G02B 26/10

Spôsob riadenia bezpečnosti vykresľovania laserových zariadení nastavovaním výkonu laserového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7142

Dátum: 02.06.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/00, G01M 11/02, G02B 26/10...

Značky: bezpečností, výkonu, žiarenia, laserového, laserových, riadenia, vykresľovania, spôsob, nastavovaním, zariadení

Text:

...stanovenú hodnotu alebo výkon vôbec neobmedzí. Vzdialenosti jednotlivých objektov nachádzajúcich sa vo vykresľovacom priestore laserového zariadenia je tiež možné zmerať jednorazovo tzv. kalibračným bezkontaktným meraním,pričom namerané hodnoty vzdialeností sa následne uložia do pamäte riadiaceho zariadenia a počas prevádzky sa považujú za konštantné. Vzdialenosti jednotlivých objektov nachádzajúcich sa vo vykresľovacom priestore...

Zariadenie na čítanie exponovaných pamäťových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11908

Dátum: 23.08.2006

Autori: Thoms Michael, Alzner Edgar, Nowacek Wilhelm, Gross Walter

MPK: A61B 6/14, G03B 42/08, G02B 26/10...

Značky: zariadenie, čítanie, fólií, exponovaných, pamäťových

Text:

...pamäťová fólia po načítaníPre vyriešenie tejto úlohy je predloženým vynálezom vytvorené zariadenie na čítanie exponovaných pamäťových fólií,u ktorého sa mazanie zvyškov latentného obrazu, ktorý ostane po načítaní, uskutočňuje V podstate súčasne s čítaním. Znakytakého zariadenia sú uvedené V nároku 1.Svetelná závora, ktorá obsahuje vlasový povrchz absorpčného textilného materiálu, v mnohých prípadoch vyhovuje požiadavkám. Je zvlášť lacná a...

Zařízení pro měření modulovaného optického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240710

Dátum: 15.08.1987

Autori: Fiala Miloo, Poeueil Miroslav

MPK: G01J 1/16, G02B 26/10

Značky: modulovaného, záření, měření, optického, zařízení

Text:

...rezonančního kmitočtu a jednak na selektor.Zařízení pro měření modulovamého optického záření se vyznačuje také tím, že aktivní filtr olbsahuíje Auntoniův modulátor.Zařízení pro měření modulovaného optického záření podle vynálezu má menší rozměry, nižší hmotnost, menší příkon s možností integrace a s možností plynulé regulace rezonančního kmitočtu filtru a regulace jeho selektivity.vysoký vstupní odpor a dosahuje se na něm vysoký zisk....

Inkrementální čidlo polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243034

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hyža Gustáv, Pokorný František, Poláeek Josef

MPK: G02B 26/10, G02B 27/10, G01P 3/36...

Značky: čidlo, polohy, inkrementální

Text:

...světlovodných vláken lze zvyäovet počet inkrementd, přičemž třída zůstává gřejná. Veškeré prdběhy, tzv. inkrementy jednotlivých světlovodů se nestevují vně přizachování předem zvolených vzdálenosti mezi evětlovody e bez demontáže čidle a to pouhým netočenim držáku světlovodů ne jednu či druhou stranu o předem zvolený úhel.Praktický priklad nového inkrementálniho ćidle je schematicłw znázorněn ne obr. 1 e na obr. 2 je upravená veriente...

Způsob a zařízení pro měření ztrát optických elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/101, G02B 26/10

Značky: zařízení, měření, optických, způsob, ztrát, elementů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení pro měření ztrát optických elementů, vznikajících absorpcí, rozptylem a dvojlomem, například u Brewsterových okének, zrcadel, kyvet a celých výbojových trubic plynových laserů. Podstatou způsobu měření je, že na optický element vložený do rezonátoru se působí svazkem světla o menším poloměru modu, než má měřený element v provozním režimu, přičemž z poklesu výkonu v rezonátoru měřicího laseru se určují ztráty....

Optická zostava pre výber zorného poľa s rozkladom obrazu na systém detektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240496

Dátum: 16.07.1985

Autor: Giraudon Raymond

MPK: G02B 26/10

Značky: optická, výběr, zostava, detektorov, systém, rozkladom, zorného, obrazů, poľa

Text:

...ako aj -odraznú sústav-u rovinných zrkuadielok 11, ktorá. slúži na výber zorného poľa jedného z teleskopov 1, 2. Táto sústava rovinných zrkadielok 11 je zásadne umiestnená medzi tokusačnými šošovkami 5, 6 a kolimačnou šošovkou 7. Odrazné plochy zrkadielok 3 a 4 systému vertikálneho rozkladu »obrazu prechádzajú V polohe s nulovým uhlom rozkladu cez stredy -zodipovedajúcich výstupných pupil teleskopouv 1 .ą 2. Jednotlivé funíkčné plochy...