G02B 6/00

Spôsob prípravy optických vláknových vlnovodov z polydimetylsiloxánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288375

Dátum: 08.06.2016

Autori: Martinček Ivan, Pudiš Dušan

MPK: G02B 6/00, C08J 3/24, C08G 77/04...

Značky: spôsob, optických, polydimetylsiloxanů, vláknových, vlnovodov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy optických vlnovodov, ktorý je založený na ťahaní vlákien z čiastočne vytvrdnutého polydimetylsiloxánu. Tento sa umiestni buď medzi dve vlákna, alebo sa jedno vlákno vloží do nádoby s čiastočne vytvrdnutým polydimetylsiloxánom a následne sa vlákna vzďaľujú od seba alebo sa vlákno vyťahuje z nádoby s polydimetylsiloxánom tak, aby sa formoval optický vlnovod požadovaných parametrov.

Zariadenie na zobrazovanie obrazu na vrstvenom nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20392

Dátum: 20.12.2012

Autori: Laluet Jean-yves, Lecamp Guillaume

MPK: C03C 27/12, B32B 17/10, F21V 8/00...

Značky: obrazů, zobrazovanie, vrstvenom, nosiči, zariadenie

Text:

...pozornosti zo strany vodiča, ktorý by mohol zameriavať pohlad na zobrazovanú informáciuskôr než na vonkajšie udalosti. Okrem toho tieto systémy poskytujú väčšinounedostatočný kontrast na umožñovanie správneho čítania informácie v podmienkach silného vonkajšieho osvetlenia. Aby sa prekonal tento problém,spočíva riešenie v tom, že sa vybavia systémy svetelných zdrojov veľkým výkonom, typu UV lasera, čo nie je bez nebezpečenstva tak...

Osvetlený mikrochirurgický nástroj obsahujúci optické vlákno so skosenou čelnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19763

Dátum: 30.04.2012

Autori: Yadlowsky Michael, Papac Michael James, Lassalas Bruno

MPK: A61B 19/00, A61B 34/00, A61B 90/00...

Značky: obsahujúci, skosenou, optické, osvetlený, nástroj, mikrochirurgický, vlákno, čelnou, plochou

Text:

...svetla na osvetlenie do dutiny určenej na odsávania. Odsávacia rúrka má hrot, ktorý je odnímateľné pripevnený na jednom konci odsávacej rúrky. Optické vlákna sú ukončené vo vzdialenosti (d) od distálneho konca hrotu. Takisto je poskytnuté obrazové vlákno (obrazové vlákna) na prenos obrazových údajov z distálneho konca zariadenia. US 200922 l 99 l opisuje predmet v predvýznakovej časti patentového nároku 1. 0006 Napríklad US 6366726 nazvaný...

Svietivý zasklievací dielec pre vozidlo alebo dopravný prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15993

Dátum: 24.01.2011

Autori: Verrat-debailleul Adele, Kleo Christophe, Richard Alexandre, Grandgirard Bastien

MPK: B60Q 3/02, G02B 6/00, F21V 8/00...

Značky: výroby, spôsob, dopravný, svietivý, prostriedok, vozidlo, dielec, zasklievací

Text:

...alebo aj ustupujúcou oblasťou)- pričom na vytváranie najmenej jednej svietivej oblasti obsahuje- extrakčné prostriedky na extrakciu vedeného svetla prostredníctvom prvej a/alebo druhej hlavnej lícnej plochy, ktoré sú rozptylnýmiprostriedkami na rozptyl v ploche prvej a/alebo druhej hlavnej Iicnejplochy alebo rozptylnými prostriedkami na rozptyl v objeme v prvej tabuli, a/alebo keď je injektované svetlo ultrafialové svetlo (UV...

Osvetľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19343

Dátum: 19.06.2009

Autori: Pigazzini Marta Cecilia, Di Trapani Paolo

MPK: G02B 5/02, G02B 6/00, F21V 9/02...

Značky: osvetľovacie, zariadenie

Text:

...Preto je prítomnosť tohtoktorý sa nikdy v minulosti neprihliadalo a je potrebné ho pridať k doposiaľ zvažovaným aspektompri stanovovaní kvality a príjemnosti umelo vytváraného osvetlenia.0006 Taktiež je potrebné uviesť, že spôsob osvetlenia založený na jednom type zdroja môže v prípade spektrálneho profilu podobného slnku simulovať prinajlepšom mesačné osvetlenie. Za takýchto podmienok sú tiene veľmi tmavé, takže nie sú príjemné. Z tohto...

