G02C 7/04

Silikónové hydrogélové šošovky s povrchmi bohatými na vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14597

Dátum: 29.07.2011

Autori: Qiu Yongxing, Pruitt John Dallas, Tucker Robert Carey, Thekveli Sibichen, Nelson Jared

MPK: G02B 1/04, G02C 7/04, A61F 2/14...

Značky: šošovky, silikonové, bohatými, povrchmi, hydrogelové

Text:

...chemicky zabudovaných do SiHy polymérnej štruktúry (napr. Acuvue® Oasys, Acuvue Advance® a Acu vue® TruEyem od spoločnosti Johnson Johnson Biofinity® a Avairam od spoločnosti Cooper Vision). Aj ked techniky modifikácie povrchu používané pri výrobe komerčných SiHy šošoviek môžu v prípade čerstvých (nepoužitých) SiHy šošoviek poskytnúť adekvátne hydrofilné povrchy, môžu SiHy šošovky nosené na oku obsahovať suché škvmy a/alebo oblasti s...

Způsob polymeračního odlévání předmětů, zejména čoček z hydrofilních gelů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260213

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vacík Jiří, Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, tohoto, polymeračního, zařízení, čoček, způsobu, zejména, předmětů, odlévání, gelů, hydrofilních, provádění

Text:

...reakcí postranních skupin polymerus vhodným bifunkčním činidlem, například reakcí postranních amidových skupin s formaldehydem v přítomnosti zředěné minerálníObsahuje-li monomerní směs vodu, lze použít vodorozpustné iniciátory radikálové polymerace jako je například persíran amonný nebo draselný, případně s vhodným redukovadlem (například ky~ selým siřiěitanem) a malým množstvím iontů mědi nebo železa. Ta kový iniciátor pak nepřichází do...

Polymér s vyváženým nábojom a hydrofilná kontaktná šošovka z neho vyrobená

Načítavanie...

Číslo patentu: 279655

Dátum: 12.08.1992

Autori: Quin-bin-bao, Šulc Jiří, Chen Patrick, Krčová Zuzana

MPK: C08F 271/02, C08F 220/06, C08F 255/02...

Značky: kontaktná, vyváženým, nábojom, šošovka, hydrofilná, polymér, vyrobená

Zhrnutie / Anotácia:

Zosietený polymér napúčateľný vodou, ktorý má vyvážený náboj, sa získa polymerizáciou zmesi na prípravu polyméru obsahujúcej katión-aniónový pár etylénicky nenasýteného hydrofilného a/alebo hydrofóbneho monoméru. Kontaktné šošovky vyrobené z tohto polyméru majú len malú alebo žiadnu tendenciu priťahovania nečistôt na svoj povrch, napríklad bielkovinových zvyškov.

Barevná kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268807

Dátum: 11.04.1990

Autor: Loshaek Samuel

MPK: G02C 7/04

Značky: její, čočka, výroby, barevná, kontaktní, způsob

Text:

...funkční skupiny zvolené ze souboru A nebo B. Pokud polymer čoček obsahuje funkční skupiny ze souboru A a vazebný polymer funkční skupiny ze souboru B a naopak, může se polymer čoček svázat s pojivovým polymerem při mo. Pokud však jak polymer čoček, tak pojivový polymsr obsahují funkční skupiny z téhož souboru, například ze souboru A používá se současně sloučeniny obsahující v molekule alespoň dvě mnkční skupiny z druhého souboru. Když...

Kontaktní, popřípadě intraokulární čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267858

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: čočka, intraokulární, kontaktní, popřípadě

Text:

...znhlozujc ve zbotnalćm stavu nepatrne. jen pod mikroskopem viditelné nerovnostipovrchu čočky, čímž velmi zvyšuje pohodlí pacienta.Solí rozpustných ve vodě na koncentrované roztoky, ve kterých poly-HEMA nebotná a zbotnalánaak odbotnává, je značný počet. Patří sem například alkalické soli silných minerálnich kyselzn jako je síran a fosľorečnan sodný (normální trinatriumfosrát), uhlićitany a hydrouhlič 2 ny alkalických kovů, alkalické soli...

