G05B 19/403

Zapojení pro vyhodnocení signálů inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266906

Dátum: 12.01.1990

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: G05B 19/403

Značky: vyhodnocení, zapojení, inkrementálního, signálu, snímače

Text:

...jednotky případně číslicového řídicího systému.Uvedené základní zapojení lze obměnit tak,že druhý blok 4 klopných obvodů má klopné obvody pouze s jediným výstupem, tzn. že klopné obvody nemají výstupy negovaného signálu. V tom případě je možné použít pouze jediný výstup klopného obvodu. Základní za 5pojení lze obměnit tak. že výstup 412 prvního klopného obvodu druhého bloku je zároveň spojen s prvním vstupem 31 první paměti 3. Výstup 414...

Zapojenie na riadenie operačných montážnych jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264962

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mockovčiak Pavol, Letko Pavel, Gašparík Ladislav

MPK: G05B 19/403

Značky: zapojenie, montážnych, riadenie, operačných, jednotiek

Text:

...a ovládacie členy operačnej jednotky sú pripojené cez optoelektrické oddeľovače na vstupy modulu jednočipového mikropočítača.zapojením na riadenie operačných montažných jednotiek podľa vynálezu sa docieli maximálna variabilita a ľahká volba režimu činnosti jednotky. vynález je možné výhodne použit pre riadenie operačných jednotiek nitovacich, zakladacich, skrutkovacich, lisovacich s jedným až tromi stupňami voľnosti výhradne voľbou, alebo...

Zapojení mikroprocesorového řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 261901

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kondr Jan, Lang Pravdomil, Trhlin Alois, Kraus Josef, Dušek Bedřich, Pujman Jiří, Zeman Luboš, Blažek Vítězslav

MPK: G05B 15/02, G05B 19/403

Značky: řídicího, systému, zapojení, mikroprocesorového

Text:

...bloku,s datovým výstupem vstupního bloku, s obousměrným datovým vývodem stykového bloku, s obousměrným datovým vývodem perirerního bloku, s obousměrným,datovým vývodem každého řídlcího bloku, s obousměrným datovým vývodem vřetenověho251 901 řídicího bloku a a obousměrným datovým vývodem řídicíhomikropočítače. Taktovací vstup řídicího mikropočítačeje spojen s třetím taktovacím Výstupem časové základny,jejíž atartovaoí vstup je spojen se...

Zapojení mikropočítačové řídicí soustavy pro vrtačku plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259114

Dátum: 17.10.1988

Autori: Závodný Miloslav, Šafář Jan, Šob Josef, Čermák Bohuslav, Thuma Jiří

MPK: G05B 19/403, G06F 15/46

Značky: plošných, spojů, soustavy, mikropočítačové, vrtáčků, zapojení, řídící

Text:

...druhým řídícímvýstupem se druhým řídfcím vstupem bloku styku mechaniky, který~o 259114je spojen svým čtvrtým řídícím výstupom s řídícím vstupom bloku střídače vrtacích vřeten, jehož řídící výstup je spojen se třetímřídícím vstupem bloku styku mechaniky, který Je spojen svým pá~ tým řídícím výstupom s řídícím vstupem bloku napájecích zdrojů, který je spojen svým prvním řídícím výstupom se třetím řídícímvstupem bloku ovládaného panelu a svým...

Integrátor pro lineární a kruhový interpolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 246367

Dátum: 01.08.1988

Autor: Šebela Bedoich

MPK: G05B 19/403

Značky: kruhový, lineární, integrátor, interpolátor

Text:

...při zachování kon stantní tečné rychlostí a obvodové jednoduchosti.Na příloženém výkrese je znázorněno blokové schema zapojení íntegrátoru dle vynálezu.Blok 1 okamžité rychlosti je obousněrný čítač s paralelnín vstupem a výstupem a s indikací nulového obsahu. Blok Š aktualízace okamžité rychlosti je tvořen sítí logických prvků, vytvářejících kombinační a sekvenční funkce. Blok á paralelní sčítačky obsahuje paralelní sčítačku se...

