G02B 6/02

Metóda a prostriedky na upevňovanie FBG vlákna na povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10817

Dátum: 26.02.2009

Autori: Vlekken Johan, Van Roosbroeck Jan, Voet Marc

MPK: G02B 6/02, G01D 5/353

Značky: prostriedky, metoda, vlákna, povrch, upevňovanie

Text:

...vlákna.0010 Patentová prihláška EP 1 816 432 A 1 zverejňuje nosič na upevnenie snímača na povrch. Nosiče, osobitne kovové nosiče, však vykazujú rôznu pružnosť voči vláknu. resp. konštrukcii, ktorá má byt monitorovaná, a preto spôsobia dodatkové napätie. Okrem toho nosič upevnený ku vláknu obmedzípohyb vlákna a môže znížiť, alebo aspoň ovplyvniť správanie vlákna. Navyše vdôsledku nedostatku pružnosti nosič, žiaľ, zhoršuje pružnosť...

Zařízení pro řízení výroby optických křemenných preforem pro PCS vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 269319

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kostka František, Pechlát Miroslav

MPK: G02B 6/02

Značky: optických, výroby, řízení, křemenných, preforem, vlákna, zařízení

Text:

...krátkodebőho i dlouhodoběho cheraktennepermetry taiene preronq. číslicový způsob řízení otáčok teda( kladlq pouäítý v tomto zařízení zaručuJe vysokou stabilitu rychlosti tałení prefer i při nízkýeh otíčkćeh tałnő kladlq. Výhodou zařízení Je ivy-sokí stabilite všech Jeho parametrů a JeJich presná reprodukovetelnost. Dalším. výhodnú tohoto zařízení Je i Jeho vysoká Jednotnost v systému ovlídíní, rozsáhlě možností v zobrazování parametrů...

Spôsob výroby spojky pre spájanie jednovláknových optických káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265319

Dátum: 13.10.1989

Autori: Petríková Iveta, Plavák Milan

MPK: H01P 1/04, G02B 6/02

Značky: výroby, káblov, spojky, spôsob, optických, jednovláknových, spájanie

Text:

...rúrka, ktorej konce sa nalisujú na spájaný kábel a následne sa vytvorí vonkajší obal zo zmraštiteľnej polyetylénovej rúrky, ktorá sa taktiež zmraští pri teplote minimálne 100 °C.Riešenie spôsobu výroby spojky pre spájanie jednovláknových optických káblov podľa vynálezu má výhody v tom, že sa ňou vylúči komplikovaná a náročná montáž konektorov, pričom sa dosiahne nižšie prechodové tlmenie. Tým, že sa vlákno zvarí pomocou vhodného...

Komora pro elektrodifuzi v tavenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 260948

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dočekal Jaroslav, Severa Michal

MPK: H01P 11/00, G02B 6/02, C03B 37/09...

Značky: tavenině, elektrodifuzi, komora

Text:

...prostorujeho komory. V tomto případě nejde jen o upevnění základního tělesa l komory V nádoběs taveninou 3, ale především c zabezpečení přívodu stlačeného vzduchu do prostoru g komory,cílem zamezení vniknutí taveniny 1 do tohoto prostoru z okolního prostředí taveninyo vysoké teplotě. Základní těleso l komory je umístěno V přídržném obvodovém krytu gr zakončeném v dolní částí přítlačnými rameny gł doléhajícími na okrajové části skleněné...

Optický kábel s kombinovanou ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260791

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kollárik Pavol, Frič Ondrej, Blanárik Miroslav

MPK: G02B 6/44, G02B 6/02

Značky: opticky, vrstvou, kábel, kombinovanou, ochrannou

Text:

...k preskupeníu sklených ko-rdov, ktoré tvoria súčasť kombinovanej ochrannej vrstvy, pri ohýbani a skrúcani optického kábla, a to bez toho, v aby tieto museli byt spletené. hiôžu byt tedaukladané navzájom paralelne, čo podstatne urýchľuje výrobný proces.Materiálne zloženie lepiv.ej CÍÍSlPBPZÍE a plášte z PVCumožňuje vytvorit pevné spojenie v jednej operácii pri vytláčaní vonkajšieho plášta. To tiež priaznivo vplýva na kontinuálnosť a rýchlosť...

Viacvláknový optický kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258644

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kováts Karol

MPK: G02B 6/02

Značky: kábel, opticky, viacvláknový

Text:

...sa odstraňujú riešením podľa vvynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že každé optické vlákno s primárnou ochranou je volne uložené V samostatnom valcovitom otvore,výhodne kruhového prierezu, ktoré sú vytvorené v celistvom výlisku z plastu, v ktorého centre je umiestnený nosný prvok. Pomer priemeru pozdlžneho valcovitého otvo 4ru k priemeru optického vlákna s primárnou ochranou je 1,5 1 až 5 1. .Výhody navrhovaného riešenia...

Polarizační filtr pro optické vlnovody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243562

Dátum: 15.11.1987

Autori: Grau Petr, Sedláeek Miroslav

MPK: G02B 6/08, G02B 6/02, G02F 1/03...

Značky: filtr, vlnovody, polarizační, optické

Text:

...D dané vztahemh. a .Iĺ 1 I D Ä ,in H,-nŠ(h 2 É jng-ím jim QT 2. 2 z z r 2. w li mg nb ng~nb(nà ñg-ćm ,EM ve kterém charakteru výsledné optické vlnovodné se/1 je vlnová délka optického záření v nm, nb je index lomu dielektrika, n je index lomu materiálu vlnovodu aa .T, je reálná část permitivity kovové vrstvy na vlnové délce it a vrstva dielektrika je opatřena vrstvou kovu o základní tloušťce větší než 10 nm.Polarizační filtr podle...