Způsob výroby měkkých kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 258780

Dátum: 16.09.1988

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, měkkých, kontaktních, čoček, výroby

Text:

...čoček sítující polymeracív rotující formě v přítomnosti vysokovroucí kapaliny, například glycerolu, která rozpouští monomer a změkčuje polymer, odlité čočky ještě ve formiěkách zbaví vysokovroucího změkčovadla jeho odpsřením se sníženého tlaku od 1.101 kPa do 1.103 kPa při teplotách pod teplotou varu změkčovsdla, načež se čočky případně dcdstečně opracují a po případném proměření vyperou s nechají se zbotnst ve vodě nebo ve...

Způsob odstředivého odlévání kontaktních čoček v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256889

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: otevřených, čoček, odstředivého, tohoto, zařízení, provádění, formách, kontaktních, odlévání, způsob, způsobu

Text:

...mm. K otáčení trubic nastavitelnou konstantní rychlostí je upraven náhon. Osa ložisek spolu 5 osou jimi vedených otočných části je výkyvná z krajního vertikálního směru do krajního hcrizontálního a kolem otočných trubic je upraven plášť k vedení topného média, s výhodou horkého vzduchu nebo k uzavření zdrojů fotochemicky účinného, s výhodou ultrafialového záření.K bližšímu objasnění vynálezu jsou na připojených výkresoch schematicky...

Hydrofilní kopolymer, zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256437

Dátum: 15.04.1988

Autori: Michálek Jiří, Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: výroby, použití, zejména, způsob, medicinální, čočky, kopolymer, kontaktní, hydrofilní

Text:

...ethylen-bis-methakrylamidu, hexamethylen-bis-methakrylamidu aj.,nebo jejích kombinace,a to vždy tak, že do polymerace vstupují minimálně 3 komponenty, 2 nichž dvě jsou monoestery a tře tí je sílovadlo, přičemž jeden z monoesterů je díethylenglykol monomethakrylàt. Díethylenglykolmonometakrylát obsahuje ze své syntězy diesteŕ diethylenglykoldimetakrylàt, který může vystupovat samostatné jako síĺujíci složka, nebo se stat součástí...

Zařízení k zavádění měkkých elastických intrakamerálních čoček do oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255954

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vacík Jiří, Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: intrakamerálních, čoček, zavádění, zařízení, elastických, měkkých

Text:

...deformaci náhle. Účinkem hrany trubičky je tím eliminován, přesahující konec měkké trubičky dovoluje postupné uvolnění deformace čočky do té míry, že na výstupu z měkké části trubice se čočka nepoškodí přechodem přes hranu, která může být případně zaoblena nebo seříznuta.Zařízení k zavádění měkkých elastických intrakamerálních čoček do komory oka podle vynálezu je znázorněné na připojeném výkresu. Na výkresu je řez zařízení podle...

Kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255208

Dátum: 15.02.1988

Autori: Velek Zdeněk, Koukol Ludvík

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, čočky

Text:

...jehož podstata spočívá V tom, že sagitální hloubka čočky je rovna nebo větší, než druhá odmocnina jejího průměru zmenšená o 0,2 mm a menší, než druhá odmocnina jejího průměru zvětšená o 0,4 mm. Její maximální tlouštka je alespoň 26 až 90 krát menší než její aagitální hloubka.U kontatkní čočky podle vynálezu se vhodnou kombinací základních rozměrových parametrů,tj. průměru, sagitální hloubky a tlouščky, podařilo odstranit nedostatky...

Způsob výroby předmětů za rotace ve formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254478

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koukol Ludvík

MPK: G02C 7/04

Značky: předmětů, tohoto, způsob, zařízení, formách, rotace, provádění, způsobu, výroby

Text:

...zónyl se provádí podle potřeby za současného vyplachování nadávkovaných forem inertním plynem.Rotuje-li polymerizátor požadovanými otáčkami, zasune se celý sloupec forem uzavřený mezi třecími vložkami 3 ručně, nebo automaticky tyčí § do rotující aktivní zóny g. Aktivní zóna g je bud vyhřívána tepelným médiem, indukčně, nebo mikrovlnami, nebo je ozařována rtutovou výbojkou, dusíkovým laserem, anebo jiným zdrojem vhodného záření a může...

