G01T 1/20

Elektronický obvod na stabilizaci scintilačních detektorů záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268759

Dátum: 11.04.1990

Autor: Michme Norbert

MPK: G01T 1/40, G01T 1/20

Značky: záření, elektronický, obvod, stabilizaci, detektoru, scintilačních

Text:

...M KOTOQBQ MOJKGT óblTb HOMBIJQEHRýľJlľKlĺüxlłlłll-ICIM TIPMGIĚIFJC. nPM QTOM HYKHO óUJICl IIÚÓMTbCFI TOPO. HTDÓH CTEłJICI DOBMOXHNM HQIAMFJHBHIIIFJmlťľlĺľ-ířllllKči. xilfJíâkTlľłpł-hłů 1 unopnaw ovxrypa KClTDPCJľľJ PGCFIUJIOKEH-â B CHEKTPE SHBPFMVI HBCKCIJIbKD Ill/UKBAnn ooecnewenmn Tpeayenoň Tuunvcrm mm e 0 cnpow 96 onMMocTM pe 9 yAbTaTon msmepcnmn npm Heňrpmnmmn aKTmnaumaHMnM ananmae Ha oanop 0 cxuaxmnax pemanmmnm oaKTapahm qnannrcn...

Scintilační detektor nízkoenergetického beta záření a elektronů s dielektrickými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263791

Dátum: 11.04.1989

Autori: Autrata Rudolf, Kvapil Jiří, Škoda Václav, Blažek Karel, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: G01T 1/20, H01L 31/00

Značky: dielektrickými, elektronů, scintilační, nízkoenergetického, vrstvami, detektor, záření

Text:

...(Ti 02) s odrazivostí větší než 80 I pro zafení o vlnových délkach vymezených pološířkou emise detektoru dopadajícího na povrch detektrou pod úhlem 0 až 45 °, přičemž plochy určené pro vstup beta záření nebo elektronů jsou navíc opatřeny elektricky vodivou vrstvou oxidu oiničitého (snoz) nebo oxidu inditého (In 203) o tlouštce 3 až 20 nm e vodivosti vyšší než 1 o 5 s. Plocha určená pro výstup světla může být opatžena vrstvou...

Způsob úpravy povrchů monokrystalu hlinitoytrického perovskitu a hlinitoytritého granátu pro detekci nízkoenergetického beta záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažek Karel, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: povrchu, nízkoenergetického, granátu, hlinitoytrického, monokrystalů, hlinitoytritého, úpravy, detekci, perovskitu, záření, způsob

Text:

...postupem jako před temperaci ve vodtku, doplněným působenim kyseliny dusične (HNOBI o koncentraci 50 až 70 1 hmot. podobu 10 až 30 min při teplotě 50 až 70 °C s následným promytim ve vodě (E 20) a sušenim pri teplotě so až vo °c po dobu zo až ao hodin.Uvedený způsob prípravy způsobuje v prvni fázi, že pri temperaci oleptaných polotovsrůnedocházi k difuzi iontů různých prvků, zvlaltě železa, které se vyskytuji na povrchupo opracováni na...

Detektor záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 259461

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tříska Aleš, Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír, Nováková Růžena, Gilar Oldřich

MPK: G01T 1/20

Značky: záření, detektor

Text:

...(Pbclzl má povrch pokryt nanesenou vrstvou oxidu hořečnatého M 90 o tlouštce 10 až 150 nm, případně mezi povrchem scintilátoru a vrstvou oxidu hořečnatého je nanesena ještě vrstva oxidu tantaličného (Ta 205)o tlouščce 10 až 100 nm. Nanesenou vrstvou oxidů může být pokryta také alespoň jedna základna scintilátoru,-případně pouze ta část povrchu scintilátoru, která je spojene s výstupním okénkem detektoru nebo přímo s vyhodnocovacím...

Detekční jednotka s korigovanou energetickou závislostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258779

Dátum: 16.09.1988

Autor: Viererbl Ladislav

MPK: G01T 1/20

Značky: energetickou, korigovanou, jednotka, detekční, závislosti

Text:

...vynálezu umožňuje podstatně snížit energetickou závislost odezvy především v oblásti energií od 100 kev do 400 kev.základom pro měření je opět plsstický ecintilátor s vrstvou znS(Ag), která zajištuje dostatečnou korekci energetické závislosti v oblasti energií od 30 kev do 100 kev. Prokorek~ ci pro oblast od 100 kev do 400 kev je třeba použít scintilátoru e maximem kolem 150 kev. Monokrystelické anorqanické seintilátory, jako jsou...

