G05B 23/00

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288140

Dátum: 17.10.2013

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G05B 23/00, G01P 3/68, G01H 1/00...

Značky: vykonávanie, elektrárnách, lopatiek, najmä, turbiny, tohto, parnej, spôsob, plynovej, systém, bezkontaktného, turbin, monitorovania, jednotlivých, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä statických a dynamických parametrov jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, kde turbína zahŕňa jedno alebo viac lopatkových kolies, upevnených na spoločnom hriadeli. Pri prevádzke turbíny sa bezkontaktne snímajú polohy jednotlivých otáčajúcich sa lopatiek počas ich prechodu v blízkosti aspoň jedného snímača (2, 3, 4), situovaného v statickej časti turbíny zvonka...

Zapojenie na spracovanie signálov z troch technologických systémov logickou funkciou „OR” s vysokou spoľahlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2596

Dátum: 14.08.2000

Autor: Siro Ivan

MPK: G05B 23/00

Značky: vysokou, funkciou, zapojenie, technologických, systémov, troch, „or, spracovanie, logickou, signálov, spolahlivosťou

Text:

...bezpečný pri poruche).Prehľad obrázkov na jkresochObrázok č.1 - Schéma, na výstupe ktorej sa vyformuje výstupný signál pri aktivácii minimálne 2 vstupných kanálov v jednom z troch systémov, alebo pri aktivácii minimálne 2 nezodpovedajúcich kanálov v rôznych systémoch.Zapojenie , ktorého bloková schéma je znázomená na výkrese, má na cievky relé Qaž l 8 vodičmi pripojené výstupné signály l až 2 z troch technologických systémov,...

Zařízení pro kontrolu prvků ovládajících pohyb pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265822

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05B 23/02, G05D 3/00, G05B 23/00...

Značky: kontrolu, ovládajících, pracovního, stroje, zařízení, pohyb, prvků

Text:

...zvýšení kontro-. ly všech částí podílejících se na ovládání pracovního pohybu a tím zvýšení bezpečnosti práce a snížení možnosti havarie strojního zařízení Sníží se také náklady na údržbu stroje, protože je možno zjištovat průběžně stav ovládacích částí strojenapří klad opotřebení brzd spod.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro kontrolu prvků ovládajícího pohybZařízení pro kontrolu prvků je opatřeno...

Zariadenie pre skúšanie programových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261536

Dátum: 10.02.1989

Autor: Martinka Pavol

MPK: G05B 23/00

Značky: spínačov, skúšanie, programových, zariadenie

Text:

....aj stupeň bezpečnosti pri práci.Príklad vyhotovenia zariadenia pre skúšanie programových spínačov podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nérysný pohľad na zariadenie v čiastočnom reze totožný s poh-ľa v uZariadenie pre skúšanie ,programových spínačov pozostáva zo skrine 1, na veku 2. ktorej je usporiadané dvojica navzájom súosových páka-vých zasúvačov 3 -odpružených kontaktov 4. Odpružené kontakty 4 sú...

Zařízení se samokontrolou funkce pro ovládání pohybu pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259916

Dátum: 15.11.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05B 23/00, G05D 3/00

Značky: pohybu, pracovních, zařízení, funkce, strojů, samokontrolou, ovládání

Text:

...zjednodušení zařízení, vyšší energetická účinnost při zachování všech požadavků na bezpečnostní ovládání strojního zařízení, zvláště u strojů s nebezpečným pohybem, jako jsou tvářecí stroje například lisy. buchaty. strojní nůžky apod.vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení se samokontrolou funkce pre ovládání pohybu pracovních strojů.První výstup řídicího systému l je spojen jednak přes první spínací...