Způsob přípravy prefabrikátů pro výrobu kontaktních čoček mechanickým opracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 254383

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří, Vacík Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: opracováním, mechanickým, výrobu, prefabrikátů, čoček, způsob, přípravy, kontaktních

Text:

...přípravy je rovněž zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent v čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerací bez rozpouštědla.Výhoda sušení zbotnalých prefabrikátů V přehřáté páře tkví V tom, že k odvodu polymerizačního rozpouštědla z trojrozměrné struktury dochází v podmínkách dokonalé pohyblivosti polymerních řétězců a jejich postranních segmentu (tj. nad teplotu Tg gelu), čímž je zaručen rychlý odvod...

Způsob přípravy prefabrikátu pro soustružené kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254382

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: soustružené, čočky, kontaktní, prefabrikátů, přípravy, způsob

Text:

...rozpustných podílů a připravené k mechanickému opracování na kontaktní čočky. To znamená, že každým procentem vypraných rozpustných podílú (nízkomolekulárních látek a nezesítěných homopolymerů) se zvyšuje Tg xerogelu přibližně o 6 OC, což má za následek zlepšení obráběcich vlastností materiálu jakož i jeho leštění. Způsob podle Vynálezu zaručuje, že hotová kontaktní čočka z takto připravených materiálu bude bez jakýchkoli materiálových...

Způsob a zařízení k polymerizaci monomerních směsí při výrobě kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253754

Dátum: 17.12.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: litím, čoček, způsob, kontaktních, výrobe, odstředivým, zařízení, monomerních, polymerizaci, směsi

Text:

...uspořádání zařízení podle vynálezu spočívá na kontinualizaci i druhé polymerizační fáze tím, že se formy s předpolymerizovanou čočkou nuceně posunují vytápěným tunelem naplněným ochranným plynem. Posunu lze dosáhnout buč krokovým postrkováním forem ve vytápěné dráze,nebo plynulým pohybem transportpího pásu. Tohoto způsobu lze ovšem použít jen v případě, že druhá polymerizační fáze nevyžaduje extrémně dlouhé doby zahřívánĺ. Jinak...

Perforovaná měkká kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245064

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šprachta Alois

MPK: G02C 7/04

Značky: její, čočka, perforovaná, kontaktní, výroby, měkká, způsob

Text:

...kapalina v-ytlačí pohybom víčka ke kraji čočky, který ji jakoby zpětným ventilem prepustí nad spojivkou.Na ostrost vidění nemají otvory v papilární oblasti oka žádný podstatný vliv., jelikož plocha otvoru zabíra jen malý zlomek oční clony. l při průměru otvoru 1 mm je to jen devítina plochy panenky o průměru 3 milimetrü a tento podíl pro rektrakci ztraceně optické plochy je pochopitelně ještě menší při větším otevření panenky, nebo při...

Zařízení pro přeskupování horizontální řady válcovitých forem, zejména forem obsahujících odlitek kontaktní čočky, vedených v horizontálním žlabu do vertikálních trubicových zásobníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253212

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: řady, horizontální, přeskupování, odlitek, válcovitých, trubicových, horizontálním, kontaktní, žlabu, zařízení, vedených, zejména, vertikálních, obsahujících, čočky, zásobníku, forem

Text:

...pevný doraz, s výhodou polokruhový. Prvek pro vzájemné příblížení válcových těles může být vyhodně tvořen tažnou nebo tlačnou pružinou.Přitlačování válcových tělee může být provedeno též jinak než pomocí výkyvných táhel. Mohou být například přípevněna k jednomu konci ocelových planžet, jejichž druhý konec je pevně uložen, nebo může být vzájemné přitahování těchto těles upraveno jejich spojením pružným ocelovým páskem. který je vstup řady...