Scintilační jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257338

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vrzala Pavel

MPK: A61B 6/02, G01T 1/20

Značky: jednotka, scintilační

Text:

...nebo vzduchem.V dalším je sointilační jednotka blíže popsána ve spojení s připojeným výkresem a posleze jsou uvedeny příklady provedení.Na sohematickém výkrese ve svislěm řezu je zakresleno pouzdro Ä, scintilační krystal 3, fotonásobič 3, studna A, oxid hořečnatý §, prostor § mezi studnou A a scintilačním krystalem 3, a dále je označen optický kontakt 1.Do kovového pouzdra byl zafixován fotonásobič Q spojený optickým kontaktom 1 se studnovým...

Složený detektor z monokrystalů vizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256143

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vrzala Pavel, Blažek Karel, John Václav

MPK: G01T 1/20, G01T 1/202

Značky: monokrystalů, složený, vizmutgermanátu, detektor

Text:

...délce emise 480 nm existují do indexu lomu n 1,6. Při použití takového tmelu dochází k několikanásobné reflexi na rozhrani krystal/tmel, čímž ve vzniklém gama-spektru dojde k rozmazávání píků, popřípadě vzniku dvojpíků a podstatnémuzhoršení energetické rozlišovací schopnosti.Tyto obtíže odstraňuje a umožňuje vytváření velkých detekčních celkñ složený detektor z monokrystalü vizmutgermanátu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že...

Křemíkový detektor měkkého rentgenového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 256124

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kerhart Jaroslav, Ladnar Josef, Kopecký Josef, Kříž Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo, Mach Jaroslav

MPK: G01T 1/202, G01T 1/20

Značky: záření, křemíkový, měkkého, rentgenového, detektor

Text:

...P je ze strany odvráceně straně vytvoreného plsnárního prechodu NP nebo PN ztenčena na tlouštku 30 až 100 m a povrch alespoň jedné strany takto zhotovené PIN diody je opatřen kovovým filtrem. s výhodou tvořeným 1 až 100 nm silnou hliníkovou vrst~ vou.Jednou z výhod detektoru podle vynálezu je docílení menšího sériového odporu PIN diody,a tím dosažená větší citlivost detektoru, namisto jinak používané náročné epitaxní technologie. Další...

Detekční zařízení s kompenzovanou směrovou závislostí odezvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256116

Dátum: 15.04.1988

Autor: Viererbl Ladislav

MPK: G01T 1/20, G01T 1/208

Značky: kompenzovanou, závislosti, směrovou, detekční, zařízení, odezvy

Text:

...je menší než polovina největšího rozměru scintilátoru a je umístěn na straně čela scintilátoru na vzdálenějším konci od fotokatody fotonásobiče. Přitom prstenec je tvořen z více než 90 atomy s atomovým číslem větším než 23 a duté těleso plášte je tvořeno více než 90 z atomůs atomovýnnfíslem menším než 14.Část pláště detekčního zařízení ve tvaru prstence absorbuje záření gama více a je umísüm tak, aby k největší absorpci docházelo při dopadu...

Způsob zhotovení detekčního pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243282

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hruš Ladislav, Štícha Jioí, Hochmanová Sooa, Hác Jaroslav

MPK: G01T 1/20, A81B 6/00

Značky: zhotovení, jednotky, detekční, detekčního, způsob, diagnostiku

Text:

...než jaké je možnopředepsat pro sestavy scintilátór 4- optickývlnovod. Potrebné tvarování prohlubní je zvlášť složité V případě použití většího počtu scintilačních jednotek, jejichž optické vlnovody se vzájemné kříží.Tyto nedostatky odstraňuje způsob zhotovení detekčniho pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku podle vynálezu, jehož podstatou je, že detekční scintilační elementy s optickými vlnovody, které jsou rozmístěny do formy desky a...

