G05B 19/02

Zapojení elektronického časového programátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270329

Dátum: 13.06.1990

Autor: Řehák Radovan

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, elektronického, časového, programátoru

Text:

...je připojen na vstupposuvného registru LG, jeho výstupy jsou pripojeny současně na zobrazovač § 14 a na vstupy hradla 343. Výstup hradls DAg je připojen současně na vstup G obvodu gs blokování, na vstup Rčítače 012 s na první vstup, hradle pp. Výstup S hodin ł je spojen se vstupemgałečítače DI l,-jehož vstup R jepropojen současně se svorkougg a se třetím vstupom hradla ý, Výstup 9,11 číteče í je připojen zároveň na vstup itéhož čítąče aj a na...

Zapojenie pre riadenie cyklu vostupného robotizovaného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 269661

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čelko Ladislav

MPK: G05B 19/04, G05B 19/00, G05B 19/02...

Značky: vostupného, zapojenie, cyklu, pracoviská, riadenie, robotizovaného

Text:

...obvodu gł, druhý vstup siedneho obvodu 31 s treti vstup devisteho súčinového obvodu gg, Výstup prvého súčinového obvodu gł je súčasne pripojený na druhý vstup druhého súčinového obvodu gg a na prvý vstup tretieho súčinového obvodu gg. Výstup prvého ovládače łg je zapojený na prvý vstup druhého súčinového obvodu gg. Prvý výstup prvého čudla łg je cez vstup e výstup siedmeho časového obvodu gg pripo CS 269661 B 1 3jený na druhý vstup...

Zapojení pro řízení cyklu a průběžné vyhodnocování okamžitých stavů všech uzlů speciální hlubokovrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265715

Dátum: 14.11.1989

Autori: Blesík Karel, Bednář Vladimír, Smíšek Josef

MPK: G05B 19/02, B23B 41/02

Značky: stavu, řízení, hlubokovrtací, zapojení, cyklu, všech, průběžné, okamžitých, uzlů, speciální, vyhodnocování, stanice

Text:

...svým pátým vstupem ggg a druhým výstupem ggl s prvním vstupem êg a prvním výstupem hl stolu 5. stůl Q je dále připojen svým druhým výstupem gg ke vstupu lgl snímače lg polohy vrtacího pouzdra, svým třetím výstupem A ke vstupu lil snímače li tlaku chladicího oleje, svým čtvrtým výstupem 55 ke vstupu lâl snímače lâ teploty chladícího oleje přiváděného tlakovou hlavou do vrtaného otvoru a svým pátým výstu~PEWKÁŽ ke VSĚUP Snímače łâł snímače J...

Diagnostický modul testeru prvků v obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262243

Dátum: 14.03.1989

Autor: Lukáš Tomáš

MPK: G05B 19/02

Značky: modul, obvodů, testeru, diagnostický, prvků

Text:

...signály na třetím vstupu 3 D multiplexeru přepno-u multíplexer D na obrazová data DMI z řídicího procesoru na jeho druhém vstupu 2 D, která se zapíší do vstupního registru E a do pamětováho pole A.Při čtení obrazových dat DMD procesorem zajlšťují signály RAS, CAS WE na vstupu 1 A pamětoveho pole čtecí cyklus dynamických paměti. Řídicí signály na prvním vstupu IC bloku pro výběr adres Pľepnou blok C pro výběr adres na adresy MA pro...

Obvod řízení a regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262127

Dátum: 10.02.1989

Autori: Linhart Václav, Hulík Petr, Fürbacher Ivan, Minárik Jozef

MPK: G05B 19/02

Značky: řízení, obvod, regulace

Text:

...1 I napětových .úrovní Výstup sou~ čtovétío členu 1 je spojen s prvým vstupom lro-zhodovacího členu 2, k jehož druhému vstupu je připojen zdroj 4 tlakovêho oleje,k třetímn vstupu je připojen uzsavínací ventil 6 a k jehož výstupu je připojen obvod 3 spouštění línacího motoru, jehož výstup je výstupom celého obvodu řízení a regulace la je spojen s nezakresleným hlnacím motorem zařízení pro únavové la jiné zkoušky podle čs. AO č. 262118. Vstup...

Zapojení výkonových a signalizačních prvků dvoustolových operačních manipulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259952

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kopecký Pavel

MPK: G05B 19/02

Značky: operačních, zapojení, manipulátoru, dvoustolových, signalizačních, výkonových, prvků

Text:

...obsluhy, přičemž obluha může při přípravě, kontrolea opravách technologické činnosti využívat všechny vlastnosti stolu.Příklad zapojení pro jeden výkonový prvek prvního sto 1 u,jeden výkonový prvek druhého stolu, jeden signál prvního stolu a jeden signál druhého stolu je znázorněn na výkreeu, který jeznézornčnx. pro stav, kdy první stůl je v pracovním prostoru robota a druhý stůl na pracovišti obsluhy.První pől grpřepínsčo je zapojen...

