G01R 31/08

Spôsob detekcie poškodenia napájacieho trolejového vedenia a sústava na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288261

Dátum: 30.03.2015

Autori: Pawelak Marian, Mlyńczak Jakub

MPK: B60M 1/26, B60M 1/28, G01R 31/08...

Značky: uskutočňovanie, napájacieho, spôsob, sústava, detekcie, poškodenia, tohto, vedenia, trolejového, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob detekcie poškodenia napájacieho trakčného vedenia spočíva v tom, že sa vykonáva monitorovanie stavu vychýlenia aspoň jedného z ramien (2) a/alebo páky (3) napínacej sústavy trolejového vedenia. Signál zo zariadenia (1) na sledovanie polohy elementov napínacej sústavy, výhodne z akcelerátora alebo digitálnej vodováhy, generovaný v dôsledku rýchlych zmien polohy ramena (2) a/alebo páky (3), a signály vyvolané zmenami okolitej teploty a...

Zariadenie na automatické meranie spojitosti ochranného vodiča PEN a PE

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5538

Dátum: 07.10.2010

Autori: Pípa Marek, Voskár Ján

MPK: H02H 3/32, G01R 1/02, G01R 31/08...

Značky: zariadenie, meranie, vodiča, ochranného, automatické, spojitosti

Text:

...vodiča a poruchy napájania riadi signalizačnú jednotku. Súčasťou riadiacej jednotky je aj testovacie tlačítko TT, ktoré slúži na spustenie testu spojitosti ochranného vodiča a ochranného pospájania v ľubovoľnom čase.Signalizačná jednotka SJ signalizuje bezpečné a poruchové stavy zvukovou a svetelnou signalízáciou. V prípade neprerušeného PEN vodiča svieti zelená LED dióda. Ak je vyhodnotené prerušenie PEN vodiča,bliká červená LED dióda a...

Zariadenie na meranie izolačného odporu napájacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5492

Dátum: 09.08.2010

Autori: Doubek Pavel, Šrotýř Milan, Prokopec Radek, Vodička Petr, Burda Martin

MPK: G01R 31/00, G01R 31/08

Značky: meranie, odporu, sústav, izolačného, napájacích, zariadenie

Text:

...50 Hz počas 1 minúty. Druhý kondenzátor C 2 spoluvytvára s väzobným rezistorom 2 napäťový delič, ktorého funkciou je prepäťová ochrana štvrtého spínača S 4. Za rovnakým účelom je spoločný bod druhého spínača S 2 a prvého referenčného rezistora 3 pripojeného k druhej svorke SlB meranej napájacej sústavy 1 cez prvý kondenzátor C 1 pripojený k spoločnému bodu prvého spínača Sl a prvej zemniacej svorky ZA.Analogickým spôsobom sú na...

Spôsob identifikácie lokálne degradovaných miest vysokonapäťových PVC káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283909

Dátum: 22.03.2004

Autori: Lelák Jaroslav, Ferenc Milan, Packa Juraj

MPK: G01R 31/08, G01N 27/14

Značky: spôsob, lokálně, identifikácie, degradovaných, vysokonapäťových, káblov, miest

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je spôsob identifikácie lokálne degradovaných miest vysokonapäťových silnoprúdových PVC káblov v miestach ich prechodu cez priehradky (napr. protipožiarna priehradka, stena a pod.), kde je vzhľadom na znížený odvod tepla väčšia pravdepodobnosť zrýchlenia prevádzkového starnutia pri priemyselnej frekvencii. Riešenie je založené na vytvorení dočasnej umelej priehradky s rovnakými tepelnoizolačnými vlastnosťami a rozmerom v smere osi...

Zařízení pro testování kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260495

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: G01R 31/08, G01R 31/02, G01R 31/00...

Značky: zařízení, kabelů, testování

Text:

...čítavče je spojen se vstupem druhého číhaňe, jehož výstupy jsou spojeny se VStUIpY demultiplexeru, vstupy komparätoru adres a indikačním obvodem adres.Výstupy demulitiplexeru jsou spojeny se vstupním konektorom testovaného kabelu,jehož výstupní konektor je spojen s datovými vstupy .multiplexeru Výstup multlplexeru je spojen se vstupním obvode-m testeru,jehož výstup je spojen se v-s-tupem R bistabiln-ího klojpného obvodu. Přitom výstup...

