G01R 35/00

Usporiadanie obvodu na simultánne skúšanie elektromerov so spojeným napäťovým a prúdovým obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286853

Dátum: 25.05.2009

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 35/00

Značky: napäťovým, elektromerov, simultánne, skúšanie, usporiadanie, prúdovým, obvodom, obvodů, spojeným

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie obvodu na simultánne skúšanie elektromerov so spojenými napäťovými a prúdovými obvodmi pozostáva z množstva uvedených elektromerov, ktoré majú všetky napäťové svorky prislúchajúce k tej istej fáze spojené paralelne s príslušným napäťovým zdrojom a každý z párov prúdových svoriek elektromerov pripojený na výstup individuálneho prúdového prevodníka s nulovým tokom. Vstupy prúdových prevodníkov s nulovým tokom, výstupy ktorých sú...

Zapojenie obvodov na meranie číslicovo-analógových prevodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245323

Dátum: 15.12.1988

Autori: Kassai Ferenc, Kerekes Jeno

MPK: G01R 31/26, G01R 31/28, G01R 31/02...

Značky: meranie, obvodov, prevodníkov, zapojenie, číslicovo-analógových

Text:

...prúd/napätie, spínač 5 a první oddelovací sledovač 8 na jeden vstup diierencialneho zosilňovače B je pripojený výstup druhého oddelovacieho sled-ovača 9 pripojeného cez prepínač 4 na deiič 3. Výstup diferenciáineho zosilňovače 6je pripojený na vstup analógového multiplexéra 10, ktorého výstup je pripojený na vstup analógovo-číslicového prevodníka 7. Výstup analogovo-číslicového prevodníka 7 je pripojený na počítač 11. Cez analógový...

Zapojenie vysokoúrovňovej vývodovej elektroniky pre testovanie integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251493

Dátum: 16.07.1987

Autor: Boledovič Marián

MPK: G01R 35/00

Značky: integrovaných, vývodovej, elektroniky, obvodov, zapojenie, testovanie, vysokoúrovňovej

Text:

...obvodov 413 nastavenia oneskorenie nábežnej a dohežnej hrany vstupného impulzu je pripojený na tretí vstup 213 multiplexora 21. Výstup 214 multiplexora 21 je vstupom 281 obvodov 25 nastavenia oneskorenia nábežnej a rlobežiíej hrany výstupného íinpulzu, ktorých výstup 282 je pripojený na vstup 231 výstupného budiča 23, ktorého výstup 232 je pripojený na vyhodnocovací vstup testera.Základnou funkciou budíča je tvorba budiacicłí signálov pre...