G02B 7/02

Dopravné zariadenie s optickým usporiadaním pre integráciu v stene a spôsob montáže dopravného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11465

Dátum: 13.02.2006

Autori: Pollheimer Thomas, Kleewein Gerhard, Stoiber Gerhard, Blondiau Dirk

MPK: G02B 7/02, B66B 23/22

Značky: dopravného, dopravné, optickým, zariadenia, stěně, integráciu, zariadenie, montáže, spôsob, usporiadaním

Text:

...tiež V tom, že sú vyrobené z mnohých konštrukčných súčastí, takže ich konštrukcia a montáž sú pomerne komplikovaná a tým časovo intenzívne, a žemnohé montážne kroky musia byt uskutočnené na mieste.Na odstránenie nevýhod stavu techniky si vynález kladie za úlohu navrhnút dopravné zariadenie so zlepšeným stenovo integrovateľným optickým usporiadanín zhora uvedeného druhu, a dalej spôsob montáže nového dopravného zariadenia.Táto úloha je podľa...

Objímka pro uložení kondenzorové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266820

Dátum: 12.01.1990

Autor: Olša Milan

MPK: G02B 7/02

Značky: soustavy, objímka, kondenzorové, uložení

Text:

...do svazku světelných paprsků, vycházejících z nenaznačeného světelného zdroje. Celá objímka l je překryta víkem lg, ve kterém je upraven příslušně rozměrný vstupní otvor lgl. zajištění polohy víka lg k bočním stěnám objímky l není naznačeno. může však být provedeno šrouby, západkou a podobně.Podél vnitřních stran obou dalších bočních stěn ll objímky l jsou volně uloženy distanč ní vložky gj jejichž rozměry odpovídají rozměrům těchto...

Optický kompenzátor úhlového chvění optických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254464

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zamarovský Peter

MPK: G02B 7/00, G02B 7/02, G02B 27/12...

Značky: chvění, opticky, kompenzátor, úhlového, přístrojů, optických

Text:

...Ě a jeho těžiště je umistěno ve střěd otáčení kardanova závěsu 5. Střed otáčení kardanova závěsu § je umistěn ve středu křivosti kuľovýph ploch pevné optické čočky l a otočné optické čočky 2, který se v tomto nalézá před pevnou optickou čočkou la otočnou optickou čočkou 2 dále od objektívu. Pevná optická čočka l je čočka plankonvexní a otočná optická čočka 3 je čočka plankonkávní. Mezi otočný spojovací nosník Q a pevnou část Q můžou být s...

Nástroj k obvodovému lemování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242289

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maloušek Antonan, Zdinek Dalibor

MPK: G02B 7/02

Značky: lemování, nástroj, obvodovému

Text:

...kolem svých os an. jsou skloněny vůči rose r-ot-ace 19 telesa 1 .pod úhlern o a přesahují jeho základnu 11 o vzdálenost p.Objímka 3 pro uložení optické čočky 4 je tvo-řena tělesem, ve které je souměrně sVI. Výpočet vzdálenosti (E.) osy 20 lemovacího válečku 2 od »osy rotace .10 telesa 1.osou 3 U upravena drážka 31, mající šířku M a hlo-uíbku N. Optická čočka 4, určená k lemování se skládá do lemovac-í »objímky 32, tv-ořítcí vnitřní s-těnu...