G01R 29/00

Spôsob a zariadenie na detekciu fázy elektrického zapojenia neznámeho fázového napätia vzhľadom na referenčné fázové napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6818

Dátum: 16.08.2004

Autori: Giubbini Paolo, Veroni Fabio

MPK: G01R 29/00

Značky: referenčné, fázy, fázové, napätia, spôsob, vzhľadom, elektrického, neznámeho, napätie, detekciu, zariadenie, zapojenia, fázového

Text:

...jednofázový alebo viacíázový merací pristroj elektrickej energie môžu byt znovu prepojené pripojením ichzemniacej koncovky na fázu elektrického zapojenia prenapájanie spotrebiča. Detekcia, či fázy elektrického zapojenia meracieho prístroja boli zapojené obrátene, umožňuje posúdiť,či meraci pristroj elektrickej energie bol znovu prepojený nepripustne alebo neúmyselne, takže meraci prístroj nemeria presne spotrebovanú energiu.0007 Zo...

Spôsob a zariadenie na detekciu fázy v elektrickom zapojení pri neznámom napätí fázy vo vzťahu k napätiu referenčnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7656

Dátum: 25.05.2004

Autori: Giubbini Paolo, Veroni Fabio

MPK: G01R 29/00, G01R 25/00

Značky: zapojení, neznámom, vzťahu, detekciu, fáze, referenčnej, elektrickom, fázy, napätí, zariadenie, napätiu, spôsob

Text:

...obidvomi modemami a telefónnym spojením z prvého do druhého zariadenia. Druhézariadenie obsahuje fázový detekčný obvod na identifikáciuneznámej fázy detekciou fázového uhla medzi striedavým napätím referenčnej fázy a striedavým napätím neznámej fázy.0007 Zatiaľ čo spôsob a systém, známy 2 tohto dokumentu je vhodný na vykonávanie identifikácie neznámej fázy, ak referenčná lokalita známej fázy vodiča v bode siete s viac fázami,napríklad vývody...

Zapojenie širokopásmového šesťportu so sústrednými parametrami a štyrmi detektormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270105

Dátum: 13.06.1990

Autori: Raffaj Vladimír, Bilík Vladimír, Slobodník Vladimír, Bezek Ján

MPK: G01R 29/00, G01R 27/06

Značky: širokopásmového, zapojenie, šesťportu, štyrmi, sústrednými, parametrami, detektormi

Text:

...ciech - niekolko desiatok GHz a vo všetkých frekvenčných pásmach má malé rozmery a možno ho lahko integrovať.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znezornene zapojenie širokopásmového Beatportu ao eústredenými parametrami podla vynáiezu, na obr. 2 je priklad konkrétneho zapojenia Seatportu pre pásmo frekvencii od 100 kHz do 100 MHz a na obr. 3 je vyznače. na polohe q-bodov tohto äeatportu v jednotlivých dekádach frekvenčného pásme.V...

Zařízení pro měření dvojrozměrných potenciálních polí elektrickou analogií

Načítavanie...

Číslo patentu: 261482

Dátum: 10.02.1989

Autor: Skalický Tomáš

MPK: G01R 29/00

Značky: zařízení, analogií, potenciálních, polí, měření, elektrickou, dvojrozměrných

Text:

...napětí.Řešení podle vynálezu podstatně snižuje pracnost a zvyšuje přesnost měření a jeho vyhodnocování.Príklad konkrétního provedení zařízení pro měření dvojrozměrných potenoiálních polí elektrickou analogií podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese představujícím blokové schema zapojení zařízení pro měření elektrické analogie proudění například kapaliny.Zařízení podle vynálezu sestává z počítače l, ke kterému je...

Zapojení hladinového a časového analyzátoru elektrického napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253366

Dátum: 12.11.1987

Autor: Brok Vladimír

MPK: G01R 29/00, G01R 19/00

Značky: hladinového, časového, analyzátorů, elektrického, napětí, zapojení

Text:

...svoroe l je dále püpojene společné vstupní shěrnice 2, ktoré je součurě. přlpojena na invertující vstup třetího komparátoru lg s neinvertující vstup prvního- komperátoru g. Druhá vstupní svorka g je propojena se svorkou I 5. obvodové země. Výstup prvního komperátoru § je. připojen na. invertují ~ 3 - 253 366cí vstup druhé-ho komparátoru 9, ,jehož neínvermjící vstup je. spojenv s obvodovou zemí. Výstup druhého komparátom g je připo,jen...