Způsob a zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253211

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlín Vladimír, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: dávkovanou, litím, způsob, výrobu, čoček, forem, polymeračních, směsi, zařízení, monomerní, zakládání, kontaktních, kolon, odstředivým, rotujících

Text:

...dusík volně do atmosféry.Výhodou automaticky kontrolovaného zakládání forem podle vynálezu je především konstantně udržovaný režim v polymerisační koloně, kterým se při stejných ostatních provozních podmínkách dále zvyšuje jednotnost a kvalita vyráběnýoh kontaktních čoček. Zabraňuje se zejména přehlcení kolony formami až do samotného zakládacího zařízení. čímž by se zrušil prázdný prostor kolony, který je nezbytně nutný pro dokonalé...

Zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 253210

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Havlín Vladimír

MPK: G02C 7/04

Značky: rotujících, zakládání, forem, směsi, kolon, zařízení, polymeračních, monomerní, dávkovanou

Text:

...proti sobě pohyblivé dorazy přitlačovane v dostřeném směru pružinami a vně řečeněho tělesa jsou proti sobě uložené dva stacionární bloky, přičemž alespoň vnější konce dorazů a stacionární bloky jsou vytvořeny z materiálů vykazujíoích vzájemnou protipőlovou magnetickou instrukci, při které dochází k přitahování dorazu stacionárním blokům.Dorazy mohou být s výhodou zhotoveny zčásti nebo celé z magnetického materiálu a Stacionární bloky z...

Měkké a elastická intrakamerální čočka, způsob její výroby a zařízení k výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246966

Dátum: 15.10.1987

Autor: Petrášek Josef

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: intrakamerální, způsob, zařízení, výroby, její, výrobe, elastická, měkké, čočka

Text:

...lze dodatečně upravovat a to barvením nebo pigmentováním okrajového prstence o sobě známými metodami. U čoček 2 měkkých hydrofilních materiálů lze po přikrytí optické zóny vybarvit prstenee direktními barvivy ověřenými jako vhodné pro kontaktní gelové čočky. volí se přitom co nejtemnější odstíny, jelikož smyslem tohoto opatření je vyloučit veškeré nežádoucí reflexy přicházející z periferie do optické zóny. K tomuto účelu se zvláště hodí...

Způsob výroby perforovaných měkkých kontaktních čoček s temně zabarvenou rnebo pigmerntovanou stěrnou otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245174

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kelbler Josef, Korvas Zdenik Csc

MPK: G02C 7/04

Značky: rnebo, výroby, čoček, měkkých, perforovaných, pigmerntovanou, zabarvenou, způsob, otvorů, kontaktních, stěrnou, temně

Text:

...nebo eložité přípravky k přesnámu maskovćní okolí otvoru před zavňděním barvioích roztoků a i tak dochází k poaěrnč značná zmetkovitosti.Uvedené nedostatky se odstraňují jak s ohleden na jakost výrobku, tak i na sníženou pracnost výroby podle predloženého vynálezu. U navräenćho nového způsobu perforovaných mäkkých kontaktníoh čoček s tenně zabarvenou nebo pigmentovanou atěnou otvoru podtete vynálezu spočívi v tom, že čočka se během...

Způsob výroby xerogelové repliky hydrofilní gelové kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241213

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kopecký Jan

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, repliky, xerogelové, čočky, gelové, výroby, hydrofilní, způsob

Text:

...repliky, která při soustružení vznikala, byla snadno zranitelná a výtěžek takto pripravovaných čoček byl značné nízký. Z tohoto důvodu nebyl tento způsob ani po ZOti letech nikde ve výrobě čoček realizovän.Podle tohoto vynálezu se pripravuje pre~.fabrlkát xerogelové repliky polymerizačnírnodlévánim monomerni směsi ve formách,které na rozdíl od dosavadniho známého způsobu mají přesně vytvořenou konkävnía nikoliv konvexní plochu. Formy se...