Zapojení zajišťující okamžité vyhodnocení chybového stavu servosmyček pohybujících se částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256132

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pečánka Karel, Schut Miroslav, Dlouhý Jiří, Ekrt Jiří

MPK: G05B 19/403, G05B 19/18

Značky: servosmyček, částí, strojů, zajišťující, okamžité, zapojení, stavu, chybového, pohybujících, vyhodnocení

Text:

...taktosnímací vstup gł zapojení je spojen se snímacím vstupem ll bloku l vyhodnocení odměřené dráhy, jehož informační výstup lg je spojen s informačním vstupem gł bloku g výpočtu skutečně polohové odchylky. zadávací vstup gg bloku 3 výpočtu skutečně polohové odchylky je spojen s prvním programovým vstupem gg zapojení a hodnotový výstup gg bloku 3 výpočtu skutečně polohové odchýlky je spojen s prvním hodnotovým vstupom il bloku A...

Zapojení obvodu rozběhového registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255487

Dátum: 15.03.1988

Autor: Bradáč Vladimír

MPK: G05B 19/403

Značky: zapojení, obvodů, registru, rozběhového

Text:

...jsou uvedeny do výchozí ho stavu čítač Q, jemuž je tento signál přiveden na jeho nulovací vstup gg, a paměť 5, již je tento signál přiveden z druhého výstupu 31 logického obvodu l na výběrový vstup 53.Prvnímu až n-tému vstupu A rozběhového registru je jednoznačne určeno přivedení signálu pro příslušný dílčí pracovní cyklus, například pro cyklus spouštěcí-START, nebo vypínací-STOP.V okamžiku, kdy na vybraný vstup A určený například pro start se...

Zapojení mikropočítačového diferenčního členu pro řízení souřadnic stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242073

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ambrož Vladimír, Lidaoík Miloslav, Marek Vojtich, Bartušek Tomáš, Svoboda Bohumil

MPK: G05B 19/403

Značky: mikropočítačového, stroje, řízení, souřadnic, diferenčního, členu, zapojení

Text:

...Obslužný takto vecí výstup obalužnáho obvodu je spojen s taktovaoím vstupem převáděcího obvodu, jehož zadávaní vstup je spojens upraveným hodnotovým výstupem spínaoího obvodu. Řídicí hodnotový vstup spínacího obvodu je spojen s testovacím výstupom zapojení a s odchylkovým hodnotovým výstupem mikropočítačového bloku, jehož povelový nulovací vstup je spojen s nulovaoím vstupem zapojení. Napájecí vstup zapojení je spojen s odměřovaoím...

Zapojenie ohýbačky s programovým riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244323

Dátum: 15.11.1987

Autori: Slavíeek Zdenik, Kvapil Josef

MPK: G05B 19/403

Značky: ohýbačky, programovým, zapojenie, riadením

Text:

...8 a druhý výkonový zosilňovač 1 U.Na obrázku 2 je znázornená bloková schéma zapojenia s podrobnejším rozkreslením riadiaceho mikropočítača, pričom riadiaci mikropočítač 1 pozostáva z centrálnej procesorovej jednotky, pevnej pamäti, pamäti pre zápis a čítanie dát, podporných obvodov 2 U, adresnej 21, dátovej 22 a riadiacej 23 zbernice. Výstup z inkrementálneho snímača3 uhla ohybu je vedený na programovateľný časovací obvod 30, napríklad typ...

