G03C 1/72

Kompozice citlivá na světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267658

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vannikov Anatolij, Lužkov Jurij, Kazarinov Vladimir, Almazova Emilija, Černov Gennadij, Grišina Antonina, Usačeva Tamara

MPK: G03C 1/72

Značky: citlivá, světlo, kompozice

Text:

...06 Pa 6 DTKH nponcxonur ynaneuue uvupooarnpúüanmero TeTPa 6 pUMHeTaHa u cmuaxa nonusyrnuaxpunara. npuuuunman K norepe cnnen PaUTBUPHMOCTH B oprnnuuecxnx pacruunwenux. Ten canun ooecneuuauercn eosnomnocrb uuuraumuüuoru nauecennn.ÓHÉIOTOJIH. .40 ľ IIHGGIIZIHJIBHHJHHE. 2 l HHłlD-lĺa M 3 l TETPa 6 POHMETaH 3. PH BTOH KCIHEHHHŘ CDCT 8 B KDMIIDTJHIIHH cJIe-nynmuü. Bethnuoeuunuanuunu 4.0 nuncm 0.2 nouucwupon 6.0 Terpaaunuewau 3.0 Tonyoa...

Pozitivně pracující světlocitlivá látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267036

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pichler Jiří, Mistr Adolf, Bluchová Lenka

MPK: G03C 1/72

Značky: světlocitlivá, přípravy, látka, její, způsob, pracující, pozitívne

Text:

...s vodou při teplotě C až GC OC za katelýzy slknlických roztoků nebo bázi.Příprava světlocítlivé látky vychází z esterü kyseliny 4-hydroxybenzoavé, které jsou běžně dostupné, neboĺ ee použivají pri výrobě léčiv jako protiplísňový prostředek. Druhou reaktivni komponentou je naftochinondiazid se skupinou sulfochloridovou v poloze 4 nebo 5. Reakce se provádí koncenzaci obou Komponent v prostředí organických rozpouštědel výhodně díoxenu za...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253715

Dátum: 17.12.1987

Autori: Steppan Hartmut, Dönges Reinhard, Geissler Ulrich, Ruckert Hans

MPK: G03C 1/68, G03F 7/00, G03C 1/72...

Značky: citlivá, účinné, složky, způsob, směs, světlo, výroby

Text:

...se 7 až 10 atomy uhlíku, .znamená karbocyklickou nebo aromatickou skupinu se 6 až 10 atomy uhlíku nebo heterocyklickou aromatickou skupinu se 2 až 8 atomy uhlíku, která obsahuje jako heteroatomy dusík, síru nebo kyslík, znamená atom chloru, atom bromu nebo atom jodu aPředmětem vynálezu je rovněž způsob výroby účinné látky obecného vzorce I, který spočíváV tom, že se na sloučeninu obecného vzorce IImají výše uvedený význam, nnebo na její...

Světlocitlivý záznamový materiál pro fotoduplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 246302

Dátum: 13.03.1986

Autori: Beisswenger Hans, Prices Risborough, Schmidt Hans-werner, Myers Peter Leslie, Reh Lothar

MPK: G03C 1/72

Značky: materiál, záznamový, světlocitlivý, fotoduplikaci

Text:

...apod.Orproti jiným. světlocitlivým systêmům, .které využívají fotochevmicky aktivo-va-né tvorby Volných radikálü z organickú Halogensloučeniny, viz Karesh M. S. -, j. Am. Chem. Soc. 68, 1946, 155 Sprague R. H.,Fichter H. L., Weiner E., Phatog. Sci. Engng. 5, 1961. 99 má tento systém výhodu V tom, že poskytuje pozitivní kopií transparentní predlohy a výsledný obraz je hluboce zbarven. Absovrpce .sloučeniny ll nebo...