Torická kontaktní čočka s těžištěm vysunutým směrem k jejímu okraji, forma k její výrobě a způsob výroby forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246212

Dátum: 15.09.1987

Autor: Müller Gerd

MPK: G02C 7/04

Značky: vysunutým, čočka, jejímu, výroby, forma, torická, její, forem, těžištěm, okraji, způsob, kontaktní, směrem, výrobe

Text:

...a 2. Řez je veden středem prohlubně 2, která má negativní tvar ztluštění Ž odlévané čočky. Střední část lg odlévací plochy až k průměru 6 mm má torický tvar s osou cylindrické složky natočenou do zvoleného úhlu k nákresně. Osa ll, která je osou obvodové hrany lg je současně osou otáčení formy v polymerizačním přístroji a shoduje se s optickou osou odlité čočky, jak je vyznačena čárkovanou přímkou na obr. 2.Obr. 4 znázorňuje v příčném axiálním...

Způsob odlévání polymerních gelů z těkavých směsí monomerů v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janda Jaroslav, Perner Bohumil

MPK: G02C 7/04

Značky: těkavých, provádění, odlévání, monomerů, způsob, otevřených, polymerních, tohoto, zařízení, formách, gelů, způsobu, směsi

Text:

...výpočet, lze použít vztahů pro ideální roztok jako zcela postačující aproximace. K výpočtu parciálního tlaku P složky nad roztokem se pak potřebuje pouze znalost nasycených par P° čisté složky při dané teplotě a její množství v kapalné fázi udané molovým zlomkem x. Parciální tlak složky se pak rovnáÚprava ochranného plynu, tj. jeho obohacení parami těkavých složek lze provádět i jinými způsoby. Nejjednodušší, avšak poměrně nákladný způsob...

Intrakamerální čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245361

Dátum: 15.09.1987

Autor: Holakovský Štefan

MPK: G02B 1/04, G02C 7/04

Značky: výroby, způsob, její, intrakamerální, čočka

Text:

...prostor pro tvarově a velikostní obdobnou umělou čočku, přesně vymezen. Podle tvaru a objemu nebo hmotnosti vyñaté čočky lze z větší zásoby těchto snadno dostupných intrakamerálních čoček vyhledat nejblíže odpovídající čočku,kterou lze na místo vyňaté vsadit. Pžitom lze s výhodou využít měkkosti silně hydrofilního gelu, který lze pomocí tenkostěnné trubičky zavést do zadní komory oka i pupilárním otvorem menším než je průměr umělé čočky v...

Způsob zjišťování topografie povrchu oční rohovky a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 237913

Dátum: 15.03.1987

Autori: Prichodko Valentin Ivanovič, Elkind Solomon Abramovič, Ososkov Gennadij Alexejevič, Orlov Garri Nikolajevič, Lukin Nikolaj Ivanovič, Gašněv Michail Sergejevič, Kivajev Anatolij Alexandrovič, Zavjalov Vladimir Fedorovič, Karpov Alexander Viktorovič

MPK: G02C 7/04, A61B 3/10

Značky: topografie, zjišťování, povrchu, způsob, provádění, zařízení, rohovky, oční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které má skříň uspořádanou posuvně na základní desce, se zdrojem světla v ní upevněným, s objektivem zabudovaným do skříně, s přijímačem světla uspořádaným ve skříni a se systémem měřicích značek upevněných ve vnitřku skříně. Účelem vynálezu je umožnit zjišťování topografie povrchu rohovky s vyšší přesností a s možností připočítávat opravné hodnoty k hodnotám topografických úhlů, podmíněných odchylkami rohovky od...

Sterilizátor kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238113

Dátum: 16.02.1987

Autor: Pavlíček Miroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktních, sterilizátor, čoček

Zhrnutie / Anotácia:

Sterilizátor kontaktních čoček je určen pro síťové a bateriové napájení. Sterilizátor sestává ze skříně s tepelným rozváděčem s vyjímatelným pouzdrem pro sterilizaci kontaktních čoček a s automatickým vypínáním sterilizačního cyklu, jehož podstata spočívá v tom, že pouzdro 2 s kontaktními čočkami je uloženo v tepelném rozváděči 1, který je vodivě spojen s nevratnou tepelnou pojistkou 3. V prostoru tepelného rozváděče 1, ohraničeném deskou 9,...

