G05B 19/04

Zariadenie na prenos údajov s vnútornou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7506

Dátum: 03.12.2004

Autori: Scharfenberg Manfred, Becker Udo

MPK: H02H 9/00, G05B 19/04

Značky: údajov, vnútornou, prenos, bezpečnosťou, zariadenie

Text:

...prevádzkových prístrojov napríklad 40 až 50 snímačov. Takto veľmi klesajú náklady ako aj náklady na káble, najmä medzi zariadeniami na adaptáciu údajov aprevádzkovýmiNa jednoduché usporiadanie aintegráciu do už existujúcich systémov v Ex-oblasti môžu byť zariadenia na adaptáciu údajov a/alebo napájacie zariadenia zasúvateľne na nosnú dosku, ktorá má prevádzkovú zbernicu na komunikáciu zariadení navzájom as riadiacim počítačom.Taká nosná doska...

Dekodér k zavlažovaciemu systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5986

Dátum: 05.04.2004

Autor: Brundisini Andrea

MPK: G05B 19/04

Značky: zavlažovaciemu, systému, dekóder

Text:

...systému, ktorý prekonáva vyššie uvedený nedostatok.0015 Podľa tohto vynálezu je takýto predmet dosiahnutý pomocou dekodéraobsahujúceho prvé svorky vhodné na príjem zakódovaného elektrickéhospúšťacieho signálu prichádzajúceho z riadiacej jednotky, prostriedok na dekódovanie spúšťacích signálov, programovateľný riadiaci prostriedok opatrený pamäťou aspustiteľný pomocou dekódovaného spúšťacieho signálu,prostriedok na generovanie signálov...

Viacúrovňový kontrolný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5013

Dátum: 18.11.2003

Autori: Kasdan Harvey, Tindel Jon Frank, Gold Kenneth, Fridge David Alan, Atterholt Ken

MPK: G05B 19/04, G05B 11/01

Značky: viacúrovňový, systém, kontrolný

Text:

...ale zmení aj celý chod spôsobu do zbytočného úsilia, pokiaľ sa takáto udalosť správne neošetrí. Existuje tiež zvláštna neúčinnosť, spojená s odstraňovaním porúch len čo sa určí, že chod. bol chybný, pretože je ťažképresne vedieť ktorý segment spôsobu sa v určitom čase právepracujúcim regulátorom, existuje ďalší zdroj neúčinnosti,plynúci z potreby, aby technológ spolupracoval s programátorom softwaru, aby upravil parametre spôsobu. Pokým...

Riadiaci systém pre prístroj na tvárnenie sklenených výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 779

Dátum: 03.09.2003

Autori: Werner Jay, Bauer David, Wildgen Michael, Redd Matthew, Green Thomas, Leidy Wayne

MPK: C03B 9/00, G05B 19/04

Značky: sklenených, výrobkov, prístroj, tvárnenie, riadiaci, systém

Text:

...na synchronizovanie operácií vo vnútri jed notlivých sekcií a medzi jednotlivými sekciami. Počítač samos tatnej sekcie a riadiace stanovište sekcie zobrazené v uvedenompatente sú zlúčené do počítačového riadiaceho stanovišća sekcie(computerized section operator console COM~ 5 OC, ochranná znám ka prihlasovateľa) .Patenty US 5,580,366 a US 5,624,473 opisujú automatizovaný systént na výrobu. skleneného tovaru, V ktorou riadiaci počítač...

Elektrický systém na ovládanie aspoň jedného krídla vrát alebo dverí alebo podobného prvku, ktorého pohyb je zaisťovaný elektricky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 396

Dátum: 02.06.2003

Autori: Cuzziol Fulvio, Marchetto Oscar, Tomasella Sergio, Sandrin Luigi

MPK: E05F 15/00, G05B 19/04

Značky: systém, zaisťovaný, ovládanie, vrát, pohyb, podobného, křídla, prvků, elektricky, aspoň, dveří, jedného

Text:

...komplexy alebo areály je naeurópskej úrovni upravená normou CEN prEN 13241.0008 Inštalované mechanizmy tohto typu sú elektricky pripojené na elektrický riadiaci systém. Presnejšie povedané sú tieto mechanizmy všeobecne pripojene priamo a miestne k periférnmn jednotkám elektrického riadiaceho systému, kde sú tieto jednotky pripojené priamo prostredníctvom elektrických vodičov na ústrednú riadiacu jednotku elektrického riadiaceho systému,...

