G02B 17/00

Zariadenie na získavanie energie žiarenia viacnásobným využitím odrazového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5590

Dátum: 08.11.2010

Autori: Pospíšil Ivo, Floesser Willi, Sumanovski Lazar

MPK: B32B 33/00, G02B 17/00, F24J 2/06...

Značky: zariadenie, získavanie, žiarenia, viacnásobným, využitím, energie, odrazového

Text:

...viacnásobným využitím odrazového žiarenia lúč 1 žiarenianarazí na transparentnú plochu 8, jedna časť 3 lúča sa odrazí, jedna časť sa absorbuje a jedna časť prejde cez plochu 8 do pravouhlého priestoru 10.Odrazená časť 3 lúča narazí na hornú plochu 9 pod 90 ° uhlom. Homá plocha 9 zviera uhol 45 ° s transparentnou plochou 8. Od hornej plochy 9 sa odrazený lúč 6 ako odrazená časť 3 z prichádzajúceho lúča dostáva naspäť na transparentnú...

Spôsob vytvárania sústav dioptrických prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287274

Dátum: 12.04.2010

Autori: Dúbravka Miroslav, Turek Ivan, Tarjányi Norbert

MPK: G02B 17/00

Značky: spôsob, vytvárania, sústav, dioptrických, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania sústav dioptrických alebo mikrodioptrických prvkov, ktorý je založený na priestorovo-periodickom osvite (súčine intenzity a doby osvetlenia) fotorefraktívneho materiálu. Vlastnosti takto vytvorených sústav závisia od toho, aké bolo rozloženie osvitu, ktorým sa sústava vytvorila, a od vlastností materiálu, v ktorom sa sústava vytvorila.

Sústavy dioptrických prvkov z fotorefraktívneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4988

Dátum: 05.02.2008

Autori: Tarjányi Norbert, Dúbravka Miroslav, Turek Ivan

MPK: G02B 17/00

Značky: prvkov, materiálů, fotorefraktívneho, dioptrických, sústavy

Text:

...od jednej súradnice (od kryštalograñckej osi z v platničkách LiNbO 3 Fe orientovaných v smere osi y). Pri takomto osvetlení sa v platničke vytvorí modulácia indexu lomu s harmonickou závislosťou, t. j.kde no je index lomu prostredia pred osvetlením, An je amplitúda modulácie indexu lomu, ktorá závisí od intenzity osvetlenia, vlnovej dlžky použitého svetla Ä a od doby osvetlenia, A Nsinúx) je perióda vytvorenej harmonickej...

Koncentrátor svetelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3240

Dátum: 04.06.2002

Autor: Tumpach Miloš

MPK: G02B 17/00, G02B 27/10, F21V 13/04...

Značky: koncentrátor, světelného

Text:

...a obr. 2, zobrazujúcívyužitie zariadenia podľa tohoto technického riešenia.Zariadenie (obr. 1) pozostáva z telesa 1 v tvare kvádru a z telesa 5 v tvare klinu. Obidve telesá 1,§ sú vytvorené z opticky priehľadného materiálu, pričom teleso 1 je vytvorené z materiálu,ktorého index lomu svetla je nižší ako index lomu svetla materiálu telesa á. Spodná časť 3 telesa j v tvare klinu je pokrytá reflexnou vrstvou na odrážanie svetla.Princíp...