Zařízení pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 237592

Dátum: 15.01.1987

Autor: Wichterle Otto

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: litím, odstředivým, výrobu, čoček, zařízení, kontaktních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím ve formách umístěných v rotujících vertikálních trubicích, které podle vynálezu sestává z vertikálního otočného tělesa, které je tvořeno pevným a vzduchotěsným vzájemným spojením alespoň jedné trubice s řemenicí náhonu a popřípadě se setrvačníkem. Celým otočným tělesem prochází vertikální otvor, jehož vnitřní průřez je nekruhového tvaru, kterému lze vepsat kružnici,...

Způsob výroby kontaktních čoček odstředivým litím a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247734

Dátum: 15.01.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: A61F 9/00, G02C 7/04

Značky: kontaktních, přípravek, odstředivým, provádění, výroby, způsobu, litím, čoček, tohoto, způsob

Text:

...vizmut, nikl nebo měd a jejich slitiny jako například bronz, masaz,Monelova slitina., olJovIo-awntimon, chrom-nikl apod. Dobrou službu poiskynnou však i válce z legovainých oceli, nebo též formy naplnené kovem příp. slitiooíu.jelikož hmotnost jedné odlévací polypropylemové formy je zpravidla kolem 0,3 g asloupec cca 25 forem váží tedy 7,5 g, znamená zatižení tiohoto- Sloupce jediným kovovým valcem o hmotnosti 15 g ztrojnásicibe ni jeho...

Způsob a zařízení k rozprostírání monomerních směsí ve formách k odstředivému odlévání kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 247723

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vodňanský Jiří, Wichterle Otto Akademik

MPK: A61F 9/00, G02C 7/04

Značky: odstředivému, odlévání, zařízení, monomerních, kontaktních, směsi, rozprostírání, čoček, formách, způsob

Text:

...jedna nebo dvě periody náklonu. Přlhom však je možno s uvedenými kombínovanými pohyby pokračovat prakticky bez omezení, takže sada zasobníků s formami obsahujícími moncćmerní směs může tvořit pružnou rezervu vyrovnávající případné kolísání mezi přístrojem k dávkování monomerní směsi do torem a mezi polymerizační kolovnou.Periodické naklánění forem může mít různý přůběh. Bopsané funkci velmi dobře vyhovuje harmonický .nebo přibližně harmonický...

Kontaktní čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231468

Dátum: 15.06.1986

Autor: Koukol Ludvík

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, čočka

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní čočka, vyznačující se tím, že její jedna povrchová plocha, kupř. vnější konvexní, nebo vnitřní konkávní, případně obě plochy jsou tvořeny dvěma, nebo více kulovými plochami /E/ protínajícími nebo ležícími na základní kulové ploše /Z/, která tvoří okraj kontaktní čočky a přechody mezi nejméně dvěma plochami jsou stupňovité /A/.

Způsob výroby kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229302

Dátum: 01.03.1986

Autor: Schätz Miroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, kontaktních, čoček, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití polysiloxanu pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím. Použití polysiloxanů a trojrozměrnou kaučukovou sítí pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím je umožněno jejich velkou propustností pro plyny, zejména pro kyslík. Kontaktní čočky vyrobené za použití vynálezu jsou naprosto zdravotně nezávadné a čiré a velmi dobrými optickými vlastnostmi. Jsou značně elastické v rozmezí vysokých i nízkých teplot a při...

Způsob přípravy předmětů z hydrofilních gelů, zejména kontaktních čoček, polymeračním odléváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239282

Dátum: 15.05.1985

Autor: Odehnalová Nadižda

MPK: G02C 7/04

Značky: předmětů, zejména, polymeračním, kontaktních, přípravy, odléváním, čoček, gelů, hydrofilních, způsob

Text:

...ve vodě,ale ještě nedostačuje k potlačení hydrofilních vlastností, a povrchově aktivního činidla, 239282 4přednostně v množství 0,1 až 4 hmot. směsi, jako výohozího monomerního systému. Je zřejmě,že lze použít směsi hydrofilních monoolefiniokých monomerů a také směsi sítovadel. Mohoubýt také přítomny další monomery kopolymerizovatelné s hydrofilním monomerem, pokud jsou použity V množství nepotlačujícím žádané hydrofilní vlastnosti...