístsvovčho budíeího členu e součssni se čtvrtý výstupe zetěžovecího členu s s druhý výstupe dekődovscího členu. První výstup dekődovecího členu je spoje s pátý výstupe zetčžovecího členu e součesnč e první vstupe zesilovecího třístevověho členu, jehož druhý vstup je spojen s druhý výstupe řídícího členu. Třetí výstup řídíeího členu je spojen se třetí vstupe džiloveoího třístsvověho členu, jehož čtvrtý...

Řídící jednotka logických binárních funkcí, zejména důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 249628

Dátum: 15.04.1987

Autori: Habada Oldřich, Horáček František, Schlemmer Arnošt, Bugár Ján, Brejška Jiří

MPK: G05B 23/02

Značky: logických, funkcí, důlních, binárních, řídící, jednotka, automatik, zejména

Text:

...628 dále se všemi n-tými datovými vstupy prvního až n-tého výstupního bloku a se všemi n-tými obousměrnými vstupy prvního až n-tého přenosového bloku. Prvníadresový výstup prvního stupně ovládacího a kontrolního bloku je spojen s druhým vstupem prvního vstupního bloku. N-tý adresový výstup prvního stupně ovládacího e kontrolního bloku je spojen s druhým vstupemn-tého vstupního bloku. První adresový výstup druhého stupně ovládacího a...

Zapojení pro ovládání a kontrolu logických binárních funkcí, zejména pro řídicí jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 248433

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bugár Ján, Brejška Jiří, Habada Oldřich, Horáček František

MPK: G05B 23/02

Značky: zapojení, jednotky, automatik, binárních, kontrolu, řídící, zejména, důlních, logických, funkcí, ovládání

Text:

...frokvenčního členu a se třetím vstupom zabozpečovacího členu, jehož pátý vstup je spojon s výstupom resotovacího členu a jehož první výstup je spojon jednak se vstupom třetího negačního členu spojeného svým výstupom o kontrolním výstupom, jednak s prvním výstupom indikačního členu,jehož druhý výstup je spojon s prvním signelizačním výstupoma jehož třetí výstup je spojon s druhým signalizečním výstupom. Vstup indiksčního členu je spojon s...

Zapojení pro řízení logických binárních funkcí, zejména pro řídicí jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 248432

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich, Brejška Jiří, Horáček František

MPK: G05B 23/02

Značky: jednotky, zapojení, zejména, důlních, binárních, logických, funkcí, automatik, řízení, řídící

Text:

...s výstupe třetího přizpůsobovecího členu a s druhým vstupe čtvrtého součinového členu, jehož výstup je spojen s prvním vstupom čtvrtěho pamlłovćho členu a jehož první vstup je spojen s výstupom prvního negečního členu. Vstup prvního negačního členu je spojen s prvním výstupom dekődovacího členu,jeho druhý výstup je spojen se vstupom druhého negačního členu. Výstup druheho negečního členu je spojen s prvním vstupom třetího součinového...

Zařízení pro lokalizaci chyb v číslicových obvodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 239344

Dátum: 15.11.1986

Autori: Janok Jan, Nutter Alexander

MPK: G05B 23/02

Značky: číslicových, obvodech, zařízení, lokalizaci

Text:

...ueny®ponrauu GHHXP pocurnana, man nan cnnxpouuanpyercs wenn xeraxraun, Uto M anaunsnpyeuaa uocnenonarensuocrs, noamouy erouenoa-Á úozno npnuennrs nna noxanuaanmu nencnpanuocmen n acnnxpon A 239344. -4- . nn oxnuax. 30 onlupol Iauàorno xourpona I úpolnnn- .lu 0 n 3 noos pyna np nouanuaaulu Ienonpannoulal 1 nxąponum cxnuax. Č I AHans Isodperennn g nonulnale ronooru H paonlpenue Qynnunonannmum noauonaoorel ycrponorna.nocranneáuan nan...