Zapojení programovatelného řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 259815

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kaláb Zdeněk

MPK: G05B 19/02, G05B 19/00

Značky: systému, zapojení, programovatelného, řídicího

Text:

...- zablokovaném. Tyto stavy jsou závislé na stavu ovládacíchsignálů na vstupech RM, RW, RW prvníhočítače 2. Pokud jsou, na vstupech Roy, a RW aktivní signály, jsou výstupy A, B, C, D prvního čítače 2 nastaveny do nulové polohy a čítaní je zablokováno. Pokud jsou na obou vstupech RM a RW aktivní signály, pak jsou výstupy A, B, C, D prvního čítače 2- nastaveny na nejvyšší hodnotu čítaní V binárním kódu 9 bez ohledu na ostatní signály a...

Zapojení pro postupné zapínání a vypínání zejména čerpacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259798

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mach Jiří, Sedláček Miloš, Malý Vladimír

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, zejména, čerpacích, vypínání, postupné, agregátu, zapínání

Text:

...gg, přímý výstup Q druhého zepínacího JK klopnéhoř obvodu gg je zapojen na první řídící vstup J třetího zapínaoíhoJK klopného obvodu Qá, první přímý výstup Q třetího zapínacího, 2597983 JK klopného obvodu gg je zapojen na první řídící vstup J čtvrtého zapínacího JK klopného obvodu g 1 a přímý výstup Q čtvrtého zapínacího JK klopného obvodu vg 1 je zapojen naprvní řídící vstup J prvního zapínacího JK klopného obvoduQA. Podobně je negovaný...

Zapojení pro přizpůsobení řídicího systému ke stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256847

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lang Pravdomil, Kondr Jan, Pujman, Dušek Bedřich

MPK: G05B 19/02

Značky: stroji, zapojení, systému, přizpůsobení, řídicího

Text:

...výstup každého výstupního bloku je spojen s jemu odpovídající výstupní svorkou zapojení.Výhodou uepořádání podle vynálezu je, že umožňuje učinit přizpůsobení řídícího systému univerzálním, což dovolí jeho připojení k libovolnému výrobnímu stroji. Přehledný blokový způsob zapojení zajištuje jednoàuché projektování přizpůsobení ke stroji jak po stránce tech- W niokéhą tak i programového vybavení. Propojení bloku adresovou a datovou sběrnicí...

Zapojení pro sledování stavu signálů z řízeného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256846

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dušek Bedřich, Sklenička Jan, Pujman Jiří, Lang Pravdomil

MPK: G05B 19/02

Značky: stavu, řízeného, zapojení, stroje, signálu, sledování

Text:

...je spojen se druhým výběrovým výstupem řídicího bloku. Každý datový vstup druhéhomultiplexeru je spojen s datovým výstupem odpovídajícího vstupního bloku. První až poslední dvouhodnotový vstupkaždého vstupního bloku je spojen s jemu přiřazenou vstup~ ní svorkou zapojení.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že umožňuje současně ą přehledně sledovat stavy signálů ze stroje spolu s odpovídajícími adresami a režimy činnosti na panelu řídícího...

Zapojení pro řízení stavebnicového vícevřetenového obráběcího centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 256504

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dráždil Josef, Smíšek Josef, Bednář Vladimír

MPK: G05B 19/02, B23Q 15/00, B23Q 15/02...

Značky: stavebnicového, centra, zapojení, obraběcího, vícevřetenového, řízení

Text:

...svým výstupen na vstup pracovní jed Otklyszapojení pro řízení stsvebnicového vícevřetenového obràböcí ho centra podle vynàlezu umožňuje řízení jak sssoststně prscujícíhoobráběcího centra, tak řízení vícevřetenových obrebčcíoh center,zařezenýoh do automatických línek. zejména při zařazení do pružt-n ných obráběcích linek umožňuje snadné a rychlé přeatavení jednotlivých ohráběoích centery. hetedy 1 celé obrâběcílinky při začne obrobku...

Zapojení pro automatické nastavení základního stavu obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256255

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Pavel, Urban Jiří

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, automatické, strojů, nastavení, základního, obráběcích, stavu

Text:

...stavu stroje a jehož výstupy jsou přes hradlovaci obvody připojeny na vstupy bloku nastaveni sledu funkci, napojeného svými výstupy na vstupy bloku výkonových členů.Zapojeni pro automatické nastaveni základni polohy obráběcich strojů, provedené podle vynálezu podstatně zkracuje čas k uvedeni stroje do základniho stavu na přiklad po výpadku napájeni a odstraňuje prostoje, kterými vznikaji značné finančni ztráty.Zapojeni pro automatické...