Indikátor priechodu poruchového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1368

Dátum: 05.02.1997

Autori: Kolláriková Eva, Vasiľ Pavol, Kluch Karol, Léder Andrej

MPK: G01R 31/08, G01R 19/15

Značky: prúdu, poruchového, priechodu, indikátor

Text:

...vyhodnocovacieho bloku, ktorého výstup je pripojený k jednému vstupu logického bloku, ktorý má výstup pre signalizáciu, zatiaľ čo druhý výstup vyhodnocovacieho bloku je spojený s výstupom napájacieho bloku. Ten je spojený tiež s logickým blokom, k jeho ďalšiemu vstupu je pripojený bezkontaktný snímač vysokého na pätia.Výhodným umiestnením snímačov v bezpečnej vzdialenosti od prípojníc sa tak vyrieši snímanie magnetického poľa od všetkých troch...

Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278696

Dátum: 08.03.1995

Autori: Šitár Ľubomír, Léder Andrej, Madanský Jozef, Kluch Karol, Vasiľ Pavol

MPK: H04B 3/54, H04B 13/00, G01R 31/08...

Značky: zariadenie, prenos, napätia, vysokého, vedení, údajov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na umiestnenie na distribučné trafostanice a pozostáva z vysielacieho a prijímacieho bloku (1), ktorého feritová anténa je umiestnená v bezpečnej vzdialenosti nad prípojnicami vnútri ohradeného priestoru trafostanice, a ktorý je spojený s logickým prepínačom (2) pripojeným cez zosilňovač (3) ku frekvenčnému demodulátoru (4), ktorý je spojený s dekódovacou časťou obojsmerného modemu (5), ktorého kódovacia časť je spojená s...

Zapojenie merača káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278579

Dátum: 08.03.1995

Autor: Čadek Vlastimil

MPK: G01R 27/00, G01R 31/08

Značky: merača, zapojenie, káblov

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje elektrický vstupný/výstupný konektor (BNC), optický vysielač (D1) a optický detektor (D2), pričom konektor, optický vysielač a detektor (BNC, D1, D2) sú pripojené cez prepínače (Pr1, Pr2, Pr3) na výstup pulzného zdroja (PZ) a na vstup rýchleho A/D komparátora (KOMP), ktoré sú ovládané mikroprocesorovou jednotkou (MJ). Mikroprocesorová jednotka (MJ) prijíma údaje z čítača (Č), ovládaného pulzným zdrojom (PZ) a rýchlym A/D komparátorom...

Způsob lokalizace podpovrchových kabelových souborů, zejména kabelových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268222

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pechlák Bohuslav, Beneš Jan

MPK: G01R 31/08, G01M 3/22, G01R 33/02...

Značky: souboru, zejména, kabelových, spojek, způsob, lokalizace, podpovrchových

Text:

...nutnost provádění rezsóhlých výkopů a zbytočných zásahu do kabelu s negativním vlivem na kvalitu. provozu, oož je v případě použití dosud mámých způsobů spravidla nevyhnutelné. Pro lokalizaci způsobem podle ry-nálezu lze využívat radioindikíxtcrů s krátký pcločasem radicaktivnipřeměny, např. 828 - Tĺ/z 36 hod., Ar - TV 2 hod., což znamená,že po dobč con dosetinúsobku poloöasu tratí rndioindikátor prakticky všechny sve radioaktiv ní...

Zapojení automatického směrového vyhledávání a vypínání zemního spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267509

Dátum: 12.02.1990

Autori: Baloun Miloslav, Chodura Roman

MPK: G01R 31/08, H02H 7/26

Značky: spojení, zapojení, vyhledávání, vypínání, automatického, směrového, zemního

Text:

...relé, vpíąmcí obvo dy a obvod ústní signalizace Jsou přitom napcjeuy na. xmpájecl obvody měřicí. skříně.Vynálezem se dosúłme oproti. dosavadzxim zařízením řady technicłzých a ekonomicilýcix výhod. Realizac) vyuuílezu umožní. autoxuntiokć vyhledávání. ą mypiuáxxi ľudského vývodu .sitč, u to suěrově při použití. jediného zenmiho smčrového rolě na rozvodnč. Počet rývodů z .rozvody může být tooretiek neomezený. Vynálezem se dosáhne místní i...

