G05B 11/18

Zapojenie impulznej elektronickej spatnej vazby pre nespojité trojpolohové impulzné elektronické regulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 238304

Dátum: 01.10.1987

Autori: Petrovič Jozef, Oravec Rudolf

MPK: G05B 11/18

Značky: trojpolohové, elektronické, elektronickej, zapojenie, impulznej, impulzné, nespojité, spätnej, väzby, regulátory

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa týka oboru automatizácie technologických procesov. Vynález rieši nový sposob zapojenia elektronickej spatnej vazby nespojitých trojpolohových elektronických regulátorov. Podstata spočíva v tom, že zapojením elektronickej spatnej vazby podľa priloženej schémy, dosahujú sa na výstupe z regulátora veľmi krátke ovládacie impulsy, pomocou ktorých sa akčný člen prestavuje v mimoriadne krátkych krokoch (impulzoch), čím sa funkcia...

Zapojení třípolohového koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250489

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ruml Zdeněk

MPK: G05B 11/18

Značky: koncového, třípolohového, zapojení, stupně

Text:

...svorce 200 zapojení nulové napětí, ve druhém případě je na Výstupní svorce 200 zapojení kladné napětí a ve tretím případě je na výstupní svorce 200 zapojení záporné napětí. Stav napětí na výstupní svorce 200 zapojení je závislý na stavu napětí na vstupní svorce 100 zapojení. Napětí na Vstupní svorce 100 zapojení se může plynule měnit V obou polaritaoh. Ke změně stavu Výstupní svorky dochází,když se při změně napětí na vstupní -svorce. 100...