Zapojení pro řízení dynamického členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255447

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pidermann Bohumil, Pokorný František

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, dynamického, řízení, členu

Text:

...na připojeném výkrese.Zdroj g signálu skutečně hodnoty tlaku páry za kotlem je připojen na vstup druhéhohladinového členu 3 a na Vstup třetího hladinového členu §. Vodič lg výstupního signáluz dynamického členu ll je připojen na vstup prvního hladinového členu l a na vstup čtvrtého hladinového členu Q. Výstup prvního hladinového členu l a výstup druhého hladinového členu3 jsou pripojeny na vstupy prvního součinového členu Q. Výstup třetího...

Bezpečnostní řídicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236309

Dátum: 01.01.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G05B 19/02

Značky: řídící, zařízení, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezpečnostního řídícího zařízení. Podstatou vynálezu je, že dvě logické jednotky ovládají dva výkonové spínače a kontrolní obvod, který v případě nesouhlasu instrukci z obou logických jednotek zastaví činnost řízeného stroje. Zařízení je vybaveno samokontrolou a v případě poruchy trvající déle, než je časová konstanta usměrňovače výstupních impulsů druhého zesilovače, se odpojí napájení alespoň jednoho obvodu v signálové cestě....

Oboupolaritní programovatelný regulovaný zdroj s omezovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244010

Dátum: 16.11.1987

Autor: Straub Henner

MPK: G05B 19/02

Značky: omezovačem, oboupolaritní, zdroj, regulovaný, programovatelný

Text:

...zesilovačem se zesílením jedna.Výstup zesilovače A napájí přes mčřič 2 proudu a obvod l výstupu zátěž tak, že vlastní výstup zesilovače i je zepojen do vstupu ji měřiče 2 proudu, jehož prvý výstup je veden do vstupu 5 l obvodu l výstupu, z jehož prvého výstupu u, vedeným do výstupu vlastního oboupoleritního programovatelnćho regulovaného zdroje s omezovačem je napájena připojená zátěž.V obvodu L 1 výstupu může být umístěna konečná proudová...

Zapojení k mikroprogramovému řízení procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241218

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vacovský Josef, Karlík Tomáš

MPK: G05B 19/02

Značky: procesu, zapojení, řízení, mikroprogramovému

Text:

...i .Na připojeném výkresu je znázorněn nejjednodušší příklad zapojení k mikroprogranovému řízení procesů podle vynálezu s použitím běžných elektronických prvků, jejichž4 počet je možné rozšířit podle aplikace pro jednotlivé případy. zapojení sestává ze spínače 1, čítače 2,paměti 4, multiplexeru 7, logického obvodu 11 a generátoru 13 hodinových impulsů. Výstupní bitý 3 čítače 2 jsou spojený s paměti 4. Paměť 4 má čtyři sekce výstupů....

Zapojení pro řízení obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251030

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jobánek Stanislav, Smíšek Josef, Dráždil Josef, Sedláček Oldřich, Kessner Karel

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, stroje, řízení, obraběcího

Text:

...zmetky, příspívá zapojení k maximálnímu využití stroje i k úspoře elektricke energie.Příklad zapojení pro řízení obráběcího stroje podle výnálezu,kdy obráběcí stroj je vybaven dvěma pracovními stanícemi, je sche matícky znàzorněn na přípojenem výkrese.Blok 1 ovládacích a spínacích obvodů je opatřen šesti výstupy,z nichž první výstup llfje připojen k prvnímu vstupu žl bloku š řízení první upínací stanice, druhý výstup lgje připojen k...

Zapojení elektrické kulisy pro regulátor Kaplanovy turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249698

Dátum: 15.04.1987

Autor: Lamač Jiří

MPK: G05B 11/00, G05B 19/00, G05B 15/00...

Značky: kaplanovy, regulátor, turbiny, elektrické, zapojení, kulisy

Text:

...kratší. Také případná změnazápisu do paměti v důsledku změněnýoh charakteristík proudäní vodní turbínou je kratší a levněj ší. Také kapaoita peunäti je o jeden řád menší. zapojení tím menší a levněj čí. Zapoj ení neustále převádí měřené vstupní signály, to je signál skutečně polohy rozváděcího kolaa signál vodního spadu na číslioovó hodnoty a provádí interpolaoi jednotlivých bodů i mezi křivkami niodelujícími závislost polohy obou...