Pásová spona s napínacím uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286334

Dátum: 02.07.2008

Autori: Maag Heinz, Manstorfer Karl, Hecht Reinhard, Wyder Hans, Weingarten Marco, Bunschi Hans, Lehmann Peter

MPK: G02B 6/44, F16L 55/162, G02B 6/00...

Značky: spona, pásová, uzáverom, napínacím

Zhrnutie / Anotácia:

Pásová spona (10, 10') s pásom pásovej spony (16) zahnutým do tvaru krúžku alebo do tvaru špirály a s napínacím uzáverom (20) môže byť výhodne použitá ako vnútorná pásová spona (10') na vkladanie dlhých predmetov, ako napríklad káblov alebo rúr, v potrubných sieťach a obzvlášť v rúrach (12), do ktorých nie je možné vstúpiť. Na upnutie dlhých predmetov je pásová spona vybavená držiakmi (18), ktoré v prípade vnútornej pásovej spony (10')...

Podsvietenie LED pre rovinné a nerovinné zobrazovacie systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6078

Dátum: 09.05.2006

Autor: Yoo Tae Kun

MPK: F21V 8/00, G02F 1/13, G02B 6/00...

Značky: systémy, nerovinné, zobrazovacie, rovinné, podsvietenie

Text:

...igg. Odrazový pás läg,vytvorený z materiálu PET, môže byť prilepený na zadnú plochu svetlovodného panela llg, najúcu zárezy V tvare písmena V. Teplo vyžarujúca doska lâg je dalej pripevnená k PCB lêâ, majúca svietidla 131, pričom konzola 170 je pridavnenainštalovaná na nesenie svietidiel 131, teplo vyžarujúcej0005 Jednotka na podsvietenie podľa úvodnej časti nároku 1 je známa z US 2002/136502 A 1. Táto známa jednotka na podsvietenie obsahuje...

Osvetľovací modul pre motorové vozidlá, poskytujúci svetelný zväzok s obmedzením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2929

Dátum: 20.04.2006

Autor: Albou Pierre

MPK: F21V 7/00, B60Q 1/26, F21S 8/10...

Značky: motorové, zväzok, vozidla, poskytujúci, osvětlovací, modul, obmedzením, světelný

Text:

...podrobne opisané ďalej, hlavne v prípade, keď vytvára zakrivený zväzok ako v príklade uskutočnenia podrobne opísaného ďalej v texte (prípad 3).0011 0 hniskové miesto vychyľovacej plochy je možné definovať ako podmnožinu priestoru, kadial prechádzajú všetky lúče zväzku podobného súbežnému zväzku odrážaného reflektorom môže sa jednaťo o Iíneárny okraj vychyľovacej plochy o o zakrivený okraj vychyľovacej plochyo o okraj združujúci jednu alebo...

Sonda endo-iluminátora s vysokou priepustnosťou svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9475

Dátum: 15.02.2006

Autor: Smith Ronald

MPK: A61F 9/007, A61B 1/07, A61B 9/00...

Značky: světla, vysokou, endo-iluminátora, sonda, priepustnosťou

Text:

...na zaostrenie svetla do 20 mierky kompatibilnéhooptického vlákna. Napriklad, jedna komerčne dostupná sonda,020 palca. Blízko distálneho konca sondy sa predsa však vlákno zužuje od .D 20 palca do .Ol 7 palca cez rozpätie niekoľkých palcov a pokračuje smerom po prúde od skosenia na niekoľko palcov V priemere a.Ol 7 palcov. Numerická apertúra(NA) vlákna je 0.50 po celej jeho dĺžke. NA vlákna takto zodpovedá lúču NA svetelného zdroja s...

Telekomunikačná spojovacia skriňa s držiakom pre uloženie vláknových optických konektorov a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8329

Dátum: 13.06.2005

Autori: Vongseng Soutsada, Smith Trevor, Blenker Bernard, Barth Michael, Norris Jeffrey

MPK: G02B 6/44, G02B 6/38, G02B 6/00...

Značky: optických, telekomunikačná, vláknových, spôsob, príslušný, skriňa, uloženie, držiakom, konektorov, spojovacia

Text:

...rozdeľuje optický signál od káblu vonkajšieho zariadenia do množiny optických vláknových káblov, ukončených optickými vláknovými konektormi. Táto množina káblov smeruje od deliča donanipulačnej oblasti a do oblasti pre uloženie prebytočnýchkáblov. Množina konektorov týchto káblov je uloženáv konektorovom držiaku, pričom konektorový držiak je uložený V montážnom otvore v oblasti pre uloženie prebytočných káblov Skriňa obsahuje sústavu...

