G01R 33/00

Elektronické zabezpečovacie zariadenia pre otvorové výplne, najmä okná alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6505

Dátum: 03.09.2013

Autori: Petřek Michal, Petřek Pavel

MPK: G08B 13/08, G01R 33/00

Značky: zariadenia, výplně, dveře, otvorové, najmä, elektronické, okna, zabezpečovacie

Text:

...l a obr. 3 znázorňujú principiálne prevedenie zabezpečovacieho zariadenia pre VARIANT 1. Toto zariadenie sa skladá najmenej z magnetometra i, riadiacej jednotky g, zdroja g energie, dotykového ovládacieho prvku Q a akustického výstupu i. Zariadenie magnetometrom L meria magnetické pole. Hodnoty magnetického poľa sú vyhodnocované riadiacou jednotkou g. Z nameraných hodnôt riadiaca jednotka g vyhodnotí stav otvorovej výplne g....

Spôsob mapovania vybranej zložky vlastného magnetického poľa kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287557

Dátum: 10.01.2011

Autori: Polák Milan, Ušák Pavol, Mozola Pavol

MPK: G01R 33/00, G01R 15/00

Značky: vlastného, kábla, zložky, mapovania, magnetického, poľa, spôsob, vybranej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podľa vynálezu spočíva v tom, že sa vybraná zložka magnetického poľa, volená pokiaľ možno kolmo na dominantnú zložku externého poľa, mapuje v dvoch na seba kolmých dráhach dvojicami Hallových sond, orientovanými vzájomne kolmo, a to tak, že po pootočení sond o 90° vzhľadom na os kábla sa zachová meranie tej istej vybranej zložky magnetického poľa (ale druhou dvojicou Hallových sond). Napríklad prvá dvojica bude mapovať vertikálne vľavo a...

Spôsob merania nukleárnej magnetickej rezonancie vzoriek z pevnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7883

Dátum: 27.07.2005

Autori: Miyake Masahiro, Miura Iwao

MPK: G01R 33/00

Značky: látky, rezonancie, vzoriek, pevnej, merania, magnetickej, spôsob, nukleárnej

Text:

...NMR (PMR) široko používaná ako prostriedok na meranie vzorky rozpustenej v0007 Protóny majú vysoký prirodzený pomer izotopov a majú vyššiu detekčnú citlivosť než iné prvky a teda sú vhodné na0008 Metóda PMR sa uskutočňuje tak, že protóny, umiestnené v statickom magnetickom poli, sú ožiarené rádiofrekvenčným magnetickým poľom a že zmena energie protónov rezonantných s RFmagnetickým poľom je zaznamenávaná ako elektrický signál.0009...

Způsob regulace záznamových proudů magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 269910

Dátum: 14.05.1990

Autor: Jelínek Zdeněk

MPK: G11B 27/36, G01R 33/00

Značky: magnetických, regulace, proudu, způsob, záznamových

Text:

...v požadevaném vzájenněm poměru úrovní a úrovně záznamových proudů magueticwch hlav o měrných knitočtech v superpozioi se současně regulují pouze jedním regulační prvkem při zachovaní vzájomného poměru úrovní záznamových proudů magnetických hlav o měrných kmitočtech v celém regulačním rozsahu.Výhodou způsobu regulace záznamových proudů magnetických hlav je to, že jedním regulačním prvkom lze nastavit spolu se všemi měrnými signály o...

Způsob měření magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263633

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zecha Jaromír, Olmr Miloň, Jelínek Zdeněk

MPK: G01R 33/00, G01R 33/12

Značky: měření, magnetických, způsob

Text:

...eoučasným záznamem superpozice dvou normou stanovených kmitočtů a úrovní, který je neustále měřicím zařízením nahráván. Takto pořízený záznam ihned snímá a selektivně vyhodnocuje snímací kalibrovaný řetězec pomocí dvojice selektivních a logaritmických zesilovačů s panelovým měřidlem zapojeném na pŕíslušném výstupu.vynález bude objasněn na přiloženém obrázku. Při měření vlastností magnetických hlavse záznamovou magnetickou hlavou l měřicího...

Zařízení pro střídavá magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263543

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikulec Milan, Havlíček Václav

MPK: G01R 19/06, G01R 21/133, G01R 19/00...

Značky: střídavá, magnetická, měření, zařízení

Text:

...ani kalibraciPříklnü zapojení zařízení podle vynálezu je uveden blokové na přiloženém výkrese, Generátor ł číslicového budicího signálu je zde tvořen za sebou zařazeným krystalem řízeným generátorem Z, generátorem § adres a paměti g. na výstup tohoto generátoru ł číslicového budiciho signálu, Zde tedy k paměti 2, jsou paralelné svými Vstupy připojeny první a druhý číslicově-analogový prevodník g a Ž,kde k referenčnímu vstupu prvního z...

Obvod pro kompenzaci vlivu zemského magnetického pole v magnetovacích zařízeních pro střídavá magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262488

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mikulec Milan, Havlíček Václav

MPK: G01R 33/00, G01R 33/22, G01R 33/025...