Zapojení pro zajištění referenční polohy číslicově řízených pohybových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 245380

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Zelinka Jan, Krumphanzl Vladimar

MPK: G05B 19/403

Značky: soustav, řízených, číslicové, zajištění, pohybových, polohy, referenční, zapojení

Text:

...Q, jejíž druhý výstup gg je připojen na druhý vstup oddělovacího obvodu §.Dále prvý výstup Q řídící jednotky Q je připojen na prvý vstup klopného obvodu ł a na výstup łł klopného obvodu ł je připojen současně prvý vstup řídící jednotky É a prvý vstup součínového obvodu É. Výstup âł součinoveho obvodu § je připojen současně na druhý vstup klopného obvodu Ä a na druhý vstup N-bitového obousměrného čítače 1. Přitom výstup gł čidla g...

Zařízení pro zpracování signálů inkrementálních čidel v mikropočítačovém systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 240231

Dátum: 15.06.1987

Autor: Rajniak Igor

MPK: G05B 19/403, G05B 15/02

Značky: inkrementálních, zařízení, systému, mikropočítačovém, signálu, zpracování, čidel

Text:

...4 řízení prvého čítače, který řídí činnost prvého programovatelnéhc čítače B. Třetí pulsní vstup 1 bloku 4 řízení prveho čítače je připojen na druhý výstup i 51 prvého čidle 11.Dále prvý ovládací vstup j bloku 4 řízení prvébo čítače je- připojen na prvý logícký výstup 11 bloku 10 volby režimu a druhý ovládací vstup k bloku 4 řízení prvého čítače je připojen na druhý logický výstup m 1 bloku 10 volby režimu, přičemž prvý výstup m bloku 4...

Bloková soustava programovatelného automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248151

Dátum: 12.02.1987

Autori: Schlemmer Arnošt, Habada Oldřich, Brejška Jiří, Bakstein Hynek, Horáček František

MPK: G05B 19/403

Značky: automatu, bloková, programovatelného, soustava

Text:

...současně připojeny všechny datové přípojky łggg. łggg pevné programové paměti ggg datové paměti jpg, jakož i datové přípojky łggg. łglg, łggg prvního, druhého i třetího výstupního obvodu jpg, łgl, łgg. Deködovaný adres vý výstupąlggg pevné programové paměti lg je připojen na první dekôdovaný adresový výstup łgąg adresového dekôdéru łgi, jehož druhý deködovaný adresový výstup łggg je připojen na dekćdovaný adresový vstup jpg datové paměti...

Zapojení pro vyhodnocování signálů inkrementálního odměřování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234398

Dátum: 15.10.1986

Autori: Thuma Jiří, Závodný Miloslav, Šob Josef, Čermák Bohuslav

MPK: G05B 19/403

Značky: odměřování, zapojení, vyhodnocování, inkrementálního, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocování signálů inkrementálního odměřování je určeno pro vytvoření efektivní vazby mezi inkrementálním odměřováním spojeným s některou pohybovou částí mechanismu a řídicí jednotkou číslicového řízení celého systému. Využije se v automatizační technice, zvláště při stavbě číslicově řízených pohybových ústrojí technologických zařízení. Vhodné je hlavně při řízení s uzavřenou smyčkou zpětné vazby, tj. u rychlostních a polohových...

Zapojení pro automatický restart číslicového řídicího systému, jehož řídicí jednotkou je minipočítač nebo mikropočítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 228963

Dátum: 01.02.1986

Autori: Schut Miroslav, Bartůněk František, Pečánka Karel, Matoušek František, Dlouhý Jiří

MPK: G05B 19/403

Značky: automatický, systému, řídicího, zapojení, minipočítač, číslicového, mikropočítač, řídící, restart, jehož, jednotkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení pracovních strojů a řeší zapojení pro automatický restart po výpadku napájecího napětí. Paměť zaváděcího programu uschovává trvale program pro čtení dat a řízení snímacího zařízení vnější paměti. Řídicí blok přepisu paměti řídí přepis z paměti zaváděcího programu do paměti programu. Paměť programu je paměť řídicí jednotky číslicového systému. Aritmetickologická jednotka je výkonná část řídicí jednotky...