Zariadenie pre riadenie automatov v keramickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 234818

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kapolka Jozef

MPK: G05B 19/02

Značky: keramickej, zariadenie, automatov, riadenie, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupy od snímačov polohy riadeného technologického procesu sú pripojené na vstupy programovateľného logického poľa, pričom ďalšie vstupy programovateľného logického poľa sú ešte pripojené výstupy bistabilného klopného obvodu a výstupy z programovej matice, na vstupy programovej matice sú cez dekóder pripojené výstupy čítača pozostávajúceho z bistabilných klopných obvodov, pričom na hlavný vstup čítača je pripojený výstup snímača polohy...

Zapojenie programovateľnej riadiacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232376

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bujňáček Marián, Magač Andrej

MPK: G05B 19/02

Značky: programovateľnej, riadiacej, zapojenie, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie riadiacej jednotky programovateľnej diódovou maticou je vhodné pre riadenie diskrétnych procesov so stále sa opakujúcou následnosťou dejov, ktoré umožňuje jednoduché preprogramovanie riadeného cyklu. Pozostáva z hradlovacieho vstupného súčtového obvodu, bistabilného klopného obvodu, T klopného obvodu, posuvného registra, blokovacieho obvodu a diódovej matice. Zapojenie je možné použiť pre riadenie jednoduchých mechanizmov ako sú...

Zapojení převodníku číslo-šírka impulsů určeného pro řízení otáček stejnosměrného motoru číslicového servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235463

Dátum: 15.11.1986

Autori: Spěšný Karel, Křivánek Lubomír, John Dušan

MPK: G05B 19/02

Značky: určeného, otáček, číslo-šírka, převodníku, řízení, motorů, servopohonů, impulsů, stejnosměrného, zapojení, číslicového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodníku číslo-šířka impulsů, určeného pro řízení otáček stejnosměrného autoru číslicového polohového servopohonu k ovládání posunů obráběcích měřicích, kreslicích či jiných pracovních strojů. Zapojení řeší převod vstupní číslicové akční veličiny na šířkově modulovaný impulsní výstup pro řízení napájení stejnosměrného regulačního motoru. Zapojení je universální, umožňující získat vnitřním přepojením impulsní výstup ve...

Zapojení pro řízení stavebnicového obráběcího centra

Načítavanie...

Číslo patentu: 234374

Dátum: 15.10.1986

Autori: Dráždil Josef, Smíšek Josef

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, centra, řízení, obraběcího, stavebnicového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém pro řízení stavebnicového obráběcího centra s rychlou výměnou operačních hlav. Zapojení sestává ze sedmi hlavních částí a to: z bloku ovládání stroje, volby a kontroly programu a na něj navazujícího bloku paměti předvolby polohy zásobníků operačních hlav, bloku paměti předvolby automatického otočného stolu, bloku paměti předvolby cyklu manipulátoru pro výměnu operačních hlav, bloku logických obvodů pro řízení cyklu stroje a...

Zapojení k elektrickému ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 232947

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kaláb Zdeněk

MPK: G05B 19/02

Značky: ovládání, elektrickému, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ovládání pracovního stroje a týká se zapojení k elektronickému ovládání těchto pracovních strojů. Podstatou vynálezu je zapojení sestávající z hlavní paměti, které je předřazen čítač, kde výstup z hlavní paměti se dělí do dvou hlavních větví, kde v první hlavní větvi je zařazena první vyrovnávací paměť, ze kterou následuje první převodník a logická část s výstupem na ovládací spínače pracovního stroje, zatímco v druhé...

Zapojení na určování žádaných bodů dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237401

Dátum: 15.08.1986

Autor: Schleicher Siegfried

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, dráhy, určování, bodů, žádaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konturových systémů číselného programového řízení, které aproximují oblouk kružnice pomocí lomené čáry. Určované zadané body na trajektorii se nacházejí v oblasti jedné z přímých úseček lomené čáry. Cílem vynálezu je zmenšení velkého rozsahu výpočtů spojeného se změnou rychlosti pro konturový systém programového řízení a tím také vytvoření možnosti rychlé změny rychlosti pohybu po trajektorii. Řeší se úkol vytvoření schématu pro...

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232997

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bydžovský Jan, Synek Pavel

MPK: G05B 19/02

Značky: programové, míchacího, zapojení, stroje, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje. Vynález je z oboru využití mikropočítačové techniky. Zabývá se vyloučením možnosti havárie míchacího stroje na umělé hmoty jako je PVC. Mikropočítač řídí celý technologicky proces míchání. Využívá především údaje o teplotách míchání. Jednotlivé složky, které jsou napouštěny do míchací nádoby mezi sebou chemicky reagují a teplota směsi stoupá. Zapojení umožňuje zjistit stav míchání například pří...