Způsob zvyšování detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detektory nízkoenergetického beta-záření a elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253389

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zikmund Jan, Blažek Karel, Kvapil Josef

MPK: G01T 1/20

Značky: účinnosti, beta-záření, zvyšování, detektory, způsob, materiálů, elektronů, nízkoenergetického, krystalických, luminiscenční, detekční

Text:

...lze odstraňovat známým postupem odleptáváním 10 ním hydroxidem sodným, ale tento způsob vykazuje špatnou reprodukovatelnost a zvýšení luminiscenční účinnosti nejvýše o 10 .Dobré reprodukovatelnoàti a podstatného zvýšení luminiscenční účinnosti umožňuje způsob zvyšoiání detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detekci nízkoenergetického A-záření a elektronů na bázi yttritohlinitého granátu a yttritohlinitého perovskitu...

Scintilační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245641

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pivooková Alena, Klugar Jindoich, Šíma Milan, Protiva Miroslav, Juraeka František, Matijíeek Alois, Pomykáeek Josef

MPK: G01T 1/20

Značky: materiál, scintilační

Text:

...Proto výzkum v oblasti vyhledávání nových monokrystalů pro scintilační detektory je orientován na získání nových materiálů s vysokým atmovým číslem.Tento požadavek splňuje scintilační materiál podle vynálezu, ýhož podstatou je, že je tvořen monokrystalem chloridu olovnatého aktivovaného manganem v rozsahu 0,01 mol. až 10 mol. .Při použití monokrystalu PbC 12/Mn/ se zvýší detekční účinnost přibližně o 35 vůči alkalickým haloqenidům za...

Vícedetektorová scintilační detekční jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241832

Dátum: 15.09.1987

Autori: Marák Jozef, Dubový Karel, Grúo Peter, Chmel Jozef

MPK: G01T 7/08, G01T 1/20

Značky: detekční, vícedetektorová, scintilační, jednotka

Text:

...obsazení kazet při měření souuborů vz-orků a vyhodnocení si vyžaduje jak složitějąší algoritmus zpracování dat, talk vyšší nároky na orgaiíizalci prác-e.je rovněž známo uspořádání, ,které numožňuje .měření tří vzorlků ve třech kiazetách současně. Detekční jednotka je tvořena třemi scíntiłlacními detektory studnového typu ve spolewčném pouzdru s fotonasobiči. Celek je pohybliv-ý ve třech na sobě íkolmýoh směrech a nasouvá se ze zdola na...

Způsob výroby křemíkového detektoru jaderného záření s povrchovou bariérou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251392

Dátum: 16.07.1987

Autori: Srnka Dušan, Ptáčková Jiřina, Svobodová Rimma

MPK: G01T 1/20, G01T 1/202

Značky: povrchovou, křemíkového, výroby, záření, způsob, jaderného, detektoru, bariérou

Text:

...kŕeniku, slow a kyselinu, vesnłe Mklsdnjoh.Při vyrobl se postupuje tak, le kłeníkovd destičko nařesane e onokryetslickćho ki-esiku typu ll se n obou strenech obrousí deuv brusný prílke a po ddkladne proyti v destllovanł vodl sleduje odnoltlni v organických rospoultldleoh.rskto očilund a odnsltlni destiěka Je připraven k chenickdnu leptdní v ldsni,tvořenl sieni dvd kyselinsni. Leptdni se spravidla kolikrát opakuje. Kolikrlt se lopta e v...

Detekční jednotka s referenčním zdrojem záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250139

Dátum: 15.04.1987

Autor: Temml Petr

MPK: G21C 19/10, G01T 7/08, G01T 1/20...

Značky: referenčním, zdrojem, detekční, záření, jednotka

Text:

...polohu je pouzdro s referenčním zdrojem záření vytlačeno kyvetou se vzorkem po jejím zasunutí do měřicí polohy. V nepřítomnosti měřeného vzorku V této měřicí poloze je zde umístěn právě reíerenční zdroj záření, což zajišťuje provádění automatické stabilizace. Pohyb referenčního zdroje zaření v šachtě nevyžaduje vlastní vysouvací mechanismus, podávací mechanísmus automatu rovněž není složitější. Uspořádaní detekční jednotky podle vynálezu...

Způsob měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 234494

Dátum: 01.03.1987

Autor: Viererbl Ladislav

MPK: G01T 1/20

Značky: měření, dávkového, záření, způsob, příkonu, dávky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama pomocí scintilačního detektoru. Záření tama před svým dopadem na scintilační detektor prochází korekčním filtrem, kde nastává rozptyl a absorpce záření gama, čímž dochází ke změně toku fotonů a ke změně energetického složení záření gama dopadajíciho na scintilační detektor. Tím se téměř vyloučí energetická závislost citlivosti scintilačního detektoru, která je téměř...

