G05B 11/36

Reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný ústredný člen regulátora s oneskorením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7206

Dátum: 04.08.2015

Autori: Vagaská Alena, Tóthová Mária, Balara Milan

MPK: G05B 11/42, G05B 11/36, G05B 13/02...

Značky: člen, regulátora, reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný, oneskorením, ústředny

Text:

...člen (R). Výstupy z týchto členov sú sčítané v súčtovom člene. Jeho výstup prechádza oneskorovacím členom (člen s dopravným oneskorením), ktorého výstup je privedený do ďalšieho súčtového člena. V ňom je sčítaný s výstupom bez oneskorenia (z predchádzajúceho súčtového obvodu) a tento výsledok je vyvedený do ďalšieho člena regulačného obvodu (do vstupu akčného člena regulátora). Reléový člen paralelne pripojený k PHD členu má pásmo...

Spôsob a zariadenie na pneumatický pohon rotora turbodúchadla vo vyvažovacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20266

Dátum: 13.03.2013

Autor: Hoerr Friedrich

MPK: G05B 11/36, F04D 15/00, G01M 1/02...

Značky: pneumatický, rotora, vyvažovačom, stroji, turbodúchadla, pohon, spôsob, zariadenie

Text:

...rotora turbodúchadla, ktorý je vhodný na to, aby nastavenú vyvažovaciu otáčavú rýchlosť udržal počas doby merania v úzkych medzíach konštantnou a ktorý umožní automatické nasta vovanie regulátora pre reguláciu vyvažovacej otáčavej rýchlosti poháňa 10-3 ného rotora turbodúchadla v krátkom čase a bez opakovaných obslužných zásahov.0008 Podľa vynálezu sa táto úloha rieši spôsobom so znakmi, uvedenými v nároku 1.0009 Výhodné ďalšie...

Zapojení elektronického obvodu pro potlačení rázů v jednoduchých regulačních obvodech se servomotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 258520

Dátum: 16.08.1988

Autor: Šimůnek Petr

MPK: F15B 9/03, G05B 11/36

Značky: obvodů, elektronického, rázů, zapojení, potlačení, servomotory, jednoduchých, regulačních, obvodech

Text:

...operačniho zesilovače g, na jehož neinvertující vstup l je připojen výstup zdroje řídicíhc napětí g, výstup prvního operačního zesilovače g je přes dva sériové zapojené odpcry g a 5 připojen na kondenzátor Q, z kterého je vedena zaporná zpětná vazba g do prvního operačního zesilovače g.Na kondenzátor § je dále připojen vstup druhého operačního zesilovače 1 se zesílením 1, na jehož výstup g je připojena sériová kombinace dvou proti sobě...

Zařízení pro strukturně optimální koordinaci regulátoru s objektem regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 249753

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vöckel Erhard

MPK: G05B 11/36

Značky: koordinaci, objektem, regulátoru, zařízení, strukturně, regulace, optimální

Text:

...BDEMGHH oöparuoů cànsu perynswopaOqenunno na ycnosnn Hacrpoňnu perynzwopa 1, qwo xpone yxe npennoxenuoro H-ycwanoaneunx peannsyewcn H-cocrannnmman B onpenenennmx npenenax HacwpoňKn. Hpu Taxoň Hacwpoňke oöycnosnennaa CTDYKTYDOŘ omnöxa ocrawoqnoro paccornaconauún ycrpanaercn őes cymecrneuuoro yxynmennn Kaqecwpa perynuponaHHR GPH cwoxacmuqecxux cocTaBnxmmnx curnana. Hpn swpu npenenu HaCTp 0 ňKH uns Koammuunenra Hp 0 n 0 puHOHanbHOCTH B c uenbm...