G02B 27/02

Způsob identifikace vadných průhledných skleněných obalů a výrobních forem vadných průhledných skleněných obalů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261643

Dátum: 10.02.1989

Autori: Skrbek Jan, Balatka Josef, Komeštík Václav, Voršilka Libor, Nosek Jaroslav

MPK: G01D 5/28, G02B 27/02, G07C 3/00...

Značky: provádění, vadných, identifikace, průhledných, sklenených, výrobních, zařízení, tohoto, způsobu, forem, obalů, způsob

Text:

...kanálu. Dále je možné ze zpracovaných signálů získat i kód čísla formy, Vyrábějící vadný sklenený obal.Druhá část způsobu podle vynálezu, tedy způsob ide-ntifi-kace vlýrobních forem vadných průhledných skleněných obalů probíhá tak, že po vyřazení vodného průhledného skleněného obalu 5 kontrolní linke-u kod výrobní formy, vytvořený podle popisu vpředchozím odstavcí, je snímán a zpracován rovněž .podle předchozího odstavce a je příveden...

Odrazné stínítko pro čtecí zvětšovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245130

Dátum: 15.12.1987

Autor: Elek Sándor

MPK: G02B 27/02, G03B 27/70, G03B 21/28...

Značky: čtecí, prístroje, odrazné, zvětšovací, stínítko

Text:

...výskresu vyplýva, je Odrazné stínítko tvořeno plochým nosným rámem 3,který lmá v příčrném kolmém řezu profil píslllelle U. V jeho vdně 31 je upraven obdélníkový výřcz 32, odpovídající svými rozměry rozměrůní kopírovaného formátu na zinnkoVem papíru 12, který je uložen těsně pod uvedeným dnem 31. Na jednom konci .nosného ráínu 3 je jnříčííě Líložena Odvíjecí cívlna 4, spojená s napínací kladlkoíí 41 a uváděna do rotaačního pohybu ľBgL 1 l...

Optická soustava pro průběžnou aditivní barevnou kopírku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252243

Dátum: 13.08.1987

Autori: Baudyš Antonín, Kadlec Pravdomil, Kříček Roman

MPK: G02B 27/02, G03B 27/16

Značky: aditivní, barevnou, soustava, optická, průběžnou, kopírku

Text:

...válcové kolektivy. Po průchodu sférickým přenosovým objektivem a zatmívacím zařízením je svazek světla znova anamorfonán ve výstupním anamorfotickém modulu a směrován do výstupního světlovodu, který současně tvoří kopírovací štěrbinu, umístěnou V nádobě, umožňující aplikaci imersního kopírovacího procesu bez potřeby jakékoliv změnyAnamorfôzou zdroje světla anamorfotickou osvětlovací soustavou ještě před světelnými ventily, dále po...

Automatický diaprojektor s dvomi pracovnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238823

Dátum: 15.05.1987

Autor: Sečanský Ivan

MPK: G03B 23/02, G02B 27/02

Značky: diaprojektor, polohami, pracovnými, automatický, dvomi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zmenšenie vzdialenosti optických osí pri premietaní z dvoch diaprojektorov, pričom sa použijú dva úplne rovnaké diaprojektory tak, že poloha druhého diaprojektora vznikne z polohy prvého diaprojektora otočením druhého diaprojektora o 180° okolo osi jeho objektívu. Na obr. 1 je riešenie takéhoto diaprojektora, kde zásobník na diapozitívy (1) má dve vodiace dráhy (5 a 5`), do ktorých zasahujú ozubené kolesá (6 a 6`), mechanicky...

Měřicí zařízení pro zjišťování barevných odchylek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250937

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kopřiva Miroslav

MPK: G01N 21/57, G02B 27/02

Značky: barevných, zařízení, zjišťování, měřicí, odchylek

Text:

...obr. 2 je totéž měřicí zařízení s vloženým absorpčním filtrem pro stanovení úchylky obr. 3 obsahuje schéma integrovaného obvodu, který umožňuje vyhodnocení úchylky na připojeném milivoltmetru.Měřicí zařízení pro zjiščování barevných odchylek zejména u dezěnovaných plastických kůží a fólií z plastických hmot sestává z tubusu l, který je na svých okrajích opatřen závity pro upevnění vík g, jež slouží pro uchycení vzorků li. Z jedné strany je...

Zařízení pro zamezování průniku pevných částic a/nebo kapének tekutiny do prostoru pro světlopropustnou plochu optického prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250304

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vlasák Hubert, Němeček Zdeněk, Dušek Jiří

MPK: G02B 27/02

Značky: kapének, tekutiny, plochu, průniku, optického, zařízení, částic, světlopropustnou, zamezování, prostoru, prvků, pevných

Text:

...členy zabudová-na .nejmeně jedna clona -opatřenä otvorem v optické ose ,pouzdra ,pro vytvoření expanzní zk-om-ory. Místo první, měřicí komoře nejbližší clony může býyt použito pružně deformovatelné clony pro zajištění nepřímé závislosti změny objemu první ex panzní komory na změně tlaku V měřicíUvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro zamezování průniuku pevných častíc a/nebo kapének tekutiny do prostoru pr-0 světlo prqpustnou jpl-Oĺľhĺl...

Zařízení pri digitalizaci obrazu, snímaného z grafické předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238688

Dátum: 15.01.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Kott Kristian, Jindřich Miroslav, Toifl Jaroslav

MPK: G06K 11/00, G06K 11/02, G02B 27/02...

Značky: obrazů, zařízení, digitalizaci, předlohy, grafické, snímaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinných zařízení pro digitalizaci sledované grafické předlohy. Vynález řeší automatické sledování grafické předlohy, např. obecné křivky při použití hranolu pro rotaci obrazu. Sledovací zařízení je opatřeno dvěma pevnými, neotáčivými snímacími prvky (2, 3), které se nacházejí v zorném poli hranolu (1) pro rotaci obrazu. Během procesu sledování je hranol (1) pro rotaci obrazu nad sledovanou grafickou předlohou (5)...

Objektiv pro profilový projektor s minimalizovaným zkreslením obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247574

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sláma Jan, Mašek Karel

MPK: G02B 27/02, G02B 9/34, G03B 21/00...

Značky: profilový, minimalizovaným, projektor, objektiv, obrazů, zkreslením

Text:

...jsou příslušné poloměry lámavých ploch objektívu.Optická skla použitá V objektívu podle vynálezu lze s výhodou volit podle následujících vztahů Akde nl, nz, na jsou indexy lomu skel, ze kterých jsou zhotoveny příslušné členy.Objektív pro profilový projektor podle vynálezu sestává ze čtyř členů, přičemž první člen ł je volná spojka nejblíže obrazu, druhý člen łł je tmelený rozptylný meniskus, třetí člen 33 je tmelený rozptylný meniskus...

Optické odrazné čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246286

Dátum: 13.03.1986

Autori: Bradshaw Janice, Cook Martin Christopher

MPK: G02B 27/02, H04N 9/12, G10H 3/03...

Značky: odrazné, optické, čidlo

Text:

...odrazné čidlo na obr. 1, rozdíl spočíva pouze V tom, že maska 8, kterou je optické odrazné čidlo opatřeno, je tvaro 4vána prostorově ve tvaru části pláště válce. Alternativní prostorové tvarování masky 8 může být ve tvaru hranolu.Ve variantním uspořádání může být maska 8 opatřena nejméně jednou tvarovou štěrbinou 81 takových geometrických tvarů,u nichž je v okrajových částech šířka tvarové štěrbiny 81 rozšířena, jak je znázorněno na obr. 3....