Způsob korekce pracovního bodu při měření se scintilační detekční jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248439

Dátum: 12.02.1987

Autori: Viererbl Ladislav, Bartínek Jaroslav

MPK: G01T 1/20

Značky: detekční, scintilační, jednotkou, měření, korekce, pracovního, způsob

Text:

...záření.způsob stanovení korekce pracovního bodu při měření se scintilaöní detekění Jednotkou podle vynálezu byl prověřen v zařízení s mikropoěítaěem u pětidetektorové scintilaění detekění Jednotky. Diskriminaění hladiny analyzátoru byly ovládánylěíslicově z výstupních portů mikropoěítaěe a byly využity Jako řízený člen ve smyčoe zpětné vazby pro korekci pracovního bodu. Vstupními údaji pro mikropoěítaě pro korekci pracovního bodu Jsou četnosti...

Scintilační detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247646

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nováková Růžena, Pavlíček Zdeněk, Tříska Aleš, Barta Čestmír, Gilar Oldřich

MPK: G01T 1/20

Značky: detektor, scintilační

Text:

...indexu lomu, nejsou tak kvalitní jako u monokrystalu jodidu sodného, neboť na rozhraní mezi scintilačním krystalickým materiálem a výstupním okénkem, nebo mezi scintilačním detektorem a vyhodnocujícím optoelektronickým prvkem dochází ke ztrátám optického signálu vzhledem k reflexím.Tento nedostatek je odstraněn scintilačním detektorem z monokrystalického materiálu z trigermanátu tetravizmutitého BGO podle vynálezu, jehož podstatou je,...

Filtrační hlavice scintilačního detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234593

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dvořák Viktor, Havlas Jaroslav

MPK: G01T 1/20

Značky: filtrační, scintilačního, hlavice, detektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační hlavice se namontuje na ventil scintilačního detektoru po jeho evakuaci v laboratoři a v měřené lokalitě dojde k samovolnému naplnění scintilačního detektoru po otevření napouštěcího ventilu. Filtrační hlavice je tvořena montážní přírubou pro uchycení držáku filtru, který je tvořen rámečkem pro umístění filtru a mřížkou, přitom držák filtru je fixován ochrannou převlečnou maticí. Pokud se nepožaduje filtrace vzduchu,lze držák filtru...

Detekční jednotka pro měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 234563

Dátum: 01.01.1987

Autor: Viererbl Ladislav

MPK: G01T 1/20

Značky: dávky, záření, příkonu, jednotka, měření, dávkového, detekční

Zhrnutie / Anotácia:

Detekční jednotka pro měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama podle vynálezu je tvořena scintilačním detektorem, na kterém je umístěn korekční filtr. Korekční filtr je tvořen hliníkovým pouzdrem, ve kterém jsou umístěny například střídavě vedle sebe jednak olověné a jednak železné absorpční vrstvy. Použití korekčního filtru umožnilo podstatně snížit energetickou závislost citlivosti scintilačního detektoru na energii dopadajícího...

Zapojení vícedetektorového měřicího zařízení pro nízkoenergetické zářiče gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 235779

Dátum: 01.12.1986

Autori: Procházka Hubert, Veit Milan, Hruška Karel

MPK: G01T 1/17, G01T 1/20

Značky: zapojení, zářiče, nízkoenergetické, zařízení, vícedetektorového, měřicího

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zapojení vícedetektorového měřicího zařízení pro nízkoenergetické zářiče gama spočívá podle vynálezu v tom, že šestnáct shodných detektoru jaderného záření (1) je spojeno jednak se zdrojem vysokého napětí (2) a jednak se vstupy šestnácti shodných lineárních zesilovačů (3), jejichž výstupy jsou spojeny se vstupy šestnácti diskriminátorů (4), jejichž výstupy jsou spojeny s centrální jednotkou (5), která je dále spojena s LED displejem...