Značky: vlivů, obvod, střídavá, zařízeních, magnetického, kompenzaci, magnetovacích, měření, magnetická, zemského

Text:

...zeeilovač ll, na jeho výstup jezpłipojeno jedním koncom kompenzační vinutí lg, jeho druhý konec je připojsn spolu s druhým koncom nagnetovacího vinutí ll na výstup výkonovébo zesilovače 1. Na vstup výkonového zesilovače g je připojen slučovací obvod lg, napojený jedním vstupom na výstup generatozu ll budicího napětí. Indukäní vinutí lg,pžipojené na druhý vstup slučovacího obvodu lg, tvorí obvyklou pětnovazební smyčku pro zajiitění...

Dvojdierový snímač supravodivého kvantového magnetometra s Josephsonovým tenkovrstvovým priechodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259559

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bartok Karol, Zrubec Vladimír, Cigáň Alexander

MPK: G01R 33/00

Značky: kvantového, priechodom, tenkovrstvovým, snímač, supravodivého, magnetometra, dvojdierový, josephsonovým

Text:

...indukčné teleso snímača.Uvedené nedostatky odstraňuje dvojdíerový snímač supravodivého kvvantového magnetometra s josephsonovým tenkovrstvovým tunelovým alebo mostíkovým priechodom, ktorý je vytvorený z dvoch ,paralelne spojených supravodivých indukčných slučiek, ele-kt-ricky vodivo uzatvorených josephsonovýrn tenkoverstvovým priechodom,ktoré sú vyhotovené z dvoch navzájom mechanicky a elektricky vodivo spojených supravodivých valcových...

Magnetický analyzátor částic v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253518

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kovář Jiří, Otto Karel

MPK: G01R 33/00

Značky: částic, kapalinách, magnetický, analyzátor

Text:

...supermegnetů Ž. Kruhové ferrografická podložka g je bud ze slabého skla nebo z průhledného plastického materiálu. Pod válcovými supermagnety 2 je Kolem nich umistena soěrná nádoba Ž. Pólové nástevce A válcových supermagnetů Ž jsou ve tvaru písmene 0 a mají zaoblené hroty, které jsou paralelní s rovínou kruhové ferrografioké podložky g..Návrh nového řešení vychází z myšlenky využití daleko větší silové horizontální složky působicí na...

Zapojení zesilovače s Hallovým generátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246947

Dátum: 15.10.1987

Autor: Polák Pardubice

MPK: H03F 15/00, G01R 33/00, G01R 33/02...

Značky: zesilovače, zapojení, hallovým, generátorem

Text:

...§ napájení Hallova generátoru Q, dojde mezi nimi ke změně napětí, která se vyhodnocuje přídavným diferenčním zesilovačem g, jehož výstup ll ovlivňuje vstup gg pronapěřové řízení offsetu diferenčního zesilovače 1.Je-li diferenční zesilovač l například tvořen na výkrese vyznačeným diferenčně zapojeným operačním zesilovačem gg, na jehož invertující vstup je jedním přípojem připojen jednak zpětnovazební odpor 3 °, připojený druhým přípajem na...

Zapojení měřiče permeability

Načítavanie...

Číslo patentu: 236981

Dátum: 01.10.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: G01R 33/12, G01R 33/00

Značky: permeability, měřiče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřiče permeability materiálu a řeší problém měření magnetické permeability elektricky vodivého materiálu využitím skinefektu. Měřený materiál je protékán střídavým proudem. K vyhodnocování je pak využit časový průběh úbytku napětí na vodiči. Měřič permeability je použitelný pro měření permeability elektricky vodivého materiálu, zejména pro účely metalurgického výzkumu feritických ocelí.

Budič induktivního měřicího zařízení délek nebo uhlů na principu induktosynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232428

Dátum: 15.07.1986

Autor: Mariák Ferdinand

MPK: G01D 5/22, G01R 33/00

Značky: budič, princípu, induktivního, měřicího, zařízení, induktosynu, délek, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je, že umožňuje vyrábět namísto dvouvrstvých vodičů jednovrstvé tím, že plošná vinutí obou vrstev jsou na izolačních fóliích první a druhé vrstvy umístěna tak, že část délky aktivních vodičů první vrstvy a obdobná část délky aktivních vodičů druhé vrstvy vy tvoří jednu vrstvu s izolačními nosiči po obou stranách této vrstvy a s pomocnými propojovacími vodiči a spojkou aktivních vodičů první a druhé vrstvy. Pomocné propojovací...

Zapojení pro magnetování vzorků při střídavých magnetických měřeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 230513

Dátum: 15.05.1986

Autor: Havlíček Václav

MPK: G01R 33/00

Značky: střídavých, vzorků, měřeních, magnetování, magnetických, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro magnetování vzorků při střídavých magnetických měřeních s výkonovým zesilovačem v můstkovém zapojení, vyznačené tím, že výstup první poloviny (1) výkonového zesilovače je přes magnetizační vinutí (N1) vzorku (3) spojen s výstupem druhé poloviny (2) výkonového zesilovače a dále je výstup první poloviny (1) výkonového zesilovače připojen na invertující vstup diferenčního zesilovače (4), jehož výstup je napojen na vstup druhé poloviny...