G02B 5/136

Polygon pro ultrazvukové zpožďovací linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263280

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trepera Rudolf, Cuchý Zdeněk

MPK: G02B 5/136, G01S 15/02

Značky: linky, ultrazvukové, zpožďovací, polygón

Text:

...zejména u nejsložitějších polygonů se dosahuje pol§§onem pro ultrazvukové zpožčovací linky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že mezi odraznými plochami polygonu je vytvořen prechod vnějším zubem.Napojení odrazných ploch podle vynálezu, tj. vytvořením vnějšího zubu se docílí zvětšení šířky funkční části odrazné plochy na straně, kde je apertura omezena přechodem na sousední plochu, takže se větší šířka odrazné...

Zařízení pro simultánní měření extinkce ve dvoufázových soustavách

Načítavanie...

Číslo patentu: 250836

Dátum: 14.05.1987

Autori: Navrátil Miroslav, Widtman Vladimír

MPK: G02B 5/136, G01N 21/16, G02B 7/26...

Značky: soustavách, dvoufázových, extinkce, zařízení, měření, simultánní

Text:

...světelný děliě rozdělí světolnou alnu na více světelných svazku. Tyto světelné svazky přes interrerenční filtry s různou spektrální propuatnoetí z nichž vytvoŕí mnnochromatické světelná svazky, ktoré pak dopadají na fotodetektory. Tím jsou aplněny podmínky simultánní detakce extinkce na různých vlnových dálkách. Řešení víconásobnáho děliče je výhodné proto, že opticky aktivní plochy jsou chráněny proti vlivům okolí.Na pripojených výkresoch je...

Vazební člen pro optické vlnovody

Načítavanie...

Číslo patentu: 238142

Dátum: 16.02.1987

Autori: Čada Michal, Schröfel Josef, Čtyroký Jiří

MPK: G02B 6/26, G02B 5/136, H01P 1/04...

Značky: optické, vazební, vlnovody, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vazebního členu pro optické vlnovody. Jeho účelem je vyvést nebo zavést optickou vlnu do optického vlnovodu, vytvořeného na podložce z opticky anizotropního monokrystalu, orientovaného tak, že optická osa monokrystalu leží v rovině destičky, a to s maximální vazební účinností a bez narušení planární konfigurace optického vlnovodu. Tohoto účelu se dosáhne vazebním členem pro optické vlnovody, tvořeným planární, opticky vodivou,...