Riadiaci systém pre zariadenie na formovanie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6977

Dátum: 03.09.2002

Autor: Lachmann Wolfgang

MPK: G05B 19/04

Značky: zariadenie, systém, formovanie, riadiaci

Text:

...ešte viac.0008 Pre prevenciu týchto nedostatkov v EP l 184 754 A 2 je navrhnutý riadiaci system pre zariadenie na formovanie skla,obsahujúci centrálnu riadiacu jednotku, viacero inteligentných perifernych jednotiek a seriovú zbernicu Vloženú medzi centrálnou riadiacou jednotkou a jednotlivými rôznymi inteligentnými periférnymi jednotkami. Aj keď takýto prístup zlepší aspoň do istej miery flexibilitu, napriek tomu tu ostávajú Vážne nevýhody....

Zapojenie pre riadenie cyklu vostupného robotizovaného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 269661

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čelko Ladislav

MPK: G05B 19/00, G05B 19/04, G05B 19/02...

Značky: riadenie, cyklu, pracoviská, robotizovaného, zapojenie, vostupného

Text:

...obvodu gł, druhý vstup siedneho obvodu 31 s treti vstup devisteho súčinového obvodu gg, Výstup prvého súčinového obvodu gł je súčasne pripojený na druhý vstup druhého súčinového obvodu gg a na prvý vstup tretieho súčinového obvodu gg. Výstup prvého ovládače łg je zapojený na prvý vstup druhého súčinového obvodu gg. Prvý výstup prvého čudla łg je cez vstup e výstup siedmeho časového obvodu gg pripo CS 269661 B 1 3jený na druhý vstup...

Zapojení pro řízení stavebnicového vícevřetenového obráběcího centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 256504

Dátum: 15.04.1988

Autori: Smíšek Josef, Bednář Vladimír, Dráždil Josef

MPK: B23Q 15/00, G05B 19/02, B23Q 15/02...

Značky: vícevřetenového, stavebnicového, centra, řízení, zapojení, obraběcího

Text:

...svým výstupen na vstup pracovní jed Otklyszapojení pro řízení stsvebnicového vícevřetenového obràböcí ho centra podle vynàlezu umožňuje řízení jak sssoststně prscujícíhoobráběcího centra, tak řízení vícevřetenových obrebčcíoh center,zařezenýoh do automatických línek. zejména při zařazení do pružt-n ných obráběcích linek umožňuje snadné a rychlé přeatavení jednotlivých ohráběoích centery. hetedy 1 celé obrâběcílinky při začne obrobku...

Graficky programovatelný regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256317

Dátum: 15.04.1988

Autor: Příman Vojtěch

MPK: G05D 23/19, G05B 19/04

Značky: regulátor, grafický, programovatelný

Text:

...1, který je připojen na ovládané zařízení ll. Výstup 542 výběrového obvodu 5 je spejen 5 koncovým výkonovým stupnäm Q pro zesílení výstupního regulačního signálu, jehož okamžitou velikost udává měřidlo v něm obsažené. Koncový výkonový stupeň Q je spojen s výkonovou jednotkou 2 ovládaného zaříze ní ll. ovládané zařízení ll obsahuje zpětnovazební čidlo lg,- 3 I 255 317 které je spojene s liniovým zapisovačem §. Výhodným provedením vynálezu je,...

Zařízení pro ovládání transportérů pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248882

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hosnedlová Růžena, Větrovec Lubomír, Větrovec Jindřich

MPK: G05B 19/04

Značky: zařízení, transportérů, ovládání, dopravy, pásové

Text:

...bloku § je pak spojen s druhým zapínaoím vstupem gj a blokovací vstup 5 s druhým vypínacím vstupem 35 časového bloku 3, jehož blokovaoí vstup h je paralelné připojen na omezovací vstup jspouštěcího bloku g, druhý blokovací vstup n spínacího bloku § a blokovací vstup Q součtověho bloku Q, jehož zapinací vstup É je zapojen na druhý povelový vstup 5 spínacího bloku §, jehož výstup je spojen se zapínacím vstupem 5 indikačního bloku 1.zapínací...