G02B 17/00

Zariadenie na získavanie energie žiarenia viacnásobným využitím odrazového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5590

Dátum: 08.11.2010

Autori: Sumanovski Lazar, Pospíšil Ivo, Floesser Willi

MPK: F24J 2/06, G02B 17/00, B32B 33/00...

Značky: odrazového, získavanie, žiarenia, viacnásobným, využitím, energie, zariadenie

Text:

...viacnásobným využitím odrazového žiarenia lúč 1 žiarenianarazí na transparentnú plochu 8, jedna časť 3 lúča sa odrazí, jedna časť sa absorbuje a jedna časť prejde cez plochu 8 do pravouhlého priestoru 10.Odrazená časť 3 lúča narazí na hornú plochu 9 pod 90 ° uhlom. Homá plocha 9 zviera uhol 45 ° s transparentnou plochou 8. Od hornej plochy 9 sa odrazený lúč 6 ako odrazená časť 3 z prichádzajúceho lúča dostáva naspäť na transparentnú...

Spôsob vytvárania sústav dioptrických prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287274

Dátum: 12.04.2010

Autori: Tarjányi Norbert, Turek Ivan, Dúbravka Miroslav

MPK: G02B 17/00

Značky: sústav, vytvárania, prvkov, dioptrických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania sústav dioptrických alebo mikrodioptrických prvkov, ktorý je založený na priestorovo-periodickom osvite (súčine intenzity a doby osvetlenia) fotorefraktívneho materiálu. Vlastnosti takto vytvorených sústav závisia od toho, aké bolo rozloženie osvitu, ktorým sa sústava vytvorila, a od vlastností materiálu, v ktorom sa sústava vytvorila.

Sústavy dioptrických prvkov z fotorefraktívneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4988

Dátum: 05.02.2008

Autori: Dúbravka Miroslav, Tarjányi Norbert, Turek Ivan

MPK: G02B 17/00

Značky: sústavy, materiálů, fotorefraktívneho, dioptrických, prvkov

Text:

...od jednej súradnice (od kryštalograñckej osi z v platničkách LiNbO 3 Fe orientovaných v smere osi y). Pri takomto osvetlení sa v platničke vytvorí modulácia indexu lomu s harmonickou závislosťou, t. j.kde no je index lomu prostredia pred osvetlením, An je amplitúda modulácie indexu lomu, ktorá závisí od intenzity osvetlenia, vlnovej dlžky použitého svetla Ä a od doby osvetlenia, A Nsinúx) je perióda vytvorenej harmonickej...

Koncentrátor svetelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3240

Dátum: 04.06.2002

Autor: Tumpach Miloš

MPK: G02B 17/00, F21V 13/04, G02B 27/10...

Značky: světelného, koncentrátor

Text:

...a obr. 2, zobrazujúcívyužitie zariadenia podľa tohoto technického riešenia.Zariadenie (obr. 1) pozostáva z telesa 1 v tvare kvádru a z telesa 5 v tvare klinu. Obidve telesá 1,§ sú vytvorené z opticky priehľadného materiálu, pričom teleso 1 je vytvorené z materiálu,ktorého index lomu svetla je nižší ako index lomu svetla materiálu telesa á. Spodná časť 3 telesa j v tvare klinu je pokrytá reflexnou vrstvou na odrážanie svetla.Princíp...