Osvetliteľná informačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5531

Dátum: 29.03.2005

Autori: Flehinghaus Michael, Teitge Andreas

MPK: G02B 6/00

Značky: jednotka, informačná, osvetliteľná

Text:

...informačnej jednotky pozostávajú z najmenej jedného, svetlo rozptylujúceho plastového prvku, u ktorého sú priehľadné rozptylové telesá zabudované do priehľadnej plastovej hmoty.0010 Tým sa výhodne dosiahne, že rozšírenie svetla, vyžiareného zdrojom svetla, sa uskutoční rozptýlením v indikačnom prvku samotnom. Týmto spôsobom nie je potrebná ani rozptylová šošovka, ani samostatný rozptyľovací kryt, ako je tomu v doterajšom stave techniky. Skôr...

Ochranné puzdro na inštaláciu v povrchu zeme pri uzle podpovrchovej káblovej siete optických vlákien a spôsob inštalácie podpovrchovej káblovej siete v povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7875

Dátum: 16.07.2004

Autor: Dofher Darren

MPK: H02G 3/00, G02B 6/00

Značky: podpovrchovej, káblovej, ochranné, spôsob, povrchu, inštalácie, vlákien, puzdro, siete, optických, inštaláciu

Text:

...výstupu vytvoreného z teleskopických vnutorných a vonkajších článkov s odnimatolným vekom. Bočnastena puzdra je vybavená štandardnou ñásuvkuu, ktora má obvykletri drážky, z ktorých jedna je na použitie uzemnenia a dalsia na elektricke spojenie, keď je vnútorný Článok vo vytiahnutej pracovnej polohe.0009 PCT publikácia WO OO/48031 W 0 O 2/069468 a EP publikácia 0908996 objavujú technologické pozadie vzhľadom na tu opísaný vynález.0010...

Osvetlená tabuľka s poznávacou značkou pre dopravné prostriedky a dopravný prostriedok vybavený takouto tabuľkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2902

Dátum: 12.05.2003

Autor: Eberwein Arnold

MPK: G02B 6/00, B60R 13/00

Značky: poznávacou, dopravný, tabulka, dopravné, značkou, takouto, tabuľkou, vybavený, prostriedky, prostriedok, osvetlená

Text:

...smeru svetelného zdroja. V súlade s tým, pozdlžny svetelný zdroj môže obsahovaťlineárny rad samostatných svetlo emitujúcich prvkov.Pred prednou plochou svetelného vodiča sú umiestnené svetlo-priepustná retroreflexná vrstva a znaky vo forme, napríklad grafík a/alebo písmen alebo podobne. Znaky môžu byť priamo umiestnené, napr. tlačou, na svetlo-priepustnú retroreflexnú vrstvu alebo na prednú plochu svetelného vodiča, alebo môžu byť...

Diskový svetlovod na priamkový zdroj svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2402

Dátum: 14.02.2000

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: G02B 27/18, G02F 1/295, G02B 6/00...

Značky: zdroj, diskový, světla, světlovod, priamkový

Text:

...svetlovodovje svetelná energia z horáka výbojky zachytená a usmernená na zrkadlovú plochu napr. rotačného elipsoidu, odkial sú lúče po odraze distribuované do vstupnej pupily objektívu (resp. na kopír. plochu, alebo vychádzajú zo svetlometu).Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. č. 1 je optické usporiadanie dískových svetlovodov. Príklad uskutočneniaPríklad usporiadania osvetlovacieho systému s využitím diskových svetlovodovje na obr. č....

Světlovodné osvětlovací sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260248

Dátum: 15.12.1998

Autori: Baudyš Antonín, Pánek Josef

MPK: G02B 6/00

Značky: osvětlovací, světlovodné

Text:

...čočkou plankonvexní kompenzační čočkou.Světlovodné osvětlovací sklo podle vynálezu příznivé ovlivňuje rovnoměrnostosvětleníosvětlovanéplochy.Torickáobvodovávstupní plocha může být například výhodně broušena tvarovaným náštrojem při jednom upnutí světlovodného osvětlovacího skla V brousĺcím stroji. Lesklé rovinná výstupní plocha a lesklá konkávní výstupní plocha plankonkávní čočky mohou být s výhodou opatřeny vhodnýmiPříkladné uspořádání...