Zařízení pro měrění kontaminace rukou radioaktivními látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232944

Dátum: 15.08.1986

Autori: Erban Jiří, Kleinbauer Karel, Husák Václav, Grigar Oldřich

MPK: G01T 1/20

Značky: radioaktivními, zařízení, rukou, měření, látkami, kontaminace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření kontaminace rukou radioaktivními látkami, tvořené stínicím pouzdrem, v němž je uložen scintilační krystal (7) a scintilační detektor (6). Ve stínicím pouzdře, tvořeném prvním prstencem (1), druhým prstencem (2), třetím prstencem (3) a čtvrtými prstenci (4), je vytvořena dutina (13) se vstupním otvorem (14). V dutině (13) jo umístěna výměnná polyethylenová fólie (15) a vstupní otvor (14) jo opatřen držákem...

Krycí rámeček scintilačního detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233044

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dvořák Viktor, Havlas Jaroslav

MPK: G01T 1/20

Značky: detektoru, krycí, scintilačního, rámeček

Zhrnutie / Anotácia:

Krycí rámeček scintilačního detektoru zajišťuje bezpečné zakrytování okénka scintilačního detektoru, zabraňuje osvícení luminoforu scintilačního detektoru před vlastním měřením a také chrání válcové těleso scintilačního detektoru před samovolným pohybem nebo upadnutím z pracovního stolu. Krycí rámeček je tvořen zakládací deskou a krycím víčkem, jeho provedení usnadňuje konstrukci měniče se světlotěsnou výměnou vzorků, přitom měnič může být...

Kultivační pec pro kultivaci monokrystalů scintilačních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231338

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pavlíček Zdeněk, Gilar Oldřich, Barta Čestmír

MPK: C30B 35/00, G01T 1/20

Značky: monokrystalů, kultivační, kultivaci, látek, scintilačních

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivační pec podle vynálezu závislá na AO 226 233 je tvořena samostatným válcem, uvnitř kterého je vytvořen kultivační prostor a na kterém je umístěna elektricky izolující vrstva a elektrické topení v jedné nebo více vrstvách. Tepelná izolace je tvořena dvěma cylindrickými válci, mezi nimiž je vytvořen evakuovaný prostor. Tato izolace je samostatná a odnímatelná, a tím je umožněna snadná opravitelnost elektrického topení tím, že se tepelná...

Způsob pěstování krystalů jodidu rtuťnatého a ampule k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230514

Dátum: 15.05.1986

Autori: Gilar Oldřich, Tříska Aleš, Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01T 1/20, C30B 15/00

Značky: ampule, jodidu, rtuťnatého, způsob, tohoto, krystalů, způsobu, pěstování, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování krystalů jodidu rtuťnatého z plynné fáze, kdy se výchozí surovina nachází v oblasti s teplotou Ta rovnou 106 až 126 °C a rostoucí krystal se nachází v oblasti s teplotou Tb rovnou 85 až 125 °C, vyznačený tím, že vlastní růst krystalů jodidu rtuťnatého, které se pěstují s výhodou na krystalograficky orientovaných zárodcích, které rostou ve směrech (001), (100) nebo (110) s odchylkou plus 45° nebo minus 45° a růst je řízen...

Universální stavebnicový spektrometr jaderného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 229860

Dátum: 15.04.1986

Autori: Veit Milan, Procházka Hubert, Hruška Karel

MPK: G01T 1/17, G01T 1/20

Značky: stavebnicový, spektrometr, záření, universální, jaderného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení univerzálního stavebnicového spektrometru jaderného záření využívá detektorů jaderného zářen s melou rozlišovací schopností což umožňuje použít vícenásobný (1 až 16) diskriminátor s regulovatelnými spodními a horními úrovněmi tak že se jednotlivé nuklidy měří v relativně širokých oknech prakticky integrálně přes celý pík. Zapojení je jednoduché, levné a odolné, s možností bateriového i síťového napájení, což umožňuje měření v...

Dvojitý scintilační detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 229333

Dátum: 01.03.1986

Autor: Autrata Rudolf

MPK: H01J 37/26, G01T 1/20

Značky: dvojitý, detektor, scintilační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ne týká dvojitého scintilačního detektoru určeného k dvojí detekci sekundárních, nebo zpětně odražených elektronů pro rastrovací elektronové mikroskopy. Podstatou detektoru jsou dvě detekční jednotky, první a monokrystalickým deskovým scintilátorem se středovým otvorem s druhé s monokrystalickým scintilačním kotoučkem spojená přes světlovody do centrické koncovky doléhá jící k fotokatodě fotonásobiče, přičemž mezi ním s světlovodným...