Zapojení měřiče impedančních diskontinuit kabelových rozvodů, zejména anténních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267278

Dátum: 12.02.1990

Autor: Varbanov Ivan

MPK: G01R 31/08, G01R 27/06

Značky: anténních, rozvodu, zapojení, systému, měřiče, zejména, kabelových, impedančních, diskontinuit

Text:

...impulsu, pracuje pouze na konstantním mezifrekvenčním kmitočtu, takže odpadá kmítočtová závislost chyby měření způsobené tímto článkem.Na připojeném výkresu je znaämnčno blokové schéma zapojení podle vyná 1 ezu,popsané dále.V zapojeníměřičeimpedančních diskontinuit kabelových rozvodů je výstup generátoru § impulsů s regu 1 ovate 1 noušířkou připojeu jednak na vstup prvního monostabilního obvodu 2, jednak na vstup druhého monostabilního obvodu...

Zapojení pro měření vzdálenosti poruchy na vedení vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266633

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: G01R 31/08

Značky: velmi, měření, zapojení, vedení, vzdálenosti, poruchy, vysokého, napětí

Text:

...vzorkovacího obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru. Ovládací vstup prvního vzorkovacího obvodu je spojen se vzorkovacím výstupem řadiče a s ovládacím vstupem druhého vzorkovacího obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vývodem druhého rezistoru. Signálový vstup druhéhovzorkovacího obvodu je spojen s druhým analogovým vstupem zapojení, jehož první logický vstup je spojen se startovacím vstupem řadiče. Informační...

Zapojení pro určení místa vzniku a velikosti odrazu ve vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261469

Dátum: 10.02.1989

Autor: König Josef

MPK: G01R 31/02, G01R 31/08, G01R 31/00...

Značky: velikostí, místa, odrazů, určení, vzniku, zapojení, vedení

Text:

...zjištovat potřebné parametry odrazů v souosýoh napáječích vysílaćü, tím účinněji předoházet eventuální destrukci napáječů a zároveň efektivněji umožňovat odstren nění příčiny nepřízniveho ovlivňovúní kvality přenášenýoh informací.Na výkresu je v blokevón zapojení znázorněn příkląd provedení předmětu řešení.Vstup měřeneho vedení ł je před oddälovací vedení 3 připojen k prvnínu výstupu sdružoveoího obvodu Q, k jehož vstupu je připejem...

Zařízení pro ověřování linek kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258995

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vojcik Josef, Špiřík Jiří, Panák Eduard

MPK: G01R 31/08

Značky: kabelů, zařízení, linek, ověřování

Text:

...a se spínači l. Na spínače l je napojen dělič ll kmitočtu a spínače l jsou dále spojený s uzemňovací svorkou 3. Spínače l jsou opatřeny očíslovanými svorkami gps vstupní filtr lg synchronizační svorkou.2, Očíslované svorky 3 a synchronizační svorka g slouží k napojení linek ll a l§ kabelu lg.. 258 995 Zařízení podle vynálezu pracuje tak, že linky ll kabelu lg určené k ověření se zapojí do očíslovaných svorek 1. Jedna z linek łľ, kterou...

Zapojení pro lokalizaci a určení velikosti nehomogenit ve vedeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 245235

Dátum: 01.07.1988

Autor: Baláš Vratislav

MPK: G01R 31/02, G01R 31/00, G01R 31/08...

Značky: vedeních, určení, lokalizaci, nehomogenít, zapojení, velikostí

Text:

...§ řídíoích obvodů je zároveň připojen ke korekčnímu článku g.V zapojení podle vynálezu, znázorněném na obr. 2, je měře~ né vedení l připojeno ke sdružovacímu obvodu g, který je připojen jednak k výstupu generátoru § a jednak přes směšovač g k selektivnímu obvodu 5. Selektivní obvod 5 jepřes převodník lg a korekční článek g připojen k druhému indikátoru lg indikačního zařízení §, jehož první indikátor lg je připojen přes první řídící obvod lg...

