G01T 7/00

Zariadenie pre rádiologickú charakterizáciu chránené proti parazitným zdrojom ionizujúceho žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14924

Dátum: 11.03.2010

Autori: Girones Philippe, Brenneis Christophe, Ducros Christian, Lamadie Fabrice

MPK: G01T 7/00, G01T 1/169

Značky: zariadenie, charakterizáciu, chránené, rádiologickú, parazitným, proti, ionizujúceho, zdrojom, žiarenia

Text:

...žiarenia,ktoré sú umiestnené mimo pozorovacie pole kolimátora. Kolimátor je v podstate vytvorený v tvare písmena U s otvorom a dnom, na ktorého úrovni je umiestnený citlivý koniec meracej sondy.Kolimátory opatrené otvormi o rôznych rozmeroch môžu byť umiestnené v držiakuJe výhodné, že meracia sonda je rovnako výmenná.Meracia sonda môže byť spektrometrická gama sonda alebo sonda dávkovej intenzity.Navyše je zariadenie pre...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s elektrostatickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269022

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 7/00, G01T 3/00, G01T 1/00...

Značky: spektrometer, elektrostatickou, komorou, automatický, korelačný, riadený

Text:

...nachádzajúcich sa na koncoch ramien 3. lg umiestnené scintilátormi oproti sebe vo vertikálnej rovine, pričom fotóny gama dopadujú na bočné valcová steny scintilátorov. Kâli zväčšeniu uhlovej rozlišovacaj schopnosti automaticky riadeného korelečného spaktrometra je na každom ramene umiestnená sústava štrbín f 5. 7. 8. Elektrostatická komora ll je napojená na zásobník tekutého dusíka lg. Odčerpanie atmosféry z elektrostatickej komory lz sa...

Způsob kontaminace povrchů a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266858

Dátum: 12.01.1990

Autori: Korda Zdeněk, Severa Jan

MPK: G01T 7/00

Značky: zařízení, tohoto, povrchu, provedení, kontaminace, způsobu, způsob

Text:

...liltry zaručují vysokou bezpečnost při práci. Zařízení se snadno obsluhuje a jeho vnitřní část se snadno dekontaminuje.Zařízení k provedení způsobu podle vynálezu je znázorněno na přiloženćm výkresu.Jedná se o zařízení ke kontaminaci vzorků rozdílných relativních speeifických hmotnosti,ktcrć mají být ncjmćnč v počtu šesti kusů homogenně kontaminovány v jednom pracovním cyklu ncaklivnínri i radioaktivnč zamořenými prachy s rozmčrcni zrna v...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kryostatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236950

Dátum: 15.08.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 3/00, G01T 7/00, G01T 1/00...

Značky: riadený, spektrometer, automatický, korelačný, kryostatom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrónpozitrónovej anihilácie vo vákuu v rozsahu teplôt 80 až 273 K. Vynález pozostáva z rámu /l/ automaticky riadeného korelačného spektrometra, na ktorom sú umiestnené pevné rameno /2/ so scintilačnými detekčnými jednotkami /10/ a kolimačnými štrbinami /6, 7/, pohyblivé rameno /13/ s pohybovým zariadením /14/ a kolimačnými štrbinami...

Způsob značkování vzorků určených pro radiometrickou emanační metodu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257083

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štětka Rudolf, Balek Vladimír

MPK: G01T 7/00, G01T 7/10

Značky: vzorků, způsob, radiometrickou, provádění, emanační, tohoto, způsobu, metodu, značkování, určených, zařízení

Text:

...v řezu v axonometrii a obr. 2 znázorňuje v řezu v náryse v pravoúhlém promítání zařízení k provádění způsobu značkování vzorku určenýchpro radiometrickou emanační metodu.Roztoky radionuklidů stopových koncentraoí jsou předem připraveny ve skleněných ampulkách g, s výhodou takzvaných penicilinek. Tyto ampulky 3 se vkládají do spodního kovového válcového bloku l zařízení a sypké vzorky se do ampulek g s radioaktivními roztoky nasypou, takže...

Automatický spektrometer doby života pozitrónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255334

Dátum: 15.03.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 3/00, G01T 1/00, G01J 3/42...

Značky: pozitrónov, spektrometer, automatický, života

Text:

...rz-rnalyzátorom. Vtedy impulzy na analógovom vstupe mn-ohiokanálového amplitúdovéhvo ianalyzátora majú tú istú amplitüdu, .ak-o impulzy na vstupe nastavovaného jeclnokanálového amplitúdověho ~analyzát~or«a, len sú posunuté »o dobu, ktorú potrebuje jednokianalový amplitúdový analyzátor na vyhodnotenie impulzu. Na obrazovke mnohokanáloveho amplitúdového analyzátora bude zobrazená čzast amplitúdového spektre impulzov, ktoré nastvavovaný...

Uzatvárací ventil so súosím vývodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233459

Dátum: 15.09.1986

Autor: Janík Rudolf

MPK: G01T 7/00

Značky: uzatvárací, ventil, súosím, vývodom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uzatváracieho ventila cylindrického proporcionálneho počítača na meranie aktivity látok. Účelom vynálezu je zmenšiť vonkajšie rozmery počítača a odstrániť jednorázové používanie sklenených uzáverov. Uvedeného účelu sa dosiahne uzatváracím ventilom, ktorého posuvné jadro je vybavené štvorhranom, vsadeným do štvorhranného otvoru telesa ventila. Jadro ventila je vybavené osovým otvorom, ktorý prechádza do šikmých spojovacích...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s magnetickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245842

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kahánek Václav, Petoík Stanislav

MPK: G01T 7/00, G01T 3/00, G01T 1/00...

Značky: korelačný, automatický, spektrometer, riadený, magnetickou, komorou

Text:

...8. Pri anihilácii pozitrónov vyletujúcich zo zdroja pozitronov WNa, ktorý sa nachádza v telese zdroja pozitrónov 42 s elektrónmi nachádzajúcimi sa v meranej v.zorke 37 vznikajúce fotöny gama sa s najväčšou pravdepodobnosťou pohybujú v-o vertikálnej rovine, ktorá prechádza na ľavej strane cez ľavú kovovú fóliu 45, ďalej cez otvor v tieniacom kryte 3 magnetickej komory 7, cez kolimačné štrbiny 17, 18 pevného ramena 1, dalej medzeru v...