G01R 29/02

Zapojení číslicového generátoru a měřiče úrovně periodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262810

Dátum: 11.04.1989

Autori: Padevět Jiří, Jeřábek David, Hylmar Jaroslav

MPK: G01R 23/00, G01R 29/02, H03K 4/02...

Značky: periodického, generátoru, číslicového, zapojení, úrovně, signálu, měřiče

Text:

...vstup pro referenční signál prvního digitálně-snslogovőho převodníku zje připojen výstup druhého digitálné-analogověhopřevodníku 2, na jehož vstup je připojen druhý výstup obvodu Q vstupu s výstupu s na jehož vstup pro referenční signál je při pojen refsrenční zdroj lg napětí nebo proudu, ktorý je současně připojen na referenöní vstup logsritnickóho nspčtově-časového převodníku 11, jehožvýstupyjsou připojeny na logioký obvod lg,jehož výstup...

Měřič parametrů impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255510

Dátum: 15.03.1988

Autori: Musin Rafail, Timofjejev Dmitrij, Grjaznov Michail

MPK: G01R 29/02

Značky: impulsů, měřič, parametrů

Text:

...3 aTopoM 12, Ha sxo KOT 0 p 0 F 0 nocwynaew cHrHan c npeycnnnrens 4. Hanee uepes Komwyrawop Kananon 7 Knasnnócwonnnme Hanpnxeann U, H UQ c sumonon Knmqeü 5 H.6 nooqepeno nocwynanw Ha AEH-8. Ha puxone AHH 8 sa HBKOTOpuň Hnrepsan BpeMeHH t 1 mopmpyeŕcx nnouuuuň Kon cnruana U 1, a sareu - sa Hurepnan tí - Kon cnrnana U 41 Kon cnruana U 1 npenapHTenLHo S 3 HOMMHaeTCñ B Gnome naunwn (03 Y) Mmxponpoueccopa 9, a c nocrynnenneu Kona cnrnana U 1 B...

Obvod k indikaci ustálení signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240240

Dátum: 15.06.1987

Autor: Gašparová Márta

MPK: G01R 29/02, G01R 29/027

Značky: obvod, signálu, indikaci, ustálení

Text:

...spojem 11na prvý vstup analogové paměti 1 ana prvý vstup okénkového komparátoru 5, přičemž výstup analogové paměti 1 je propojen spojem 21 do prvého vstupu bloku 2 diferenční reference, do jehož druhého vstupu je napojen spojem 32 výstup bloku 3 zadaní maxima a do jeho třetího vstupu je zapojen spojem 42 výstup bloku 4 zadaní minima, zatímco do druhého vstupu okenkového komparátoru 5 je zapojen spojem 52 prvý výstup bloku 2 diferenčni...

Způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237298

Dátum: 01.05.1987

Autor: Krtek Jan

MPK: G01R 25/00, H03D 13/00, G01R 29/02...

Značky: n-fázových, okamžitého, fázového, veličin, způsob, měření, posunu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešením je způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin a zapojení k jeho provádění. Způsob měření je vhodný zejména pro veličiny nesinusového průběhu s proměnnou nebo malou úhlovou rychlostí. Podstata způsobu spočívá v tom, že každou z obou porovnávaných vícefázových veličin je amplitudově modulován pomocný N-fázový signál s nosným kmitočtem, přičemž amplitudová modulace je provedena s jedním postranním pásmem, načež je...

Indikátor prekročenia fázového posuvu dvoch periodických priebehov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248591

Dátum: 12.02.1987

Autori: Slavík Jan, Stacho Vladimír, Rýdzi Rudolf, Buchcár Anton

MPK: G01R 29/02

Značky: periodických, prekročenia, dvoch, fázového, priebehov, indikátor, posuvu

Text:

...periodiokých priebehov podla vynálezu.Dva periodicke priebehy Q a gg upravené do obdĺžnikových tvar ov sú privedené na dva vstupy súčinověho člena l, ktorého výstup ll Je pripojený na prvý vstup komparátoe ra 2 šírky impulzov a súčasne na vstup monostabilněho klopnćho obvodu g, ktorého výstup gł je pripojený na druhý vstup komparátora 2 šírky impulzov. Výstupy zl a za z komparátora 1 šírky impulzov sú pripojené na dva vstupy pamätového...

Zapojení k zjištění vlastností párů kabelových úseků pro přenos digitálních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232556

Dátum: 01.01.1987

Autori: Tauš Viktor, Teplý Josef

MPK: G01R 30/00, H03K 5/18, G01R 29/02...

Značky: kabelových, zapojení, digitálních, signálu, vlastností, zjištění, úseků, páru, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k zjištění vlastností párů kabelových úseků určených pro přenos digitálních signálů zejména systémů s pulsně kódovou modulací - PCM. Na vstup měřeného páru je připojen generátor pseudonáhodného digitálního signálu. Na vstupy rušicích párů, připojeny ve stejném nebo opačném směru přenosu další nezávislé generátory pseudonáhodných digitálních signálů. Na přijímací straně je na výstup měřeného páru připojen opakovač...

Měřič parametrů neperiodických impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237762

Dátum: 15.09.1986

Autor: Musin Rafail Muchametovič

MPK: G01R 29/02

Značky: impulsů, parametrů, měřič, neperiodických

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič parametrů neperiodických impulsů obsahující N integrálních měničů tvaru impulsů, jejichž vstupy jsou spojeny se vstupní svorkou a výstup každého z nich je spojen se vstupem formovacího prvku a jedním ze vstupů bloku zpracování, jehož výstupy jsou připojeny ke vstupům indikačního bloku a synchronizátor, spojený s posledním integrálním měničem tvaru impulsů a blokem zpracování. Měřič paramentrů neperiodických impulsů obsahuje blok programů...