G01S 5/00

Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7121

Dátum: 05.05.2015

Autori: Balara Milan, Tóthová Mária, Piteľ Ján, Hrehová Stella

MPK: G01S 5/00, G01T 1/08

Značky: detekcie, senzorický, žiarenia, systém, polohy, zdroja

Text:

...systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený základovou doskou, profiloVou tyčou, senzormi žiarenia, transparentným krytom, tvarovacím blokom, mnohokanálovým komunikačným spojom a signálovými spojmi. K základovej doske je pripevnená profilová tyč, V ktorej kútoch sú umiestnené senzory žiarenia upevnené na základovej doske. Na nej je pripevnený tvarovací blok a z neho Vystupujúci mnohokanálový komunikačný spoj. Na základovú...

Rozmiestniteľný výzvedný a sledovací systém pre bezpečnosť vlasti, pátranie a záchranu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15195

Dátum: 14.12.2007

Autor: Smith Alexander

MPK: G01S 5/00, G01S 5/22, G01S 5/06...

Značky: sledovací, systém, bezpečnost, výzvedný, pátranie, vlasti, záchranu, rozmiestniteľný

Text:

...Foe (SIF/IFF (3/A, C, 1, 2),Letecké systémy, ktoré môžu byť sledované s použitím tohtotypu systému zahrňujú spojený taktický informácie distribujúci systém (Joint Tactical Information Distribution System (JTIDS a zariadenie merajúce vzdialenosť (Distance Measuring Equipment (DME. Dobrý opis JTIDS je možné nájsť na stránkehttp//en.wikipedia.org/wiki/JTIDS. Systém JTIDS je rádiovýprístupom (TDMA), ktorý používajú vojenské sily Spojenýchštátov...

Integrovaný rádiový lokalizačný a vyhľadávací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4746

Dátum: 03.05.2007

Autor: Jakubek Igor

MPK: B60R 25/00, G01S 5/00

Značky: integrovaný, systém, vyhľadávací, lokalizačný, rádiový

Text:

...neoprávnenej manipulácii so zariadením namontovaným vo vozidle (objekte) a trvale kontroluje svoje pripojenie na siet operátorov siete GSM, v prípade straty signálu automaticky vyhľadá sieť. V prípade, že sa to nepodarí do presne stanoveného času, aktivuje systém rádiovej bóje. Po obnovení kontaktu soperátorom GSM riadiaca jednotka automaticky deaktivuje vysielanie rádiovej bóje.Riadiaca jednotka obsahuje riadiaci mikroprocesor s programom na...

Mobilný digitálny topografický informačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4426

Dátum: 06.04.2006

Autor: Pohan Jaroslav

MPK: G01C 21/26, G06F 17/30, G01S 5/00...

Značky: topografický, mobilný, informačný, digitálny, systém

Text:

...databázy umožňuje spracovanie grafických výstupov blokom 1 spracovania a vyhodnocovanía infomiácií na ďalšie využitie, napríklad na orientáciu v teréne, sledovanie pohybujúcich sa cieľov, určovanie ich priestorovej polohy a na interaktívnu prácu, ako je simulácia bojových činností, vyhodnocovanie prechodnosti v teréne, prelety a prechody záuj movým územím, rôzne porady a briefingy štábu. Počas pohybu vozidla mobilného pracoviska...

Spôsob zameriavania súradníc výbuchov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280382

Dátum: 07.10.1998

Autori: Janotka Július, Moník Zdeněk

MPK: G01S 5/00, G01S 11/16

Značky: zariadenie, súradníc, zameriavania, spôsob, vykonávanie, výbuchov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zameriavania súradníc výbuchov sprevádzaných svetelným zábleskom a akustickou vlnou využívajúci určenie skutočného smeru (7) výbuchu (11) pomocou analýzy signálu obrazového snímača (1), počítajúceho uhlovú odchýlku (9) smeru (7) výbuchu (11) od optickej osi (5) obrazového snímača (1) a vzdialenosť meraním časového rozdielu medzi dopadom svetelného záblesku výbuchu (11) na obrazový snímač (1) a dopadom akustickej vlny na akustický snímač...

Zapojení klíčovacího obvodu úhlové informace přistávacího radiolokátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232237

Dátum: 01.03.1987

Autor: Fribert Miroslav

MPK: G01S 5/00

Značky: úhlové, zapojení, přistávacího, klíčovacího, radiolokátoru, informace, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení klíčovacího obvodu úhlové informace spadá do oboru radiolokačního zobrazení a řeší problém nastavování velikosti a posuvu obrazu výšky a obrazu strany na obrazovce indikátoru přistávacího radiolokátoru. Podstata vynálezu spočívá v rozklíčování kanálu přenosu úhlové informace od antén výšky a strany na dva kanály, a to kanál výšky a kanál strany, ve kterých se provádí požadované nastavení, a v následujícím opětovném sloučení do jednoho...