Způsob měření a obnovení odporové nerovnováhy kabelových vodičů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239101

Dátum: 01.11.1987

Autor: Hubička Václav

MPK: G01R 31/10, G01R 31/08

Značky: měření, tohoto, zapojení, způsobu, odporové, vodičů, provádění, obnovení, kabelových, způsob, nerovnováhy

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu měření a obnovení odporové nerovnováhy kabelových vodičů, při němž se odporová nerovnováha měří například Varlayovou metodou a zaniklá odporová nerovnováha se obnoví, a zapojení k provádění tohoto způsobu. Podstata spočívá v tom, že po zjištění vzniklé odporové nerovnováhy a po jejím zaniknutí se připojí k výstupu generátoru střídavého proudu s laditelným kmitočtem pomocný okruh, vytvořeny alespoň ze dvou vodičů, z nichž...

Zapojení pro měření a lokalizaci kabelové poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242708

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šimůnek Jaroslav

MPK: G01R 31/08

Značky: měření, zapojení, lokalizaci, kabelové, poruchy

Text:

...připojen indikátor, přičemž výstupy vodného kobelového páru jsou pomocným pňrem připojeny ~ ke zdroji střídavého napětí. VHlavní výhody zapojení podle vynálezu spočívojí v tom. že proti doeovodním řešením umožňuje dosáhnout větší přesností měření, zejména na pupixiovaných kabeleoh, ale při vzniku větší nesymetrie i na nepupinovaných vedeníchťVzhledem k tomu, že zapojením podle vynálezu lze určit přímo velikost odporu k poruüe,blíží se...

Zapojení pro přímé odečtení místa průrazu na koaxiálním páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237255

Dátum: 01.05.1987

Autor: Staněk Vlastimil

MPK: G01R 31/08

Značky: páru, odečtení, místa, zapojení, přímé, koaxiálním, průrazu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro přímé odečtení vzdálenosti místa průrazu na koaxiálním páru, opatřeného zdrojem stejsměrného napětí, ke kterému je přes oddělovací odpor připojen koaxiální pár a do tohoto obvodu je paralelně zapojen vazební člen. Vynález si klade za úkol vytvořit takové zapojení, které na čítači zobrazí vzdálenost k místu průrazu přímo v délkových jednotkách, metrech. Podstata zapojení spočívá v tom, že k výstupu vazebního členu...

Zapojení lokátoru poruch na světlovodných kabelech

Načítavanie...

Číslo patentu: 239678

Dátum: 13.03.1987

Autori: Kolev Tzonev Kolyo, Verhels Willem Franciscus

MPK: G01R 31/00, G01R 3/11, G01R 31/08...

Značky: lokátoru, zapojení, kabelech, světlovodných, poruch

Text:

...podle vynálezu provozně spolehlivějěí, výrobné méně náročné a podstatne méně nákladné než dosud známá zařízení, přičemž zařízení podle vynález plní boze zbytku všechny funkce s požadovanou přesností jako obdobné známá zařízení.V dalším je vynález podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou čdstí.Na připojenám obr. je schematicky znazorněn příklad zapojení podle vynálezu.První výstup a bloku L časových základen je...

Zapojenie obvodu pre vyhladávanie miesta zemného spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248088

Dátum: 15.01.1987

Autori: Garaj Ondrej, Adam Marian

MPK: G01R 31/08

Značky: vyhladávanie, miesta, zapojenie, zemného, obvodů, spojenia

Text:

...každej manipulácii - vypnutí alebo zapnutí sa musi urobit spojenie za účelom potvrdenia prevedenia manipulácie medzi montéroxm, rajónnym dispečingom a rozvodňou, čo je časov-o zdĺhavé a za nepriaznivého počasia zima, búrka,záveje, atď.) velmi -obtiažne.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojenie podla vynálezu, ktorého podstatou je, že výstup snímacej cievky je pripojený na vstupselektivneho zosilňovače, ktorého výstup je pripojený na vstup...

Zapojení pro zaměření místa izolační závady žil v kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228875

Dátum: 15.08.1986

Autor: Křepelka Václav

MPK: G01R 31/08

Značky: místa, kabelů, zaměření, závady, izolační, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zaměření místa izolační závady žil v kabelu, u kterého je k výstupu zdroje stejnosměrného proudu připojen můstek tvořený pevným odporem jedné větve kabelového můstku, připojeným ke vstupu jedné žily kabelu, jejíž výstup je spojen přes vypínač s výstupem druhé žíly kabelu, jejíž vstup je spojen přes proměnný odpor druhé větve kabelového můstku s výstupem zdroje stejnosměrného proudu, přičemž mezi vstupy obou žil kabelu je zapojen...