Způsob vytvoření ohmického kontaktu pro měření epitaxních a implantovaných struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 252577

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šťastný Vladimír, Veselý Miroslav, Mlejnková Jiřina

MPK: G01R 29/00

Značky: měření, kontaktů, vytvoření, ohmického, epitaxních, struktur, způsob, implantovaných

Text:

...a kontaminace dalších technologických procesů zbytky nanesených kovů. Další nevýhodou stávajících způsobů je špatná reprodukovatelnost měření a značné časové nároky na přípravu struktur před i po měření.Tyto nevýhody do značné míry odstraňuje způsob vytvoření ohmického kontaktu pro měření epitaxních a implantovaných struktur C-V metodou pomocí rtutové sondy podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mezi substrátovou stranu struktury...

Způsob experimentálního stanovení kapacity nikl-kadmiových akumulátorů s kapsovými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241355

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zahradníeek Jioí, Drozd Štefan

MPK: G01R 29/00

Značky: kapsovými, akumulátorů, experimentálního, stanovení, způsob, kapacity, elektródami, nikl-kadmiových

Text:

...přislušné hodnoty nabíjeoíhvo napětí pro stanovení kapacity daného typu nikl-kadmiového akumulátoru byla hodnota nabíjecího napětí zjišťována v širokém rozsahu stavu životnosti těchto akumulátorů cyklovaných jak podle příslušných ČSN, tak i V provozních podmínkách jejich funkce.(dříve NKS 80 po průběhu různých počtů cyklů podle ČSN byly podrobeny vyrovnávacim cyklům při nabíjení proudem 0,25 C 4 A a vybijení proudem 0,2 C 5 A do konečného...

Prístroj na bezkontaktné meranie fáze čiastkových výbojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240506

Dátum: 15.08.1987

Autor: Obuchov Vladimir Alexejevie

MPK: G01R 29/00

Značky: prístroj, meranie, fáze, výbojov, bezkontaktné, čiastkových

Text:

...polperiódach podľa požiadavky. Indikácia výsledku je v číslicovej forme priamo v- časovom vyjadrení. Súčasťou prístroja je aj kvalitatívna okustická indikácia výbojovej činnosti.Na priloženom výkrese je bloková schéma prístroja na bezkontaktné meranie fáze čiastkových výbojov.Prístroj podľa vynálezu pozostáva z prijímača 1 čiastkových výbojov pripojeného na nízkotrekvenčoý zosilňovač 2, ktorý je pripojený na akustický indikátor 13. Prijímač 1...

Zapojenie na meranie elektrických parametrov kábelárskych medziproduktov, najmä koaxiálnych trubíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 238880

Dátum: 15.05.1987

Autor: Illés Andrej

MPK: G01R 31/00, G01R 29/00

Značky: zapojenie, najmä, kábelárskych, trubic, meranie, medziproduktov, koaxiálnych, elektrických, parametrov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na meranie elektrických parametrov kábelárskych medziproduktov najmä koaxiálnych trubíc pozostávajúce z impulzného generátora, tvarovacieho obvodu, merača krátkych časov, oneskorovacieho vedenia, aritmetickej jednotky a zobrazovacích jednotiek vyznačujúce sa tým, že na spúšťací obvod (1), ktorý má prvý vstup (11) a druhý vstup (12) prepojený štartovacím tlačítkom (2), je na jeho prvý výstup (3) zapojený impulzný generátor (3), medzi...

Zapojení k měření doby ustálení vychýleného elektronového svazku v elektronovém litografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232227

Dátum: 01.03.1987

Autori: Delong Armin Akademik, Vašina Petr, Papírek Tomáš, Kolařík Vladimír

MPK: G01R 29/00

Značky: elektronového, litografu, ustálení, elektronovém, zapojení, vychýleného, svazků, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro elektronově optická zařízení, zejména elektronový litograf ke zjištění doby ustálení elektronového svazku. Podstatou zapojení je, že vychylovací cívky pro směr x a směr y jsou spojeny přes vychylovací zesilovač se dvěma generátory, z nichž generátor impulsního napětí je vstupem spojen s generátorem pilovitého napětí. Vynález je určen k testování vychylovacího systému elektronového litografu.