Optický zosilňovač so širokým pásmom signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280635

Dátum: 15.04.1992

Autori: Appleyard Andrew Paul, Grasso Giorgio, Scrivener Paul Laurence

MPK: G02B 6/00, H04B 10/16

Značky: zosilňovač, opticky, signálu, širokým, pásmom

Zhrnutie / Anotácia:

Zosilňovač obsahuje dichroický väzobný člen (3) a aktívne optické vlákno (6), obsahujúce fluorescenčnú dotujúcu látku, pripojené k výstupnému vláknu (4) dichroického väzobného člena (3) a k vláknu (7) telekomunikačného vedenia. Aktívne optické vlákno (6) je vytvorené celé z dvoch jadier (11, 12, 101, 102) v spoločnom plášti (13, 103). Prvé jadro (11, 101) je zosilňovacie, obsahujúce fluorescenčnú dotujúcu látku s laserovou emisiou v oblasti...

Zařízení pro snímání útlumu světla ve světlovodném vlákně

Načítavanie...

Číslo patentu: 245628

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koláo Karel, Rybár Alfonz, Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Velísek Radomír

MPK: G02B 6/44, G02B 6/00

Značky: světla, zařízení, vlákně, světlovodném, útlumu, snímání

Text:

...utlumu světla se skládá ze známého fotodetektoru 3 a z duté otočné hřídele 3 vyřešené tímto vynálezem. Fotodetektor 3 je nehybně uchycen na stroji pro talent světlovodných vláken 39 a prostřednictvím převlečně matice 31 je spojcn s výstupnín koncom otočné duté hřídele 3, jejíž první část 25 je určena pro spojení s hnacím ústrojímłg.Druhá část 3 g je uložena v cívce lg pro navíjení světlovodného v 1 ákna 2 g. V otočné duté hfídelig je...

Zařízení pro modulaci světelného toku v optickém vláknovém snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 244494

Dátum: 15.09.1987

Autor: Voborský Zlatko

MPK: H04B 9/00, G02B 6/00, G02F 2/00...

Značky: snímací, vláknovém, optickém, zařízení, světelného, modulací

Text:

...podle vynálezu je, že může pracovat i v prostředí e nebezpečí výbuchu, neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé části a dovoluje vytvdñet modulovaný optický signál a velkou rychlostí změn intenzity zářeni.Jeden priklad uspořádání zarízení podle vynálezu je uveden schematicląy na přiloäenám výkrese. Opticld vyeílač L je epojen první částí eklenäného světlovodu 3 se vetupem modulačního členu l, v tomto případč akueticko-optickým. Výstup...

Optická sonda pro zjišťování výskytu, rozměrů a počtu kapek mokré páry ve vnitřním prostoru parní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250431

Dátum: 15.04.1987

Autori: Navrátil Miroslav, Widtman Vladimír

MPK: G02B 6/00, G02B 6/28

Značky: prostoru, zjišťování, parní, kapek, počtu, rozměrů, optická, mokré, turbiny, vnitřním, páry, sonda, výskytu

Text:

...samostatných totodetektorů se liší od známého uspořádání vícenasobné fotodíody s koncentrickými elektrodami tak, že umožňuje detekovat světlo rozptýlené na částicích i tak, že z nesymetrie výstupních signálů poznáme, zda jde o částiCe kulové, jako v případě kapek, nebo o částice, které mají jiný nesymetrický tvar.Na připojeném výkresu je schematickyznázorněn příklad provedení optické sondy pro parní turbinu podle vynálezu.Optická sonda je...

Rotační spojka pro přenos signálů světlovodným kabelem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249347

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zezula Oldřich

MPK: G02B 6/23, G02B 6/24, G02B 6/00...

Značky: spojka, kabelem, rotační, prenos, světlovodným, signálu

Text:

...velká kapacita a šířka přenosových pásem, kvalita a diskrétnost přenosu, vyšší spolehlivcst, odolnost vůči rušivým elektromagnetickým vlivům/ bezpečný provoz i ve výbušném prostředí, odstranění galvanické vazby mezi vstupem a výstupem, nízká spotřeba energie, minimální rozměry a hmotnost. U provedení podle vynálezu zcela odpadá nastavování a seřizování, dále je odstraněnv 1 iv okolního osvětlení a prostředí na optický přenos, který se...

Zapojení optického přijímače pro detekci a zpracování optických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238147

Dátum: 16.02.1987

Autori: Dočkálek Antonín, Dostál Josef

MPK: H04B 9/00, G02B 6/00

Značky: zapojení, detekci, optických, signálu, prijímače, optického, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětné zapojení řeší problém detekce a zpracování jak číslicově modulovaných signálů, tak i signálů modulovaných v širokém frekvenčním rozsahu. Podstata spočívá v tom, že k symetrickému výstupu řízeného zesilovače (33) jsou připojeny koncové obvody (34) pro zpracování číslicově modulovaných signálů, tvořené prahovými obvody s dekodérem, a koncové obvody (37) pro zpracování analogově modulovaných signálů v širokém frekvenčním rozsahu, tvořené...