G01W 1/02

Autonómna monitorovacia stanica meteorologických parametrov a námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3803

Dátum: 06.04.2004

Autori: Šitár Ľubomír, Belejkanič Michal, Madanský Jozef, Pitoňák Ján, Kluch Karol

MPK: G01W 1/02

Značky: meteorologických, stanica, námrazy, parametrov, autonómna, monitorovacia

Text:

...sú kvantífikované namerané hodnoty. Na základe týchto skutočnosti sa môže zodpovedný pracovník rozhodnúť, či si vyžiada kontrolnú snímku.Krátku textovú spravu s potrebnými údajmi si môže vyžiadať dispečer kedykoľvek aj v pripade. že nie sú splnené podmienky pre námrazu. Takýmto spôsobom možno preveriť správnu funkciu systému.V prípade, ak sa autonómnna monitorovacia stanica podľa technického riešenia umiestni na uzemňovacom lane,alebo na...

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu za mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269380

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlica Ivo, Haš Stanislav, Hutla Petr, Lonský Jiří

MPK: G01W 1/02, G01N 19/10

Značky: zařízení, zjišťování, mrazu, vlhkosti, teploty, vzduchu

Text:

...optimální průběh větrání nebo klimatizace v sušárenských, skladových, výrobních a jiných objektcch tak, aby v co nejkratší době bylo dosaženo žádaných parametrů anebo aby tyto parametry byly bezproblematicky a přesně udržovány, a to s minimální spotřebou energie pro Větrání, eušení nebo klimatizaci. Zaručuje tak nejen energetické úspory, ale i kvalitní produkt, závislý na uvedených parametrech anebo doaažení a udržení optimálního mikroklimatu...

Způsob určení toku vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265140

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zelený Jaroslav, Foken Thomas

MPK: G01W 1/02

Značky: vlhkosti, určení, způsob

Text:

...vzduchu,W . T je střední hodnote součinu W. TI nąčež se určí tok vlhkosti podle rovnicede 1 W. Tà - w. Ť 0,153 ĺ 3 í) e w (IIL kde Tá je pulsace teploty vzduchu závislá na vlhkosti vzduchu,Tř je pulsace teploty vzduchu nezávislá na vlhkosti a eje pulssce tlaku vodních par.Výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že se na minimum omezí rušivé vlívy přístrojové techniky, čímž se podstatné zvýší přssnost měření. Výhodou je též...

Zařízení na měření směru a rychlosti větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255300

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jura Stanislav

MPK: G01W 1/02

Značky: zařízení, směru, větru, měření, rychlostí

Text:

...nárys a na ohr. 4 h půdorys koule lgłg a na jejím plášti je znâzorněno rozmístění na tlak citlivých elektrických převodníků l, g, 3, g. Koule lglQ je upevněna na sloupku lQQg prostřednictvím dutého válce łQłg, kterým prochází svazek vodičů ve formě kabelu lggg.obr. 5 nepopisuje provedení vynálezu, ale slouží k vysvětlení funkce vynálezu. Ta je zhruba následující Rotační těleso například ve tvaru válce l 3 gQ na jehož plášti jsou pravidelně...

Meteorologický přístroj s registrací a dálkovou signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 253225

Dátum: 15.10.1987

Autor: Lastomírský Jan

MPK: G01W 1/02

Značky: dálkovou, registraci, signalizaci, meteorologický, prístroj

Text:

...celkové prostorové a funkční schéma jednotlivých částí přístroje čidlo lg spadu sněhu je tvořeno světelným zdrojem 3 a fototranzistorem gg a pod nimi ležící výškově nastavitelnou vyhřívací mřížkou §. Toto čidlo 15 navazuje na přerušovač łgkterý je v kontaktu s klíčovací jednotkou 1, která je před vysílačem § a elektronickým krokovým voličem Q. Elektronický krokový volič § navazuje pro 3 253225střednictvím tří samotných relé 1, § a 2...

Fotoelektrický snímač rychlosti a směru proudění plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245645

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holeík Ján, Mašek Ján

MPK: G01W 1/02

Značky: fotoelektrický, proudění, směru, snímač, plynů, rychlostí

Text:

...impulsy gl označené naSnímač je možné mechanicky nastavit tak, aby fotocitlivý prvek li pro orientaci snímače byl nasměrován např. na sever. Pomocí fotocitlivého prvku lg pro snímání rychlosti prouděni a elektronických obvodů jsou vytváŕeny elektrické impulsy UZ průchodem světla kruhově uspo řádanými otvory łâ V první cloně 1.Jejich časový průběh je znázorněn na obr. 2. Úhlové natočení druhé clony l jn dáno polohou směrovky 3. Během...

Brzdicí zařízení k polárnímu anemografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242784

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vrábel Ervín

MPK: G01W 1/02

Značky: anemografu, polárnímu, zařízení, brzdící

Text:

...do ramena připevněn přední vyvažovací prvek a ke konci ramena může být připevněn zadní vyvažovací prvek.Takto upravený přístroj je výrobně poměrně jednoduchý a levný, přenosný a dostatečně robustní pro měření v terénu. Jeho nenáročnost umožňuje instalování řady polárních anemografů současně v krajině pro zmapování situace v témže okamžiku. Prototyp přístroje je třeba cejchovat, další sérii je potom možno vyrobit podle tohoto vyváženěho...

Snímač kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249937

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zuskin Silver, Müller Marian, Ferianc Ľubomír, Schreiber Rudolf

MPK: G01W 1/02

Značky: prúdenia, zložky, vektoru, vzduchu, snímač, rychlostí, kolmej

Text:

...striešky od hornej plochy usmerňova 4ča a vzdialenosti snímacích vodičov prevodníka rýchlosti prúdenia od hornej plochy telesa hlavice.Výhodou snímača kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu je zlepšenie presnosti merania minimálne o 50 , definovanie vzájomnej polohy krycich plechov., úspora materiálu stĺpikov, distančných rúrok,odstránenie jedného krúžku a jedného usmerňovača, zníženie výšky snímača o cca 20 mm, možnosť vyriešenia...

Prevodník rýchlosti prúdenia vetra

Načítavanie...

Číslo patentu: 248983

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zuskin Silver

MPK: G01W 1/02

Značky: rychlostí, prúdenia, převodník, vetra

Text:

...rýchlosti prúdenia sú vysoké nároky na presnosť vyhotovenia každého Inechanického dielu prevodníka a základne, vysoká závislosť od subjektivnych činiteľov, nízka efektívnosť výroby a vytváranie nedefinovateľných prechodových odporov pri priváraní volfrámových drôtov ku medeným prívodným drôtom.Uvedené nevýhody odstraňuje prevodník rýchlosti prúdenia podľa vynálezu s dvoma rovnobežnými volfrámovými drôtmi a plochou usmerňovacou...